• Älgskadefondsföreningen

Lodjur härjar i hjorthägn

NotiserPublicerad: 2011-02-15 17:03

I södra Sverige har etableringen av lodjur som skapat problem för ägare av hjorthägn. En av de drabbade är Hans-Åke Johansson i byn Möljeryd i Blekinge.
– Det behövs åtgärder för att vi ska kunna bedriva seriös hjortavel. Som situationen är nu är det en liten bomb som tickar, säger Hans-Åke Johansson till ATL.

Le Carlsson är inne på samma spår. Han har jobbat som besiktningsman för länsstyrelserna i södra Sverige sedan 90-talet och konstaterar att lodjur då var sällsynta.
– Det är ett relativt nytt problem i södra Sverige och frågan måste upp på agendan. Jag vill att man hittar en lösning där de två arterna kan samexistera, säger Le Carlsson till ATL.
I Uppland har ägare av hjorthägn förlorat ett 30-tal hjortar bara det senaste året på grund av lodjur.

Hjortar inte med i statistiken
Inga Ängsteg, verksamhetschef på Viltskadecenter, säger till ATL att det är oklart hur många hägnhjortar som lodjuren tar per år. Hon hänvisar till att hjort inte är kategoriserat som tamboskap, utan som vilt. Hägnens ägare får inte heller någon ersättning för dovhjortar från viltskadeanslaget och därför saknas skadestatistik.
– Ett lodjur som vant sig vid att gå in i ett hägn måste nästan alltid skjutas och de som har hägn bör sätta upp eltrådar på stängslet för att förhindra lodjur från att ta sig in. Samtidigt är hjortavel på frammarsch i Sverige. Det är många i framför allt södra Sverige som satsar, säger Inga Ängsteg till ATL.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

5. Har man koll på

2011-02-16 22:32

hur många av hjortarna blir dödade när de rymt utanför hägnen resp de som blir dödade innanför när man rapporterar dödade hjortar? Tar man någon hänsyn till dessa förhållanden i rapporteringen?

4. Mats E.Överdrift?

2011-02-16 14:31

citat..."att inget blir över till slakt". Ett av de mer svepande, överdrivna och direkt felaktiga påståendena vad gäller renskötseln och rovdjurens påverkan på denna. Det finns problem, javisst, men detta påstående är ren b-llsh-t.

3. Många lodjur härjar bland renarna

2011-02-15 22:51

Samerna har stora problem med många lodjur. Så till den grad härjar de bland renarna att inget blir över till slakt.
Möts hjortägarna av samma kallsinnighet av myndigheterna som samerna alltid har gjort är det snart ute med hjorthägnen.

2. JF § 28.

2011-02-15 22:33

I jaktförordningens § 28 finns ett tillägg som gör det möjligt att avliva lo i vilthägn utan skyddsjaktsansökan.
Tillägget har enligt SNV tillkommit på förekommen anledning och det gäller enbart lo, alltså inte varg, björn och järv.

1. Ni klagar på lodjur

2011-02-15 19:13

Vänta tills vargen kommer. Då kan ni verkligen börja få börja känna på hur fåruppfödarna har det längre upp i landet.
Men, som jag sskrivit förut, det är nog liten risk att vargen får komma till Skåne. Alltför penningsstinna intressen finns där och dem törs inte regeringen komma på kant med.

  • Annons Knivar nu
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons
  • AnnonsFähallen Jakt AB