• Allmogejakt

Lodjursjakten avlyst i två områden i Dalarna

NotiserPublicerad: 2008-03-10 17:35

I Dalarna återstår av årets lodjursjakt endast ett lodjur inom renskötselområdet. I område två blev det sex lodjur skjutna redan den första mars. Tilldelningen var fem lodjur. Med andra ord blev det en överskjutning med ett lodjur i området.
I område ett pågick lodjursjakten fram till fredagen 7 mars innan det sista lodjuret av sju fälldes.
Att jakten i område ett drog ut på tiden beror på ringa eller ingen spårsnö. Rovdjurshandläggaren på länsstyrelsen i Dalarna, Anki Alfredéen, meddelar att alla tolv lodjuren blivit fällda vid jakt med hund.
Under de senaste åren har inget lodjur fällts inom renskötselområdet.
– Inget lodjur togs i de lodjursfällor som fanns utplacerade i länet, säger Anki Alfredéen

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

1. Överskjutning?

2008-03-11 15:22

Mig veterligen så blev det väl bara fem lodjur skjutna i område två, men att det blev något fel så att Ludvika blev med på område tvås tilldelning.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsEngelsons