• Älgskadefondsföreningen

Liberg: ”Vargen politisk fråga – inte ekologisk”

NotiserPublicerad: 2011-08-12 16:47

– Frågan om de stora rovdjurens vara eller inte vara är en politisk fråga och inte en ekologisk.
Det säger Olof Liberg, forskningsledare på Grimsö forskningsstation till radio Sapmi.
Enligt Olof Liberg har inte rovdjuren någon större inverkan på ekosystemet i Sverige. Han menar att ekosystemet klarar sig väl utan stora stammar av rovdjur.
– Hela Sverige har klarat sig mycket länge utan stora stammar av stora rovdjur. Vissa arter som vargen har ju varit borta helt. Lodjuren har varit borta helt i hela Syd- och Mellansverige i flera århundraden och ekosystemet har inte kraschat för det, säger Olof Liberg till Sapmi.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

101. Korkade tamdjur, Jan Bratt

2011-08-20 21:40

Det har tagit oss flera tusen generationer att ta fram de "korkade" tamdjur vi har idag. Det är vi som valt vilka egenskaper de skall ha. Ingen avel i världen kan nu ge oss får med egenskaper som gör dem aggressiva SOM GRUPP. De som stryker med är de tuffaste tackorna och baggarna som tar strid för sina lamm eller för flocken. De är helt enkelt för små för att försvara sig.

100. Intressant Jan Bratt

2011-08-19 16:27

I vilken omfattning älgen liksom andra hjortdjur lär sig av sina erfarenheter är intressant, jag tror att de "dumma" älgarna stryker med först, kronhjorten är ju väldigt skygg och vaksam, ett svårt byte, rådjur i skogsmiljö är även vaksamma. Vildsvinen är inte lätta byten, kanske någon eftersläntande unge. Tamdjur däremot är ju ganska "korkade" :)

99. Dieselpower

2011-08-19 11:46

Det man kan se angående en förändring på älgens beteende är att hundarna har svårare att få stopp på älgen i områden med varg.
Det kan alla intyga som jagar med hund.
Att vargen tar svaga djur är ju väldigt diskuterat här tidigare.
Den forskning som finns där man mäter fettprocenten i käkmärgen visar att inga skillnader finns på skjutna älgar eller de vargen tagit.
Aggressiva kor löper stor risk att skadas och dödas. Man kan vända på steken och säga att kalven/kalvarna ibland är kons livförsäkring, om hon har förstånd att fly fältet.
Jag håller med dig, tamdjur kommer det att gå åt framöver.

98. Älgar

2011-08-19 11:11

Håller sig vargen i skogen och tar svaga och dåliga älgar så är det bra, jag trodde en gång i min enfald att så skulle det vara. Då var tongångarna att den gråe skulle sky folk som pesten, han skulle aldrig närma sig hus och hem, ej heller ta tamdjur. Hur det gick det vet vi. De flesta som vet något om djur och natur, vet att alla djur, människan inräknad, vill ha mesta möjliga föda och minsta möjliga energiåtgång för att skaffa den.
Vi har tama rådjur i trädgårdarna, de har lärt sig att i ett villaområde är inte människan farlig, småfåglar och kajor vid uteserveringen på armlängds avstånd. Vargen kniper hundar framför fötterna på folk, inte så vanligt ännu, tar gärna en stöt från ett stängsel för att få en lammstek, en älgstek medför ett hårt arbete med risk för liv och lem, älgen kan försvara sig.
Vi får nog leva med att vargen tar flera tamdjur eftersom det är den bästa födan. Tråkigt men sant.
Kan ju vara så att älgarna har blivit tuffare, får hålla med Anders Åberg på den punkten.

97. Calle Seleborg

2011-08-19 10:03

Själv är jag nog mest en tyckande betraktare, men det är väl du med Calle?
Min dotter däremot har ett gäng hästar och får nere i Halland och där har varit både björn och varg och slagit djur, bara några hundra meter bort.
Det är förenat med risker att ha djur, helt klart, vilda rovdjur och inte minst lösspringande hundar orsakar åtskilliga skador varje år.
Som du vet så tycker jag att vi skall jaga vargen och speciellt orädda individer.
Nu har vi fått ett olyckligt beslut från slipstokarna nere i Bryssel och deras springpojkar i den svenska regeringen lyder.
Snacket om ökad skyddsjakt tror jag inte mycket på ärligt talat, om dom inte visar det i handling, genom att t.ex. ändra §28.
Så nu riskerar vi och särskilt landets djurägare, att få det hett om öronen några år, men den delen av politiken stödjer inte jag iallafall, men även det är ju bara ett tyckande från min sida.

96. Anders Åberg

2011-08-19 09:40

Jag bryr mig inte om att skriva något själv. Läs och begrunda inlägg #89 av Per H. Kommentera det gärna. Är någon av punkterna giltig för dig personligen? Eller är du bara en tyckande betraktare?

95. Denna debatt på Libergs uttalande

2011-08-18 09:20

Mina vänner brukar skämta om att vi ska besluta om vad som är rätt eller fel.

94. Åberg

2011-08-17 22:32

Att prata om evolution är kanske inte det som är det rätta. Här i Sverige har älgen inte funnits så länge 8 - 9000 år jag är inte säker, i varje fall inte tillräckligt länge för en förändring i arvsmassan. Det blir nog mer som tillfälliga anpassningar som nu i modern tid styrs i hög grad av skogs och jordbruk samt jägarnas uttag. Vargens positiva roll i naturen blir av naturliga skäl mer underordnad. Jag har inget emot att höra att vargen har en betydelse, men, vad jag är emot är den viktiga positiva och nödvändiga roll ni tilldelar vargen.

93. Självgoda Åberg

2011-08-17 22:32

Har läst en del av dina inlägg och självklart har du i mycket rätt. Det som saknas är EGNA erfarenheter. Har du sett en varg eller vargflock jaga? Visste du att en rutinerad älg ko "släpper" kalven/kalvarna vid vissa typer av angrepp, vet du hur stor sannolikhet det är för älg ko att skydda en 1,2,3 mån kalv utan att skadas själv, vet du vilka som bestämmer vilka älgar och hur många som skall skjutas. Dina beskrivningar och förklaringar är inga egna erfarenheter och är bara relevant i nationalparker. I en nationalpark gör det inget om älgstammen ökar till 15 älgar/1000Ha pga ex kraftig skabbangipen vargpopulation. Jag vill också ha en riktig natur som är dynamisk och 100% opåverkad av människan, problemet är att vattenfall/trafikverket/sveaskog/Arla/LRF inte håller med. Så att offra nån miljon Ha från statens mark till en hygglig nationalpark är nog en bättre ide.

92. Anders Åberg

2011-08-17 22:32

Forskarna, som ibland är försiktiga med siffror, hävdar att en grupp vargar, alltså minst 2 st, tar 90 - 140 älgar per år. Det krävs rätt mycket älg för att föda en vargflock, stor eller liten.
Även kalv nr 2 och kon lär stryka med. Jag jagar bl.a. i Hasselforsrevirets utkant. Akut brist på både stora och svaga kalvar senaste säsong.

91. Jan Bratt

2011-08-17 17:13

Det var alldeles väldigt vad det självklara var svårt att fatta.
Om en ko har två kalvar, vilket är ganska vanligt och hon blir jagad av ett gäng vargar, tror du då på fullt allvar att vargarna springer förbi den kalven som sackat efter för att ta den som är snabbast...nä, jag trodde väl det.
Där får vi då ett urval av svagare individer och dom något starkare får ökad chans att överleva, det kan du knappast förneka utan att göra dig hellöjlig.
Om kor är bra på att försvara sina kalvar, så är dom kalvarna svårare att ta och i en del fall avbryter säkert rovdjuren jakten på grund av det, men fullföljer den oftare där dom märker att kon är en dålig försvarare.
Ibland tar säkert vargarna både kon och bägge kalvarna, men totalt sett får du en evolutionär påverkan där dom starkare individerna gynnas och blir en större del av populationen.
Vargens påverkan ger också som bekant högre medelålder, större tjurar och det i sin tur ger färre senfödda kalvar som är lätta byten.
varför hålla på och förneka självklarheter på det viset??
Är det inte bättre att försöka se verkligheten som den är, även om den inte alltid stämmer med ditt egenintresse.
Ännu en gång Jan, det handlar inte om allt eller inget, utan små förändringar under lång tid, så ser evolutionens mekanik ut.
Tillslut ackumuleras förändringarna och nya arter uppstår, men det är en annan fråga.

90. Anders

2011-08-17 14:43

Egentligen skulle jag låta bli att svara men då ditt resonemang haltar så kan jag åtminstone peka på bristerna.
Det du påstår stämmer inte med verkligheten, som jag sagt tidigare.
Du utgår ifrån att kon har då minst två kalvar. du utgår ifrån att vargen tar en svag stackare och sedan får den andra kalven växa upp. Vidare utgår du ifrån att det blir en hetsjakt där någon blir efter som vargarna nöjer sig med.
Hur många kalvar tror du en ko får i genomsnitt.
1,4 kanske i bästa fertila ålder.
Ja jag behöver inte säga mycket mer men vargen tar precis vilken kalv den vill och efter ett tag tar vargen kalv nr 2 om nu kon hade 2 från början och om inte kon passar sig tar vargen henne också. Vi har inte många svaga kalvar i så fall brukar de vara sent födda, och det är en annan sak. Det bästa för kon att klara kalvarna är att vara på platser som vargen inte besöker.

89. Rimlig acceptans?

2011-08-17 14:39

Vi ska alltså ha jägare som arrenderar mark, mark som inte går att utnyttja fullt ut för jakt?
Vi ska riskera våra husdjur för att bevara vargen!
Vi ska ha markägare som skall accepterar minskade inkomster av arrende? Vare sig det gäller jakt eller djurhållning!

Vi ska ha djurhållare som ska acceptera en ökad arbetsbelastning, minskade inkomster och med en ständig oro för sina djur?
Vi skall acceptera en försämrad livsmiljö för en stor del av landsbygdens befolkning?
Vi skall finansiera flytt av varg, bevakning av varg, forskning på varg osv i all oändlighet?

Allt detta för att bevara ett icke utrotningshotat rovdjur i svensk kulturbygd! Ett rovdjur som både Liberg och Bjärvall anser inte fyller någon ekologisk funktion i dagens Sverige. Den ena säger att det är en politisk fråga och den andra att det är en filosofisk fråga! Båda är/har varit våra främsta sakkunniga på varg och dess funktion i dagens ekologi!

Riktig vildmark finns inte i dagens Sverige och det är där vargen hör hemma! Ingen annan stans.

Nollvisionen den enda rätta.
VVV.

88. Olika arters betydelse...

2011-08-17 14:39

Vad olika enskilda arter betyder eller inte betyder kan man kort säga saknar betydelse i denna diskussion.
Ta bort vilken art som helst, varg, älg, skarv, säl eller grävling och vi klarar oss precis lika bra för det.
Vad som däremot är intressant och som borde vara en tankeställare för några här är vår egen påverkan, både nu och historiskt för jordens arter.

Vi utrotade totalt älgen under 1800 talet (och vargen med för den delen). Detsamma gjorde vi med t.ex. vildsvin, och det var bara VI människor som stod för detta.
Det berodde på OSS, inte på svängningar i ekosystemet eller olika djurs förmåga att anpassa sig efter sina då rådande förhållanden.

Vad är det egentligen som säger att tiger, lejon, snöleopard och isbjörn "behövs" mer än varg om vi tar rovdjuren?
Hur många arter som funnits i miljontal och i årtusenden har vi inte lyckats radera ut under vår tid här?
Så visst är det konstigt detta kortsiktiga resonemang fortfarande existerar i en vad vi vill kalla en modern värld?
Rovdjur och rovfåglar kommer även fortsättningsvis att äta kött. Vilket då innebär att dom måste döda sin föda för att få mat (precis som vi gör)
Att det då finns folk som stör sig på detta är bara tragiskt, mest för dom själva, men också att dom förekommer på ett jaktforum.

87. Jan Bratt

2011-08-17 10:17

Vad bra att du gav upp i den frågan, för det fattar naturligtvis vilket dagisbarn som helst att en svagare kalv som kommer på efterkälken tas först av vargen.

86. Jocke

2011-08-17 10:16

Men jag har aldrig ens andats om att vi skulle sluta jaga, tvärtom, jag har alltid hävdat att jakten är en nödvändig del i upprätthållandet av kultursamhället.
Även rovdjur måste vi jaga och många gånger har jag skrivit här om att vi mycket snabbare och effektivare än nu måste kunna skjuta bort orädda vargar.
Kanske genom en uppluckring av praxis kring §28, så folk vågar använda den.
Nu har här ju varit en debatt om skillnaderna mellan människans och vargens påverkan på naturen och för tydlighetens skull blir det då lättast att jämföra med en ren vildmark som sköter sig själv.
Skillnaderna är blir ju då uppenbara även om en del blundar så hårt dom kan för det.
Verkligheten är ju dock den att vi vill fortsätta ha en levande landsbygd och då krävs det att vi håller ett rovdjur som vargen i strama tyglar och metoden för det är just jakt.

85. Tack

2011-08-17 09:47

Jocke, kan inte formuleras battre.

84. anders nr 80

2011-08-17 09:20

Det, du skriver om att vargar och naturen skulle klara sig själva tror jag alldeles säkert stämmer, men det skulle ta en stund, en ganska lång stund, innan den rätta balansen har skapats, och frågan är till vilket pris, som vi är beredda att betala i form av döda tamdjur.

jag menar att vargen har ju inga problem att få maten att räcka i nu läget.ändå går den in på gårdar och tar hundar, dödar får (och då oftast fler än den kan äta) och den tar våra hundar i skogen.

Och om vi jägare skulle i nu läget , sluta med älgjakten, och spara älgarna till vargen, så skulle trafikolyckor med älg inblandat öka lavinartat.

Nej,det är nog ändå så att Sverige inte har plats för ett sådant rovdjur som vargen. Det är trots våra stora skogar alldeles för litet för att både människa och varg ska kunna dela på det

Man kan fråga en vargförespråkare vilken som helst (om man bortser från de som tjänar sitt dagliga levebröd på forskning mm). En fråga och få samma svar av alla.

Frågan lyder: Hur skulle du påverkas om vargen inte fanns?

Svar: Inte ett dugg

Om samma fråga ställs till de drabbade djurägare lansbygdslevande människor som vistas ute i naturen, jakt, fiske bärplockning, mm, skulle man få en hel hop med svar, som är argument nog för att vargen inte ska vara här.

Denna fråga måste även våra politiker ställa åt sig själva, sen besluta vad som är bäst för sitt folk (de man ska vara en bra ledare för). Det vore för mig ett väldigt enkelt beslut.

83. Anders Åberg

2011-08-17 09:18

Jag ska inte säga emot dig i ditt resonemang om älgen, men frågan är om det är särskilt intressant för fäbodbrukaren/lantbrukaren om det är den starkaste eller svagaste kalven/kvigan/tackan som är kvar efter vargens skövling i hagen? Och kom nu inte dragandes med rovdjursstängsel...jag tycker det är nog med de vanliga elstängsel som redan nu finns.

82. Jag ger upp..

2011-08-17 09:18

Av två älgkalvar tar vargen den svagaste störst. Detta menar du och är fullt allvarlig? Anders Å.
Jag ger upp! Jag är tillintetgjord, och kan inte gå i svaromål, ha en bra dag.

81. Men om älgen kör du fortfarande

2011-08-16 16:10

..med samma fantasifulla tugg Anders Åberg. Ditt resonemang faller på sin orimlighet. Du påstår nu återigen att vargen behövs för älgens bästa, vem har bestämt det, den slumpstyrda evolutionen? Men du får behålla din åsikt om älgen (livet ut om du önskar), jag delar den inte och det gör knappast resten av jägarkåren heller, möjligen troféjägare, de som du föraktar men som likt dig värdesätter stora horn. Du tror, m.a.o. att som naturen såg ut före människans intrång är det bästa för alla inblandade arter på jorden. Hur kan det då komma sig att mängder av arter dött ut under historien, före människans födelse? Tror du på fullt allvar att älgen anser detsamma som du om vargen? Fördömer du Olof Liberg också?

80. Jan Bratt

2011-08-16 14:40

Skönt att se att någon här har tagit till sig fakta iallafall.
Du verkar pinsamt nog ganska ensam om det bland dom som vill ha bort vargen.
Sedan blir det dock svårare, för det gäller det ju som bekant att även tolka fakta på rätt sätt.
Vad vi kan utläsa av fakta blir då att vargens predation med säkerhet ger en högre medelålder i älgstammen, dvs. större tjurar, vilket innebär bättre genetiskt urval i parningsprocessen och i förhållande till stammen som helhet fler kor i fertil ålder.
Tillsammans innebär det att det föds relativt sett fler och bättre kalvar.
Sedan är alla rovdjur experter på att bedöma vilket djur som är det lättaste bytet, så av två älgkalvar tar vargen den svagaste först, vilket ger den starkare större chans att överleva.
Älgkons förmåga att försvara sina kalvar är också av stor betydelse, dom som är bäst på det får behålla fler kalvar, så även där sker ett genetiskt urval.
En hel kedja av naturliga urvalsprocesser sätts således igång av vargen, alla av betydelse för älgstammens genetiska status.
Vi människor har mycket svårt att göra samma urval och det leder till negativa konsekvenser på sikt, men eftersom vi nu inte kan ha så mycket varg i landet så den står för hela regleringen av älgstammen så blir det oerhört viktigt att vi gör vad vi kan för att välja rätt djur i jakten.
Det betyder, oavsett vad Calle Seleborg och andra tycker, stopp för trofejakt och ett högt uttag av kalv.
Sammanfattningsvis så drog du helt fel slutsatser av rätt faktaunderlag, men du kom ju ändå en liten bit på vägen jämfört med dom ljushuvudena som helt förnekar verkligheten.

79. Till Harmagedon Nr.70

2011-08-16 14:40

Veldig godt skrevet! Det er akkurat
sånn vår hverdag er med hund, som bor i områder med varg!

78. Det finns

2011-08-16 14:40

vissa arter i vår fauna, däribland varg, som jagats genom årtusenden, därför att de har KONKURRERAT med människan. Konkurrerat om maten, genom att de gått hårt åt våra tamdjur, eller viltstammar, eller fisken i våra vatten. Det har helt enkelt inte varit hållbart att leva sida vid sida med dessa djur. I de fall människan lyckats decimera dessa viltstammar har man mer eller mindre framgångsrikt övertagit dess roll som toppredator i ekosystemet, och det har oftast inte totalkraschat för det. Sanningen är väl idag att vi inte är lika beroende av naturen som vi var för 100 år sen och längre tillbaks, men likväl vill vi ha en levande landsbygd, samtidigt som vi fortfarande behöver mark till odling. Vissa röster, många på detta och liknande forum, verkar hävda att det är dags för någon sorts "tillbaka-till-naturen-reform", varpå man tydligen återigen ska låta naturen och de vilda djuren reglera sig själva, vilket torde fungera, men med långt större svängningar än i rådande ordning. Sverige kanske ska bli något slags "ursprungs-muséum", som omvärlden kan komma och titta på? Men i så fall kanske vi också ska ta steget fullt ut och börja använda tex örter och växter som läkemedel, vilket i och för sig vore bra, eftersom vårt bruk av syntetiska läkemedel bara är en av många saker som hotar vår existens betydligt mer än både varg, skarv och mänskliga jägare. Men igen, vi har jagat vargen för att vi sett den som en konkurrent, vilket den i vårt jordbrukslandskap alltid kommer att vara...krasst, men sant. Vargen kräver större vildmarker än Värmland...

77. Du är på rätt väg Anders Åberg.

2011-08-16 14:40

Trots dina svävande tolkningar av ord som roll, uppgift och funktion (som jag tolkar som synonymer i detta sammanhang) så närmar du dig våra uppfattningar, vi som påstår att vargen inte behövs i Skandinavien, och inte någon annan stans heller i människans närhet. Denna art ersätter vi människor alldeles tillfredsställande, återigen, vi har facit. Arter har funnit sina respektive nischer för att överleva (av egoistiska skäl), det är allt. Försvinner någon art kan naturligtvis ekosystemet bli annorlunda, p.g.a. artens påverkan (bättre ordval än roll, uppgift och funktion). Visst menade jag bl.a. vetenskap, men det finns ingen vetenskap som fastslår att t.ex. varg ”behövs” eller att vargens uttag är det rätta sättet. Det är precis som andra mer studerade än jag fastslagit, det är en filosofisk och politisk fråga, inte biologisk. Vi människor blir sällan överens om vad som är rätt eller fel. Därför är det självklart för mig, borde vara för alla, att bedöma konsekvenser och låta drabbades (insatta-erfarna) ord väga tyngst.

Det torde inte råda något tvivel om annat än att de ekonomiska frågorna är det som är avgörande för människans välgång. Gångna miljöförseelser saknar i det sammanhanget betydelse. Vi lär oss hela tiden (och ändrar oss), det svåra är att komma överens. Planeten jorden behöver vi inte bekymra oss över, den överlever oss och ingen har bestämt hur den ska se ut.

76. Ber om ursäkt!

2011-08-16 14:40

I mitt inlägg 75 skrev jag att ett revir har runt 100.000 hk. Ja, hästkrafter har ju knappast reviren längre, men ha hektar finns fortfarande.

75. Anders o Lars

2011-08-16 12:12

De utredningar som gjorts visar att vargen inte har den påverkan på älgen som ni gör gällande.
Detta beror på den höga andelen kalv som vargen här tar. I Sverige är det relativt ovanligt med utmärglade och konditionsnedsatta älgar.
Den sista meningen är tagen från SOU 2007:89. Du kan inte jämföra med t.ex ett TV-program där ni ser några vargar försöker få en flock hjortar i rörelse för att kunna plocka bort någon eftersläntare. Kom ihåg att vår varg äter på sommaren upp till 93% kalv, bra eller sämre arvsanlag spelar ingen roll han tar dom i alla fall. Reviren har runt 100.000 hk och räknar man då på 120 dödade älgar där omkring 100 är kalv, så måste väl också ni förstå vad man kan tillskriva vargen för nytta.

74. vargen är väl inte

2011-08-16 11:29

särskilt smart om den slår ut grunden för sin existens och mejar ner massa klövdjur i sitt revir. de som överlever drar ju åt helgote då de känner av vargvittring och konfronteras med vargen..skog tom på klövvilt vill inte jag uppleva i alla fall,jag gillar att se klövvilt året om,de 20 kg kött man får per höst under älgjakten har jag sen ett decennium skänkt bort till bekanta,så där får jaktens ovänner tjata om sina frysboxargument för sej själva..jakt är obegripligt för den som aldrig deltagit

73. Intressant konflikt

2011-08-16 10:26

Okej, man kan säg att vargen liksom alla arter har en funktion i systemet, men den finns inte där för att någon att gett den en uppgift, det fanns helt enkelt en nish som den kunde utnyttja.
Systemet i sig är dock utvecklat så att arterna påverkar varandra och är som du säger hela tiden i utveckling, men det här att vi kan plocka bort arter lite hur vill vill är ju precis det som världen äntligen vaknat upp ur.
Så har vi betett oss under en stor del av vår historia, men framför allt under industrialismen, som gått fram som en ångvält i ekosystemen och vi har tagit oss rätten att skita i om arter och livsmiljöer försvinner eller skadas.
Nu äntligen har vi börjat fatta att vi äventyrar även vår egen existens på det viset.
Att den gamla okunnigheten nu plockas fram av en liten klick jägare för att få bort en konkurrent i skogen är bedövande pinsamt, för att inte säga skrattretande.
Vår och naturens framtid kräver att vi agerar ansvarsfullt, utifrån den tillgängliga vetenskap och kunskap som finns och inte låter hobbys och särintressen ta död på förmågan att tänka logiskt.
En del här verkar dock ha råkat ut för just det.

72. Fylla en uppgift

2011-08-16 09:37

Är väl precis vad de flesta vargförespråkare hävdar att vargen gör? Och dessutom att den gör det så mycket bättre än människan! Sedan är det snarare många som har en galen bild av hur ekosystemet fungerar. Ekosystemet är dynamiskt och kommer att klara sig, det är vissa arter som går ner och upp, försvinner och uppkommer. Om människan försvinner kommer kanske vargen att ta vår plats som topp-predator här. Till dess tycker jag att det är bäst att vi människor sköter om naturen runt oss och inte låter en annan art ta över. Att vara rädd om vår natur är mycket bättre än att vara rädd för den.

71. Skyll på politikerna?

2011-08-16 08:13

Rovdjursförvaltningen bygger på marknadsföring och lobbying på bedräglig grund. Åberopade EU-direktiv och konventionen om biologisk mångfald ger inte vargen företräde framför andra utrotningshotade arter och hela biotoper. Men så har rovdjursförvaltningen utformats.

Inte ens de enklaste konsekvensanalyser eller miljöprövning får göras innan antal rovdjur har lagstadgats.

Forskarna säger idag att det inte går att bedriva fäbodbruk i områden med vargrevir. Det gäller snart annat naturbete också. Men det är inte deras ansvar säger de - det är en politisk fråga.

Men vem ska ansvara för att rovdjursprojekten tar de hänsyn som påbjuds i EU-direktiv och konventioner om hänsyn till påverkan på andra område?.

Praktiskt med delat ansvar - inget ansvar!

70. Till nr 62

2011-08-16 08:13

Jag förstår att du inte riktigt är insatt i vad som håller på att hända här i Sverige och hur ryska vargar beter sig. Så fort man går utanför ytterdörren för att låta sin hund kissa kommer vargen och torterar den bit för bit. Alla som bor på landet lever i en skräcksituation. Vargen är för oss en mental terror eftersom alla kämpar intensivt för att undvika attacker och det skall du vara tacksam för. Vi förlorar mycket tid på att hantera tamdjuren och ge dom det som djurskyddslagen kräver och anser vara en god djurhållning. Hundar skall inte bli sittandes inomhus då begås brott mot djurskyddslagen.

69. Svar till "en konstig debatt"

2011-08-16 08:12

Det är inte så konstigt som du tror. Sverige BEHÖVER jägare och jakt för att förvalta våra viltstammar på rimlig nivå. Av misstag händer det nån enstaka gång att en människa blir vådaskjuten. Vargen BEHÖVS inte alls. Ganska enkelt va?

68. Klarsynt??

2011-08-16 08:12

Att kalla Kenneth Eriksson för klarsynt var väl ändå dagens överdrift.
Han fortsätter sitt märkliga korståg mot väderkvarnarna.
Jag har inte sett någon här som hävdar att olika arter finns till för att fylla en uppgift.
Det är ett gammaldags religiöst sätt att betrakta naturen som jag glädjande nog inte hittar här, så vem argumenterar han emot??
Dock spelar alla arter självklart en roll i systemet och allt hänger ihop.
Däremot är slutklämmen i senaste alster tänkvärd, men på ett helt annat sätt än han menar.
Det är vi människor som fattar dom avgörande besluten om naturens framtid och till all lycka börjar mänskligheten äntligen begripa att vi måste vara rädda om våra sköra ekosystem och arterna som ingår i det.
Nästan alla begriper detta idag, utom Kenneth Eriksson och några till.

67. Klarsynt Kenneth

2011-08-15 20:02

Det finns en del kloka och klarsynta människor på detta forum (och en hel del vilsna själar också), men kommentar 65 toppar vad jag läst på ett tag. Tack!

66. K Erikson

2011-08-15 20:02

Fascinerande inlägg skrivet antar jag med öppet vetenskapligt sinne om än det inte framgår helt tydligt.

65. Anders Åberg

2011-08-15 17:42

Samtliga fåglar i Skandinavien påverkar inte myggen antal i nämnvärd grad. Det skulle inte märkas! Fåglar finns inte till för att minska myggen. Inte många äter mygg men om de gör det gör de det för att de finns, inte tvärtom. Oh vad jag önskar att du kunde se den avgörande skillnaden. Varg äter älg och rådjur m.fl. för att de existerar, inte tvärtom så de gynnar dessa på något sätt. Skarva äter smäfisk för att de kan ta dem, de klarar inte större, men inte gör de fisken något gott. Vi människor äter allt möjligt, men inte gynnar vi vår mat genom detta. De toppredatorena gör i naturen, kan vi göra bättre, om det nu skulle visa sig behövas vilket inte alls är säkert. Enskilda arter kan vi sopa bort utan avgörande effekt, men hela kedjor av arter i botten på ekosystem ska vi akta oss för att röra. Och som slut denna gång, vem avgör hur det ska se ut och vad som är rätt eller fel om inte vi människor. Något annat finns inte att lyssna till.

64. Lars

2011-08-15 17:38

Om du inte redan är anställd hos Naturvåldsverket, så sök. Du har åsikter som passar de som driver den nuvarande bakvända idiotpolitiken.
Du nämner skarven som en tillgång för havet. Vet du inte att säl och skarv tar mer fisk än hela fiskenäringen. Vad ska vi äta och vem ska sköta detta? Du framför åsikter som om du inte reflekterat över dina egna påståenden. Endast en djup gudstroende kan ha de åsikter du framför, ingen med vetenskapligt öppet sinne och sunt förnuft.

Jo, det är precis så, vi kan eliminera samtliga toppredatorer. Ekosystemen blir annorlunda, men bättre för oss människor och det är vad som är avgörande. Fakta är att just därför att vi i OECD länderna tog bort de största rovdjuren kan vi idag njuta av en levnadsstandard som ingen kunde drömma om på medeltiden. I Sydeuropa hände det faktiskt tusen år tidigare. Varför ignorerar du facit? Du har nu ännu tydligare framfört att du är ett offer för en förljugen rovdjurspropaganda med en uppfattning om faunan som exkluderar människan. Läran går under namn som ekofundamentalism, ekosofi och ekofascism, den nya religionen

PS! Vi har ett eget ekosystem inne i vårt hus, men där finns inga stora rovdjur, i alla fall inga levande.DS.

63. Calle

2011-08-15 17:38

Det mesta tyder på att du har helt fel i ditt tvärsäkra påstående om att mellanskarven är en invasiv art, men att ejdern tycks minska har du nog rätt i, särskilt i östersjön.
Havsörnen kan säkert ha en del i det, men man har också konstaterat att ejderns viktigaste föda, blåmusslan har minskat mycket och att könssammansättningen i ejderstammen har ändrat sig, så att det nu finns relativt sett fler hanar än honor i populationen än tidigare.
Man kan misstänka mänskliga utsläpp av kemikalier, läkemedel eller hormoner i naturen som orsak, men ingen vet nog med säkerhet i nuläget.
Det här resonemanget börjar dock komma rätt långt från ämnet i artikeln och diverse anspelningar på att rovdjuren rent generellt knappt har någon betydelse blir mest pinsamma i sin bedrövliga enfald.
Det Liberg menade var stora rovdjur som varg och lo och där har ju människan till en del övertagit deras roll, så deras betydelse har i så motto minskat.
Man kan nog konstatera att vårt kultursamhälle helt enkelt kräver den minskningen, men det innebär ju också ett ökande ansvar från vår sida för att minimera dom skadliga effekterna av det.
Där ingår b.la. att jaga med samma urval som rovdjuren skulle ha gjort i möjligaste mån.

62. okej...

2011-08-15 17:37

På riktigt? Är människor såhär upprörda för ett djur i skogen som har dödat 1(!) människa i Sverige sedan 1821. :)
Ni jägare skjuter i snitt 2-3 personer per år? Är betydligt mer rädd för att bli skjuten av en skjutgalen jägare än att en varg ska skada mig när jag är ute och går i skogen (som jag gör näst intill dagligen). Såklart jätteolyckligt när husdjur dör pga av varg, olyckligt om den blir påkörd med, eller vådaskjuten. Men en HUNDS naturliga miljö är inte skogen eller vägen. Tränar jag mitt djur till att springa i skogen så får jag räkna med att det finns större rovdjur där. Vill jag inte att hunden ska behöva ta några risker så får jag se till att hålla den kopplad och inomhus. Då slipper jag gråta ut i lokal-blaskan om att "vargen tog min älskade hund".
Tack :)

61. Anders Åberg

2011-08-15 17:37

Jag tog för givet att du var införstådd med att vi diskuterar de stora rovdjuren och specifikt vargen i detta forum. Jag har noterat att du och dina anhängare av varg har fått bidrag för att producera en särskild bok om vargen som ni dessutom försöker introducera på grundskolorna. Rödluvan äger större relevans i sammanhanget. Jag blir mest trött på att läsa er vargpropaganda som snart biter er själva i röven. Det ska för övrigt bli intressant att se hur många besökare varguppropet för varg i Rättvik kommer att få.
Vargen är enbart negativ i våra ekosystem. Bevisa motsatsen om du kan.

60. stövarjägarn

2011-08-15 17:06

Massor av våra däggdjur, fåglar och insekter är rovdjur och större delen av våra fiskar.
Ta bort alla insektsätande fåglar och fråga sedan Kenneth Eriksson vad han tycker om myggen får du se!
Att göra ett sådant idiotiskt påstående som att rovdjurens roll är försumbar får mig att undra vad dina elever kan ha lärt sig av dig egentligen.
Själv avstår jag nog helst från din undervisning.

59. Ekosystem

2011-08-15 16:55

Calle: Intressant frågeställning men ganska lätt att besvara. Utvecklingen eller evolutionen förändrar ju djurgrupper efter det tryck som de utsätts för under lång tid, dvs. de anpassar sig för att möta rovdjuren. Det bytesdjur som t.ex. kan springa fort klarar sig, det som är sjukt eller avviker på något sätt klarar sig inte. Detta är viktigt och har skett under årmiljonerna och berikar både rovdjurs- och bytesdjursarten som utvecklas. Detta är naturens balans. Trodde detta var så självklart att det inte behövde förklaras och att rovdjurens roll är central. Någon skrev att vargen har skador från sparkar osv. Det är klart, det hade människan också eller dödades då den i ett tidigt skede utan märkvärdiga vapen fick gå i närkamp med bytesdjuren innan man började med kastvapen osv. Människan kontrollerar idag stora delar av faunan och man stör de naturliga systemen dit vargen hör och man kan inte se konsekvenserna av det. Det är mycket allvarligt. Några argumenterar om 1800-tal osv. men det är alldeles för kort tid för att dra några slutsatser.

Intressant du nämner skarven för den har hos några hamnat i samma märkliga strykklass som vargen. Efter kraftig uppgång har den också kraftigt minskat i antal. Att de som försvarar skarven bara är fanatiska ornitologer är att göra det enkelt för sig, vilket man gärna gör på dessa sidor, där man redan bestämt sig oavsett fakta. Myten om att den är inplanterad frodas på dessa sidor. Man har hittat rester av skarv som är 3000 år i Europa så den var vanlig här. Forskare har undersökt vad som händer då skarven häckar på öarna. Ön ser öde ut efter ett tag men smålivet gynnas och blomstrar om man undersöker i detalj, dvs. de berikar ekosystemen, och efter ett tag växer vegetationen upp grönare än någonsin tidigare. Då har skarven bundit fosfor och kväve ur haven och de har stor positiv påverkan miljömässigt i haven och hjälper till att rädda dessa. Det har ju också undersökts vad de äter och det är ju till 80 % sådant som de som fiskar inte vill ta upp. Man måste ta reda på alla förhållanden innan man drar drastiska slutsatser. På samma sätt berikar kråkfåglarna ekosystemen, det är ganska självklart om man förstår och är öppen för grundprinciperna. Rovdjuren är centrala och nödvändiga i ekosystemen. Man kan diskutera och ha åsikter om mycket, men det här är en självklarhet. De som tror att rovdjuren inte har betydelse, hur tror de att naturen fungerat i hundratals miljoner år men man kan ju också påstå att jorden är platt eller att skarven är invasiv.

58. Anders Åberg

2011-08-15 16:44

Grundskolans naturlära? Jag är själv pensionerad sen ett par år och under 30 år har jag undervisat om just det du tycker att jag inte begriper. Välkommen på en kurs, jag bjuder.
:)

57. Den kinesiska skarven

2011-08-15 16:32

Eller mellanskarven är en invasiv art i Europa. Därav explosionen. Visst tar havsörn skarvar men det är en droppe i havet. Du kanske har sett att ejdern har minskat katastrofalt. Samma fenomen iakttog jag i Norge för några år sedan. Lokalbefolkningen skyllde på havsörnen.

56. stövarjägarn

2011-08-15 16:32

I naturen gäller sällan allt eller inget och att dom etablerar sig där är antagligen en logisk följd av den tidigare ökningen.
Hade ni inte haft örn där hade säkert skarvarna varit ännu fler, men nu utgör dom ett bra födounderlag för fortsatt ökning av örnstammen.
Själv har jag dock aldrig förstått varför vi inte kan jaga mer skarv samtidigt, men det ändrar ju inte på grundläggande naturlagar.
Ditt sista påstående att rovdjurens ekologiska roll är försumbar är så makalöst okunnig så man knappt tror sina ögon, jag får än en gång rekommendera grundskolans naturlära tror jag.

55. Anders Åberg

2011-08-15 14:03

I kvarkenområdet har skarvrna etablerat sig de allra senaste åren. Det som talar emot din tes om havsörnen som beståndsregulator är att just i detta område är havsörnstammen talrik och var så redan innan skarven kom. Hur hänger det då ihop?
Fiskarbefolkningen har aldrig sett så mkt örn samtidigt som skarven fortsätter sin invasion så något är grundläggande fel i dina teorier. Hur mycket du än ogillar det så är människan en betydligt bättre regulator av viltpopulationer och betydligt mer selektiv än rovdjuren nånsin kommer att bli.
Rovdjurens ekologiska roll är försumbar.

54. stövarjägarn

2011-08-15 13:34

Vad jag kan läsa mig till så har sannolikt mellanskarven funnits här i tusentals år och det är först på senare tid som man lärt sig skilja den från den snarlika storskarven.
Allt tyder på att det är en art som alltid haft ett mycket stort utbredningsområde.
Att den har ökat rejält är dock ganska tydligt och att den inte skulle ökat lika mycket om den haft naturliga fiender är en självklarhet.
En stor del av ökningen ägde ju rum då havsörnsbeståndet var nästan utslaget.
Det finns heller inget som tyder på att havsörnen inte äter mellanskarv, så antagligen kommer en stabilisering att ske om havsörnsbeståndet kan återta sin naturliga storlek, vilket faktiskt verkar vara på gång nu.
Hur mycket du än hatar det stövarjägarn så är rovdjuren en mycket viktig del i ekosystemet.

53. John

2011-08-15 13:33

Den älgen som kommer efter är alltså sjuk eller skadad? Man hör hela tiden när det pratas om rovdjur, att "de tar i första hand sjuka och skadade djur". Jo det är ju jättebra, att de rensar upp i våra halvdöende viltstammar. Vad jag menar är, att det även stryker med ganska många friska djur...det skriver du ju själv i nr 35. Och där må vi väl vara överens; finns inget sjukt djur där de drar fram, så gör de givetvis ett försök på ett friskt, och ibland lyckas även det.

52. Skarvens ökning

2011-08-15 13:33

hänger ihop med förbud att jaga den. Örnens predation på skarv kan inte vilseledda myndigheter stoppa, därför minskar skarven där örnen har blivit vanlig, men förmodligen ryker en hel del andra fåglar också eftersom örnen till skillnad från människan inte kan jaga selektivt med våra värdegrunder. Örnen har nog satt i sig ett antal ådor.
Grävlingexplosionen i södra Sverige beror också på förändring i jakten, inte på avsaknad av varg. Denna gång är det inte några direkta myndighetsbeslut som är orsaken, utan att jägarkåren förändrats genom större inslag av jägare som endast vistas några veckor per år i jaktmarkerna. Det blir inte så mycket grävling skjutet då...

51. Ökning av skarv

2011-08-15 11:29

Har inte tanken slagit dig Anders Åberg att den explosionsartade ökningen av skarv faktiskt har helt andra orsaker än att det fattas predatorer? "Vår" skarv är ingalunda den storskarv som fanatiska ornitologer vill få det till. Skarven som breder ut sig är den KINESISKA mellanskarven och är inget annat än en invasionsart i nordliga ekosystem, skyddad av vilseförda politiker genom effektiv lobbyverksamhet från, ja, du vet vilka.
Lika illa är det med den "Skandinaviska" vargen som tilläts återinplanteras, ja du läste rätt, återinplanteras genom Svenska naturskyddsföreningen med benäget bistånd från diverse organisationer.

50. ekosystemet anders

2011-08-15 11:28

är inte regionalt, de underarter som anses beroende av vargars bärsärkfår flyga 100 mil österut så är saken biff, ingen kan på allvar mena att lilla smala sverige ska bli biologisk försöksort för rovdjur för att påskina saker och ting

49. 48

2011-08-15 11:28

Vem håller nere myggens antal så den inte stör oss människor? Vart på jorden fungerar det? I ostasiska opåverkade djungler eller i Amazonas?
Naiva drömmar!

48. Calle

2011-08-15 10:01

Har inte tanken slagit dig att senare tiders kraftiga ökning av skarv hänger ihop med en påfallande nedgång av skarvens fiender, fr.a. Örn.
Nu när Havsörnen börjar hämta sig från förgiftningskatastrofen och ökar igen så kommer säkert antalet skarvar att minska på sikt.
Om man vill kan man kanske kalla örnen för luftens varg och jämföra med grävlingsexplosionen i södra Sverige..
Rovdjur är viktiga i ekosystemet.

47. Kolar´n

2011-08-15 08:47

gör dig inte löjlig. Är övertygad om att Du förstår. "Ponera" att en av dessa fjolingar av en eller annan anledning inte kan hålla undan utan kommer på efterkälken.
Jag kan se det framför mig:"Äsch va faan, den kraken struntar vi i, vi lägger våran energi på den som springer snabbast, eller också letar vi upp en stor skoveltjur!!

46. Lars och Anders Åberg

2011-08-15 08:18

När ni använder ordet berika behöver ni precisera er. Ingen hävdar annat än att alla djur, speciellt människan, påverkar eko-systemen. Men ordet berika innebär en värdering. Vems måttstock använder ni? När skarven ödelägger öar och dödar all växtlikhet påverkas eko-systemet. Blir det rikare? Enbart rabiata ornitologer kan hävda detta. Vilket eko-system i Sverige berikas av att fäbodar och annan småskalig djurhållning upphör. Exempel, tack.
Vargen är unik såtillvida att den kan slå sönder våra fungerande eko-system redan vid några hundra.
Lars och Anders. Ni stör eko-systemen i Sverige varje minut. Om ni vill leva "i samklang med naturen" är det bara att köpa en bit mark. Bygg en koja eller gräv ut en håla. Lev sedan enbart på det ni kan plocka på marken, eventuellt fånga med händerna.
Berikar naturen kommer ni enbart att göra den dag ni blivit ett kadaver som kan utnyttjas av traktens djur och växter.
Eller vad menar ni när ni säger att vårt kulturlandskap "berikas" av de stora rovdjuren? Jag hävdar att det blir fattigare.

45. lars 28

2011-08-15 08:17

Du skriver att vargen inte kan bli fler än det finns bytesdjur, det må väl vara en liten sanning i det, men frågan är vad vargen kan komma att se som sina bytesdjur.

Jag är ganska övertygad om att,när det börjar tryta med bytesdjur, så kommer vargarna att gå på människan, för du tror väl inte att en hungrig vargflock lägger sig ner och svälter i hjäl utan att ens försöka ta skolbarnet som väntar på bussen, eller junior som sitter och leker i sandlådan, eller bärplockaren, med flera som vistas i skogen.

De har ju visat flera gånger att de inte har några problem att våga sig in på våra gårdar och jaga, vargen tillför inte ett dugg i våra skogar, tråkigt är bara att många av dem som strider för att vargen ska finnas inte vet speciellt mycket om naturen än det de sett på tv, många av dessa finniga tonåringar har aldrig satt sin fot i våra svenska skogar.

Jag blir uppriktigt sagt förbannad för varje debattprogram som sänds på tv, och det sitter någon pearcad ungdom och talar om att jag får skylla mig själv som bor på landet.

Självklart är vargen en politisk fråga, tyvärr är det så att de som röstar för att vargen ska finnas har lyckats med att föra en stor del av våran svenska befolkning bakom ljuset, både vad det gäller vargens antal och de problem de skapar.

Vargen håller förvisso på att göra reklam för sig själv, men tyvärr syns inte det i rätt media, utan endast på dessa sidor, och så länge vi inte får upp ögonen på sverige så kommer vargarna att öka och bli fler. och med det växa sig fler än det finns bytesdjur till alla, och då är det för sent, Jag kommer då att vara glad att jag har vapen att försvara mig med.

44. Hälge

2011-08-15 08:16

Självklart skall du rösta på Moderaterna. Även om alla partier friar till nån så är det dom som friar minst. Centern är inte alls att lita på. Inte de andra två heller. Och tänk om vänsterpartierna & Co skulle vinna nästa val. Då kan du genast söka dig ett annat intresse än jakt.

43. Knud Jessen

2011-08-15 08:16

Instämmer med vad Anders Åberg säger. Tack för sakligt inlägg!
Det är märkligt vad man kan påstå som Knud J gör att ingen forskare påvisat vargens betydelse för ekosystemen. Varför skulle den inte ha det som rovdjur? För att det är varg? Självklart har den det och det är inte svårt att förstå om man inte har skygglappar. Det är ett intressant ämne så tag del av litteraturen. Lika självklart är det att människan inte jagar som rovdjuren gör.

42. Givetvis har

2011-08-15 08:15

förekomsten av rovdjur en stor påverkan på alla ekosystem. Men jag är övertygad om att Liberg jämför med den idag rådande situationen i Sverige - alltså med människan (jägarna) som toppredator.

41. John

2011-08-15 08:15

Ponera att en vargflock närmar sig ett par älgar, vi kan säga två fjolingar, en tjur och en kviga, vilken tar dom? Den sjuka eller den skadade? Jag kan se det framför mig: -"Äsch grabbar dom här djuren är friska...kom igen så letar vi reda på en sjuk älg istället"

40. Indoktrineringen har gått så långt att vissa

2011-08-15 08:15

med en dåres envishet upprepar de miljöromantiska flosklerna om vargens nödvändighet i det svenska ekologiska systemet, som för att bevisa för sig själva att de har rätt och att alla andra, tex. forskare och de som drabbas av vargens härjningar har fel. Återigen, detta är ingen ekologisk fråga utan en ren politisk fråga. Miljöromantikerna tycker att det är gulligt med varg, eller att ryska vargar har någon slags nedärvd rättighet att terrorisera Sveriges natur. Naturligtvis ska ryska vargars behov tillgodoses på andras bekostnad. Spelar ingen roll hur mycket andra lider, bara mitt tyckande får företräde. Hemskt, vore bättte om denna energi lades på något konstruktivt, som tillför positiva saker för människor, inte något så urbota korkat som att införa varg i vår natur. Tillför inget som helst positivt för någon.

39. B Andersson

2011-08-14 16:22

Tack för länken och nu när jag lyssnat hör jag att liberg sade ungefär vad jag själv skrev i inlägg nr 19 och ingenting om att rovdjuren saknar betydelse för ekosystemet.
Att en del fanatiska rovdjursälskare överdriver den betydelsen var ju inget nytt precis och att en del lika fanatiska rovdjurshatare försöker göra en höna av en fjäder av hans konstaterande var ju inte heller särskilt överraskande.
I kort samma gamla tugg som förut och fortfarande gäller det självklara som Lars beskrev i sitt inlägg.

38. Tack Liberg

2011-08-14 15:07

Äntligen har jag fått något av ett svar på på min ihärdiga fråga om vad som blivit lidande av att vi inte haft varg i vårt land på 100 år. Platt intet är det konkreta svaret. Nu förstår man att extremgrupper utan verklighetsförankring som rovdjursföreningen är en fara för samhället och inget annat.

37. Lars

2011-08-14 13:50

De misslyckas med att döda stora starka pampiga djur. Vargen skadar dem utan att lyckas döda dem. Således blir de djur som överlever en vargattack "bara" skadade med långvarigt lidande som följd. Vargforskare har sett många sparkskador i skelett på vargar.

36. Naturromantiker

2011-08-14 13:23

Åberg är en duktig naturfotograf
men också en naturromantiker som envist tror på vargens positiva påverkan på bl.a vår älgstam.
Den diskussionen har varit uppe tidigare då på SJF,s blogg där Gunnar Glöerssen den 6 maj i ämnet "Älgar, vargar och troféjakt" på ett utmärkt sätt beskriver vad som styr antalet älgar samt stora horn. Åberg var själv synnerligen aktiv i den diskussionen, men det märks nu att det var som att hälla vatten på gåsen. Därför hjälper det nog inte att ta mer tid i anspråk om just älgkvalitén.
Däremot fanns för en kort tid sedan en artikel i en av våra dagstidningar där skribenten skrev om positiva effekter i naturen som uppkom av de rester vargen lämnar efter sig.
Det gynnade en mängd arter och han räknade då upp både korp och örn av fåglarna samt diverse mindre kryp.
Detta är ju naturligtvis sant, andra arter lever på andras rester men man glömmer lätt att resterna kan bli betydligt mer utan varg då även älgen till slut dör om den nu inte blir skjuten, en hel älg i förruttnelse skapar mycket fina förutsättningar för både skalbaggar och andra kryp samt en fruktansvärd odör naturligtvis.

35. Harmagedon

2011-08-14 13:22

För att citera dig själv; Du har så fel! Självklart tar vargen det lättaste bytet. Vad beträffar älg, i första hand sjuka skadade djur (som inte kan fly) samt kalvar.
"Jag har sett pampiga starka djur rivits just för att dom är starka" var får Du det ifrån?
Så Du menar att vargarna skulle ta en stor tjur bara för att han är stor och kapital, trams Harmagedon!
Snarare är det väl så att det fanns ingen annan älg att jaga och riva för tillfället.
Vi har som bekant haft två hårda och snörika vintrar, på mina marker har vi hittat tretton (13) älgkadaver, fyra (4) av dessa var vuxna älgar.

34. Lars i 28

2011-08-14 13:22

Att du är ovetande om statens propaganda förvånar inte, som du uttrycker dig.

33. Hör nu Anders Åberg ...........

2011-08-14 13:22

med flera!

Klicka på länken och LYSSNA så hör ni vad Liberg säger.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=4641756#srcomments

32. Lars

2011-08-14 12:20

Lars du har så fel! varg tar inte de lättaste bytena. Vad definierar du som lätta byten? Vilka är dom? Jag har sett pampiga starka djur som rivits och skadats just för att dom är starka! Detta har enbart inneburit långvarit lidande för dom just för att dom är de starkaste djuren. Vargarna river sönder allt i sin väg. Vargarna är mycket primitiva och har inte hjärnkapasitet att selektera på det vis du beskriver. Vargens tomma mage styr deras beteende helt och hållet. Den "rika natur" du anser att vi skall bevara och återskapa så varför börja med utländsk varg? så många andra arter skulle behöva få sin biotop reparerad. Att börja med varg är totalt vansinne och är till mer skada än nytta på grund av att naturen är så undanträngd.

31. Lars

2011-08-14 12:19

ingon,absolut ingon forskare har till nu påvist nogon positiv betydning fra varg i ekosystemet, så du læg av, den finns inte. Vargen betyder elande och økonomisk ruin for djuragare.Det endda som er sjalvklart er vargvennor som du , alltid vil hævda vargens fortræffelighet, och den finns INTE. Manniskor kan till vilkon som helst tid ersatte rovdjur, kom ut av din Disneyverden!!!

30. Bra lars

2011-08-14 11:17

Enkelt och tydligt formulerat.
Själv får jag väl be om ursäkt för min idiotiska formulering om att Liberg bara tänker det minsta, han tänker säkert längre än dom flesta av oss amatörer och jag fortsätter att tro att oavsett hur någon har tolkat honom, så skulle han aldrig påstå något så genuint korkat som att rovdjuren inte spelar en viktig roll i ekosystemet.

29. Nr2

2011-08-14 10:27

Då ska jag fråga dig vilket parti ska man rösta på. Moderaterna friade till miljöpartiet redan på valnatten, kommer du i håg det? Nu har man lyft frågan igen med de nya språkrören Fridolin och Romson. Eller menar du att man ska lägga sin röst på Centern? Jag är övertygad att då valet 2014 kommer står du där med moderaternas röst sedel utan ens titta i backspegel över vad som hänt efter valet 2010. Kan vi få ett svar från dig?

28. Propaganda

2011-08-14 10:27

Trodde att det var självklart men rovdjuren är lika gamla som livet och triggar det och berikar det, det är det som kallas fungerande ekosystem. Rovdjuren kan aldrig bli fler än det finns bytesdjur, det reglerar naturen och har för vargens del gjort det i minst 30 miljoner år långt innan människan kom. Självklart tar rovdjuren det lättaste bytet vilket är selektivt positivt för evolutionen. Den förmågan har inte människan och kan inte ersätta rovdjuren. Vad Liberg sagt eller vet jag inte men att rovdjuren har en viktig roll i ekosystemen är utan allt tvivel. Om det finns en statlig propaganda känner jag inte till den.

27. Anders Å vill ha jakt på spädkalv

2011-08-14 10:26

Han rekommenderar att vi ska jaga som vargen. Betyder att en stor del av jakten ska under juni-juli. Blir verkligen älgtjurarnas horn större av detta? Blir verkligen vår natur bättre av att fäbodar och annan småskalig djurhållning upphör. Blir vi lyckligare och vår natur bättre av att våra hundar aldrig får göra det de har blivit framavlade för.

26. Lars har rätt

2011-08-14 10:26

om det är orörd vildmark,i svenskt jordbrukslandskap är det ett hemskt övergrepp på människor och djur från okunniga personer.Dags att vargkramarna börjar vakna snart.

25. Att tänka det minsta

2011-08-13 17:38

Det krävs nog att du Anders Åberg tänker betydligt mer än så. Först av allt förvånar du mig, läser du denna sida ännu? Jag trodde du hade övergett oss därför att våra åsikter inte stämmer med dina egna, nog om det. Jovisst har Olof Liberg skrivit att vargen saknar roll i ekosystemet, med exempel. Eller hur är det Anders, kan du visa eller ge exempel på att vargen behövs i Skandinavien och att det är ödesdigert den förutan eller är det bara vad du tror, du har ju trott väldigt mycket tidigare? Tro gör man i kyrkan! Vi har historiska facit, inte bara ifrån Skandinavien utan hela Västeuropa och USA. Det gäller f.ö. hela bebodda världen om vi räknar med de övriga största rovdjuren. Och du och jag har dryftat denna fråga många gånger tidigare, och jag har hela tiden varit övertygad om att du kommer att få krypa till korset. Det går nämligen inte att visa att det är någon mening med livet (och ingen vet hur de ska se ut eller vara), lika litet som att det omkring oss nu är, eller har varit, det bästa. Allt förändras kontinuerligt och förstår man inte detta får man verkligen tänka till. Lena Dickson gav oss en länk nyligen om borelia och fästingar, där det tydligt framgår vilket krig som pågår och denna jävla bakterie, som förändrar sitt beteende, ställer till ofog och skada för många. Egoism och slumpen styr utvecklingen. Eller tillhör du avvikarna Anders och menar att unga flickor inte ska vaccinera sig mot livmoderhalscanser heller? Du har ju tidigare framfört din åsikt om att alla andra sjukdomar stärker människan, förespråkar du alltså ett stopp för alla vaccinationer? Nu slutar jag, du får dras med dina åsikter och mina vinner terräng. Visa mer ödmjukhet och försök se vargens meningslösa konsekvenser med sunda ögon.

Lars synes vara en av de som sugit åt sig statens vargpropaganda med hull och hår. Alla här på sidan före ditt inlägg har under livet bildat sig egna uppfattningar efter egna observationer och tankar, inte blint trott på text eller tal. Försök tänk självständigt du också.

Harmagedon! Du skriver mycket bra och jag vill ge dig beröm och tack för det.

24. Till Anders Åberg

2011-08-13 15:58

Vad menar du med ekosystemets hälsa? vad är det? och på vilket vis blir ekosystemet sämre? och vad menar du med sämre? än vad?

23. rättelse

2011-08-13 15:12

Menar naturligtvis entomologi(insektologi), inte emtologi som jag skrev.

22. Insikt

2011-08-13 14:09

Liberg har väl, precis som Bjärvall, kommit till samma insikt att vargen fyller ingen funktion i dagens samhälle. Liberg säger att vargens vara är en politisk fråga och Bjärvall sa att det var en filosofisk fråga, båda säger indirekt att vargen inte behövs!
Så för att raljera litet, ta ett politiskt beslut i filosofisk anda och lägg ner projekt varg.
Nollvisionen den enda rätta.
VVV.

21. svar till anders åberg

2011-08-13 14:02

räv,björn,järv,lo...det räcker gott med de rovdjuren,de är ganska hanterbara i nuläget..varg är oregerlig..jag vågar knappt spekulera i vad som blir nästa byte blir då klövviltet ätits upp eller flytt och då tamdjuren hägnats in bakom berlinmurar eller skickats till slakt

20. sverige i ett nötskal

2011-08-13 13:19

att genom tvång försöka lagstifta bort problemet..alltför grova straff i paritet till vad som skett,förberedelse till grovt jaktbrott blir en intressant företeelse..på ett vilt som vargen som ingen ens äter

19. Lars

2011-08-13 13:19

Jag undrar just vad han sagt egentligen, för inte tror Liberg att rovdjuren saknar roll i ekosystemet.
Alla som bara tänker det minsta fattar att det är precis så som du skriver och dit räknas definitivt Olof liberg.
Kanske menar han att vargen aldrig kan bli så talrik i vårt land att den verkligen kan spela sin ekologiska roll i någon större omfattning och isåfall blir det ju mera rätt.
Människan måste även i fortsättningen stå för största delen av urvalet av bytesdjur när det gäller älg, rådjur, vildsvin och liknande, men desto viktigare då att vi verkligen ser till att det urvalet blir så likt vargens som möjligt.
Sedan reflektionen att ekosystemen inte nödvändigtvis "kraschar" om stora rovdjur försvinner är väl kanske riktig, men nog förändras dom och ur naturens synvinkel definitivt till det sämre.
Att ha livskraftiga stammar av dom stora rovdjuren är säkert mycket välgörande för ekosystemets hälsa och det är jag övertygad om att Liberg håller med om.

18. Mångfaldens död

2011-08-13 13:18

Jagar selektivt? ta och ge dig nu. Ingen jagar bättre än människan och mer selektivt i den lillla fjutt av natur som finns kvar. Jag har sett vargar jaga hänsynslöst. Är det stora starka friska djur så blir dom däremot bara skadade med stort lidande som följd. Stressen gör djuren aggresivare och alltför mycket stress gör att det påverkar fortplantningen. Inte ens ett stort friskt kraftfullt djur klarar sig mot att bli omringad och sönderbiten av flera vargar. Vargar har hög energiförbrukning på grund av att de löper, springer så mycket och därför har de alltid tom mage. De dammsuger markerna på allt liv.

17. Lars

2011-08-13 13:18

Om skogens klövvilt inte äts upp av vargar när de dött så blir det fler kadaver. Människans jaktuttag gör varken från eller till eftersom den är reglerad.

16. Lars

2011-08-13 13:18

Vad förväntar du dig för ett resultat för naturen om det blir mycket varg? jag ger dig en öppning i diskussionen. Min åsikt är att naturen av i dag är utarmad på grund av nedläggningen av alla "småbruk" och på grund av att människor har alltför stora besättningar av ett tamdjursslag. Eftersträvansvärt är växelbete av ko, häst, får, get, gris, höna. Den gård som vi tog över var en ur naturhänseende en död gård, knappt med liv och tyst, inte en fågel syntes till. Med de fåtal betesdjur vi anskaffade ökade antalet arter för varje säsong. Artexplosin vill jag kalla det! och mitt intreseområde är emtologi, flora, fauna. Vi utgick ifrån att sköta och driva gården utifrån den natur som finns, dvs naturen fick bestämma och betesdjuren valde vi att hålla utifrån den natur, miljö som finns på gården, allt för att öka den biologiska mångfalden. Vår belöning anser vi vara det paradis av arter som vi dokumenterat att de åter finns i landskapet därför att vi återskapat deras rika gamla miljö som fanns här före jordbruksreformerna då jordbruken skulle rationaliseras. Fjärilar i så stora mängder att man krockar med dem och de fastnar i håret. Sällsynta floraängar som slås med lieslåtter. Marker som sköts med hästdragna redskap. Ugglor som överlever vintrarna tack vare att sorkar, möss finner mat sk. foderspill vid spannmålsfodring utomhus till husdjuren. Trädhamling och utlagda förmultnande stockar för svampar och steklar dvs allehanda bin och de insekter som parasiterar på bin. Vi har mängder med dynglevande insekter tack vare de rator vi låtit ligga kvar i lagom mängd och i balans med deras bearbetning av dyngan. utlagd halmstack för att ormar, grodor, igelkottar finner skydd, värme och den fungerar också som barnkammare. Skulle vi köra med maskiner så skulle flera arter krossas under däcken och det skulle bli oreparerbara tryckskador i markerna och alla värmande stenar skulle behöva schaktas bort för framfart. Vi har inga bidrag. Belöningen är en rik fritid för emtologi, belöningen är ett paradis av liv och rörelse och insektsurr, och fågelsång och fåglar som till och med flyger rakt igenom den öppna köksdörren hämtar en brödbit i köket och flyger ut genom fönstret. Vi lever med och i naturen, De vilda och tama djuren känner varandra väl och man ser ett samarbete dem emellan. De blir glad över sädesärlan som plockar flugor på deras rygg. På en liten gård finns kärlek och värme där både tamdjur och vilda djur har en uppgift och en mening med sitt liv. De får promenera fritt utan stress och alla umgås med alla i stor glädje och lycka. Kycklingar som sitter på gårdshunden där han lojt i all välbehag finner skugga under det trehundraåriga gamla vårdträden. SÅ KOMMER VARGEN! river plågar torterar och blodar ned, rädsla, skräck. Plötsligt behövs staket, hatet kommer, ilskan stressen förödelsen. Sorgen över en dödad gårdshund. Det får aldrig ske igen så försvinner allt liv och alla måste låsa om sig. Naturen tystnar med dina vargar och skogsbolagen och stordriften kan exploatera och våldta fritt. Glöm inte att sverige har endast 15% naturreservat dvs "rik natur". Älg och rådjur är inte en indikator på rik natur, eller hur?

15. Lars

2011-08-13 13:18

Jag har iofs kanske en något förutfattad mening men jag skall lägga den åt sidan och fråga varför du tror att vargen jagar selektivt på ett positivt sätt när över 90% av vargens föda består av älgkalv.
Tror du att vargen jagar selektivt när den decimerar rådjursstammen.
Och en sista fråga. Vad har hänt i varglänen för positivt med ekosystemen som inte Östergötland eller Småland kan klara sig utan.

14. Lars

2011-08-13 11:10

Tyckande?...ja från en forskare med lodjur och varg som specialitet. Med andra ord en sån där studerad "expert". Jag vädrar kunskapsförakt från din sida!

13. KLÅ

2011-08-13 10:15

Du har så rätt i att fråga efter "du gamla du fria". Vargvurmarna gör grava felaktiga tolkningar av vargsituationens inverkan på människor och tamdjur. Dom tror att när vargattackerna mot tamdjur och hundar minskar, så beror det på vargarnas betende och eventuellt på deras politik. Vad dom inte fattar är att det beror på att vi tamdjursägare lever i dygnet runt-skräck och låser in djuren i hus, stugor och stallar. Ingen vågar knappt ta en promenad längre med sin hund. Vi lever i en ständigt pågående tärande skräcktillvaro. Där tamdjuren fått markant sämre livssituation och livskvalite. Vargkramarna har "fängslat" oss och våra djur inne i byggnaderna på landsbygden och så tar DOM ÅT SIG ÄRAN FÖR VÅRA FÖRÄNDRADE BETEENDEN OCH LIVSSITUATIONER. Hur mäter man sådant? HUR MÄTER MAN MENTAL TERROR? Så fort någon begår misstaget och råkar återgå till "du gamla du fria" och begår ett enda litet misstag, då är det alltid någon varg där och hoppar på och torterar någons stackars hund! LÅGT ANTAL DÖDADE HUNDAR, TAMDJUR = SKRÄCKTILLVARO MED INLÅSTA HUSDJUR. LÅGT ANTAL SOM IDKAR FRITID OCH REKREATION MED SINA HUNDAR. ELLER INGEN FRITID OCH REKREATION ALLS.

12. Tyckande

2011-08-13 09:22

Det må Liberg tycka. Det är ju inte särskilt svårt att förstå att rovdjuren har en ekologisk roll och är viktiga för ekosystemen eftersom de jagar selektivt på ett positivt sätt. Människan sätter de naturliga systemen ur spel och vi kan inte se konsekvenserna. Det finns sammanställningar av aktuell forskning om rovdjurens ekologiska roll som kan rekommenderas om man inte redan har förutfattade meningar

11. Inget nytt..

2011-08-13 09:21

..under himlen. Vi alla vet att det som styr politiken i vargfrågan är just det. Politiken. Det har inget med ekologiska system eller hållbarhet i skogen att göra utan endast politikik. Hmmm...

10. Det enda parti...

2011-08-13 09:21

...ett Landsbygdsdemokraterna. Vargen och rovdjurs-politiken är ett hot mot hela vår landsbygd, en epok går i graven, snart! Vargens "införande" kom strategiskt med Olof Palmes miljonprogram och uppförande av "gettona" förorterna runt de stora städerna, och det har inte avstannat. Det råder bostadsbrist i städerna, landsbygden ska tömmas, alla sittande regerings partier verkar eniga, i sak, gällande det. Inget livsuppehållande intresse, ingenting som, håller en kvar i bygderna. Till syvende och sist , enfald och det brutna landskapets förfall, vill vi ha det så? Jaka med eller va tyst och samtyck, med de sittande politikernas vilja.
Eller gör något, slut upp, och gör din röst hörd, i stället för att spy galla till nära och kära, grannar och långväga bekanta. tar man inte ställning, så accepterar man det som sker. Då är det bättre att va tyst än att gnälla, på "kammaren"

9. va ?

2011-08-13 09:19

har sanningen kommit i fatt verkligheten. börjas det brännas nu. kanske bäst rädda sitt eget skinn.

8. Sunda förnuftet

2011-08-13 09:19

Ja, det är vad varje innevånare i vargområden ansett i flera år! Vad tillför vargen den biologiska mångfalden i Sverige? Ingenting bara förödelse och tomma skogar.

7. Varför ska vi ha varg?

2011-08-13 09:19

Nej, kan någon ärligt och sanningsenligt förklara för mig varför vi ska ha varg i Sverige? Våra förfäder utrotade vargen för att man ansåg att vargen var till för stort besvär. Idag säger de flesta icke jägare man talar med att ”Jo, nog ska väl vargen få finnas, men inte här väl” och talar man med jägare, bönder, fäbodbrukare, så får man oftast svaret, ”Nej, jag vill inte ha varg på eller i närheten av mina marker” ändå läggs det ner miljoner och åter miljoner på att bevara en vargstam. Jag anser att Sverige är ett för litet land för att hysa en vargstam som hittills bara skapat osämja, oro, ilska och ångest. Vi har inte dom ytor som krävs för att en vargstam ska kunna existera utan bekymmer för befolkningen. Detta insåg våra förfäder men dagens makthavare säger, av någon outgrundlig anledning, att Sverige ska ha en livskraftig vargstam utan att i andra ändan vilja ta fullt ansvar för de konsekvenser som en vargstam innebär. Jag förstår heller inte när Sv. Jägareförbundet som företräder jägarna å ena sidan säger att vi ska ha en livskraftig vargstam som ska regleras genom jakt men å den andra sidan så finns det ingen i förbundet som själv vill ha varg på eller i närheten av sina egna jaktmarker. Varför inte säga rakt ut ”Nej, vi ska inte ha en vargstam i Sverige, den förstör livskvaliten för en stor grupp människor”. Jag har heller inte träffat någon jägare, bonde, same eller fäbodbrukare som vill ha vargen på eller i närheten av sina marker. Om man å ena sidan säger att vi ska ha varg men å andra sidan sedan säger att ” inte på mina marker”, var ska vargen då vara? Vem ska få sina intressen och livskvalité omintetgjorda? Om vargen som trampar Svensk mark varit en unik Svensk ras hade den kanske varit skyddsvärd men den är inte unikt Svensk utan härstammar från Ryska och Baltiska vargstammar och har fått hjälp hit. Så åter igen, varför ska vi ha varg i Sverige? Har makthavarna beslutat att vi ska ha varg så borde, i demokratins namn, alla vara med och bära detta ok men se så långt sträckte sig inte demokratin! Vad är det som är så unikt med vargen gämfört med andra djur? Varför läggs det ner miljoner på vargen samtidigt som sjukvård, äldrevård och skola går på knäna för att det saknas resurser? Så fort vildsvin, varg och björn drabbar storstadsbefolkningen så ska dom helt plötsligt skjutas bort men att vargen förstör glesbygdsbornas livskvalité tas det ingen hänsyn till. Det är inte förrän man drabbas själv som man upptäcker vad varg är för något och då är den plötsligt inte önskvärd längre. Det är tanklöst, odemokratiskt och hyckleri att å ena sidan ömma för vargen men å andra sidan, så fort man drabbas själv, säga att den ska tas bort! Jag tycker att vargen är ett vackert, kraftfullt och intelligent djur men vi har inte dom ytorna i Sverige som krävs för att bekymmersfritt kunna hysa en vargstam! Vart vi än placerar vargen orsakar den för stora besvär! I Sverige finns det någon som heter ”någon annan” som antas fixa saker som man själv inte vill befatta sig med! Jag vill inte ha varg, och kan då inte begär att ”någon annan” ska tvingas ha varg heller. Mitt förtroende för politiker, som bara är ute efter lätta poäng och vänder kappan efter vinden, är kört i botten vad gäller glesbygds- och rovdjurspolitik! Min röst kommer Ni att få den dagen Ni tar ansvar för Era löften och beslut, tills dess röstar jag inte längre!

6. Liberg

2011-08-13 09:18

Liberg är en klok karl, det har jag sagt hela tiden. Bra att han nu tar bladet från munnen och säger som det är, och det ska bli intressant att se reaktionen från kramarsidan på det här uttalandet.. :-D

5. ?

2011-08-13 09:18

Visst handlar det enbart om politik eftersom vargen var utrotad ifrån svealand och götaland år 1860. Arter som varit utrotade i hundra år brukar inte få sin biotop reparerad genom att tvinga tillbaka människor från sina uppbyggda liv eller tvinga dem att ändra sina liv och försvåra deras liv. Fasistiskt förfarande faktiskt som bygger på orättvisa och brott mot de mänskliga rättigheterna. Politiker tror att de kan äta upp kakan och ha den kvar.

4. Tack KLÅ

2011-08-13 09:17

Jag har inte kunnat skrivit det bättre.

3. Vilken nyhet.....

2011-08-13 09:17

jodå det var sarkasm, de enda som tror att systemet blir bättre med varg är de som inget fattar alls om det ekosystem som råder i dag i Sverige.... betongekologerna, de som läst sig till det på vargkramarsidor...

2. Vilket parti?

2011-08-13 09:17

Ja inte skall du då rösta på sossar, vänster och framför allt INTE Miljöpartiet!

1. Politisk

2011-08-12 17:42

Och vilket parti kan man rösta på för att få bort vagen och tillbaka "DU GAMLA DU FRIA".

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB