• Pinewood

Karl Hedin ger ut bok om vargproblemet

NotiserPublicerad: 2011-04-06 14:41

Karl Hedin, en av Mellansveriges enskilt största markägare, ger ut en debattbok om vargen. I boken intervjuas bland annat människor som drabbats av vargattacker. Karl Hedin säger till Dala-Demokraten att han har lösningen på vargproblemet, men han vill inte ännu berätta vad han menar med det.
Vi har tidigare berättat om sågverksägaren Karl Hedin, som är inbiten jägare och drabbad av vargar. Exempelvis bojkottade Hedin licensjakten på varg, eftersom han ansåg den verkningslös.

Hemlighetsfull 
I maj ger han ut en debattbok om det svenska vargproblemet. Hedin menar att vargfrågan inte bara engagerar jägarkåren och naturvårdarna, utan även dem som brukar skogen, skogsägare och glesbygden överhuvudtaget.
– Vargfrågan har kommit till en återvändsgränd. Men jag har lösningen, säger Karl Hedin hemlighetsfullt till Dala-Demokraten.
I maj får vi veta hur han tänker sig den lösningen.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

25. Varghot

2011-04-19 09:45

Karl Hedin skryter själv att han har skjutit mer än 1000 älgar, nu ser han ett hot från vargar som inkräktar på hans villebråd ! han skulle skämmas att ens yttra sig.

24. Givetvis är grunden att de "fem stora" rovdjuren är fredlösa

2011-04-09 12:02

Håller med Anders H att grunden är att vi inte skall hysa de fem stor, som våra egna arter, utan de skall beskattas som mårdhunden. MEN VI ÄR TVINGADE av majoriteten inom EU och i Sverige, att vi som minoritet på landsbygden förtrycks och att vår egen stat inte värnar om landsbygdens villkor eller att ens våra egna kommuner inte bedriver en politik med kommunalt självstyre. Frågan är då vad är lösningen? Det är omöjligt med rovdjurspark i södra delarna, dels finns inga tillräckligt stor områden dels är markägandet privat till stora delar. En ide återigen av en MP politiker i Uppsala, att göra Nålstens Naturområde utanför Uppsala till en lodjurspark, med förbjuden jakt. Detta håller inte i Nålstens lilla park, MEN JAG har faktiskt nämnt Nålsten och Stadsskogen i Uppsala som tänkta parken för rovvilt, MEN DÅ SKALL DET FÖLJAS AV ALLMÄN JAKT PÅ LODJUR I ÖVRIGA UPPLAND och att MP mfl. i bevarandesidan börjar själva föda upp rovdjursmat åt lodjuren i sin park. VAR FINNS SÅ TILRÄCKLIGT STORA VILTMARKSOMRÅDEN? Blir samarbetet med Norge i Skandinavien, så finns nationalparker på ömse sidor om gränsen, statligt ägda makrer ända upp till Treriksröset. Där finns hela vägen idag riksrenstängsel i hundratals kilometer. I ett Nordiskt samarbete så blir TRERIKSRÖSET det lämpligaste, där möts tre länder, där finns ödemark och där finns ingen bebyggelse, enbart renskötselområden med riksrenstängsel. Jag har åkt skoter flertal gånger i området, det är rent ut sakt böktigt att söka grindar för att ta sig vidare i vildmarken, från finska sidan och över till Roståjaure Sjöarna. Jag har under flera år kört skoter från Pajala, Sverige upp till Norge via Lainio och i Norge norr om Treriksröset och ner till Finska Käsivarsi och vidare tillbaka till Pajala. Jag håller med Anders H om svårigheten med att ettablera en park, var man än tänker sig den, men var finns lösningen annars, om inte i detta karga nordiska tagian som knappt ansvänds av någon utom renbete under korta sommrar. Jag tror, när renskötseln tänker efter, att det vore bra för den att rovdjuren kom under kontroll och varför inte rovdjursskötsel av SNF och SRF, men också alla rovdjursentusiaster hos MP, som efter 200 år ändligen får ta sig an att sköta rovviltvård praktiskt.

23. Vargfålla på Nordkalotten

2011-04-08 13:52

Om vi först utgår från en mot Ryssland öppen vargfålla runt norska-svenska-finska treriksröset så är ett rimligt antagande att anläggningskostnaden hamnar runt 500 miljoner kronor. Men skall stängslet utformas så att det helt säkert håller vargen ute året runt så kommer kostnaden att mångfaldigas. Detta är även i så fall billigt i förhållande till vad varg för närvarande kostar Norden. Så ur ekonomisk synvinkel är en mot öst öppen vargfålla att föredra. En sådan fålla skulle dock medföra ett minst 150 mil långt dubbelstängsel mellan norska Finmark/Troms och Finland/Sverige. Avsevärda juridiska hinder torde resas mot detta mastodontstängsel, titta på djurparken i Borås och se vilket stängsel som INTE kunde hålla vargarna instängda. En mot öst öppen fålla vid treriksröset mellan Norge-Finland-Ryssland skulle självklart vara billigare och de juridiska problemen skulle kanske kunna lösas med pengar. Eftersom en sådan fålla inte skulle ligga på svensk mark så får man nog tänka sig att Sverige skulle tvingas ta på sig största delen av den ekonomiska bördan. Men i jämförelse med vad varg kostar vårt samhälle så skulle det ändock vara en god affär.
Men jag tvivlar på att en mot öst öppen och tillräckligt stor fålla är möjlig, var den än ligger. Intressant om någon kan visa att en sådan fålla är möjlig.
Återstår då ett stängsel som i princip kan placeras var som helst, till exempel på Nordkalotten, Gotland eller i Skåne. Men varg i stängsel uppfyller troligen inte kraven på att vargstammen skall vara livskraftig, dvs. hålla sig frisk och vara självgående. Enligt vetenskapen behövs 5 000 vargar i stängslet.
Vad som återstår är således att Sverige INTE kan hysa en livskraftig vargstam och konsekvensen är att vargen INTE skall betraktas som tillhörande svenska faunan, jakt skall vara tillåten dygnet runt hela året i syfte att hålla arten borta ur landet såsom man nu försöker med mårdhund. Detta är den enda lösningen som uppfyller kraven på demokrati och hänsyn till minoriteter och övriga mänskliga rättigheter. Det är dessutom den lösningen våra förfäder valde efter tusentals år av vargerfarenhet.
Vad som kommer att hända på medellång sikt är att vargen kommer att öka tämligen okontrollerat, den kommer att sprida dvärgbandmask, rabies och ett antal andra zoonoser över landet. På lite längre sikt blir detta ohållbart och vargen kommer åter att utrotas i Skandinavien. Naturvårdsverket kommer att få lära sig att för arter finns det ingen ”existensrätt”!

22. Vi är tvingade att ha rovdjur, majoritetens förtryck av minioiteten

2011-04-08 09:36

Därför är enda lösningen för all djurhållning och jakt framöver, ett milsvida stort rovdjurshägn i samarbete med hela Norden. Jag har varit i Yelliwstone, som dock inte har hägn, men principen att ha kontroll och att hindra spridning av smittor och dels att skydda befolkningen. Redan idag finns hundratals kilometer riksrenstängsel i de nordligaste samebyarna, både efter riksgränsser och samebygränser. Jag ser idag att området omkring TRERIKSRÖSET är en extrem vildmark, med en korridor till Kolahalvön. Detta borde renskötseln godta för den lär inte slippa någon av de fem rovdjuren inom sina samebyar. Detta löser man också för alla näringar inom djurhållning och inte minst allmogejakten med bl.a löshund, då rovvilt skall vara under allmän jakt utanför rovdjursparken. Jag tror inte att någon av er, varken jägare eller djurhållare, önskar ha
de stora rovdjuren på sina marker, men däremot ser jag ingen framgång med iden om rovdjurspark, för det finns inget samarbete om någonting på landsbygden. Jag låter gnällig, men jag hoppas verkligen att Karl Hedin´s inhopp i rovdjursfrågan för alla till en gemensam kraftsamling, så jag ser med tillförsikt fram mot både diplomati och samförstånd.

21. Floxen-vi är med!

2011-04-08 08:45

Hela gruppen Våga vägra varg i Sverige på snart 3 000 medlemmar är på! Kom gärna in på vår facebookgrupp för vidare diskussioner.
http://www.facebook.com/group.php?gid=161124730566432

20. Floxen-vi är med!

2011-04-07 22:33

Hela gruppen Våga vägra varg i Sverige på snart 3 000 medlemmar är på! Kom gärna in på vår facebookgrupp för vidare diskussioner.
http://www.facebook.com/group.php?gid=161124730566432

19. Vad tycker du själv Dalle?

2011-04-07 22:33

I ditt eget län så har ju till och med "bevarande" organisationerna deklarerat att dom inte tycker att vargen skall få finnas. Det är klart att det är lätt att klanka ner på andras förslag när man slipper problemen själv. Med en gemensam vargppopulation med våra grannländer på Nordkalotten skulle alla problem med inavel och vargkoridorer försvinna i ett nafs. Det måste helt enkelt vara både enklare och billigare att ha vargarna längst upp i norr, som har kontakt med den stora östliga populationen, än att ha dom i södra/mellersta delan av landet och ständigt vara beroende av mänskilig hjälp för att överleva. Kan man bara komma på ett bara sätt att kompensera de boende där upp (money talks) så tror jag att det är det bästa förslaget av många dåliga så här långt i denna infekterade fråga. Dock är jag emot alla former av inhägning.

18. Dalle....En enkel fråga

2011-04-07 17:24

Fråga ett är ju-Ska vi ha stora rovdjur och bevara biologisk mångfald i Sverige? Där har ju myndigheter och storbrackor redan bestämt att det ska vi.
Fråga två är din fråga,och jag tror inte den är så enkel.- Vem? Vilka svenskar är det som ska sänka sin standard för att det ska bevaras biologisk mångfald??Samer?Skåningar?Masar?Stockholmare?Sörmlänningar?Norrlänningar?? Vem ska anpassa sina liv och leva så att ex. stora,livskraftiga rovdjursstammar bevaras?
Fråga tre följer automatiskt.-Varför just dom?Varför just här?Varför är just folket i Mellansverige lämpligare än halländingar eller skåningar? Vad skiljer en mas från en skåning som fått sina tamdjur eller viltstammar rivna??
Dom två sista frågorna tycker jag ska besvaras av myndigheterna och storbrackorna och inte av Åke Siikavaara

17. Sergels torg nästa

2011-04-07 17:16

Känns som de flesta vill att något radikalt ska hända. En klassisk demonstration med överlämnande av protestllista till regering samt tåg genom sthlm som väcker uppseende och lockar media att ta i frågan. Finns det ett stöd för detta så måste det skissas på det så vi får gehör för landsbygdens problem med allt vad det innebär.
VI, inklusive mig själv, pratar och pratar men vi måste agera för att makthavarna ska reagera så det måste till en grupp starka personer som är med och organiserar detta.
VEM STÄLLER UPP?

16. Skrivbordsprodukt

2011-04-07 17:15

Idén att göra ett stort rovdjurshägn är faktiskt totalt meningslös. Jag ser idén som en byråkratisk skrivbordsprodukt, i syfte att bara kunna kryssa för Sverige som innehavare av vargstam. Meningen med att ha vargen är väl ändå att den ska finnas som ett naturligt inslag? Då är alternativet att köpa en bit billig mark i Sibirien mer lockande, där det också finns varg till och från.
Nej enligt mitt förmenande finns det ingen plats för vargen i vårt samhälle och har man tagit ställning för ett hägn på nordkalotten borde man fullt ut ta ställning mot varg i landet. Tills vidare anser jag att det bästa vi kan göra är att förse Sydsverige med vargen. Därför är det positivt att det nu rapporteras om observationer i Skåne och Östergötland. Alla ska med! Ju förr som fler människor ser avigsidan med vargen desto bättre!

15. Vad är det vi skall inhängna?...

2011-04-07 14:04

Många med rädsla för frilevande rovdjur som exponerat sina åsikter och "lösningar" här presenterar ju följande åsikt i frågan:
"I Sverige finns ingen vildmark"
Jaha?
Men nu har vi tydligen vildmarksområden av ofantliga mått redo att hängnas in.
Vems områden då, och var då någonstans?
Vi har stugor, fritidshus och vandringsleder överallt.
Var går er gräns för vad som är vildmark?
Åke...var och hos vem skall vargen leva?
Det var väl en enkel fråga?

14. Perra Hälsing - det ska vara inhägnat!

2011-04-07 12:59

Inhägnat och tillräckligt stort för att ha ett vildmarkens självreglerande ekosystem. Då får man se hur det går utan människans inblandning som ju uppenbarligen inte ses som en del av naturen i denna tid där alla djur förmänskligas och klarar sig själva....
Jag är ganska säker på att det är lättare att kompensera ett färre antal av befolkningen och inte alla på landsbygden i hela mellansverige.
Gillar inte heller att flytta problemet som NVV gör men för att komma till en slutlig lösning bra för både varg och människa är nordkalotten den enda riktigt stora ytan som finns att tillgå.
Att som NVV flytta problemet som sedan flyttar sig självt är ju ett evighetsjobb. Med vår lösning är det ett stort jobb för tre länder att lösa men sedan är saken biff.:-)

13. Hälsohot mot våra barn - Nordiskt Rovdjurspark är lösningen.

2011-04-07 12:58

Skapa en gemensam Rovdjurspark i Skandinavien.
Eller i en nationalpark i samarbete med Sverige, Finland & Norge, ” Nordens Yellowstone”.
Jag hävdar ingen nollvision av någon vilt art i vårt land, men de stora rovdjuren utgör ett allvarligt hot mot våra barns hälsa och trygghet på landsbygden, året runt, varje dag.
Vi vuxna måste skydda våra barn enligt FN:s Barnkonventionen, nu och i framtiden.
Nationellt får vi inte bara värnar om städernas barn, utan även de som vill bo på landet.
Dvärgbandmasken kan förvandla barnens smultronställe till ett hälsohot, enl. FHI.
Historien visar att barnen är de mest utsatta under vargens näringssök.

Nödrop från landsbygden

Från mamman i Lumsheden i Dalarna hösten 2010, som börjar med Astrid Lindgrens vers, som visar tydligt att Astrid omhuldade landsbygdens barn: ”Vargen ylar i nattens skog, han vill men kan inte sova. Hungern river hans vargabuk, och det är kallt i hans stova. Du varg, du varg, kom inte hit, ungen min får du aldrig”. Varje kväll har mamman hört vargarna yla från sin veranda, en hel vargflock, som är helt orädda för människor och vandrar ofta i byn. Hon vågar inte längre låta sin minsta son sova i barnvagnen på verandan och sin äldre leka ensam i sandlådan. Det är horribelt att vi ska leva med rädslan att vargen tar husdjur eller ännu värre, våra barn. Detta har vi inte bestämt utan är påtvingade på oss här på landsbygden, av människor som inte vet hur farliga rovdjur är. Hon vill inte flytta från landet, hon vill bo där på sina villkor och inte på vargens.

Barn eller varg, vi vuxna måste välja

De föräldrar och vårdnadshavare som bor i områden som är utsatta för varghot, har vargrevir inom hörhåll, varg ofta inom synhåll, bör känna till vilka skyldigheter de och Svenska Staten har att barnen skyddas mot faror och
hemska upplevelser. Barnens rättigheter har Sverige anslutit sig till genom FN-konventionen och där står det: ”Alla barn i hela världen har rätt att växa upp i trygghet och skydds mot hemska saker”. Ett barn är till 18 år, alla har samma rättigheter och lika värde, deras bästa skall komma i första rummet för att kunna överleva och utvecklas och skyddas mot fysisk och psykiskt våld eller vanvård. I skyddsansvaret finns inga undantag för föräldrar och vårdare. Barnens rädsla för rovdjur, att inte få leka och vistas ute utan att riskera att bli ett offer för rovdjur, är inte undantagen. Anmälningsplikt har enskilda och Barnombudsmannen/BO, som är ovillkorlig, till socialtjänsten i varje kommun. Att inte BO är aktiv i skyddet av barn, kontra rovdjur, är försummelse, men kan bero på att BO inte förstått vad som nu händer i Sverige och som eskalerar med allt större och hotfullare rovdjursstammar, som en följd av riksdagsbesluten 2001 och 2009 på en livskraftig vargstam på 5000 vargar. BO måste snarast beakta och bevaka innebörden av Barnkonventionen till skydd för våra barn. Till BO; Jag vill inte uppleva, om det händer eller när, utan det får inte hända att barn blir rovdjursoffer.

Barnen = vargens offer i Ryssland

Jag nämner bara Ryssland/Sovjet därför att våra nyvunna vargar har östliga gener enligt DNA. Det är därför i lynnet, beteende och storlek, samma som Ryska och Finska vargar, allt enligt forskarna. Det finns många andra vargarter, bl.a Indien, som huvudsakligen angriper barn. (Källa: Dr i biologi S. Korytin & MP Pavlov). Det var stora människooffer av en stor vargpopulation, åren 1849-51(3 år) dödades, dokumenterat 260 vuxna och 110 barn. In på 1900-talet fortsatte vargen att döda och äta upp människor, från 1925 med olika antal offer fram till 1985 och enstaka offer in på 2000-talet. MP Pavlov skriver att i verkligheten var fenomenet med dödade barn mer omfattande och 1965 och 1989, samlade han skriften översatt på Svenska, Vargens näringssök och människan( av Pålsson), om massöverfall av vargar mot människor, mest barn, i flera landsområden, mest under andra världskriget och strax efter. Männen var i krig och kunde inte försvara sina familjer. 103 fall, nästan alla barn är dokumenterade, i Kirovområdet. Dessa forskare kom fram till att rabiessjuka vargar sällan var de angripande, utan flock- och bytesjakten var den som drev vargar att angripa oskyddade barn som ett lätt byte. Pavlov förklarar det minskade antal dödade människor idag, trots en större vargpopulation i Ryssland, med att urbaniseringen och mekaniseringen av jordbruket gjort att det knappt är barn kvar ute på åkrarna och att maskiner sköter om jorden. Därför är vargmöten mindre till antal och då också överfallen, men barnaoffren finns där i det dagliga livet i Ryssland även idag, men nu också i Georgien och Kasakstan.

Folkhälsofråga för Folkhälsoinstitutet/FHI = Barnens smultronställen

FN har tagit fram ett dokument om spridningen av farliga smittor i världen. En av smittorna som oroar FN är dvärgbandmasken och rabies som sprids av vargar, men också andra hunddjur. Svenska veterinärer, en part i importen av varg till Sverige, negligerar vargen men för fram räven och hunden som huvudsaklig spridare. Det veterinärerna hävdar är illegal införsel av hundar i ödsliga nordliga gränsen mellan Finland och Ryssland. Förvisso inte, säger finska Tullen, i det närmaste nollvision. Då kan man fråga sig varför hästar, renar och boskap är smittade med dvärgbandmask i norra Finland? Vargen, sägs det, kommer in naturligt i hundratal, utmed en 1000-tals kilometer lång gräns mot Ryssland. Detta har blivit ett hälsoproblem för djurhållningen och nu även människan. Finska Staten beordrade ut militärhelikoptrar, bestyckade med vapen, för att skjuta alla synliga vargar från luften. Det misslyckades för FN friförklarar inte Finland från smittan. Folkhälsoinstitutet tar upp i en artikel faran och hotet mot våra barn med smittade bär i barnens smultronställen. Detta kan komma att sprida till flickornas ponnyer, via hö, avföring och annan foder. Har dvärgbandmasken väl kommit in i människan, uppstår blåsmasksjukan, en obotlig diagnos som i undantagsfall kan botas med operation.

FN:s internationella lag stärker Barnkonventionen.
FN dokumentet( whqlibdoc.who.int/publications/2001/9290044522x.pdf) fastslår att i den norra taigan är Sverige och Norge smittfria från dvärgbandmask, medan Finland och Ryssland är smittade. Det finns 4 fall av blåsmasksjukan i Sverige som sedan några år har lett till döden och 20 fall i Ryssland och Polen. Nu tänker Sverige med öppna ögon tolerera spridningsrisken till Sverige och våra barn. Barnkonventionen är till för att skydda barnen, men den har en stark FN lag i ryggen som kan få stopp på uppsåtliga spridningar internationellt av farliga smittor(FN/WHO: Lag (2006;1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa).

Skandinaviens eller Nordens ”Yellwstone.
De Nordiska eller Skandinaviska länderna kan, om man tar hälsohotet på allvar, hålla dvärgbandmasken, rabies och blåsmasksjukan under kontroll, om man skapar ett rovdjursreservat i vildmarksområden i gränstrakter inom dessa länder. Då måste rovdjur bli fredlösa i övriga delarna av Norden. Man har då att vinna minskade kostnader i ett Nordiskt samarbete, man tar Barnkonventionens syfte på allvar, skyddar befolkning mot rovdjur, följer djurskyddslagen till skydd för tamdjur och bevarar rovdjur på ett betryggande sätt enligt EU:s direktiv om bevarandestatus.

12. Vi behöver beslut att förhindra spridning nu

2011-04-07 11:12

Hur det gått till och om det är människor, hundar eller vargar som fört in smittan rävens dvärgbandmask till Bohuslän får vi troligen aldrig veta.
Däremot så är nog de flesta eniga om att vargen kommer vara den som kommer att sprida smittan vidare under sina långa vandringar i Sverige.
Hur ställer sig Jägarförbundet och Jägarnas Riksförbund till skyddsjakt på de djur, även vargar, i område runt det dvärgbandmasksmittade området för att förhindra spridning av smittan?
Även om inte dvärgbandmasken ingår i det Allmänna uppdraget så skulle det förbund (Jägarförbundet eller Jägarnas Riksförbund) som inom mycket snar framtid, högst inom 14 dagar, för det är brottom att förhindra spridning via vargar, anordnade en demonstration utanför riksdagshuset för att informera om riskerna för spridning av smittan och förslag till beslut om skyddsjaktåtgärder med stor säkerhet få fler medlemmar.
Jägarnas Riksförbund kunde kanske bli större än Jägarförbundet.
Stöd för demonstration från av lantbrukare, fäbobrukare, ca halv miljon ridande (85 % kvinnor/flickor) som riskerar att bli smittade av smittad avföring via slaget och pressat hö som smittar när de utfodrar hästar, kor och får. Smittade som efter ca 10-15 år får sympton att de smittats och många dör.
Smittade ägg finns länge kvar på kläderna och därmed smitta föräldrar, syskon, kompisar och smitta när de fikar, äter smörgås, bullar mm.
Smittade ägg som överlever ca ett år och djupfrysning. Smittar hästar, kor och får.
Demonstration med förslag att förhindra smittspridning som skulle uppskattas av alla fritids- som permanentlandsbygdsboende som riskerar att bli smittade via bär och svamp, jordgubbar i det egna trädgårdslandet, hallon, äpplen mm.
Smittas när de tar på den egna hunden som varit med och gått i skogen mm mm.
De flesta landsbygdsboende ser och hör rovdjurshelikoptrar vid 20 till 30-tal tillfällen varje år och förslag att de används för att förhindra spridning av smittan från Bohuslän.
Förslag att Sverige lånar inte ut några pengar till andra behövadnde EU-länder om man har några invändningar mot att vi försöker förhindra spridningen av dvärgbandmasksmittan.

11. Gunilla

2011-04-07 09:20

Jag gillar inte att tanken på att flytta över problemen till någon annan. Det bor ju som bekant folk på nordkalotten också. Men det är samtidigt det närmaste en orörd vildmark vi kan komma här i norden. Kan man bara komma på ett sätt att kompensera renägarna och de övrigt boende där uppe så varför inte?

10. Levande bygd eller flytta

2011-04-07 09:20

Enklaste lösningen kortsiktigt för de som inte gillar varg är såklart att flytta. Den är faktiskt mer realistisk idag än nollvision. Men den är ju inte så populär. Men som jag ser det är ju att skapa inkomster på landsbygden. Idag dör landbygden med eller utan varg. Vi har en ålderpyramid ute på glesbygden som är skrämmande. Fortsätter detta är det inte mycket liv kvar om 50 år. Denna utveckling måste vändas. Kan man ånyo befolka upp landbygden med barnfamiljer och företag så går inte heller den förda rovdjurspolitiken ihop. Politiken går inte ihop idag heller men då vissa politiker redan gett upp att landbygden har en framtid så är det kanske inte så konstigt att de hellre ser varg i markerna. Jakten har som ni märkt inte företräde över rovdjuren men jobb och företag har större förutsättningar.

9. Gunilla i Rialareviret och nya Rialareviret osv.

2011-04-06 21:39

För att få kontroll på detta som drabbar minst stadsborna, men mest minoriteten landsbygdborna, är nog lösningen ett gemensamt Nordiskt Rovdjurspark som Gunilla beskriver.
Jag hoppas att Karl Hedin´s kommande bok och förslag kommer att ena oss på landsbygden, i skogsbygderna och i glesbygden. Nu har nästan tåget gått, men enade vi segra, men söndrade vi falla. Jag undrar ibland hur stackars landsbygdsministern tänker sig att få en framgång med Svensk vilt-, får- och nötkött i projektet; Matlandet Sverige, när jakten och djuruppfödningen skall avvecklas och rovdjur skall matas med vår ekologiska och klimatsmarta vilt-, får- och nötkött. Det är för mig en gåta! Men jag hoppas att vi alla kommer till insikt och skapar en ny Era på landsbygden och dess överlevnad. Man är nog en tokig optimist av födsel och ohejdad vana.
Större delen av svenska folket vet inte vad som pågår och vilka följder de stora rovdjurens ohämmande tillväxt innebär, detta på grund av media, som inte beskriver verkligheten utan har tagit ställning, likt Greider i DD, för vargen, men inte rovjurens konsekvenser.

8. Vill köpa boken,

2011-04-06 21:37

Var beställer man boken.

7. Nordiskt vildmarksreservat.

2011-04-06 20:14

Ett Nordens vildmarksreservat gemensamt för Norge, Finland och Sverige kring Treriksröset med "tunnel" mot Kolahalvön?
Det är lösningen för vargen och för oss. Eller hur?

6. Jag

2011-04-06 20:04

väntar med spänning och hoppas att han har lösningen på denna pengaförstöring.Lyckas han är Karl en kandidat till Nobelpristagaren i Landsbygdens Bevarande.Håller tummarna och ber till Gud.(Bojkottade Vargjakten även jag av samma skäl)

5. Hoppas

2011-04-06 18:44

att boken blir en bästsäljare...

4. Perfekt!

2011-04-06 18:44

Det måste till grabbar med pover om vi skall få bort vargproblemet.Mkt Int!!

3. Emigrera

2011-04-06 17:04

Enda sättet är väl att emigrera. Flytta till Norge, nästan samma språk, samma natur, i princip samma som Sverige, men med den stora skillnaden att dom har en helt annan rovdjurspolitik. Säkert Karls lösning. Jag funderar starkt.

2. Nollvison är enda lösningen.

2011-04-06 15:53

Allt annat är funkar inte!

1. Karl Hedin...

2011-04-06 15:53

..är en väldigt intelligent karl! Så det kommer att bli väldigt intressant att se hur hans förslag om hur detta skall gå till ser ut.

  • Annons Knivar nu
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB