• Älgskadefondsföreningen

Kritik mot att stoppa dubbel jakträtt

NotiserPublicerad: 2010-11-19 15:45

Miljö- och jordbruksutskottet i riksdagen kritiseras av
Samernas riksförbund, SSR. De befarar att ambitionerna att ta bort den dubbla jakträtten på älg kan urholka samernas rättigheter.
Att både samer och andra jaktlag jagar på samma marker skapar onödiga konflikter, anser utskottet.
Förbundsdirektör Anders Blom på Svenska samernas riksförbund har en annan syn på frågan. 

– Samernas jakträtt är en del av renskötselrätten och den skyddas av grundlagen som egendom. Ett upphävande av rätten eller en inskränkning av den skulle strida mot grundlagen om det inte finns ett allmänt intresse. Att ensidigt gynna en rättighetsinnehavare i förhållande till en annan är inte ett allmänt intresse, deklarerar han i ett pressmeddelande.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

2. Markägaren har lagfart och grundlagsrätt till all mark i Sverige

2010-11-21 17:06

Inte en arrendator, brukare eller hyrare. Till brukare med bruksrätt för renskötsel har vi renägare i Samebyar. Det är något som vi alla ägare av statliga fjällen och en del privatmarker av sed, medger för rennäringen inom olika Samebyars renbetesområden. Det är ingen grundlag, utan rennäringslag och rennäringsförordning som reglerar bruksrätten, där det framgår bl.a att renskötaren i samband med sitt arbete med renar har behovsrätt till jakt och fiske.
Renbetesområden som finns inom privata marker, där tillkommer rätten först enligt grundlag, d.v.s lagfaren ägare, markägaren av privata marker som råkar finnas inom renbetsområde för viss samebys åretruntområde för renbete. Det finns redan inskränkning i betesrätten där enbart vinterbete får förekomma. Det jurister svarade i remisser till SOUtredaren Ekström, var att idag s.k renskötselrätten har en svag eller ingen rätt, utan markägaren är den som har den lagfarna rätten, således har det uppkommit en helt fel tolkning från länsstyrelserna när man medger dubbelregistrering.
Däremot har, visar Ekström, att renskötseln har rätt till behovs eller husbehovsjakt och fiske under skötsel av renar. Skuller svensk lag fortsätta med den nuvarand tolkningn uppstår juridisk annarki i framtiden, för då kan hyrare, brukare eller arrendatorer hävda äganderätt utan sedvanlig markköp, om man har varit burkare mer än viss tid eller mer än en generation som kan tolkas som sedvänja. Det är på samma grund som man inte kan godta ILO 169, att ge bort våra gemensamma fjäll till en viss minoritet, bara för att FN anser att de är en folkstam och ursprungsfolk med sedvänjor på statens mark och detta utan att ta hänsyn till att det klart finns minst två, om inte flera, ursprungsfolk på Nordkalotten, bl.a kväner i Swe, Norge o Finland. Dubbelregistreringen måste bort även ur säkerhetssynpunkt, som vi kan läsa om i en annan artikel p J6J, och att adminstrationen förs över i sin helhet på Fastighetsverket som har ett medborgarråd till sin hjälp, för allas vår lika rätt och värde, där inget tas från någon utan alla har samma möjligheter.

1. Det måste...

2010-11-20 17:07

kunna föras en dialog om rådande förhållande,ingen tjänar på att vara anti mot förslag och bristande intresse att kunna komma överens. Kom med förslag istället för kritik.

  • Annons Knivar nu
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsKnivar.nu
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons
  • AnnonsFähallen Jakt AB