• Pinewood

Länsstyrelse tvivlar på förslag

NotiserPublicerad: 2011-11-29 11:54

Länsstyrelsen i Jämtland ställer sig tveksam till Naturvårdsverkets förslag till ny modell för skyddsjakt på rovdjur.
– Vi tror att allmänheten, jägarna och renskötseln kan uppfatta förslaget som ytterligare ett ”fönster” för att skjuta flera rovdjur vid skyddsjakt. Förslaget innebär egentligen motsatsen, säger Johan Nyqvist, rovdjursförvaltare vid länsstyrelsen i Jämtland.
Regeringens uppdrag till Naturvårdsverket var att komma med förslag på en utökad skyddsjakt, som i vinter ersätter licensjakten. Just uppdragets utformning, menar Johan Nyqvist, kan få vargdrabbade människor att hoppas på lindring.
– I själva verket kommer det att krävas ännu mer för att få skyddsjakt, om man ska peka ut var man tror att det kommer att uppstå skada, säger Johan Nykvist.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

2. Sällan, men denna gång...

2011-11-29 13:28

...delar jag Länsstyrelsens tvivel. Men det är ju inte konstigt när naturvårdsverket verkligen har visat sitt rätta fula tryne. De struntar i "vargens" (bastardernas) negativa konsekvenser för övrig fauna, ursprungsbefolkningen och övriga drabbade. Det är endast vargen som ska skyddas, och därmed följer NVV inte ens lagstiftningen, regeringens uppdrag och inte alls EU:s Art- och Habitatdirektiv. NVV förslag förtjänar inte ett godkännande som ett allvarligt menat förslag ffrån en svensk myndighet. Detta måste de göra om. Byt ut de anställda så vi får en myndighet som tar sitt samhällsansvar.

1. har NVV .....

2011-11-29 13:28

misstolkat Regeringsuppdraget ?? eller agerar de efter eget tyckande ?? hur som helst verkar resultatet avika kraftigt från den mening vår Regering har, och från det åtagande NVV presenterar. Det är hög tid att detta myndighetsstyre får ett slut !!! Men vem ska bevaka sådana här intressen ? förhoppningsvis våra folkvalda politiker, annars lever vi i en diktatur.

  • Annons Knivar nu
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsKnivar.nu
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB