• Älgskadefondsföreningen

Lillhärdalfallet, var god dröj

NotiserPublicerad: 2013-10-24 10:22

Flera gånger har miljöåklagare Åse Schoultz mer eller mindre utlovat tidpunkter för beslut om åtal mot de fem män som misstänks för grovt jaktbrott i Lillhärdalsfallet. Det senaste beskedet var att detta skulle meddelas under oktober månad, men nu blir det inte så.
– Jag måste ha en färdig förundersökning från polisen innan jag kan göra någonting. Kan bara hoppas på att jag ska kunna få förundersökningen klar så att beslut i åtalsfrågan kan tas under november, säger Åse Schoultz till Svensk Jakt.
Enligt Schoultz ska polisen ta ett ordentligt tag i förundersökningen denna vecka.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

11. #10, tror Jonte det hjälper med linolja?

2013-10-27 20:36

Jonte - dina försök att rikta intresset bort från Lillhärdalsfallet är rörande. Men vad än ditt stora engagemang beror på, så är det INTE frågan om jämförbara fall, och det finns INGA misstankar om att den misstänkta brottsligheten i Lillhärdalsfallet fortfarande pågår. Åklagaren i Lillhärdalsfallet är ansvarig för utredningens bedrivande, och INTE bara tidsutdräkten är oförsvarlig och skandalös. Åklagarens handläggning är så märklig att den måste i efterhand granskas och eventuellt ansvar utkrävas. Det är nämligen dags att bespruta svensk rättsröta med lämpligt rötskydd – och jag tror inte det räcker med linolja.
Om Jonte intresserar sig för ekonomisk brottslighet så är rättsrötan utbredd även vad gäller utredningar av ekonomisk brottslighet – rättsskandalerna har varit många genom åren. Dödsbodelägares arvsskatt är tydligen Jontes intresse, men jag kan anvisa honom ett nytt område där skattemedel försvinner till ytterst tveksamma ändamål. Jonte kan studera hur bidrag från Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, Jordbruksverket mfl statliga institutioner används av diverse gynnade "miljöorganisationer". Tag Skogsstyrelsen som har en verksamhetsgren som heter ”Statligt stöd”, med mål, citat: ”Statligt stöd skall utgå till insatser för skogsbruket som går utöver vad skogsägaren kan förväntas finansiera själv”. Av Skogsstyrelsens årsredovisning 2006 framgår på sidan 63 att bidrag har lämnats till bland andra Fältbiologerna som fick 120000 kr för en resa! Sen kan nämnas att WWF/SNF fick 1130000 kr för naturguidningar och några ytterst tunna rapporter. Och Rovdjursföreningen fick 150000 kr för ”Spridning av rovdjursinformation via SRFs hemsida, kurs i fäbodbruk”. Jag som skogsägare tycker förvisso att jag inte kan förväntas finansiera mot mina intressen riktad propaganda. Men jag tycker dessutom att jag definitivt skall slippa finansiera extremt landsbygdsfientliga organisationer via skattesedeln, det är rent brottsligt enligt min mening. Här kan Jonte göra en efterlängtad insats.
Att Skogsstyrelsen ger Rovdjursföreningen bidrag till att hålla kurs i fäbodbruk måste dock betraktas som tragikomisk. Komiknivån blir ännu högre när man tänker på att Skogsstyrelsens GD avsattes på grund av styrelsens ekonomiska lättsinne.

10. Publikt och irriterat

2013-10-27 11:51

Visst är det troligen så att åklagaren leder utredningen i ett fall som detta, men inte säkert, men det är ändå polisen som utreder brottet,
Har du tittat på tv-programmet, tror inte det för det är ganska starka skäl att tro att den brottsliga verksamheten fortgår, ändå görs inget, dessutom något som pågått flera år. Fallet i programmet skall dödsbodelägarna betala in arvsskatt som alltså boutredningsmannen misstänks ha förskingrat. Förskingring är ett nästan lika allvarligt brott som grovt jaktbrott-
Ett åtal i Lillhärdalsfallet är enda sättet vi kan bedöma inte bara vad som faktiskt skett ute i skogen utan också kunna bedöma hur utredningen gått till väga, vad problemen varit etc, Det är endast vid åtal som vi utomstående kan få reda på detta för vid åtal blir FUPPEN offentlig, Förundersökningsprotokollet.

Men en JO anmälan kanske kan reda ut fallet, för att utreda hur utredningen gått till, vilka straffrättsliga åtgärder som vidtagits etc. Kanske behöver vi ändra lagar, förordningar etc. Området har ju ett flertal fall där en infekterad stämning skapats vilket inte gynnar någon.

9. Jonte - ett dåligt förslag du kommer med

2013-10-26 23:05

Jag får ett bestämt intryck av att Jonte söker ursäkta denna åklagare. Men Jonte, brottsutredningar går till på olika sätt och består av olika faser, Jontes förslag om att titta på ett visst tvprogram är tyvärr ett dumt förslag, eftersom det inte är frågan om jämförbara fall. Lillhärdalsfallet anses vara ett allvarligt jaktbrott, och det finns skäligen misstänkta. Då är det åklagaren som leder förundersökningen och det är åklagaren som är ansvarig för att brottet utreds korrekt. Det är således åklagaren som är ansvarig för att utredningen fått detta skandalartade förlopp. Som förundersökningsledare är åklagaren ansvarig och kan inte skylla från sig. I detta fall har grava misstankar riktas mot utredningen, det torde därför bli nödvändigt att i efterhand granska åklagarens arbete. Det är otänkbart att staten kan låta det gå till på detta vis, i rättsfall efter rättsfall som rör rovdjur. En granskning är även nödvändig av hänsyn till alla övriga rättsskandaler i Sverige. Exempelvis borde det inte i en västlig demokrati inte vara möjligt att fälla en oskyldig för åtta mord.

8. Kemikalier och giftiga utsläpp

2013-10-26 23:05

En miljöåklagare skall jobba med giftiga utsläpp och kemikalier. Jakt och paragraf 28 har hon inte en susning om. Man kan inte förlita sig på vissa rovdjursspårare hos LST Dalarna. Hörsägen som tolkas tokigt hos vissa (rovdjursspanare hos LST Dalarna) kan inte med automatik leda till åtal. Hoppas det blir ett gediget skadestånd. Myndighetsmissbruk skall och måste kosta.

7. arbetsfördelningen i en brottsutredning

2013-10-26 10:12

Om ni går in på SVT play och ser på reprisen av veckans plus där de granskar ett företag som grovt misskött ett antal boutredningar och där miljonbelopp kan vara förskringrade.

I det programmet får ni en inblick i vad åklagaren gör och vem som utreder brottet, det gör polisens brottsutredare, inte åklagaren - känns som ni kastar skit vilt omkring er utan kunskap om arbetsordningen i en brottsutredning.

6. Respektlöst!!

2013-10-25 16:38

Det är helt otroligt hur denna åklagare kan få hålla på med detta ärende! Det är flertal personer som nu fått 2 jaktsäsonger förstörda. De har inget konkret att komma med och försöker nu bara att förhala det självklara beslutet, skamligt. Hoppas de drabbade får ett rejält skadestånd.

5. Hon säger ju...

2013-10-25 16:37

– Jag måste ha en färdig förundersökning från polisen innan jag kan göra någonting.

4. Förvaltningsrätt, kammarrätt...

2013-10-24 16:29

...och högsta förvaltningsdomstolen har sagt sitt!
Dessa domstolar tror inte att rätten att inneha vapen kommer att förverkas.
Hade Åse Schoultz trott det, hade åtal redan varit väckt. Men hon anser uppenbarligen att hon med rådande bevisläge inte kan se fällande domar.
Varför hon inte lägger ner förundersökningen är en gåta.
Fallet borde granskas av JK eller någon annan rättsvårdande myndighet. Förvaltningsdomstolarna är rörande eniga om att det inte kommer att bli fällande domar.

3. Miljömål

2013-10-24 13:17

Varför ska rovdjursfrågor gå under miljömål?
Jg tycker man borde ifrågasätts detta.
Justitiedepartementet borde se över detta .

2. Skandal..

2013-10-24 12:26

Visst är de skandal allt ihop, men en åklagare kan/får inte väcka åtal om inte hon/han anser att de räcker för en fällande dom. Den stora skandalen är ju att hur hon sköter allt, man kan inte dra allt i långbänk hur som helst. Kan man inte väcka åtal inom rimlig tid så får man lägga ned brottsmisstanken. Som de är nu har hon makten att placera folk i någon slags vacum mitt i mellan misstänkt och inte misstänkt , berövade rätten och möjligheten att utöva sin hobby/ livsstil jakt. Allt beroende på denna åklagares oförmåga att komma till beslut. Så ja, det är en skandal.

1. Är inte skandal...

2013-10-24 11:34

...ett ord som passar väl in på hur hon hanterar frågan? Har hon så litet på fötterna så hon inte anser sig kunna få en fällande dom om hon väcker åtal - och därmed hoppas att tidsutdräkten ska få allt att svalna i folks medvetande?
HUR länge ska de som anklagas behöva vänta..? Varför tar det sådan tid? Far hon runt inom sina domäner och engagerar sig i vartenda fall av eventuell tjuvjakt? Gör hon som hon vill? Har hon någon chef?

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB