• Älgskadefondsföreningen

Löpmagsmask bakom älgfarsot?

NotiserPublicerad: 2012-09-27 09:56

I Blekinge pågår ett forskningsprojekt i fält för att försöka ta reda på varför så många älgar dör i förtid. En hel älg har skickats till Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, för undersökning.
Det visade sig att den älgen hade en kraftig infektion av löpbandmask, vlket innebär att älgen kan ha haft ett försämrat näringsupptag och därmed magrat.
Infektionen har förekommit hos älgar tidigare, men man har inte kunnat se någon utbredd sjuklighet orsakad av löpbandmask. Nu ska man i alla fall följa upp detta fynd och dessutom fortsätta forskningen genom att avliva älgar för provtagning och samla in prover från den ordinarie älgjakten.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

1. Men...

2012-09-28 07:32

...visst bidrar väl förekomsten till den biologiska mångfalden?

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsKnivar.nu
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB