• Älgskadefondsföreningen

Kommunjägare får vildsvinsfällor

NotiserPublicerad: 2013-01-03 10:01

I småländska Lessebo har kommunjägarna två vildsvinsfällor och dessutom ökas ersättningen för första gången på tolv år. Anledningen är vildsvinsproblemen.
Det är Lessebo jaktvårdskrets som ställer upp med två skyddsjägare per tätort i kommunen. Vanligtvis består uppdragen av att skjuta olika fåglar eller småvilt.
De bad kommunen att köpa in två fällor och att öka ersättningen till skyddsjägarna, eftersom vildsvinsjakt är både tidsödande och kräver eftersökshund.
I början av december beslutade kommunens Plan- och miljönämnd att köpa in två fällor och öka jägarnas ersättning från 10 000 till 19 000 kronor per år.
– Det var ju riktigt bra. Ärendet var nog bra förberett, säger Johan Nilsson, ordförande i Lessebo jaktvårdskrets, till Smålandsposten.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

1. Tips till kommunjägarna

2013-01-04 09:33

Skjut suggor med smågris, tag sedan hjälp av avfångningshund för att få fatt på pyjamasgrisarna!Personligen har jag under tolv år haft stor glädje och nytta av en av Jan Åkermans Wachtel/strävhårs Vorstekorsning, en hund som utan besvär klarat avfångning av hjort och även älgkalv upp till novemberstorlek utan alltför stor köttförstöring.Vad som händer med grävling vill inte läsaren veta.(Nu bävar många usla skyttar på gods och herresäten, inklusive Öster Malma, men jag nämner inga namn, Axa löste era problem! ) Åtla sedan in gylltorna(slaktsvin som är ätliga) och era problem är lösta!
Bevarandesidan förordar herdehund för att skydda får mot varg, då borde de även godta våra hundar för att skydda markägare från gris! Resultatet lär bli det samma. Den starke och mest aggressive kommer alltid att segra, sådana är naturlagarna även om inte bevarandesidan vill inse detta!
Att sedan urbana jägare kommer att gnälla,jägare som dessutom betalar höga arrenden, enbart för att några gånger om året ha chans till att fylla på frysen kan vi bortse från. Dessa åtlande (viltvårdande?) jägare lär inte ta ansvar för den skada som vi övriga jägare (med stor hjälp av SJF) har förorsakat markägarna. Det var Vi jägare som på sent sjuttiotal lät grisarna sprida sig från "rymningarna" på Södertörn! Vi får hoppas att inte markägarna kommer med skadeståndskrav i framtiden! Då lär det bli dyrt, samma sak gäller utplantering av bäver, canadagås och inte minst rådjuren på Gotland!
Det är hög tid att vi jägare tar vårt ansvar, detta gäller även vargen,ett skadedjur som vissa i våra organisationer vill skydda enbart för att få ytterligare ett jaktbart vilt i den svenska faunan!
Inser SRF,SNF,NVV och inte minst Lst Dalarna att ni är "duktiga idioter" för ledarna inom delar av jägarorganisationerna. Men det är nya tider, snart kommer "buskfolket" att ta över förvaltningen av skadedjuren, må så vara i det tysta, men resultaten lär inte vänta på sig!
Kommer våra förbundsledningar stötta oss gräsrötter?? Knappast troligt, deras representationsjakter bedrivs på vargtomma marker där man inte riskerar hundens liv när den luftar sina lungor! Personligen är det över fem år sedan jag hörde ett klingande hardrev på våra marker, ändå har jag fram till i år betalat ett dyrt arrende. Men första Juli kan bolaget se sig om efter en ny arrendator! Lena Ek är ju enligt egen utsago en inbiten jägare, hon kanske vill ta över arrendet?
Åter till kommunjägarna: lycka till!
Axa jagar numera på nya och bättre jaktmarker, men det finns många jägare som har dugliga hundar för snabb avlivning av kommande vallmarödörer!

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons
  • AnnonsFähallen Jakt AB