• Pinewood

Korvmedicin till fjällrävar

NotiserPublicerad: 2014-02-18 09:46

Rävskabb sprider sig bland fjällrävarna som lever i Stekenjokk och Borgafjäll, på gränsen mellan Jämtlands och Västerbottens län. Detta upptäcktes förra året och då medicinerades fjällrävarna framgångsrikt.
Före jul upptäcktes det nya tecken på rävskabb. Nu ska fjällrävarna få mera medicin.
– Vi ska intensifiera medicineringen. Det ska läggas ut falukorv och annat kött vid lyorna som är preparerat med mediciner för att bota dem, säger Emma Vidmark, samordnare för hotade arter på länsstyrelsen, till SVD.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

10. #9, JOnte måste förklara vad han menar

2014-02-22 12:08

Den här tråden handlar om att medicinera fjällrävar, och i samband med det diskuteras naturligt nog zoonoser. Vargen är en en långvandrare som typiskt har 70-tal mer eller mindre farliga inälvsmaskar, och bär därtill på ett antal mer eller mindre livsfarliga bakterier och virus. Vargen vandrar snabbt och långt och är därför en oerhört effektiv spridare av zoonoser, vilket innebär stora risker för folk- och djurhälsan. Jag kan inte förstå att pågående vargavel kan vara förenligt med lagen. Myndigheterna tar ju stora risker med folks liv och hälsa utan att det finns någon gagn med vargprojektet överhuvud taget. I grundlagen finns en passus som innebär att staten skall syssla med sådant som är till gagn för befolkningen, citat: "Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten." Ingen kan med hänvisning till denna grundlag beskriva pågående varggalenskap som laglig.
Det är typisk dum rovdjursföreningsretorik att som JOnte börja diskutera något annat, som i detta fall gifter. Eller menar JOnte måhända att människor blandar in dvärgbandmask, rabies, mjältbrand och andra otrevliga smittoämnen i till exempel PCB, bly och radon innan dessa sprids i naturen, så att vargen i själva verket är "oskyldig"! Eller har JOnte någon annan konspirationsteori som säger att vargen är en stor välgörare som hindrar dvärgbandmask, rabies mm. att spridas? Vargen påstås ju endast äta sådant som är sjukt. Eller vad f-n menar Jonte?

9. Men människan är väl inte oskyldig

2014-02-21 14:07

Människan har väl också varit ganska kreativ.

VI har väl skapat våra egna problem, Dioxin, PCB, Bly, Asbets, Radon - listan kan göras ganska lång.

Och kanske tom 961L kan hålla med om att vargen är i princip helt oskyldig i dessa fall.

8. #7 - JOnte har fel, zoonoser har alltid funnits

2014-02-20 23:07

Folk blev sjuk och dog och ingen visste av vad. Nu vet vi mer om vilka sjukdomar som sprids till/från djur, men zoonoser har nog varit kända och fruktade sen hedenhös. Dvärgbandmaskfaran och rabies antas till exempel ha tagit livet av många människor och påverkat hundhållningen i Sverige i tiden innan vargen utrotades. Nu har vi åter varg och därmed åter dvärgbandmask och en massa andra vargburna sjukdomar – det kommer att få stor inverkan på hur vi kan ha hundar i framtiden. En av de vanligaste smittovägarna är att varg skiter maskägg som sedan fastnar på din hund när du är ute på promenad/jakt med hunden. Sedan kommer din hund hem med maskägg i pälsen. Från hunden sprids maskäggen till ditt hem och från hemmet sprids de till dig och hela din familj. Det hjälper inte att avmaska hunden och äggen är små och osynliga, de flyger omkring i luften och är klibbiga så att de fastnar på kläder eller päls. Zoonoser är sjukdomar som sprids mellan djur och människor. Många av de riktigt allvarliga smittsamma sjukdomarna är zoonoser. De har självfallet funnits i alla tider, men nya smittoämnen uppstår och gamla förändras och människans hantering av djur ändras, både när det gäller tama och vilda djur. Tar vi till exempel Sverige så håller staten på med ett storskaligt experiment med folk- och djurhälsan genom att avla varg i täta stammar över hela landet, och på toppen av det förbjuda människor att freda sig och sina tamdjur mot dessa odlade vargar. Detta är ett extremt farligt experiment som redan gått våra myndigheter ur hand på grund av WWF:s och dylika agerande. Vad konsekvenserna blir vet vi inte än, men att det på sikt kommer att kräva många människors liv och hälsa synes ställt utom all tvivel. Vargar lever i princip av rått kött. Detta är en diet som medför att vargar smittas av ett stort antal parasiter, bakterier och virus. Men vargarna har utvecklat en stor förmåga att tåla dessa smittoämnen utan att bli sjuka alternativt utan att hota flockens eller artens överlevnad. Exempel på sjukdomar som sprids effektivt med varg är dvärgbandmask, skabb, rabies, valpsjuka, parvovirus, hepatit, papilliom, coronavirus, brucellos, borrelia, leptospiros, tularemi, bovin tuberkulos, listerios, mjältbrand och mul- och klövsjuka. Om vi som exempel tittar på rabies som har en inkubationstid om 8–21 dagar så hinner en smittad varg sprida sjukdomen över ett mycket stort område med tanke på att varg vandrar uppåt 8 mil per dag. Ett mycket stort problem i sammanhanget är att även om dessa smittoämnen inte nödvändigtvis gör vargar sjuka så kan vargar föra med sig smittan till en mängd vilda och tama djur och därifrån till människor. Ett mycket obehagligt exempel är valpsjuka som dödlig för hundar men inte för europeiska vargar. Fästingar finns det gott om på dessa långvandrande vargar, och fästingar sprider också sjukdomar. Nu aktuell afrikansk svinpest antas kunna spridas via fästingar och därmed kommer vargar även medverka i att afrikansk svinpest kan spridas snabbt över stora områden. När skall EU och Sverige nyktra till ur ekosoftransen och inse att de spelar ekosofpoker med folks liv och hälsa?

7. Varför nu

2014-02-20 14:47

Helt plötsligt är de vilda djuren spridare av en mängd sjukdomar

- salmonella
- svinpest
- dvärgbandmask
- rabies
(vargar korsade med hund)
och flera

Hur kan det komma sig att de blir akuta problem nu?
Varför har dessa problem dykt upp innan, vi har väl haft varg här i 1 000 tals år, utom under 100 år, samma med fjällräv, knappast ny art för skandinaviska fjällkedjan

6. #4, Helen förstår inte att fjällräv sprider dvärgbandmask

2014-02-19 12:54

Nåväl, låt mig förklara. Jag tror inte att våra myndigheter begränsar sin veterinära behandling av enbart till rävskabb hos fjällräv, därav skrev jag ”vilda djur”, vilket förutom fjällräv innefattar varg, lo, järv, säl, örn och övriga omhuldade viltarter som kan tänkas komma i åtnjutande av statlig veterinärvård. Vargar i Sverige kan förväntas ha eller komma hit med förutom livsfarliga sjukdomar som rabies även ett stort antal inälvsparasiter, till exempel kan nämnas 28 arter av rundmaskar, 27 arter av bandmaskar, 16 arter av sugmaskar/flundror plus ytterligare arter. Fjällräven har färre men har normalt ett antal inälvsmaskar bland annat bandmaskar. Fjällräven är nominell huvudvärd för rävens dvärgbandmask och fjällräv är till skillnad från rödräv en långvandrare som likt varg kan sprida dödlig masksmitta över stora områden. Flera av dessa smittor är livsfarliga, några är mindre farliga, men det känns tjatigt att räkna upp alla. Med en allt tätare vargstam så är det inte frågan om - om det inte redan skett - utan när fjällräven springer omkring och sprider maskägg i fjällen. Fjällrävar har spritt masken över stora områden i Ryssland och har nog inga problem att sprida masksmitta även till Sverige. Dessutom kommer Helen med det felaktiga argumentet att om A dödar B så har jag rätt att döda C. Att du tycker fjällräven är fin skyddar ingen från smittan. Tänk om och tänk efter, Helen. Denna veterinärvård som myndigheterna uppenbart bedriver kostar stora pengar och kan innebära risker för djur och människor. Frågan är om sådant överhuvudtaget är lagligt.

5. Konstigt att inte miljöorganisationerna

2014-02-19 12:53

Inte är med på detta ! Jag har roat mig med att försöka hitta info om vad, sfr, was, snf, wwf mfl. Gör för denna en starkt utrotningshotad art.
Dom minst sagt starkt tvivelaktiga sk. miljöorganisationerna är och förblir enbart enartsorganisationer idag.
Dessa föreningar som en gång i sin linda, faktiskt värnade svensk fauna.
Har idag spelat ut sin roll, med minst sagt tvivelaktiga styrelser med någon underlig form, av egen agenda.
Med ett enda mål i sikte, VARG.
Vad kostar inte dessa föreningar oss skattebetalare, där man begär inhibition, överklaganden m.m m.m ?
Polariseringen i vargfrågan har snart nått absurdum, i alla hänseenden...
Så mao. så är den hjälp till fjällräven värd varje satsad krona vare sig den har skabb eller inte.

4. Nr.1

2014-02-19 10:38

Skabb-Livsfarlig smitta?? Hur tänker du? Det finns mycket tokigare saker samhället har lagt ut skattemedel på genom åren och man får väl ändå anse att detta är ett sundhetstecken i förhållande till vad man gjort med vissa flyttvargar. Jag för min del tycker att fjällräven utgör ett fint inslag i den svenska fjällvärlden. Så mycket småviltjägare jag nu är. Hellre fjällräv än rödräv (som utgör ett hot mot fjällräven) i dessa områden.

3. Den enda...

2014-02-19 08:54

...möjlighet ni har när ni gjort er till åtlöje hos hela svenska jägarkåren som kunde hjälpt till med att hålla nere rävskabben. I stället får rävskabben vara en del av förvaltningen på varg och lo snyggt jobbat alla myndigheter och ekosofer!

2. Fjällräv

2014-02-19 08:53

Räcker det inte med skabb o dvärgbandmask, som upptäcktes först utanför Uddevalla, där min syster och andra vänner har kennlar, utan att dom skall botas också!

1. Fjällräv, skabb och dvärgbandmask

2014-02-18 10:25

Fjällräven - inte rödräven - är nominell huvudvärd för rävens dvärgbandmask. Underliga tider när myndigheterna anväder våra skattepengar för att veterinärbehandlar vilda djur som bär på livsfarliga smittor. Finns det överhuvudtaget laglig grund för att slösa skattepengar på verksamheter som är gagnlösa men innebär faror för folk- och djurhälsan?

  • Annons Knivar nu
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons
  • AnnonsFähallen Jakt AB