• Älgskadefondsföreningen

Kvinnor protesterar mot antijaktkampanj

NotiserPublicerad: 2010-08-16 22:21

Sex kvinnor från en rad olika jakthundsklubbar, bland annat för tax och jämthund, kräver i ett brev till regeringen att den ska agera mot bland annat ”medias hetskampanj” mot jägare, rapporterar Västerbottens-Kuriren.

Kvinnorna uppmanar regeringen till generös skyddsjakt och att vargar inte ska få etablera sig i renbetesområdena. De anser att jakthundsägare och människorna som lever i vargområden ska kunna delta i beslut som rör vargstammen, samt att ”vargsupportrar som bor i städerna” inte ska få något inflytande.
Brevskrivarna frågar ministrarna i miljödepartementet, jordbruksdepartementet och socialdepartementet om det är möjligt att stängsla in vargar för att förhindra angrepp på tamboskap, hundar och renar.
De vill också att regeringen agerar mot ”medias hetskampanj” mot jägare och nämner bland annat tv-dokumentären Vargkriget som ett exempel. De hävdar vidare att intresseorganisationer som vill bevara vargen sprider felaktig information.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

20. Jimmy Magnusson och Dan Törnström

2010-08-21 15:21

Har ni läst brevet? Uppenbarligen inte. Har jag läst brevet? Nej. Vad gäller sakfrågan så har såväl press som radio och TV "tagit ställning", de lämnar ingen seriös information om konsekvenserna med stora rovdjur och särskilt inte om varg och dess spridning av sjukdomar och parasiter. Som om detta inte vore nog så betalar staten miljontals kronor till Svenska Jägarförbundet, Svenska naturskyddsföreningen, WWF och även till småsekter som SRF för att dessa skall få allmänheten att acceptera varg och övriga stora rovdjur. Helt öppet betalar staten således för att organisationer INTE skall lämna korrekt information utan POLITISKT KORREKT information, dvs. propaganda eller vad man normalt kallar lögner. En sann fri press hade naturligtvis balanserat denna propaganda men så sker inte i Sverige. Pressfrihet är inget ovillkorligt utan det finns många begränsningar - en begränsning är att ägnar sig pressen åt tystnad och propaganda så förlorar den allmänhetens förtroende och utan detta förtroende så är "friheten" noll värd - vem kan uttrycka sin mening i en tidning som gått i konkurs? Hur fri är pressen när stora delar av den lever på statligt understöd? Nej, denna "brödfråga" diskuteras inte gärna inom den fria, statsunderstödda, svenska pressen likaväl som man inte ger utrymme åt rovdjurspolitikens offer eller åt de som kritiserar en galen klimatpolitik och mycket annat. Summa är det löjligt att bli upprörd över en förmodad formulering i ett brev, en sann fri press hade naturligtvis tagit upp de hot mot brevskrivarnas liv och kultur som dagens rovdjurspolitik utgör och som är grundorsak till brevet. Varför finns inte denna debatt? Beror det på att pressen är fri? Knappast, pressen är fånge i sina egna fördomar och värderingar och låter inga utomstående hota pressens åsikter och privilegier, det är det viktigaste för denna fria press, men denna attityd är också det som i förtid kommer att ta död på den fria pressen. Sen kan man göra en reflexion över att om brevet INTE innehållit denna misshagliga formulering så hade brevet troligen överhuvudtaget inte fått något omnämnande i den fria pressen.
Jimmy Magnusson, fanatism är när man tar reda på fällors koordinater och förstör för fällägare genom att leka polis. Fanatism är bl a att leka "stängselpolis" med enda syftet att misskreditera sina meningsmotståndare samt söka sätta sig själv i bättre dager!

19. Anders Åberg varför..

2010-08-20 22:40

Varför ser somliga vargen som ett problem, jo därför att de är så extremt obstinata att de vägrar förebygga angrepp med t.ex. rovdjursstängsel.
Tacka tusan för att man då får problem.
Jägarna har fått igenom en massa krav såsom att minska taket på 500 vargar i Sverige till 210 vargar.
De har fått igenom förändringen av § 28, så att de lättare kan skjuta varg vid befarat angrepp.
Slutligen fick de igenom kravet på att få jaga varg vintern 2010.
Ett annat krav de har vunnit är att man flyttar ner besluten om rovdjursförvaltningen på lokal nivå, där jakt och markägarintressen utgör en stor majoritet framför bevarandesidan.
Så vad gnäller de för?
Och vad demokratiska spelregler beträffar så är ju det dessa damer föreslår ett rekord i antidemokrati.
Allt detta är praktexempel på extremism, som slår det mesta.
Bara att gratulera till detta självmål!

18. Jag vill läsa hela brevet

2010-08-20 22:39

Jag vill läsa hela brevet då delar av innehållet inte verkar vara riktigt klokt, eller demoratiskt rätt.
Är det någon som vet hur man kan få tillgång till att läsa brevet som denna artikel handlar om?
Eller är det någon som kan lägga in brevet här? Som information.

Reds kommentar
Från redaktionens sida har vi bara gjort en s k rewrite från en artikel i Västerbottens-Kuriren och har alltså inte läst originalbrevet. Det finns sannolikt att hämta som allmän handling hos regeringskansliet eller departementen.
Som journalist reagerar även jag på sådana uppmaningar som framställs i brevet. Naturligtvis är det otänkbart att myndigheter ska få styra mediernas arbete.
Dan Törnström

17. Jimmy

2010-08-20 11:41

Med extrema vargälskare menar jag dom som motsätter sig vargjakt, vill ha tusentals vargar i landet och som struntar i dom problem vargen orsakar både för folk boende i vargreviren och för viltstammarna i vissa områden.
Att nollvisionärerna också måste räknas till extremisternas skara gör ju inte saken bättre.
Tyvärr domineras den här debatten av folk på ytterkanterna och mer sansade röster har svårt att nå fram.

16. Extrem, Anders Åberg

2010-08-20 08:54

Citat "och dom extrema vargälskarna kan luta sig tillbaka..."
Anders Åberg, definiera gärna vad en extrem vargälskare är för något.
De mest extrema grupperna är för närvarande nollvisionionärerna, som inte drar sig för att jaga rovdjur illegalt eller i bästa fall "bara försvara illegal jakt" och som trakasserar människor som inte tycker som de själva.
Eller, att som damerna i artikeln gå ut och kräva att regeringen skall påverka media och än värre kräva att personer som inte bor på landet, inte skall få vara med i beslutsprocessen när det gäller våra rovdjur.
I rovdjursdelegationerna är representationen 8 mot 1, när det gäller jakt-markägarintressen mot naturvårdsintressen.
Vargjakten 2010 tillkom genom ivrigt uppvaktande av miljöministern från jägarförbunden, där bevarandesidan inte fick ingå.
Jag har också tagit del av Naturvårdsverkets egen utvärdering av vargjakten där det tydligt framgår att jägarorganisationerna fick ha "informella" möten med NVV utan att det fördes protokoll och man höll även här bevarandesidan utanför.
Anders Åberg, detta är extremism!

15. Media

2010-08-20 00:16

Att kräva att regeringen ingriper mot media är synnerligen korkat och grundläggande odemokratiskt.
Det betyder inte att dagens media är objektiva sanningsälskare.
Media är styrda av olika intressen, ekonomiska och politiska.
Hur ofta ser ni en vanlig arbetare få utrymme och nå ut med sina åsikter t.ex.
Men att därför kräva att regeringen går in och styr vad som får sägas och skrivas gör ju det hela etter värre.
Ännu ett tröttsamt exempel på rena dumheter som sprids av vargmotståndarna.
Sådant här gör det naturligtvis mycket svårare att få gehör för en sansad rovdjurspolitik och dom extrema vargälskarna kan lugnt luta sig tillbaka och se på när motståndarna gör bort sig.

14. Jag kan inte formulera det bättre själv

2010-08-18 11:50

Ander Hermansson och Kenneth Eriksson beskriver här vargproblematiken på ett otroligt bra sätt.

Det är personer som dessa som gör att det finns ett litet hopp inför framtiden.

Jag är tacksam för att Ni finns!

13. Uppfriskande med klarspråk Anders Hermansson, tack!

2010-08-18 11:20

Jag delar din syn och instämmer till fullo. Här styr staten det mesta med pengar, även jägarnas åsikter som inte kommer ut, med tysta förbundsledningar. Det är högst otillfredsställande, och jag hoppas ledningarna redovisar sanningen så svenska jägarkåren inte blir vilseledd. Vår jakt står på spel! Presskonferenser som omskrivs i pressen efterlyses!
Det västa är emellertid att de flesta av oss godtrogna svenskar tror något helt annat, nämligen att de vi valt att representera oss verkar för vårt bästa. Ja, det var just det, godtrogenheten eller ska vi kalla det naiviteten.
Jag undrar ändå om det inte blivit bättre och internet kommer på sikt att avslöja sanningen för även de mest troende.
Ta t.ex. påståendet att vargen är utrotningshotad, vilket är falskt. Arten, som vi har och påstås ska ha ännu fler av, är ju den ryska vargen som finns i överflöd österut. Utrotningshotad är den inte alls, men det är ett lämpligt ord att använda för okunniga för att få stöd. Sanningen i vårt land är att de som fått den nära vill slippa den, av många gånger redovisade skäl. Fakta är att vargen är en problemart, ett skadedjur. Hur rapporteras det i medierna? Och hur rapporteras det om bandmaskarna? Ja, här på denna webbsida vet vi, staten styr medierna till att inte informera alls, eller ljuga. Just så, Anders Hermansson, bort med statliga stöd om vi värdesätter en korrekt verklighetsbeskrivning. Och ja, climategate är ett strålande exempel! Riskerar jag nu samma öde som Harry Fredriksson?
Mycket glädjande att fler grupper, likt kvinnorna i denna artikel, påpekar den osunda politiken.

12. PK

2010-08-18 09:27

Fundera på problematiken om du som till och med är journalist gått i fällan och myten om att en majoritet är mot vargjakten. Det är lätt att få den uppfattningen när man matas med propaganda, men det blir inte mer sant för det. Ditt eget påstående ger bara mer bränsle till brasan i frågan om medias snedvridna rapportering och skildring av samtiden.

Det pratades väldigt mycket om slakt istället för jakt i januari. Vi jägare utmålades som snedskjutande slaktare som var ivriga att få döda ett fåtal vargar. I själva verket var det en folklig manifestation mot ett djur som inte har ett särskilt stort stöd i sin omgivning. Att vi jägare sedan var effektivare och snabbare än någon kunnat ana tycktes extra försvårande. Det var som om det var extra jobbigt att acceptera: Att människan jägaren så snabbt kunde ta livet av den gudadyrkade vargen. Anledningen var antingen att jägarna var duktiga eller att vargarna var väldigt många och inget av dessa alternativ ville media förlika sig med. Istället matades Sveriges befolkning med skrönor om att framgången berodde på att man hänsynslöst förföljt dessa "stackars vackra djur" veckovis på snöskotrar osv.

När man sedan i efterhand noterade att vargarna som sköts var friska försökte man vrida det till att anledningen till jakten var fel. Men i själva verket är det ju precis tvärtom! Om vi har en frisk vargstam kan vi ju hålla nere den på ett lägre antal individer utan att riskera bevarandestatusen!

11. PK #4, vargmotståndet ÄR portat

2010-08-18 09:27

PK, försök att få in en artikel i Aftonbladet, Expressen, DN, SvD eller SVT där du på ett korrekt sätt beskriver de konsekvenser som varg och björn har och har haft på landsbygden. Tag med dödade människor och djur, skador på egendom, rädsla för att vistas i naturen, dvärgbandmask, rabies och alla de kreaturssjukdomar som varg sprider. Då blir du portad PK, ingen sådan artikel har publicerats i nämnda organ. För att låtsas vara "fri" har man då och då ett litet inlägg som kan tyckas vara kritiskt mot den förda rovdjurspolitiken, men samtidigt ger media alltid stort utrymme åt motmäle från tjänstemän som är kända rabiata ekologister som utan att skämmas kommer med uppenbara felaktigheter, exempelvis bemöts varje inlägg om vargens dvärgbandmask med att rävens dvärgbandmask förväntas komma med "turisthundar" osv. Orsaken är att svenska massmedia "har tagit ställning" i rovdjursfrågan såsom de har tagit ställning i många andra frågor. Rent pinsam blev den svenska pressen under "Climategate". Den "fria" pressen i Sverige är ett skämt, presstödet är förödande för fri opinionsbildning, tag bort det, det är bara bra om nämnda tidningar går i konkurs, de är bara till skada för fri åsiktsbildning. Tag bort andra stöd som till exempel att staten tar pengar från jägarna och delar ut bland annat till jägarnas egna förbund. Detta blockerar uppenbart förbunden från att agera på de sätt de självklart bör om de vill sätta medlemmarnas intressen före statens och statens allmosor. Sossarna utvecklade stöden till ett sätt att ge pengar till dem som knep käft eller sjöng med. Motsträviga vet att stöden hänger löst. Alliansen borde ha ryckt ut denna sjuka korruptionsböld, för korruption är vad det är frågan om. Men man kanske tycker det är bra att ha?

10. Ledande frågor..

2010-08-17 21:01

Fråga svea rikes medborgare istället om dom vill ha varg "I SIN NÄRHET" istället för om dom vill ha varg i största allmänhet. Då kommer nog opinionen att bli annorlunda !
Många vill nog ha varg "..men någon annanstans..."
Det är ju konstaterat att ju närmare vargrevir man kommer desto mindre blir acceptansen för varg.
I många inlägg som förespråkar varg lyser det igenom ett jakthat utan dess like.

9. varg i hela sverige

2010-08-17 21:01

Problemet är att människor som inte är berörda av vargen bryr sig.Får vi etableringar i sörmland,östergötland,småland och skåne tar det nog hus i helvetet.då är det inte bara några "bönder" i dalarna och värmland som drabbas.

8. Pk

2010-08-17 21:01

Varifrån har du fått uppgiften att en majoritet skulle vara emot vargjakten?Från kolumnister,tidningsledare och publicerade insändare? Faktum är att statistikuppgifter som publicerades i jakthatartidningen AB visade att en stor majoritet stöder vargjakten!Själv har jag inte köpt en kvällstidning sedan januari och det känns bra.

7. PK

2010-08-17 13:38

Består den majoriteten av stadsbor som klipper av eller strör salt på sniglarna som äter deras grönsaker, kräver skyddsjakt på rådjur som skiter på gräsmattan och äter trädgårdsblommor, kräver avskjutning av gäss som förorenar stränder och bryggor o.s.v?
Det var väl kanske flera av dessa naturbevarare som hördes i radioprogrammet STORSTADSDJUNGEL.

6. PK

2010-08-17 13:37

Och var har du din källa som visar att en majoritet är mot vargjakt? Faktum är att när människor får insikt i problematiken inser man snabbt nödvändigheten av jakt på varg. Så länge olika bevarandeorganisationer sprider sin falska propagande och bereds utrymme i press radio och TV i en omfattning som saknar motstycke och kritiskt granskande kommer självfallet okunniga människor att förledes. När verkligheten knackar på svänger opinionen snabbt. Mer jakt på varg och mörka inte problemen.

5. INGEN

2010-08-17 13:37

Dum ide! bra jobbat hoppas flera hänger på Drever klubben har väll några som måste vara intresserade.

4. Vargmotståndarna inte portade

2010-08-17 09:40

Jobbar själv som journalist inom skogs- och lantbrukspress och kan intyga att vargmotståndarna INTE är portade i media och att vi hör till dem som speglat deras perspektiv. Har själv också sett flertalet insändare MOT vargen på sistone i dagspress. Samtidigt måste vi tyvärr förhålla oss till det krassa faktum att det idag kanske är en majoritet av svenskarna som är MOT vargjakten - kanske inte så konstigt med tanke på att en majoritet av svenskarna även bor i städerna.

3. Jag kan förklara för 1.

2010-08-17 09:37

Det grundläggande är att rättvisa inte är synonymt med demokrati!
Heja kvinnor och andra som tar ton om denna orättfärdiga rovdjurspolitik.

2. Jimmy

2010-08-17 08:45

som vanligt tänker du inte längre än näsan räcker innan du uttalar dig.
Vad är det för demokrati du talar om när folk mot vargen inte får en endaste artikel publicerad i de stora tidningarna?

1. Antidemokrater ?

2010-08-17 08:30

Jag är personligen inte någon jaktmotståndare av princip men kan inte låta bli att undra över vad man har för tankar om demokrati, då man vill få politiker att påverka vad man ger uttryck för i media.
Detta är för mig en märklig tanke då det är en grundläggande demokratisk fri och rättighet att få ge uttryck för sina åsikter.
Men det är ju populärt bland jägare att åka till Ryssland och jaga.Är det månne därifrån de har fått sina idéer?
I söndagens NA-NT ( www.na.se ) så står det att läsa om en jägare som sköt en häst under en vildsvinsjakt, det är nog sådant i kombination med illegal jakt på våra rovdjur som ger näring till antijaktkampanjer!
Om jägarkåren ( Riksjägarna i synnerhet ) vore lite mer självkritiska, så kanske opinionen vore annorlunda.

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB