• Älgskadefondsföreningen

Listor för samverkan mot vildsvin

NotiserPublicerad: 2014-07-04 13:38

I Sörmland har Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) och Jägareförbundet kommit överens om att upprätta listor över jägare som kan kontaktas när markägare behöver hjälp med jakt på vildsvin, skriver Sveriges Radio P4 Sörmland.

Den nya idén ska underlätta samverkan mellan jägare och markägare i frågan om vildsvin, skador de orsakar och hur de ska förvaltas.
Förhoppningen är att de tidigare meningsskiljaktigheterna ska bli färre.
– Vi har hittat något som är borde vara tilltalande för både lantbrukare och jägare, säger Anders Nilsson, jaktvårdskonsulent Jägareförbundet Sörmland, till P4 Sörmland.
– Anledningen till att det inte fungerat förut är att det här måste ske väldigt lokalt. Jag som lantbrukare vill gärna veta och känna den personen som är ute och jagar på mina marker, säger Claes Rydberg, LRF Sörmland.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

2. Låter som ännu en ursäkt...

2014-07-05 23:37

...att inte låta vettigt folk som VILL jaga men står utan mark, få chansen. Varför förtsätter Rydberg å andra att folk dom inte känner är "rötägg" som inte skulle sköta sig på jakten? De gapas vitt å brett om vildsvinens förstörelse men när folk utan mark vill hjälpa till så ska det ofta betalas oskäliga summor för att skjuta en gris som du sen kanske inte ens får behålla utan att ytterligare betala/kg också!
Heder åt de få som inte skor sig på vildsvinen utan upplåter sin mark för symboliska åtelpengsummor och är glada för hjälpen istället!
JO!!! De FINNS faktiskt några sådana markägare med vildsvin i södra Sverige!

1. LRF

2014-07-05 08:08

Snälla,
Claes Rydberg vill veta vem som jagar på hans marker. Rydberg är tydligen höjdare i LRF.
Enligt Jaktlagen äger Rydberg jakträtten på sin ägandes mark. På eventuellt arrenderad mark äger han också jakträtten om inte jakträtten är undantagen i arrendeavtalet. Finns inte undantaget i arrendeavtalet med fastighetsägaren, har fastighetsägaren jakträtten kvar på jordbruksarrendet.

Glöm bort begreppet jaktarrende. Det finns inte i lagtexten och skall som begrepp utmönstras.

Skall någon jaga på Rydbergs mark, måste ett nyttjanderättsavtal skrivas mellan den som har jakträtten, fastighetsägaren alt i vissa nämnda fall jordbruksarrendatorn, och jägare. Utan detta nyttjanderättsavtal får ingen jakt ske. I så fall jagar Rydbergs jägare otillåtet.

Det är tydligt att Rydberg, som LRF -företrädare inte kan sina rättigheter och det är ytterst märkligt att LRF inte lär sina medlemmar ens de enklaste och nödvändigaste självklara grunderna i jaktjuridiken. Eller är det så uselt att SJF sköter jakten åt LRF? Undra på att det går som det går ......illa?

  • Annons Knivar nu
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsKnivar.nu
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB