• Älgskadefondsföreningen

Licensjakten på varg stoppad

NotiserPublicerad: 2014-01-15 17:29

Även i vinter blir licensjakten på varg stoppad. Planen var att ha jakt på 30 vargar i februari. På onsdagen satte dock Förvaltningsrätten stopp för jaktbeslutet.

Det är Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden (WWF) och Svenska Rovdjursföreningen som överklagat till Förvaltningsrätten och fått gehör för sina invändningar.
Sedan tidigare granskas även vargjakten av EU-kommissionen.

Licensjakten på varg, som stoppades förra året, ligger kvar som ärende hos Kammarrätten. Det är möjligt att även årets inhibitionsbeslut hamnar där om Naturvårdsverket överklagar Förvaltningsrättens beslut, rapporterar TT.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

80. Arrendepriser kommer givetvis...

2014-01-20 10:29

...att påverkas, men där någon mer ingrediens än ett strikt marknadsmässigt pris finns mellan arrendejägaren och markägaren, kommer nog jakten att fortsätta, om än i annan form. Eftersom grisen är det sista som försvinner när vargen kommer, så finns ett behov av jakt kvar. Men grisjakten är ju inte precis lika behaglig som älg och rådjursjakten, så givetvis kommer markägaren att få sänka arrendet. Och jakt med hund kommer att ligga nere innan det vänder. Skogsbolagen som håller på att höja priser kommer att få se verkligheten.
Jaga så mycket det går i vargbältet så vargen sprider sig fortare. Ju fortare folk får upp ögonen, desto snabbare kan vargen tas bort och den viltvård vi är vana vid kan fortsätta. Med den brist på förstånd som präglar hela rovdjurshistorien (egentligen hela samhället) så är jag rädd att vargbältet kan bli permanent vargområde om vargen håller sig där. Enstaka problemvargar som går utanför blir avlivade om det finns tillräckligt med folk i området.

79. Svar 75

2014-01-20 08:58

Ja vi är nog alla ignoranta...
Skillnaden här är väl att dom allra flesta arrendejägare kommer inte acceptera att betala för förstörd jakt, utan kommer i allt större utsträckning försöka arrendera mark där det finns mindre med varg och när detta är omöjligt, vilket går allt fortare nu, så kommer dom sluta jaga då dom, till skillnad, mot skogsägare inte behöver ta hänsyn till eget ägande utan betalar för en kvalitativ jakt (precis som ex vem som helst som betalar dyrt för en jaktresa där ingen, skogsägare eller ej, betalar för en jaktresa där man vet att tillgången på djur är obefintlig).
Att skogsägare m.fl. kommer fortsätta jaga på sin egen mark in i det sista är fullständigt naturligt, men i allt högre utsträckning så kommer tillgången på djur att sina och då blir det endast ett fåtal personer kvar, skogsägare + några få till, som får gå folkdrev för att kunna skjuta några få älgar/rådjur etc. som kanske finns på markerna (ex så kommer antalet älgar enkelt kunna räknas med ett par fingrar / tusen hektar).

Jag håller dock med dig i den bild du målar upp, gjort detta i ett tidigare debattinlägg också. Jaktstrejk är sannolikt helt verkningslöst, men kan kanske vara det sista dödsrycket från oss, innan det är slut. Det skulle kanske kunna få upp ögonen på våra politiker och den Svenska allmänheten, men det skulle väl tyvärr, sannolikt, leda till att vi blev ”slaktade” i pressen än en gång.

Ett alternativ är väl det du föreslår, jaga så mycket det går, men jag vet inte hur det gagnar framtida generationer jägare (därav mitt förslag till strejk så att vi åtminstone visade en gång att vi inte stillatigande accepterar detta vansinne)?

Men jag instämmer i det du slutligen sa – Obegripligt att det demokratiska Sverige anslöt sig till en totalitär union.

78. till alla "djurvänner"som tror att vargen är naturens moder theresa

2014-01-19 15:36

LÄS DETTA !!!!
http://cornucopia.cornubot.se/2012/03/radda-klimatet-at-mer-kott-och-drick.html?

77. Avtrubbning av skyggheten!

2014-01-19 15:02

Allt eftersom åren går, och vargarna vänjer sej med att människan är ofarlig p g a att i princip ingen jakt förekommer så ökar risken för ett angrepp på människan. Problemet med vargen är ju inte risken för människoattacker. Däremot kommer vargens popularitet att minska drastiskt efter den dag ett angrepp har skett. Särskilt om det sker nära eller i en större stad. Den urbana stadsmänniskan bryr sej inte om någon på landsbygden skulle mista alla sina djur till rovdjuren. Men sej själva och sina barn är dom nog rädda om. Tyvärr så är folk så pass egoistiska!

76. Djurvän 69

2014-01-18 16:02

Jag är genuint intresserad av samhällsfrågor. En av dessa är hur vi i Sverige kommit till ett läge där vi trots unika möjligheter att bedriva produktion av både animalier och vegetabilier mer och mer tycks förlita oss på att andra länder ska utföra den produktionen åt oss. I det fartblinda informationssamhället tar vi för givet att omvärlden är statisk. Inget kommer hända som ändrar inflödet av varor/livsmedel. Och visst,,,,än så länge kan vi i västvärlden hävda oss som högstbjudande i den globala handeln. Men sen då? Därför är det av största vikt att vi redan nu tar till vara och helst ökar alla möjligheter till självförsörjning. Klövvilt, ren och betesdjur bidrar till detta och som jag påtalat jobbas det för att fler än "några få procent av befolkningen" får del därav. Ett betydligt mer skrämmande scenario är din framtidsvision där en natur "i balans" i bästa fall hänvisat människor till födosök bland vaccumförpackningar med okänt ursprung, okänd djurhantering och kvalitet. Du skriver att du bor på landet och kan välja varifrån ditt kött kommer, men alla dem som inte har den valmöjligheten vill du med din ideologi ytterligare begränsa. Motsägelsefullt är även ditt påstående att du vägrar äta kött som bidrar till decimering av rovdjur, tydligen har kött från klövvilt den effekten. Å andra sidan köper du älgkött???Förklara gärna logiken.
Ang. viltolyckor är det naturligtvis tragiskt då de händer och det finns mycket kvar att jobba med där men,,,,, folk måste i första hand lära sig att anpassa fart efter rådande förhållanden. Står inte en älg där så kanske en punkterad bil,tappat gods eller vad f-n som helst. Att sätta upp älgvarningsskyltar är verkningslöst. Den rådande uppfattningen tycks vara att "det händer inte mig.) Mig veterligen är det oftast bilar som kör på vilt och åsamkar sig skador. Väldigt sällan tvärtom. Som sagt,information och innovation behövs. Du vill behålla/återskapa en naturlig natur men samtidigt exploatera naturen genom att decimera det vilda som står i vägen för människans framfart på vägarna som en gång var det vildas revir. Motsägelsefullt???
Rennäring? Mycket bra. Bidrar till landets matbehov. Nyttjande av förnyelsebara resurser ingen annan vill ha förutom gruvindustrin (vill komma till under laven) som t o m du måste anse stå för betydligt mer svårläkt exploatering än renarna.
Det är f ö synd att du orsakar dig själv onödigt illamående genom att låsa dig vid vanföreställningar och förutfattade meningar gällande bönder, jägare och samer. Eftersom vi är den arbetande delen av miljörörelsen faller det sig naturligt att vårt jobb utförs med höga ambitioner. Varför skulle vi trivas i och gynnas av en natur tömd på det som är fundamentet i vår verksamhet, mångfalden. Din attityd att allt vi gör beror på ondska, egen vinning eller i syfte att fördärva vår egen närmiljö bottnar i okunskap och osund misstänksamhet.
Och till sist: Tack för att du den här gången faktiskt skrev ett hyfsat seriöst inlägg och i motsats till dig när jag fortfarande en förhoppning om att mötas i något slags samförstånd.

75. #71 - vi är alla ignoranta

2014-01-18 16:01

Jag tillhör som många flera grupper - jag har skog och jordbruk, jag har ett akademisk yrke, jag jagar på egen mark, jag arrenderar ut jakt, jag jagar på arrendemark och jag är gästjägare.
Men att som "jägare" strejka är meningslöst, det kommer inte att döda en enda varg, det kommer inte att få en enda eu-byråkrat att tänka om. Vad gäller rovdjuren - och mycket annat - så styrs politiken av icke folkvalda politiker i Bryssel. Och då menar jag inte det så kallade eu-parlamentet, de är visserligen folkvalda, men i eu-valen är valdeltagande mer som regel än undantag under 50%. Nu spelar inte det heller någon roll därför att eu-parlamentet saknar verklig politisk makt att styra unionens politik. Makten sitter hos den icke-folkvalda kommissionen, och de styr genom direktiv, ungefär som gamla tiders kungliga dekret - detta kallas eu:s "demokratiska underskott"! Och pengar och makt styr i sin tur kommissionen. Men någon demokrati är det inte frågan om. Vargstammen å sin sida mår bra och fördubblas vartannat till vart fjärde år, vargens utbredning, förökning och inavel är nu utom mänsklig kontroll. Jag kommer att jaga så mycket det går, alltid kan jag rädda undan lite fint kött från att bli vargskit. Kanske dags att skaffa ny typ av frys med förmåga att bevara köttet i tio år eller mer? Vargen kommer att lösa vargplågan - men för min del är det för länge att vänta, bättre att spara i frysen inför kommande vargavintrar.
Obegripligt att det demokratiska Sverige anslöt sig till en totalitär union.

74. Djurvän

2014-01-18 16:01

Svara på min fråga i nr .63 du svarar aldrig, kan du inte din läxa, du hinner ju goggla.

73. Obegripligt!

2014-01-17 16:26

Hur känns det för oss som har en stuga i skogen och vargarna runt om oss?

72. Som enbart jägare...

2014-01-17 14:59

...skall man akta sig att sticka ut hakan för mycket. Det är bättre att andra grupper går i täten även om det är just som jägare man tar första stöten när vargen kommer till orten. Men som enbart jägare måste man hålla reda på vilka som drabbas om man tar till t ex gris-strejk. Det blir tokigt om det framför allt blir de allierade i kampen mot vargterrorn som drabbas.
Men det finns inte många som är enbart jägare i det här landet. Vi har yrken, familj, vänner och bekanta. Visserligen är en del av dem också jägare, men vi borde kunna få en kaskadeffekt.

71. Svar 66 - Intressant konflikt

2014-01-17 13:19

Jag har full förståelse för att du kan ha en helt annan, och värre, situation jämfört med mig som arrendator då det låter som du är bonde eller åtminstone månskensbonde.
Men jag håller inte med dig i din syn på arrendejägare och att dom inte skulle vara rakryggade. Vi (jag är också arrendejägare) har all rätt att se till våra intressen precis som vilken annan grupp i samhället som helst utan att bli beskyllda för olika saker (vi riskerar som bekant att bli anmälda av myndigheter, påhoppade och hotade av värnarsidan om vi deltar i vargjakt precis som Mikael Moilanen beskrev, och deltar vi inte så anses vi vara svikare av bönder, skogsbolag och andra grupper i samhället). Jag tror därför att fler människor måste sätta sig in i vargfrågan och då man sett vilka konsekvenserna blir bestämma sig för hur man ser på vargjakten (för allt hänger ju ihop – om vi får varg överallt som i allt ökad utsträckning dödar jakthundar samt omöjliggör älgjakt m.m. så kommer arrendejakten försvinna snabbt vare sig bönder, skogsägare m.fl. vill eller ej, se exemplet golf som jag gjorde i mitt förra inlägg).
Men jag håller med dig i ditt förslag om att åka in till regeringen och säga ifrån (det är faktiskt riktigt bra). Föreslår att böndernas och skogsbolagens representanter sammankallar till det och går först i täten då dom har mer att förlora på jaktstrejk än oss arrendejägare (m.a.o. du/ni har också ett, minst, lika stort ansvar här)!
För om vi jägare själva ska åka in så kommer vi bara bli bespottade och hånade på vägen till Rosenbad av värnare m.fl. och till ingen nytta alls (det kan ju inte ha undgått någon att vi värnarsidan redan sopar banan med jägarna och dess organisationer)...

70. Tack

2014-01-17 11:49

Egentligen ska man tacka div värnargrupper att de överklagade. Nu vet vi att de aldrig kommer att acceptera licensjakt på varg. Vi som bor ute i buskarna får skylla oss själva. Nu kommer det att bli betydligt fler skyddsjakter och paragraf 28-skjutningar. Vargarna är de som står för största nederlaget.

69. Magnus Eriksson

2014-01-17 11:48

Jag köper mestadels ekologiska matvaror när de finns tillgängliga. Jag vill däremot inte köpa varor som bidrar till decimering av våra viktiga rovdjur, överpopulation av klövvilt. Jag köper bla älgkött av jägare med förstånd, jag köper kött från gårdar jag vet inte är rovdjursfientliga. Jag bor själv på landet och har möjlighet att välja vart mitt kött kommer. En sak är då säker, att jag väljer hellre att bli vegetarian än att äta kött som bidrar till naturen fall. Jag bidrar till att skydda sårbara arter från människor med mindre förstånd, exakt vad jag gör tänker jag inte delge på denna sida av många anledningar. Förövrigt: Stora populationer av klövvilt säger du! Hur rättfärdigar du alla dödsfall och svåra skador dessa djur åsamkar människor? Skogsskador? Materialle skador? Kostnader för viltstängsel? Älgar kan dessutom vara farliga i naturen och döda en människa! Främja rennäringen? Du tycker inte att de har det tillräckligt bra nu? Enorma ytor att disponera, noll vargstam, bidrag och åter bidrag, ersättningar och åter ersättningar? Rennäringen är inte ekologisk och tar inte hänsyn till naturen, det var länge sedan de gjorde det! Jag väljer att inte stödja rennäringen pga att den skadar naturen så kraftigt! De behandlar också sina renar väldigt oetiskt! Jag är för humana sätt att behandla och avliva djur. Nä, det är dags att jägare, renägare och bönder börjar ta hänsyn till naturen, eftersom deras näringar är det störta hotet mot naturen. Hur bidrar du själv förresten, förutom att decimera djur? Den syn du står för går emot alla seriösa vetenskapliga studier som gjorts på senare år. Att toppredatorer är enormt viktiga för ett fungerande ekosystem är överbevisat om och om igen. Jag väljer att stödja vetenskapen och de organisationer som kan se längre än "för egen vinnings skull". Vad gör du själv för naturen, som du inte själv vinner på så att säga? Att stödutfodra djur du sedan skjuter? Att skjuta alla små rovdjur, så att mer vilt finns kvar till dig? Skjuter ihjäl vargar i sina revir som skyddar valpar mot lösspringande jakthundar? Vi kommer inte mötas i denna diskussion, eftersom vi ser på dessa frågor så olika. Jag vill bevara naturen i balans, du vill exploatera naturen med en medveten obalans av klövdjur.....! Naturen ska inte vara en enorm köttfabrik för några procent av befolkningen.

68. #47 Djurvän

2014-01-17 09:07

De flesta i Sverige är kloka nog att inse betydelsen av inhemskt producerade livsmedel vilket mer och mer uppmärksammas i media. Viltkött och betesdjur är en del av denna självförsörjning som du tydligen vill minimera. Med din västerländska köpkraft vill du istället bjuda över befolkningar i fattigare länder och med stor miljöpåverkan skeppa hit den mat de själva behöver. Det är alltså dessa människors nöd som ska bekosta ditt korståg mot jägarna? Det är ett riskfyllt projekt att ställa sig beroende till import för att försörja sin befolkning. Plötsliga omvärldsförändringar kan snabbt generera tomma butikshyllor och det torde vara uppenbart för de flesta (tydligt inte alla) att man sågar av en mycket viktig gren genom att agera i sådan riktning.

Det vi tvärtom i matlandet Sverige ska göra är:

att hysa stora högavkastande klövviltstammar i harmoni med fodertillgång.

att denna förnyelsebara matresurs kommer fler till godo.Projekt pågår.

att främja rennäring och stimulera betesdrift i annars outnyttjad mark.

att med information och innovation minska antalet viltolyckor.

att tydliggöra vikten av ökad självförsörjning och betesdjurens betydelse för ökad mångfald.

Förresten,,,,,rävar i täta populationer brukar drabbas av något som kallas skabb och om du mot förmodan sett en skabbräv så kan du inte på allvar mena att den döden är att föredra.
Jag ställde en fråga till dig i en annan tråd vilka KONKRETA ansträngningar du gör för att främja arters överlevnad. Har du kommit på någon?

67. Heder åt Johan Boström!

2014-01-17 09:07

Jag har googlat runt på tidningssidor och debatter mellan intressegrupperna efter förvaltningsrättens besked och läst och hört hätska och mer eller mindre hysteriska utfall från de som företräder jaktintresset. Men en företrädare för jägarsidan avviker tydligt, Johan Boström från Jägarnas Riksförbund. Han behåller fattningen i "nederlagets stund". Visst, han är naturligtvis besviken, men han förfaller inte till smädelser och andra överdrifter, utan framför tydligt sitt förbunds åsikter på ett sansat och i mitt tycke för honom vinnande sätt. Tack för det Johan!

66. Anders J

2014-01-17 09:06

Om jag och mina grannar slutar jaga, så innebär det bara att våra plantor, beten, trädgårdar, höns och lamm blir angripna. Innan djuren blir så många att de ger tillräckliga problem som duger som påtryckningar så har våra hem blivit fördärvade. Tänk på vargen, den är det ingen som jagar. Har den blivit så talrik så att myndigheterna gör något åt problemet i de drabbade länen?

Jag tycker inte det är rakryggat av arrendejägare att säga ifrån i rovdjurspolitiken genom att sluta jaga gris på landsbygden. Då är det mer rakryggat att samla ihop alla som vill och åka in till regeringen och säga ifrån. Helt enkelt sätta sig ner och inte flytta sig förrän den här terroraktionen mot landsbygden upphör. Det här är ingen demokratisk fråga där en oberörd röst är lika mycket värd som en berörd. Det här är ett övergrepp.

65. Rätt antal

2014-01-17 09:06

Jag önskar att någon tjänsteman på naturvårdsverket försöker få fram rätt antal vargar vi har i Sverige idag. Detta för att regeringen och Mikael K skall få rätt antal.
2009 fanns det 230 vargar, 2010 var det 23 föryngringar, ca 100 valpar. Jakten tog ca 30, men slutsumman blev ca 300 vargar.
2013 hade vi ca 40 föryngringar, vilket blir ca 160 valpar. Summan från 2010 och 2013 blir då 460 vargar. Antag att 60 vargar faller bort så har vi 400 st kvar.
400 vargar påstår djurvän att vi har idag, men det finns ett stort frågetecken. Föddes det inte några vargar 2011 och 2012.
Jag har gjort ett exempel på beräkning av kända faktorer. Räknar man baklänges så blir det följande.
Vargen förökade sig 16 procent om året mellan 2005 och 2009. 2013 hade vi 40 föryngringar. Genomsnitt överlevande valpar är 4 st per kull.Detta blir då 40x4=160 valpar. Dessa utgör då 16 % av nuvarande vargstam. 100 procent blir då 1000 vargar idag i Sverige.

64. Djurvän #47

2014-01-17 09:05

Gör gärna en folkomröstning om vargen, och låt dom få finnas där den stora majoriteten är för varg. Låt områden där majoriteten inte vill ha dom få slippa dom eller åtminstone hålla dom på sansad nivå.
Nu har vi ju en majoritetens diktatur, en stor urban majoritet som själva inte har ett enda stort rovdjur eller tagit en enda hektar av sin egen mark för att bevara eller återställa natur, men som har mycket åsikter om vad vi ska ha i våra skogar här uppe.

63. Djurvän

2014-01-16 16:21

Du som vet allt, vad är rävens värsta fiende? Ett svar tack. Tror jag kan mycket mer om jakt o natur än dig. Äger du skog? Har du tamboskap? har du gjort eftersök jäkliga nätter? Lever du bland björn o varg?

62. Karssons matte...

2014-01-16 16:05

Mikael Karlsson tycks vara dålig på siffror. Han påstår att det är fel att bedriva jakt på 400 vargar, men då har han inte fattat att det endast var 30 vargar som skulle jagas. Men som vanligt kommer han med lögn, som han hoppas blir till en sanning, när media får uppgiften. Varför får inte jägarnas företrädare lika mycket tid i media som M.K.? Jo, för dom lobbar för dåligt och är så noga med sanningen att ingen tror dom. Den som ljuger mest och högljuddast blir medias gullgosse!

61. Svar till 58

2014-01-16 16:04

Björn - du skriver: "Man kan tycka att våra representanter borde vara mer pålästa om hur det förvaltningsrättsliga systemet fungerar, Oskar Alarik på SNF är det, därför lyckas man i sitt uppsåt att stoppa jakten i år. Varken politikerna, JRF eller SJF verkar ha koll på regelverket."

Det uppenbara svaret på detta är:
Naturligtvis har politikerna koll på regelverket, men dom spelar under täcket med värnarsidan (dom vill inte ha jakt i vinter och tror att vi är idioter som ska gå på detta och lägga våra röster på dom senare i år...).

Frågan är väl om JRF och SJF kommer agera eller låta detta svek mot jägarna också passera...

Men jag antar att du är ironisk för ingen (du eller andra) kan, rimligtvis, inte längre tro att det enbart handlar om att politikerna är så dåligt pålästa?

60. #58, Björn Isaksson - The Heat is On!

2014-01-16 15:35

Jag håller helt med dig i vad du skriver. Jag vill lägga till att det var självklart från början att Naturvårdsverket, Miljöpartiet och Naturskyddsföreningen skulle göra allt för att stoppa vinterns vargjakt.
Ett viktigt syfte är att stjälpa sittande regering, och till hösten få in Mp i regeringen. Så långt tycks allt gå deras väg; OM regeringen gör något för att överleva så är det inget som märks.
Det sagt, så måste envar fråga sig - spelar Naturvårdsverkets spel någon roll?
Nej, är min mening. Detta därför att en jakt om 30 djur decimerar INTE vargstammen, utan tvärtom VITALISERAR vargstammen, och ger fler, men mindre flockar, vilket i sin tur ger högre reproduktion och fler valpar än utan jakt, något som i sin tur ger FLER vargar nästa vinter. Så vi skall enbart vara glada för att ekofascisterna fick sin vilja fram; händelsen lär få ett antal andra, för vår del, positiva effekter.
Det är inte möjligt för någon regering att väsentligt öka vargarnas reproduktion, vargstammens ökning kommer de närmaste åren ligga nära sitt maxvärde, oberoende av vilken regering vi har. Men det är klart - får Rewilding-folket sätta ut visenter, russ och hjortar i stor omfattning för att föda vargarna, så kan nog tillväxten öka ett snäpp till. Och det kommer förvisso, förr eller senare.
Under rådande politiska förhållanden kan INGEN regering få till stånd en verkligt beståndsminskande jakt på varg, det kräver en avskjutning om ca halva vinterstammen.
Nu är vargen ensam kvar på spelplanen; blir Sverige ett nytt Coronation Island? Knappast - Rewilding-folket är väl förberedda för stödutfodring av varg.
Är det någon här som ser framför sig hur det skall gå till att i tid minska vargstammen till exempelvis HÖGST 200 vargar?

59. Jakten på varg år 2015

2014-01-16 15:34

Det är nog lika bra att naturvåldsverket fattar beslut om vargjakten för år 2015 redan nu ifall man ska hinna bli klar med alla rättsliga förehavanden inför ett jaktår...

58. Hållå, det finns ingen dom!

2014-01-16 13:54

Rätten har INTE tagit ställning till om jakten är laglig eller inte. Jakten är inhiberad tills rätten fattat beslut. Begäran om överprövning är på 35 sidor och flera hundra sidor bilagor.
Man har begärt överprövning i ett så sent skede som möjligt väl vetande att FR måste inhibera jakten eftersom det tar tid att tränga in i materialet. En bevisligen lyckad taktik.
Riksdagsbeslutet fattades minst ett halvår för sent för att den juridiska processen skulle kunna bli klar innan jakten påbörjas.
Dessutom har NV beviljat så kort jakttid att oavsett om FR och KR avslår begäran och godkänner jakten kommer det inte att bli någon vargjakt i år.
Värnare och Naturvårdsverk utnyttjar det förvaltningsrättsliga systemet maximalt för att säkerställa att riksdagens beslut inte kan genomföras den här vintern. Det verkar som om samernas jurist är den enda som förstått detta.
Man kan tycka att våra representanter borde vara mer pålästa om hur det förvaltningsrättsliga systemet fungerar, Oskar Alarik på SNF är det, därför lyckas man i sitt uppsåt att stoppa jakten i år. Varken politikerna, JRF eller SJF verkar ha koll på regelverket.

57. Svar till 49

2014-01-16 13:53

Instämmer med dig att sammanhållningen, med all sannolikt, är för dålig vilket i sig är tragiskt/bedrövligt. Det visar bara att vi inom jägarkåren är alltför egoistiska och inte är villiga att hålla ihop (”så länge det inte finns varg på våra/mina jaktmarker så skiter jag i om jakten är förstörd på andra ställen ex i Värmland och Dalarna...”).
Men sedan håller jag inte med dig då du säger att en ev jaktstrejk skulle drabba fel personer/delar i samhället? Det stämmer, som du säger, att det kommer leda till att antalet trafikolyckor ökar, skogsbolag, skogsägare och bönder får skog/jordbruk förstörd etc.,
Men då vi jägare inte är tvingade att ställa upp och jaga så har faktiskt staten, om någon, det yttersta ansvaret att bedriva jakt för att hålla nere antalet trafikolyckor m.m. Så dom bär ansvaret om det drabbar andra då det är dom som fattar besluten fullt medvetna om ev konsekvenser för 3:e part.

Det är här för många ”går bort sig” i debatten – man tycks tro att det är jägarnas ansvar att hålla nere antalet viltolyckor, göra eftersök etc.
Men detta stämmer ju inte. Det finns ingen lag som tvingar oss jägare att ställa upp och jaga. Vi lever i en demokrati och jakt är en fritidsverksamhet som många lägger ner sin själ & hjärta i utan att få betalt (det är vi som betalar för att jaga). Detta säger jag inte för att jag är egoistisk, utan för att jag, precis som 99% av övriga befolkningen, helt enkelt inte vill betala för något jag inte får ut något av.
Debatten blir ju också lite märklig då andra människor som får sina fritidsintressen förstörda aldrig skulle betala för att ”ställa upp och vara solidariska”.
Tänk er följande scenario: ”Markägaren plöjer upp alla golfbanorna, men golfarna fortsätter, i all sin godhet, att betala klubbavgiften trots att dom inte kan utöva sin sport för annars blir det ju synd om dom anställda golfklubben...” – tror någon med en IQ över 25% på detta?
Så om nu ingen vill ställa upp på oss ”otacksamma skitstövlar till jägare” så fattar jag helt enkelt inte varför vi ska stå med mössan i hand och be om ursäkt? Kan inte någon klok person förklara detta för mig på ett trovärdigt sätt?
Så mitt förslag, återigen, är jaktbojkott samt eftersöksstrejk då jag tror detta får upp ögonen på allmänheten (jag vet – alla håller inte med om detta).
En alternativ plan är att göra som du säger – skjut av älg m.m. och låt vargen jobba vidare på sin egen undergång. Det funkar säkert också, men jag känner att det vore mer rakryggat att säga ifrån ordentligt en gång för alla!

56. Bojkotta Willys !

2014-01-16 13:52

Från Sara ! VVV !! Alla Willysbutiker är falkenmärkta. Ring och säg att ni inte vill stödja Naturskyddsföreningen och därför inte kan handla på Willys. 031 7333100 och be att få prata med marknadsavdelningen. Jag pratade med en mycket empatisk man. Eller maila. info@willys.se

55. Låt nu bevarandesidan ta det fulla ansvaret

2014-01-16 13:52

Nu får bevarandesidan ta ansvar för den ohämmade tillväxten av varg. Förvaltningsansvaret hamnar nu helt hos dem som har drivit fram denna situation.
Nu om någonsin bör man neka att göra eftersök i varglänen och låta polisen sköta den saken likaså med eventuell skyddsjakt. Varför ska jägare gå in och ta ansvar när villkoren blir helt orimliga? Inget kommer att ändra på den här utvecklingen om vi inte agerar kraftfullt och konkret.

54. djurvän

2014-01-16 13:51

hur tänkter du nu? bara använda löshundsjakt vid eftersök, kan du förklara för mig hur man ska få till en bra eftersökshund och ståndhund om hunden inte ska få jakttränas.

53. Djurvän 47

2014-01-16 13:51

Nu blottade du verkligen din okunnighet om naturen. "Rätt" antal vargar för att helt på egen hand reglera viltstammarna betyder antagligen tiotusentals individer. Det i sin tur betyder ett antal år till utan jakt på vargen och då lär dom nog ha lärt sig att även människor går att äta, i alla fall små människor. Skulle ditt scenario bli verklighet så förverkligas också dom värsta varghatarnas skräckvision om ren avfolkning av landsbygden och massiv import av livsmedel.
Att sluta jaga räv kanske vi i och för sig kan göra då, för då tar nog vargen hand om många rävar, annars blir ditt recept döden för både skogsfågel och småvilt.
Du påstår skrattretande nog att människan är empatisk av naturen, men vad får dig att tro att den empatin är större gentemot vargar än människor.
Din dröm om katastrof för landsbygden lär nog människors empati för varandra göra slut på ganska snart, då den tvingar folk att ta lagen i egna händer och då har vi antagligen inga vargar alls till slut.

52. Demokratin

2014-01-16 13:49

Sveriges riksdag utgör landets lagstiftande makt. Den är Sveriges högsta beslutande organ, och den viktigaste demokratiska församlingen i landet. Riksdagen debatterar, formulerar och beslutar om alla lagar i Sverige.
Men, nu finns det uppenbarligen en väg för betraktarna, att obstruera Sveriges högsta beslutande organ via Förvaltningsrätten i Sthlm, en väg som ger dem rätten till en fjärrstyrd ickeförvaltning av ulven.
Vänder man på steken så borde brukarna, som rättmätiga markägare och jakträttsinnehavare, få ta sig rätten till aktiv förvaltning av det vilt som uppehåller sig på respektive område till att vara på den nivå som brukarna anser vara balanserad och i harmoni med den gröna näringen. Exempelvis ulven som riksdagen har beslutat ska ha ett golv på mellan 170 – 270 individer.
Många avlivningar blir det i så fall...
Våga värna löshundjakten!

51. Till Rickard, Miljöpartist Inl.Nr 31

2014-01-16 10:19

Jag hade under två år undersökt vargskyddet och hade chockerats av att offentligt anställda forskare hade lyckats få vargen, ett av jordens allmännaste stora däggdjur, förklarad utrotningshotad och att de systematiskt hade förtigit och förnekat historiska fakta om dess skadegörelse och farlighet, hade trakasserat kritiker och vilselett beslutsfattare att utfärda strikta skyddsbestämmelser för vargar i bebodda trakter samt predikade regelrätt dyrkan av vargen bland barn och unga.
Det visade sig att vargens återinförande till Europas och USAs kulturbygder är resultatet av ett internationellt koordinerat projekt förberett av ett tjugotal offentligt anställda viltbiologer sedan 1973 och att dessa hade lobbat in vargskyddet i Bernavtalet, IUCNs program samt USAs och EUs lagstiftning.

50. Svårt

2014-01-16 10:18

Jag har alltid sagt skippa grisjakt och har själv gjort det , jag räknar så här. Jag skjuter inte mina 6 grisar i år, nästa år om det är 3 suggor så blir det 18 kultingar + 6 vuxna= 24 grisar år 2 blir det 12 hondjur ca 100 grisar + 24 ca 125 grisar nästa år 2016 blir det 60 hondjur +125 = ca 600 Då är jag själv.
Hjälp till

49. Jaktbojkott fungerar inte

2014-01-16 10:17

För det första så är sammanhållningen för dålig. För det andra så drabbar den fel personer/delar i samhället.
En bojkott av älgjakt i Värmland skulle bara bli mer mat åt vargarna = fler vargar i Värmland innan de flyttar av födobrist. En bojkott av älgjakt i Östergötland, tror inte uppslutningen blir stor, skulle bara skapa problem för alla små skogsägare, bönder och givetvis trafiken som även består av jägarnas familjer. Grisbojkott är lika illa, de kommer att förstöra något enormt på landsbygden innan de drar in i staden.
Eftersöksbojkott är rätt, där har samhället ansvaret och får ta över kostnaden när jägarna inte ställer upp. Strejk hos kommunjägarna skulle kunna komplettera.
Men jag har svårt att se möjligheten att väcka folket till att ta rätt beslut än. Vargen måste få jobba ett tag till på sin undergång. Och under tiden visar samhället sina brister tydligt.
Det finns heller ingen anledning att dra ned på avskjutningen av älg eller rådjur för att värna om stammarna, det blir bara fler vargar som blir mätta och stannar i ett bra revir. Låt vargarna vandra vidare så fler förstår. Viltstammarna får ni bygga upp igen när spektaklet är över.

48. Per!

2014-01-16 10:17

Hade du haft lite koll på ekologi och biologi så skulle du inte tro att vargarna skulle bli lika många som älgarna! Vad får ni lära er på jägarexamen egentligen?

47. Demokratiskt?

2014-01-16 10:17

En oberoende domstol är också demokratiskt! Det bästa vore om vi kunde ha en folkomrösting om hur många vargar vi ska ha i Sverige. Först då blir det helt klart vad folk verkligen tycker. Då kanske vissa kan släppa kravet på en utrotning/eller konstgjord andning på vår vargstam. De flesta i Sverige är kloka nog att inse vargens viktighet, vilket inte gör mig ett dugg orolig om man skulle få till en folkomröstning. Sedan kan vi fortsätta den demokratiska vägen och rösta om grythundsjakt och löshundsjakt! När folk får se hur det går till i detalj, lär den typen av jakt röstas bort fort. Människan är empatisk i grunden och har man inte för vana att döda djur lär det bli uppståndelse på hur djur behandlas. Den enda löshundsjakt jag kan se i framtiden är eftersök, all annan jakt går att bedriva utan lös hund, även om det blir lite jobbigare för jägaren. Med rätt antal vargar och andra stora rovdjur blir det ingen explosion av klövvilt, då rovdjuren naturligt drar ner antalet till lämpliga populationer. Sluta skjuta bort 70 000 rävar årligen så får vi buckt på fästingspridande hjortdjur. Vi kommer också få en friskare klövviltsstam då de dåliga generna snabbt sållas bort. Kan det bli bättre? Färre viltolyckor, dödsfall och förstörda skogar. Viltturism som inte innefattar dödande.

46. Rickard

2014-01-16 10:17

Så talar en sann Miljöpartist, gå emot majoritetsbeslut och jävlas så mycket ni bara kan med folk på landsbygden, så kommer det att bli med många frågor om Miljöpartiet kommer med i nån regeringsbildning nästa val, Miljöpartiet är största hotet mot vårt land med sin inskränkta politik.

45. Vem bestämmer?

2014-01-16 10:16

Naturvårdsverket arbetar på uppdrag av regeringen.
Själva arbetet är huvudprestationen för en anställd, och vägran att utföra arbete kan få allvarliga följder för arbetstagaren. Till saken hör också att arbetsgivaren har rätt att leda och fördela arbetet inom anställningsavtalets gränser. Den anställde är därför skyldig att följa arbetsgivarens instruktioner (inom rimliga gränser) och gör han eller hon inte det kan det ses som arbetsvägran. Det räcker alltså inte med att komma till jobbet och utföra arbete enligt vad man själv tycker är bäst, man måste göra det på det sätt som arbetsgivaren vill.
Det finns några individer på Naturvårdsverket som helt uppenbart vägrar utföra sitt arbete enligt de riktlinjer man har fått och istället utför arbetet i syfte att låta andra hindra att beslut fattade av arbetsgivaren genomförs. När tänker regeringen sätta ner foten och byta ut den arbetsvägrande personalen på naturvårdsverket?

44. Självklart...

2014-01-16 07:58

...att förvaltningsrätten stoppade jakten. Man har ju inte utrett 2013 års jaktstopp. Det är ju skrämmande att det är så låg arbetstakt på vissa arbetsplatser. Men det är klart, man var ju tvungen att ta hand om Lundsbergsfrågan. Det problemet berörde en helt annan socialgrupp.
Men i och med att diverse miljögrupper överklagade denna ynka jakt, så vet vi hur lite de är villiga att "offra". Vi kan och vi ska leva i god samklang med vargar. Var finns den plats på jorden, där det fungerar så?
Så det är bara att tacka dessa miljögrupper, problemet kommer att lösas på något sätt, men inte till vargens fördel. Ju fler vargar, desto fler motståndare. Det är väldigt få som vill bo mitt i vargreviret.

43. Djurvän

2014-01-16 07:57

Vad hurrar du för? Du vill ju ha lika många vargar som älgar. Så resonerar en riktig djurvän bort med allt klövvilt o satsa på rovdjuren. Du kommer få köpa mkt kött för att mata dina gunstlingar, för du vill väl inte de ska äta människor. Svara nu på alla frågor som ställs till dig!

42. Du "Djurvän"

2014-01-16 07:56

Vilka ska hålla fingrarna i styr? Gå emot demokratiska beslut? Lägg av... Var det inte ett demokratiskt beslut som klubbades igenom i riksdagen då? Nä tänkte väl det...

41. Bojkott!!

2014-01-16 07:55

Kommer att ägna mig åt hundträning (Har"träning") samt förvalta min rätt att bära vapen. Ingen Älg,Rådjur,Rävjakt eller någon annan form av jakt. Endast rätten att "försvara mina husdjur" enl P § 28. Köttvärdet på jakten understiger ju arrende/resor etc ett par 100 ggr så jag prutar på jaktarrendet och lägger pengarna på ICA istället....Ca.100 000 Älgar mer per år får "fina" effekter utmed vägarna och skogsskadorna får väl EU betala....Sedan hoppas jag att "grisarna invaderar" Storstadsregionerna och "tunnelbanebiologerna"....DAGS ATT BOJKOTTA ALL JAKT !!!!
/Robban

40. Instämmer

2014-01-16 07:55

Håller med Anders ...inslag 25..
Men tror räcker med eftersöks bojkott samt lägga ner svinjakten... Älg blir svårt få med alla .. men dags agera .. Förbunden bör ta ställning och ena kåren !!

39. förvånande?

2014-01-15 22:21

nä, inte det minsta, detta har även NVV och regering troligen räknat med hela tiden....

38. Fiasko

2014-01-15 22:20

Otroligt. Man tar beslut om den s.k nya rovdjurspropositionen och ger hopp om vargjakt. Sedan börjar det pekas ut revir där det kan bli aktuellt med vargjakt för att göra det hela ännu mer trovärdigt. Givetvis inte i några av de vargtätaste reviren i Värmland för där är det värdefulla gener. Länsstyrelsen i Värmland säger att de vill ha hjälp från allmänheten genom tips om vargobservationer för att kunna göra kvalitetssäkringar. Varför ens besvära sig med detta då denna helt otroliga cirkus bara fortsätter utan att någonsin ge något tillbaka till de som försöker vara behjälpliga. Jag skiter i alla fall fullständigt i det nu.

37. "All...

2014-01-15 22:20

...offentlig makt i Sverige utgår från folket och riksdagen är folkets främsta företrädare".
Dessa ord inleder den av våra grundlagar som heter regeringsformen och innebär att ni våra folkvalda politiker har att rätta er därefter. Ingenstans står att ni ska smita undan ert ansvar genom att låta tjänstemännen på NVV fatta beslut som följakligen genast överklagas av Srf, Snf m.fl. Tolkningen av lagen är glasklar: Ni är tillsatta av Svenska folket och SKALL pliktskyldigt ta ert ansvar i "heta" frågor som det här gäller. Som det nu ser ut så är det ju rättsväsendet som är det högst beslutande organet och min slutliga fråga är:
Var i den Svenska grundlagen står det att detta ska vara den rådande ordningen. Tacksam för svar!

36. Löjets skimmer

2014-01-15 22:20

Än en gång har vi svenskar gjort oss löjliga inför omvärlden !!!!!

35. Det vore av intresse...

2014-01-15 22:19

...att få en redogörelse angående förvaltningsrättens medlemmar som fattat beslutet var de står rent politiskt, intressemässigt, medlemskap i organisationer/föreningar, utbildning- och yrkesmässig bakgrund etc etc.
Man anar givetvis fula och egna agendor bakom varje beslut denna "rätt" fattar. Det kan inte vara på objektiva och opartiska grunder det gång efter annan gås emot såväl riksdagsbeslut som myndigheters synpunkter...Karlssons arrogans upphör aldrig att förvåna. Vad är det som driver honom mer än maktfullkomlighet.

34. Hunter

2014-01-15 22:19

Mitt förakt för myndigheter har aldrig varit så stort som nu! Och vad värre är det kommer att bli ännu större :(

33. kanske dags byta taktik

2014-01-15 22:19

Verkar som lite skara på nytt klarar av att stoppa ett demokratisk beslut tagit på bred front via finstilta metoder inom ramar av lagen ! detta scenario kan nog upprepas i all oändlighet så nog hög tid sätta ner foten inom lagens ramar som värnare gör ! De 2 förbunden samt andra grupper som Svenljunga gruppen bör ena sina medlemar om 2 ting : Vi lägger ner all eftersök på obestämd tid och vi slutar jaga gris på obestämd tid ! Problemet kommer bli utan gränser ! Den tiden man ej vakar gris bildar man grupper som hjälper djuruppfödare att vaka får mm och vi tillämpar p 28 i enlighet med lag och demokrati ! Tiden mogen att säja ifrån skarpt!!

32. Förvaltningsrätten

2014-01-15 22:18

Borde strunta i sådana här fall som ligger utanför deras kompetensområde.
Vore det inte bättre att dom lade lite energi på tex frisläppandet av Sture Bergvall?
Det torde vara uppgifter som passar förvaltningsrätten bättre än en eventuell förvaltning av den sk Svenska vargstammen (och följa ett riksdagsbeslut)

31. Förvältningsrätten har koll!

2014-01-15 22:18

Tur att vi har en oberoende förvaltningsrätt med ryggrad som vågar stå upp för lag och ordning och ta regeringen i örat. Vargjakten är och förblir ett brott mot EU-rätten så länge reglerna är utformade så att ingen art ska riskera utrotning från något område där den förekommer naturligt.
Att regeringen och ett gäng jägare uttryckligen och öppet medger att de vill utrota vargen eller i antal hålla den på utrotningens rand gör att man kommer behöva ta till i överkant med populationsstorleken för att kompensera för det hot som detta utgör.
Så ni som vill bli av med vargen är en orsak till att jag kommer få fler vargar at glädjas åt i framtiden. Tack eller något sånt.

30. Äsch

2014-01-15 22:17

vi visste ju redan att det skulle bli såhär igen och då även jägarorg var missnöjda med jaktbeslutet spelar det ingen roll. Det skall bli väldigt intressant och höra när det väl blir jakt för något tak/gräns finns det ju även för tex SRF vilka som skall och till vilken kostnad utföra denna !

29. vinst?

2014-01-15 22:17

Enligt nyheterna på radion var detta en vinst för bevarande sidan och en förlust för jägarna och jägarförbunden.

28. Jag glömde...

2014-01-15 22:17

det är fortfarande NOLL som gäller.

27. Och vad...

2014-01-15 22:17

tänker ledningen göra, sitta tyst eller agera. Ni måste börja samarbeta med övriga. Samer, Fäbodbrukarna, LRF, SJ SKK. det går inte att överleva, om vi inte kan vara självförsörjande på mat.

26. En som vet men inte kan

2014-01-15 22:17

Eller som WWFs förtroenderåds ordförande H M Konungen en gång uttryckte det; "dom finns ju överallt". Vargarna alltså.

25. Jaktstrejk någon?

2014-01-15 22:17

Vänner jägare!
Jag har länge hävdad det många av oss redan vet - värnarsidan, med våra politiker som står bakom och försöker lura oss att tro och rösta på dom, spottar oss jägare i ansiktet!
Detta är det slutliga beviset på att deras arbete med att förnedra oss inom jägarkåren har lyckats till 100%. Just nu så öppnas champagneflaskorna på Stureplan m.fl. ställen. Man skålar och jublar och börjar planera nästa steg som går ut på att stoppa hundjakten och när den striden är vunnen så kommer man hugga mot strupen och sikta på att förbjuda jakt (dom kommer komma på något sätt, jag lovar). Och varför skulle dom inte fortsätta med sin framgångsrika strategi? vi låter dom ju hållas... vi för ju bara lite väsen, men viker ner oss därefter.
Jag tror att dom äldre generationerna jägare skulle skämmas att ses tillsammans med oss när vi står och ser på när detta händer utan att göra något... har vi inte ett ansvar för kommande generationer? Är det inte viktigare att kunna hålla huvudet högt och försvara vår jakt istället för att oroa oss över att myndigheterna ska ersätta oss med andra jägare kortsiktigt sett (var nu dom ska få tag på dessa)?
Men vi har också ett vapen att tillgå. Total jaktbojkott av ex vildsvin och älg ett år som svar på detta så kan vi eventuellt sätta oss vid bordet om ett år beroende på hur situationen ser ut då (vad värnarsidan är villiga att erbjuda). Vi lever ju som bekant i en demokrati och det är inget tvång att jaga och om någon nu, igen, säger att detta inte kommer fungera och att dom kommer ersätta oss med andra jägare så vill jag att vederbörande också beskriver hur det i praktiken ska gå till att ersätta 200-250 000 jägare (+- några tusen hit och dit)?
Sammanfattningsvis så kan vi låta oss förnedras eller så kan vi ”ta fighten”. Det valet är vårt och ingen annans!

24. Väntat!

2014-01-15 22:16

Ingen hade väl trott något annat. NVV försvarade tiden tills jakten skulle börja med att bevarandesidan skulle ha tid att överklaga! Hela upplägget är ju sådant att det åtminstone inte skulle skjutas någon varg. Ett utpekat revir i varje län och bara två veckor! Tänk vad enkelt för RF att samla sitt folk på plats och störa. Nä, nu är det tungt för oss som drabbas, samer, fäbodbrukare, småbönder, jägare och landsbygdsbefolkning i allmänhet. Max 150 vargar utspridda i alla län!

23. Jägarmakt?

2014-01-15 22:16

Det var någon som sa i en annan tråd att jägarna hade så stor makt i riksdagen, men om det här är makt, så är den i alla fall tandlös. Förvaltningsrätten var nog bekymrad att värnarna skulle ut och protestera och kanske förfrysa fötterna.
Vårt hopp står till skabbdjuret, som kan knäcka en hel flock.

22. Vargcirkus

2014-01-15 22:15

Att den här naturromantiska vargcirkusen kommer få ett slut det är självklart för alla som vistas i landsbygd o natur. Eller är de meningen att vi alla ska bo i stockholm och på helger ta bussen ut till den "rewiladed" skogen o lyssna på vargyl o på kvällen innan mörkret faller på snabbt ta bussen hem till den säkra staden? Vi lever idag i ett modernt samhälle där vargen vist kan hitta sin plats i rimlig mängd.

21. skjuta sig själv i foten

2014-01-15 22:15

Nu ha nog kramarna skjutit sig själv i foten
Vad händer när vi inte orkat mer?

20. Och

2014-01-15 22:15

Precis där försvann det sista lilla förtroende jag haft för regeringen. Förtroendet för de som överklagat samt nvv försvann för länge sedan. Sverige är inte ett land det är en diskussionsklubb. Och vips fick SD en till röst.

19. Bra!!

2014-01-15 22:15

Håller med kommentar nr ett!
Det kommer snart bli annat ljud i skällan!
Flockar på 13 14 vargar blir jätte kul för svamp- och bärplockare!
Jag ger det fem år! Sen kommer dom be om att vi ska ta bort vargarna!
Håll ut!

18. Framtiden?

2014-01-15 22:14

Det kommer att bli som jag har sagt sen -09... En dag kommer en 4-5årig pojke eller flicka få sätta livet till. Hen kommer att sitta i sandlådan eller på trappen i sin egen lilla värd och inte se två stora ögon stirra och studera hen. Sen tar det bara 4 sekunder för vargen att bita ihjäl barnet. Det kommer att lamslå hela Sverige! Och det jag undrar är vad bevarande sidan kommer att säga....? Att det är föräldrarnas fel för dom inte hade uppsikt över sitt eget barn på sin egen tomt? Hoppas jag har fel men, antagligen inte.

17. Jag säger bara….

2014-01-15 22:14

…vilken j--a regering vi har ! Det är bättre att slopa valet , varför ska vi rösta fram
riksdagsledamöter när det är EU som sitter och bestämmer allt här i Sverige?

16. Hurra!

2014-01-15 22:13

Eftersom det är fel att bedriva jakt på en vargpopulation på ynka 400 individer, så var beslutet väntat. Frågan är nog snarare när jägare och vissa bönder ska inse att vargen ingår i vår natur och behövs för ett friskt ekosystem. Nu får vi se om jägarkåren kan hålla fingrarna i styr och acceptera demokratiska beslut!

15. Grattis WWF, SNF, SRF......

2014-01-15 22:13

Ni har räddar 30 Ambassadörer åt oss av vargstammen. Som sannolikt kommer att göra fin reklam för sig söder över. NI SPELAR OSS SOM TÄNKTE BOJKOTTA VARGJAKTEN RAKT I HÄNDERNA. Snart vaknar allmänheten och inser att varg inte passar i Svensk natur. Tack för hjälpen !

14. Rätt talat

2014-01-15 22:11

Instämmer helt med nr.1

13. FINNS VILJAN SÅ FINNS LÖSNINGEN!

2014-01-15 22:11

Om man delegerar lst och man där beslutar om skyddsjakt på motsvarande eller fler vargar så SKALL DET ÖVERKLAGAS TILL NVV
då om viljan finns så är det löst!

12. Bara bra

2014-01-15 22:10

Inom 5 år blir det skottpengar på varg! Det kommer dessa miljöorganisationer se till om de fortsätter överklaga.

11. Spelar ingen roll när allt är åt...

2014-01-15 22:10

Spelar ingen roll på 30 stycken. Det var redan bestämt att det ska ökas med varg i Sverige! Det kommer inte att bli jakt på Varg nästa år heller som är något att tala om. Speciellt inte om det är miljöpartiet med Socialdemokrater i regering

10. Ulven och jag?

2014-01-15 22:10

Vad och vilka är Förvaltningsrätten! Lever dom i en annan värld, är någon av dem ute i skog å mark eller är det asfaltbarn som har växt upp i den stora staden

9. Oväntat?

2014-01-15 22:09

Det var väll långt ifrån oväntat...
Får väl vänta på att de börjar knipa raskatter och småbarn i förorterna.
Då lär det bli liv i luckan när balkongbiologerna inser att vargen inte är så vänligt sinnad som de tror.

8. Utgången var given..

2014-01-15 22:08

i samma ögonblick som NVV själva fattade beslutet. Hade GDn och tjänstemännen velat ha ett annat resultat hade man först ordnat med delegationen och sedan låtit länsstyrelserna ta besluten om jakten i enligt med riksdagens beslut.
Kommer Ek och regeringen att tåla en så uppenbar nonchalans av en en verkschef?

7. Regeringen

2014-01-15 22:08

Vem möter du i förvaltningsrätten? Totalt finns det cirka 1 500 anställda på förvaltningsrätterna. Drygt 220 av dem tjänstgör som ordinarie domare - lagmän, chefsrådmän och rådmän. Ordinarie domare utses av regeringen och är anställda vid domstolen. De bereder mål, fattar beslut och dömer i de olika mål och ärenden som kommer upp i rätten. Lagmannen är förvaltningsrättens chef. - See more at: http://www.domstol.se/Om-Sveriges-Domstolar/Domstolarna/Forvaltningsratt/#sthash.yGXLE7Xi.dpuf

6. BRA, låt dom öka tills det blir ohanterligt,

2014-01-15 22:06

Jakt på 30 vargar är som att sitta i en eka med hål i botten. 60 l rinner in men roddaren öser bara 30 l....

5. Jaha

2014-01-15 22:06

Då blev det som bojkottarna ville då.
Nu får vi se om dom även får rätt i att vargen ställer till sådant elände så att folk börjar ta lagen i egna händer, risken borde vara stor. Förtroendet för myndigheterna var väl mikroskopiskt innan, men nu gick väl botten ur alldeles.
Dessa "bevarare" måste tänka med den kroppsdel vi andra sitter på!

4. Politik?

2014-01-15 22:05

Valfläsket var va de va.
SD får min röst, inte för ja vet om de blir bättre med de, men sämre kan inte bli.

3. Detta är...

2014-01-15 17:44

...ta mig f-n otroligt!

2. Men...

2014-01-15 17:43

När skall tramset ta slut? Någonsin?

1. Bra, då slapp vi bojkotta den tramsjakten

2014-01-15 17:41

Det är ju ändå bara ett spel för galleriet. En säkerhetsventil att ge oss ett litet hopp för att hålla oss "lagom missnöjda". Nu får bevargarna som de vill på kort sikt men i längden vet vi alla att det är ohållbart. Vargen kommer att göra bra reklam för sig även söderut i Sörmland och Östergötland. Då blir det nog annat liv i luckan. Den som lever får se.

  • Annons Knivar nu
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsKnivar.nu
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB