• Pinewood

Lagändring om jaktbrott klubbad

NotiserPublicerad: 2011-05-19 11:56

Från den 1 juli blir förberedelse till grovt jaktbrott eller grovt jakthäleri straffbelagda brott. Onsdagen den 18 maj klubbades regeringens förslag om ändring av jaktlagen i riksdagen.

Lagändringen är även ett led i att leva upp till EU:s ministerråd, som fattat ett rambeslut i kampen mot organiserad brottslighet.
Två förändringar av jaktlagen röstades igenom av riksdagen den 18 maj. Dels införs en ny paragraf, 46 a §, som har följande lydelse:
”För försök eller förberedelse till jaktbrott enligt 44 § eller jakthäleri enligt 46 § andra stycket döms till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken”
Dels får paragraf 49 en ny lydelse (det nya tillägget kursivt):
”Jaktredskap, fortskaffningsmedel och annan egendom som har använts som hjälpmedel vid jaktbrott eller jakthäleri får förklaras förverkade, om det behövs för att förebygga brott eller om det annars finns särskilda skäl. Detsamma gäller egendom som varit avsedd att användas som hjälpmedel vid sådana brott, om brottet har fullbordats eller om förfarandet har utgjort ett straffbart försök eller en straffbar förberedelse.”
Lagändringarna träder i kraft den 1 juli.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

24. Våldtäkt

2011-05-22 10:19

Ja våra varg älsande politiker ger sig aldrig. Jag undrar om jag tar med mig min flickvän kan det vara en anstiftan till våld täkt. Jag har ju vapnet med mig.!!!!!!!

23. Regler!

2011-05-22 10:19

Ta med Er en legitimation, om Ni ska ut med bössan på axeln!
Och tänker Ni använda den, lämna för din egen skull bilen hemma!

22. saknas defintioner torbjörn

2011-05-20 13:11

på vad regeln i sej innebär..svårtolkat för både jägare och jakthatare

21. Till Torbjörn Eriksson.

2011-05-20 13:11

Du Torbjörn, jag är inte jägare och tycker att den nya lagen är en lag som kommer att utnyttjas av "nojiga personer i samhället. För att störa, misstänkliggöra, och förfölja" hederliga människor. Egentligen så förändrar den nya lagen ingenting och det går inte att lagstifta bort "kärleken till våra tamdjur, vår livsstil, kulturarvet, och jakt med hund" mm. Civil olydnad är ett nyttigt begrepp enligt psykologin. Civil olydnad förändrar samhällets lagstiftning så att lagstiftningen anpassas till människor. I habitatdirektiven står skrivet att, finns inte acceptans för varg, så kan inte eu tvinga sverige att ha vargar. Sveriges regering kan inte lagstifta bort den delen i habitatdirektiven. Skärps lagarna mot olaglig jakt så måste regeringen börja lyssna och visa konkreta handlingar för de vargdrabbades situation. De har misslyckats totalt då det gäller den biten. Beviset är alla "av varg plågade tamdjur" och särskilt hundar! Regeringen har ingen rätt att trycka ned människors levnadsvillkor och tillintetgöra vissa grupper i samhället genom sin lagstiftning. Regeringen måste också följa djurskyddslagen och beakta den, vilket de inte gör. Man måste också få känna sig trygg i sin djurhållning på landsbygden. Vem vill hålla djur inomhus på sommaren? Vem får hålla djur inomhus om man följer djurskyddslagen? Djur skall få gå på sommarbete och den oro som djurägare känner angående eventuella vargangrepp är tärande. Vi skall inte behöva känna så. Hundar måste ges varierad motion, rörelsefrihet och stimulans. Alltför många hundar har utvecklat skador i nacke och ryggrad på grund av att de går i koppel. Många äldre hundar har utvecklat smärta i ryggen efter många år av oss människor begränsad rörelsefrihet. Jag tycker att du har fel i din inställning om att hålla ryska vargar i vårt land. Annars är du säkert en engagerande person som kämpar för din livsfilosofi vilket är bra.

20. Till #12 & #15

2011-05-20 09:02

Som ni kan se i kammarens protokoll: http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=101&dok_id=GY09104&bet=2010/11:104
Så har ingen votering skett då det inte blev någon debatt. Således har den "inflytelserika jägarlobbyn" misslyckats totalt. Vidare kan ni läsa i proppen: http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/16/18/67/26b31da2.pdf vilken ändring som har klubbats igenom. När ni ändå läser proppen så kan ni nagelfara kapitlet 4 och begrunda hur lagrådet kommit fram till att grovt jaktbrott och/eller hur grovt jakthäleri skulle falla inom ramarna för definitionen för organiserad brottslighet. Varken Brottsförebyggande rådet, Rikskriminalpolisen eller Ekobrottsmyndigheten anser att detta är förekommande i Sverige. Utan det är lagrådets egna påhitt. Snacka om inflytelserik lobbying.

19. Konstig inställning till nya lagen.

2011-05-20 08:10

Varför reagerar ni så starkt mot nya lagen? Jag trodde alla ni här ville komma åt den olagliga jakten, man börjar undra när man läser dessa smått hysterska reaktioner på lagen. Jag undrar var en del står när det gäller lag och ordning. Lagen behövs och det trodde jag jägarna var helt nöjda med, möjligheten att komma åt den minoritet som förstör ryktet för en annars fin jägarkår. Man måste tåla att det ställs krav.

18. Till #12 & #15

2011-05-19 23:42

Som ni kan se i kammarens protokoll: http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=101&dok_id=GY09104&bet=2010/11:104
Så har ingen votering skett då det inte blev någon debatt. Således har den "inflytelserika jägarlobbyn" misslyckats totalt. Vidare kan ni läsa i proppen: http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/16/18/67/26b31da2.pdf vilken ändring som har klubbats igenom. När ni ändå läser proppen så kan ni nagelfara kapitlet 4 och begrunda hur lagrådet kommit fram till att grovt jaktbrott och/eller hur grovt jakthäleri skulle falla inom ramarna för definitionen för organiserad brottslighet. Varken Brottsförebyggande rådet, Rikskriminalpolisen eller Ekobrottsmyndigheten anser att detta är förekommande i Sverige. Utan det är lagrådets egna påhitt. Snacka om inflytelserik lobbying.

17. Jaktbrott

2011-05-19 23:41

Jag är inne på samma linje som Nr.1vad fan är förberedelse till jaktbrott och vem fan är det som har kommit på denna sjuka ide.Förr i tiden tjuvsköt man både älg och rådjur då var det inget snack om några lagar men bara för att en minoritet av fanatiker ska ha vargjävlar springa runt husknutarna så ska det göras nya lagar.Jag kan bara citera Hasse Alfredssons uttalande i en monolog för länge sedan,Det är löjligt att höra löss hosta.

16. #12

2011-05-19 21:55

Lämnar dina frågor vidare till jägarorganisationernas jurister. Vore bra om de kan göra lite klargöranden om hur justeringarna i lagen berör det praktiska kring viltbruket. Har som tidigare militärpolis läst bl.a. straffrätt, är juridiskt intresserad, men ingen jurist. Vill inte göra feltolkningar i ett öppet forum.

Däremot är lagtexten glasklar, så jag känner mig lugn. En som funderar på att obefogat anmäla en jägare ska tänka sig för mer än en gång på de rättsliga konsekvenserna för sin egen del. Det kan bli till att byta velourdress och näbbkängor mot randig pyjamas och flip-flop. Dessutom lär det bli till att betala dryga skadestånd.


15. Får man

2011-05-19 21:55

bygga jakttorn hädanefter?
Det kommer väl också att klassas som förberedelse med hjälp av denna idiotlag. Går det att få fram hur man röstat i den här frågan? Nån som vet?

14. Jägarna anklagas, när vi ta på oss jaktkläderna!

2011-05-19 21:55

Snabba beslut, men 200 kvinnor har dödats i hemmen, rattfyllon dödar på vägarna, skolskjutsarna saknar säkerhetsbälten osv. Men regeringen och riksdagen anser att jägarna är största faran när jaktkläderna åker på, med bössa i skogen där det råkar finnas varg osv. Kan ingen skapa en opinion som gör slut på detta. Man undra var det ska sluta.
Det har inte varit någon speciell uppror från våra mutade jägarorganisationer.

13. Hur

2011-05-19 21:54

var rösterna fördelade i riksdagen? Fanns det några som var emot?

12. #9

2011-05-19 18:37

Finns det inte risk att någon anmäler anonymt....??? Får man det, eller ?

Rätta mig om jag har fel, men har det inte kommit in anonyma anmälningar om tjuvjakt på varg ?

11. Svar till nunmmer 9

2011-05-19 17:26

Helt rätt 08. Motanmäl direkt. Då får du uppgifter om vem som gjort anmälan mot dig. Dessutom om du blir frikänd BEGÄR SKADESTÅND av denne för falsk angivelse och för det "lidande" som du utsatts för.
Detta kommer nog att få mupparna att vara mer försiktiga men dyliga tilltag.

10. Har miljöministern slagit sig själv i huvudet med klubban?

2011-05-19 16:15

Regeringen ser mellan fingrarna då skogsbolag och företag begår uppenbara miljöbrott. Enskilda människor som försöker "ha ett liv" med knappa medel för dem kan man stifta hårda lagar och påstå att de är kriminella. När skogsbolagen förstör urskogar, kör sönder värdefulla biotoper med rödlistade och ibland habitatskyddade arter och bedriver rovdrift . Ja, då får skogsbolagens anställda skylla på varandra och slipper undan straff.

9. Moteld vid falsk angivelse

2011-05-19 15:57

Om någon jakthatare tror att det är fritt fram att anmäla oskyldiga jägare för förberedelse till jaktbrott med stöd av lagjusteringen, kan det slå tillbaka rejält mot dem själva.
Finns det inget som helst skäl för anmälan annat än att jävlas med jägare etc är det bara att på plats göra en motanmälan med stöd från brottsbalkens 15:e kapitel, § 6.

Lagen lyder:
"Angiver man oskyldig till åtal med uppsåt att denne må bliva fälld till ansvar, dömes för falsk angivelse till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader.

Om han icke insåg men hade skälig anledning antaga, att den angivne var oskyldig, dömes för obefogad angivelse till böter eller fängelse i högst sex månader."

Blir jag hotad av att anmälas oskyldig i något jaktsammanhang, kommer jag tveklöst informera om "Falsk angivelse" i avskräckande syfte. Även om jag bor i Stockholm tror jag inte det är någon större risk. Fanatikerna på ytterkanten är inte så många de vill få oss att tro de är.

Vad säger juristerna på JRF och SJF?

8. Är detta ett demokratiskt land?

2011-05-19 15:57

Det börjar likna han som var instämd för hembränning, och utan att hitta någon hemränd sprit blev dömd för att han innehade apparaten. Han yrkade då på att bli dömd för våldtäkt, men domaren menade på att någon våldtäkt hade han väl inte begått. Näe, sa den åtalade, men jag innehar apparaten.
Vi håller på att få något av diktatur istf. demokrati

7. Organiserad brottslighet...

2011-05-19 15:56

...skall man skratta eller gråta?
tjuvskjuts en varg är det nog till 100 procent bara något som sker för att tillfället yppar sig och väldigt långt ifrån organiserad brottslighet...och någon förberedelse har heller aldrig skett...så angående eventuell tjuvjakt på varg ter sig lagen relativt uddlös.

6. Första april????

2011-05-19 15:56

Sämsta aprilskämtet jag någonsin läst i maj... Hur straffas missbruk av denna lag,dvs alla de okynnesanmälningarna som jakthatarna kommer att roa sig med.

5. Måtro om man...

2011-05-19 14:55

... får behålla kängorna samt stövlarna ? Om man tycker eller tänker illa om varg fortsättningsvis.

4. Vansinne !

2011-05-19 14:55

Undrar när första anmälningen från "jakthatarmaffian" kommer ???

Vad händer om man skulle bli anmäld för "förberedelse till jaktbrott" ? Kommer vapnen att bli beslagtagna under utredning så att jaktsäsongen blir förstörd... häktning....eller?

Vad krävs det för bevis av den som anmäler, eller räcker det med att man är vegetarian och jakthatare ?

Om man nu har ett vargrevir på sin jaktmark och är öppet negativ till varg, så räcker det väl att man går i skogen med bössa för att bli anmäld av vissa!!!

3. Nej till storskalighet och EU.

2011-05-19 13:12

Låt eu själva sköta sin vargavel med tillhörande genförbättringsmetoder dvs. jakt. Varför skall de göra vårt rike till en skogsplantage med vargar. Vi vill ha öppna landskap, fjärilar, soliga ängar med blommor där barnen och djuren kan tumla omkring.

2. Rättslös eller laglös?

2011-05-19 13:12

Så då kan jag förverka rätten till min gård, egendom, eftersom jag har satt upp en fårhage som lockar till sig varg. Paragraf 28 har gjorts verkningslös med en starkare lag?

1. Förberedelse till jaktbrott?

2011-05-19 13:12

Det vore ju tacknämligt om riksdag och regering, i klartext, samtidigt talat om vad som räknas som förberedelse till jaktbrott !

  • Annons Knivar nu
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB