• Pinewood

Lagrådet klar med nya jaktlagen

NotiserPublicerad: 2010-06-10 14:48

Lagrådet hade inga avgörande invändningar mot regeringens nya förslag till jaktlag. De påpekanden som görs handlar om ordval och formuleringar som ska förtydliga lagen och regeringens intentioner med lagändringen.
Till exempel noterar lagrådet att lagförslaget kan tolkas som att det är lättare för länsstyrelsen att avregistrera ett älgskötselområde än ett licensområde som inte fyller kraven för registrering.
Lagrådet vill också ändra formuleringen om att ett licensområde ska medge avskjutning av minst en älgkalv, till att det ska medge en avskjutning av en älg. Detta för att undvika missförstånd.
För några dagar sedan redogjorde Jakt & Jägare för den nya lagen: /se/article.php?id=429518&context=60321

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

1. Författningsdomstol är vad Sverige behöver

2010-06-11 13:05

Lagrådet är och har alltid varit ett skämt. De politiker som sitter där tycks inte ens ha läst grundlagarna eller de dokument gällande mänskliga rättigheter som Sverige undertecknat. Det är väl bättre att anställa en duktig sekreterare som vet vad den politiska majoriteten vill?

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB