• Älgskadefondsföreningen

Länsfiskekonsulent förordar allmän säljakt

NotiserPublicerad: 2009-03-05 23:48

Lars Lundahl på länsstyrelsen i Blekinge konstaterar i en intervju i Blekinge Läns tidning att begränsad skyddsjakt på säl är meningslös för yrkesfisket. Orsaken är att Östersjöns gråsälstam växer med 2000 djur om året.


– Det finns 25 000 sälar i södra Östersjön. Stammarna växer årligen med åtta procent, 2000 djur per år. En begränsad jakt gör inte så att sälbestånden minskar, säger Lars Lundahl, som är länsfiskekonsulent och tillägger:
– Skyddsjakten i landet har hittills skördat ungefär 100 sälar per år. Då förstår man att den inte gör en betydande skillnad.
Han förordar därför att allmän jakt ska bli tillåten.
– Men det är för närvarande inte möjligt på grund av internationella överenskommelser, säger Lars Lundahl.
2001 började skyddsjakt av gråsäl att tillåtas utmed den svenska östersjökusten. Första åren tilläts den endast från Stockholms län till finska gränsen i Norrbotten. År 2003 utökades jakten till Södermanlands och Östergötlands län och sedan 2007 får jakt även bedrivas i delar av Kalmar län. Nu pågår diskussioner om skyddsjakt även i Blekinge, som, enligt Lundahl, drabbas extra hårt av sälstammens tillväxt:
– Det fiske som har drabbats mest av gråsälens återhämtning är torskfiske med krok och garn. Det är den typ av fiske som bedrivs mest i Blekinge, säger han.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

2. Glädjande med ansvariga som talar klarspråk.

2009-03-06 12:36

Att gynna rovdjur in absurdum är idiotiskt. Sälen i Östersjön tar mer lax än yrkesfisket och fritidsfisket tillsammans. Det måste ses som ett bekymmer, men så blir det när rovdjursfanatiker på Naturvårdsverket får bestämma.
Lägg därtill skarven som tar tiotals ton matfisk per dygn, så nog finns det avlivningsuppdrag att fördela.

1. Moderna EU-tider!

2009-03-06 08:42

Förr i tiden när man jagade säl så var döda sälar på grund av diverse farsoter som valpsjuka i stort sett okänt bland svenska sälstammar.

Nu, när vi låter EU:s ekologistiska syn på naturen styra och ställa med våra viltresurser, så låter vi sälstammarna växa okontrollerat tills dess att en smittsam virussjukdom regelbundet slår till och dödar tusentals av sälar.

På detta vidriga sätt förhindrar våra myndigheter att folk får jaga, skydda sitt levebröd och tillvarataga sälarna.

Valpsjukan är en mycket plågsam sjukdom och varje säl dör efter svåra plågor och sedan måste lokalbefolkningen rensa stränderna från alla dessa stinkande sälkadaver.

Sälen är också ett rovdjur, förstås.

Förr i tiden bad man i våra kyrkor om att gud måtte ge de styrande kraft och klokhet, det kanske trots allt hade effekt, regeringsbyte har ju inte hjälpt, så det verkar vara dags att återupptaga dessa böner, inte bara på söndagar utan varje dag.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons