• Älgskadefondsföreningen

Lösa hundar rev får

NotiserPublicerad: 2010-06-23 01:48

Två fall där lösa hundar dödar får har inträffat på kort tid, ett fall i Sverige och ett i Norge. I det svenska fallet rörde det sig om sällskapshundar, varav en var av pitbull-typ, som på Öland bet ihjäl fem tackor och skadade fem–sex djur. Hundarna var anmälda som försvunna. De hade rymt när en person rastade dem åt ägaren.
I det norska fallet är det oklart vilken typ av hundar som dödade ett tiotal får i Kåfjordalen. Fem bönder drabbades av hundarnas framfart och den ena hunden ska redan vara avlivad, enligt den norska nyhetskanalen NRK. I Norge råder det, liksom i Sverige, hundförbud till 20 augusti.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

70. Kerstin Fredin - sorgliga slingerbulten IV

2010-07-12 10:50

Jag gratulerar Fredin till att återigen - hon har sagt samma sak tidigare - säga att det saknas skäl att ha varg i Sverige. Nu behöver du bara visa på något annat landlevande däggdjur som är en värre dräpare än varg!
Citat Kerstin Fredin: ”Ser fram emot ditt svar på min fråga!”. Tror Fredin verkligen att fräckhet lönar sig till den grad? Fredin tycks endast ha en debatteknik - besvara alla frågor med nya frågor. Fredin begär alltså att jag skall besvara min egen fråga – som jag dessutom redan givit svar till! Jag citerar mitt eget svar: ”I 2008 dödades 111 får under en och samma vargattack och under en enda nattlig attack hösten 2009 dödade tre vargar 120 renrasiga Rambouilletbaggar (70-90 kg), dvs. ca tio ton mat”. Till detta finns bevis och därmed finns det inget annat landlevande däggdjur än varg som kan sägas vara ”världens värsta dräpare”. Frågan till Fredin – som hon inte besvarat - var om hon hade något exempel på ett ANNAT landlevande däggdjur med samma eller större kapacitet att dräpa? Trots viss upphetsning kom Fredin endast fram med flodhästar och elefanter! Kerstin Fredin – ditt beteende skadar dig själv för det är dumt att göra om motståndarens frågor till dina egna, du förlorar både debatt och anseende.

69. Antalet rovdjurskadade i Nordamerika

2010-07-11 14:05

Är enligt vad jag vet Kerstin stigande. Varför? På grund av dina meningsfränders agerande att de ska kunna finnas bland människor. Svartbjörnen och grizzlyn har kraftigt ökat senaste kvartsseklet.
Två episoder med puma inblandad drar jag mig till minnes. I Kalifornien attackerade en puma en mamma med barn varvid mamman dödades. Puman sköts. Kvar fanns nu ett föräldralöst barn och en pumaunge. En insamling startades till barnets förmån. Några rovdjursvänner startade en insamling för pumaungen. Vilken insamling tror du fick mest pengar?
Vid ett annat tillfälle ordnades ett offentligt möte för att diskutera problem med puma i samhällets grannskap. Då dök det upp plakatbärare vilka förmedlade budskapet att det var en ynnest att bli dödad och uppäten av rovdjur.
Tycker du verkligen att detta är vad vår trygga natur från 1980 ska utvecklas till?
Vargen var utrotad från människans närhet i Nordamerika. Under 1900-talet fanns det ett vargdödat barn i Nordamerika. Vi har hittills två offer under börja på detta sekel.

68. A Hermansson!

2010-07-11 14:04

Jag måst säga att du är duktig på att hitta negativa uttalanden om dina debattanter. Det hade nog varit bättre om de ägnat dig åt att hitta motargument i sakfrågan i stället, men det tycks vara din akilleshäl – dvs att sakna argument och istället nedvärdera meningsmotståndaren. F ö så var min tidigare inlägg ett svar på en annan persons påståenden, så det är nog mer pinsamt att du blandar ihop inlägg och svar.

Din fråga är: ” Varför skall svenska bygder tåla världens värsta dräpare löpande lös bland människor och djur?”

Mitt svar är: Det finns ingen anledning för oss i Sverige att tåla världens värsta dräpare löpa lös bland människor och djur.

Nu har jag besvarat din fråga, och då är det på plats att du också besvarar min, som är: Vem/vilken kan – men hyfsat säkerställda fakta – räknas som världens värsta dräpare, och då vill jag även se bevis i form av siffror jämfört med andra större rovdjur. Jag vill helt enkelt veta vilket större däggdjur har lyckats med att döda flest andra däggdjur under de senaste 5 åren. Är det för kort tid för dig, så kan vi ta de senaste 10 eller 20 åren. Vill du begränsa dig till Sverige, så är det helt OK också, och då kan vi ju sträcka oss till under de senaste 100 åren, men se till att du har något konkret att bygga dina argument på, och inte bara lösa påståenden och försök till att förlöjliga meningsmotståndaren!

Själv anser jag att vi människor tillhör däggdjuren, men för att göra det enklare för dig så kan vi utesluta vår egen art, och jag nöjer mig även med områden där det faktiskt finns varg.

Ser fram emot ditt svar på min fråga!

67. Kerstin Fredin - slingerbulten III

2010-07-10 14:07

Pinsamt dumt försök att lämna trådens ämne - nu har du avhandlat flodhästar, elefanter, pumor mm. Men svarat på frågan om varg i Sverige har du inte.
Läsförmågan verkar klen, varför jag upprepar frågan: Varför skall svenska bygder tåla världens värsta dräpare löpande lös bland människor och djur?

66. Bra förslag Calle…..

2010-07-10 12:23

…..när du skriver: ” Jämförelse med skador från varg på människor ska göra smed andra predatorer.” Då kan vi ju jämföra skador på människor av rovdjuren varg, björn och puma i Nordamerika och under de senaste säg 5 åren. Vilken djurart har skadat/dödat flest människor där under denna tidsperiod?

65. Ursäkta att jag lägger mig i Kerstin

2010-07-09 11:29

EU-rapporter som har granskat inställningen till varg i Karpaterna är entydiga. Man vill inte ha vargen. I själva verket finns det ingen landsbygdsbefolkning som vill ha vargen i sin närhet. Och man har haft seklers erfarenhet.
Nordamerikanska naturfolk dödar varg så fort tillfälle ges. Varg i Nordamerika tillåts inte i jordbruksbygd. Så sluta upp att rabbla mantrat om alla som lever i fredlig samexistens med varg. För det är en myt och en lögn som kommer från de som inte är själva berörda.
Jämförelse med skador från varg på människor ska göra smed andra predatorer. Annars kan man ju börja dra upp malariamyggan och tsetse-flugan.
Sen ska man redovisa resultatet så man ser vem som verkligen är mest besvärlig. Vad gäller får, hund och varg delar man antalet får med mängden vargar respektive hundar. Då får du en riktig uppfattning. Faktum är att 200 vargar dödar fler får än närmare miljonen hundar.
Hur går det med arbetet att bevisa vargens förträfflighet i jordbruksbygd som SRF fått ett stort anslag för?

64. Kerstin Fredin - svarslös slingerbult II

2010-07-09 11:29

Till god debattskick hör att inte besvara en fråga med en fråga. Svara först på ställda frågor så skall du få svar. Sanningen är i ditt fall nedvärderande, inget jag kan göra åt.

Det är alltid bättre med lösa hundar än lösa vargar

63. Att vrida till det andra har skrivit…..

2010-07-08 12:41

….är du mästare på Hermansson. Var har jag skrivit "Gud är besviken och vill döda oss - med dvärgbandmask? - men vi får göra jobbet själva!". Själv tror jag inte på någon gud men jag är helt övertygad om att vi själva kan forma våra öden till det bättre med hjälp av kunskap och förmåga att förstå hur allt hänger ihop.

Du påstår – och jag menar verkligen PÅSTÅR, att vargen är världens värsta dräpare. Var då snäll att ge belägg för detta påstående, och då räcker det inte med att vargar vid enstaka tillfällen dödad fler djur än de klarar av att äta upp. Det duger inte heller att använda enstaka individer eller tider då krig och hungersnöd härjade länderna. Jag vill ha exempel på var och när vargen generellt kan sägas vara världens värsta dräpare i nutid, dvs dödar fler tamdjur/människor än något annat däggdjur – vilt eller tamt under en tidsperiod på – säg 10 år. Eftersom du själv inte ser människan som ett däggdjur, så kan vi undanta oss själva – så blir det kanske lite lättare för dig.

Dessutom måste du förklara hur letter, ester, polacker, rumäner, italienare – för att inte tala om indianerna i Nordamerika före de vitas katastrofala intåg - som har haft varg utan avbrott klarar av att leva med dessa ”världens värsta dräpare”. Visst får vargar skjutas under vissa tider på året i dessa länder, men några utrotningskampanjer har det aldrig varit frågan om – med undantag för USA där de vita utrotade vargen i vissa områden. Nä, istället blir vi svenskar betraktade som väldigt udda när de hör talas om vår rädsla för gråben. Det tas som ett skämt Anders Hermansson och förklaringen verkar luta emot att vi svenskar är så bortskämda och överbeskyddade att vi börjar bli degenererade även på det mentala planet.

Ditt påstående: ” Det är alltid bättre med lösa hundar än lösa vargar.” kan du ju också försöka få anhängare till i områden där rabies just sprids av främst hundar och katter. En varg kan man direkt urskilja, men bland hundarna och katter – som alltid finns i människans omedelbara närhet – döljs rabiessmittan effektivt tills den dag hunden själv har fått synliga symptom – då är det för sent. En stor risk för svenska turister – men relativt ofarligt för de infödda som har sitt sätt att hålla alla herrelösa hundar på respektfullt avstånd – och då inte med nödvändighet hårda metoder.

Hoppas slippa dina vanliga och avslöjande försök att nedvärdera meningsmotståndare. Ord som löjligt, dumt eller uttryck jämställda med dessa, liksom hur ointressant andras synpunkter är för dig kan du gott hålla för dig själv. Debattera saken utan alla dessa hjälpmedel, så får vi se hur långt du klarar dig med enbart sakliga argument.

62. Kerstin Fredin - svarslös slingerbult

2010-07-07 14:07

Kerstin Fredin, din filosofi är - för att undvika ordet löjlig - bara trams: "Gud är besviken och vill döda oss - med dvärgbandmask? - men vi får göra jobbet själva!". Sådant är om möjligt ännu mera ointressant än dina små hjälteberättelser. Här gäller det att det är galet att jämföra hund med varg. Frågan till dig och Pernilla Hedblom är varför svenska bygder skall tåla att ha världens värsta dräpare löpande lös bland människor och djur? Slingra er kan ni, visa nu att ni även kan ärligt besvara en fråga. Det är bättre att besvara denna avgörande fråga än att försöka gissa vad jordens befolkning tänker och tror. Det är dumt, du har ingen aning om den saken. Vi är många som vill ha svar på den hittills obesvarade frågan om varför varg, världens värsta dräpare får löpa lös bland människor och djur i vårt land. Ni två kan ju arbeta fram ett gemensamt svar! Då kan ni ju även utveckla huruvida det är geting eller flodhäst som är farligast, eller var det elefant? Var är dina svar, Fredin!

Det är alltid bättre med lösa hundar än lösa vargar.

61. Anders Hermansson!

2010-07-07 00:30

Du håller en ton som om du tror du är herre över all världens varelser. Det får mig att misstänka att du själv lutar dig mot en gudabenådad varelse – såvida du inte tror att du själv är just densamme.

Det troliga är att mer än 80% av jordens befolkning har förstått att vi människor påverkar vår egen miljö på ett mycket destruktivt sätt just nu. Resterande 20% är människor som inte har möjlighet att tillgodogöra sig information, eller som är så övertygade i en tro på en gudomlighet – utanför mänsklig påverkan – men som värnar om just människans rätt att befolka jorden fullt ut.

Kanske finns det just en sådan gudomlig varelse, men som har insett att människan inte är den skapelse den var tänkt att bli. Vad är då bäst att göra? Jo att låta den varelsen utplåna sig själv, och det är just det vi är på god väg att göra.

Din ton visar ett stort förakt för andra tankar än dina egna. Du tror uppenbarligen att du – och bara du - har lösningen på världens problem. För vilken annan sunt tänkande människa som helst, så klingar här en varningsklocka mycket starkt.

Anders Hermansson, det finns, turligt nog, gott om människor som klarar av att tänka självständigt, men det är väl inte så tjänbart för dig kan jag tro.

60. Var är din frändskap Pernilla?

2010-07-07 00:29

Människan kanske är ett djur i biologisk mening men inte ur filosofisk.
Du verkar känna större släktskap till mänsklighetens avskum än till alla de goda människor som funnits genom tiderna.
Men en person som anser att vargen har rätt att förstöra våra kulturtraditioner och kanske tom orsaka ett antal dödsfall kanske borde fundera över sin tillhörighet. Är han/hon en god människa eller något annat.
Det är inte för inte som onda människor i alla tider och kulturer ofta liknas med vargar.
Mitt förslag är. När vi diskuterar vargens egenskaper, håll människan utanför.
En uppföljning i en nationalpark i Nordamerika visade att större delen, ca 60%, av dödsorsaken för varg var varg.

59. Pernilla Hedblom slingar sig i vargfrågan

2010-07-07 00:28

Pernilla brukar nöja sig med att uttala att hon håller med någon. Nu har hon dock i Fredinsk anda svarat genom att ställa en fråga, dock är det så att besvara en fråga med en ny fråga är dumt och en dålig debattstil. Jag upprepar därför frågan som jag ställde Pernilla Hedblom: Varför skall svenska bygder tåla världens värsta dräpare löpande lös bland människor och djur?
En kommentar till din i förtid ställda fråga: Menar Pernilla att vildsvin är massdräpare i nivå med varg? Inför samma jaktregler på varg som på svin och problemen med varg kommer inte att vara större än vad de är med svin, dock aldrig att de kan jämföras. Pernilla har kanske hört talas om äpplen och päron? Det är viss skillnad mellan potatis och människor samt deras boskap. Men glöm inte att besvara den fråga jag ställde dig, försök med ett rakt och ärligt svar utan krumbukter. Många med mig väntar svar på denna hittills obesvarade fråga. Ditt inlägg klargör även att du ensam aldrig mött vare sig vildsvin eller varg i naturen.
Lite vid sidan om kan man undra när WWF skall redovisa hur många nya isflak de tillverkat åt isbjörnarna för alla de miljoner WWF tiggt till sig genom sina tidnings-, internet- och TV-annonser? Kan WWF redovisa hur de skall göra alla dessa nya isflak? Att tigga till sig pengar, miljoner därtill, på falska grunder anser jag vara bedrägeri, vad tycker Pernilla Hedblom? Borde vara ett fall för våra miljöåklagare.

58. Calle, Anders

2010-07-06 11:57

Calle, den värsta och största predaton är du själv.
Undrar hur många människoliv vi har släckt..

Anders, varför skall landsbygdsbor behöva leva med vildsvin, som förstör trädgårdar, dödar hundar, jagar barn...människor är rädd för dem.
Har du frågat dessa människor hur de mår?

Alla djur fyller sin funktion i ekosystemet, tom fästingen som jag avskyr, den är så vidrig..brrrr...jag är livrädd för spindlar...men de fyller sin funktion...

57. Befria våra bygder från världens värsta dräpare

2010-07-06 11:57

Det är en nedslående men typisk och utbredd dumhet att jämföra varg och hund. Varg har större kapacitet att dräpa än varje annat landlevande däggdjur. Varg dödar människor och djur, varg omöjliggör för människor att leva i dess närhet även genom att sprida rabies och dvärgbandmask. Den fråga som måste besvaras av oss ALLA är varför svenska bygder skall tåla världens värsta dräpare löpande lös bland människor och djur. Endast de som har ett svar på denna fråga kan vara för varg i Sverige. Innan politiker föreslår att plantera in ytterligare ryska vargar så måste ett oomkullrunkeligt svar på frågan ges. Ett förnuftigt svar som ingen hittills kunnat ge därför att ett sådant svar inte existerar. Det svar som finns är att många har en tro, ekosofi, som de vill tvinga på alla oss andra som inte tror. Men än så länge så skäms politiker för att ge detta svar, svaret som är den skamliga sanningen, deras åttonde "budord".
Kokillen, slappna av, från dina läppar väntar jag mig ingen ny kunskap. En enkel analys av ekologisternas trossatser ligger vida utanför din kapacitet. Mp, ekologisternas politiska gren, har en ideologi, en tro, ekosofi, där femte ”budordet” är en uppmaning till massmord, inget som bekymrar Kokillen. Men människor kan, i motsats till djuren, leva på ett sätt som skiljer sig från Kokillens avslöjande uttalande. Människor behöver inte låta sig ätas av rovdjur, djuren kan inte välja. Kom ihåg det, Kokillen, och glöm det inte. När Miljöpartiet vill ha varg i Sverige då gör Wetterstrand och trosfränder detta val åt hundratusentals älgar och andra djur. Mp arbetar flitigt för att hundratusentals djur skall plågas ihjäl i rovdjurs käftar. Detta utan vett och mening, detta utan spår av sunt förnuft, endast därför att tillräckligt många storstadsbor låtit sig frälsas av vår tids totalitära lära, ekosofi.

56. Anders Hermansson

2010-07-06 00:33

Kokillen drar denna slutsats att i naturen funkar det så här ....äta eller ätas....leva eller dö....så har det alltid funkat och så kommer det alltid att va...

55. Vargen är värst Kerstin och Pernilla.

2010-07-06 00:33

Det finns ingen annan predator med lika många människoliv på sin lott som vargen. Inte ens de värsta tigrarna kunde mäta sig med Besten från Gevaudan. En stor del av Frankrikes krigsmakt jagade den under flera år.

54. Du glömde nämna Kerstin

2010-07-06 00:32

Att flodhästar omöjliggör bosättningar eftersom de förstör odlingar. Men du tycker väl att lika väl som människorna i vår glesbygd ska bereda plats för varg och björn så ska afrikanerna lämna marken när flodhästen vill beta där.

53. Pernilla Hedblom - hoppande ursäkt

2010-07-05 01:36

Det är dags även för Pernilla Hedblom att besvara frågan om varför svenska bygder skall tåla att ha världens värsta dräpare löpande lös bland människor och djur. Att inskränka sin debatt till att säga att man är överens med någon visar tydligt på att man saknar för meningsfull debatt nödvändig kunskap.
Kokillen, alla icke-ekologister har i alla tider skilt mellan människor och djur, "man and beast", "Mensch und Tier", eller varför inte "l'animal et de l'homme", ...
Att människan skall vara ett djur bland andra djur är en av grundbultarna i ekologisternas tro där den femte levnadsregeln enligt Arne Næss lyder: "Livskraften hos mänskligt liv och kulturer är förenlig med en påtaglig minskning av jordens befolkning. Livskraften hos icke mänskligt liv på jorden kräver en sådan befolkningsminskning. Denna begränsning av befolkningen kommer att ta tid. Tillfälliga lösningar måste därför utvecklas. Tekniska och ekonomiska förändringar ger dock inte tillräckligt resultat."
Vilka slutsatser drar Kokillen av denna utsaga?

52. För

2010-07-04 17:53

icke-ekologister är människan inte ett djur skriver Anders Hermansson....och i samma andetag tror ni väl att jorden är platt antar ja..

51. Anders Hermansson

2010-07-04 17:53

Vad tillhör människan då,om vi inte tillhör däggdjuren??

50. Kerstin..

2010-07-04 17:52

Helt överens med dig..
Sedan undrar jag hur många som är medvetna om sitt beteende och hur det påverkar deras eget led samt "systerleder"..som försöker hålla en saklig debatt.
Man kan ju tänka att blockering har en viss betydelse i sammanhanget.

49. Kerstin Fredin och världens värsta dräpare

2010-07-03 10:52

Jag bad om ETT exempel på något landlevande däggdjur som är en värre dräpare än varg - Fredin står tomhänt, mumlande människa, blottlägger därmed egen ond fanatism. Men för alla icke-ekologister är människan inte ett djur. Kerstin Fredin kan därför inte genom exempel motbevisa påståendet om att vargen är världens värsta dräpare. Frågan om varför svenska bygder skall tåla att ha världens värsta dräpare löpande lös bland människor och djur hoppar hon alltid över. Dags att besvara denna avgörande fråga. Att som Fredin ständigt väva in små berättelser som sig själv som hjälte - eller som bekant(!) till en hjälte - är bara pinsamt, denna gång har hon en vän som såg hur en liten amerikansk pojke räddades från blodtörstiga tamhundar! Tja, det var ju blygsamt Fredin, du måste ha många vänner varav någon alltid har sett något som backar allt skrävlande. Fantasier och lögn kallar jag dina anekdoter. Otur att Kokillen inte har sett någon isbjörn döda 150 valrossar i en och samma attack, men WWF har kanske inte hunnit tillverka de nya, stora isflak som björnarna behöver för sin verksamhet? Lösa hundar är självklart att föredra framför lösa vargar.

48. Wilsons matte!

2010-07-03 01:59

Tror du verkligen det skulle bli bättre för t ex fårägare om en massa herrelösa hundar sprang fritt i markerna? I Estland tar vargen också hundar, men där verkar man se det som delvis en fördel, eftersom det finns så många lösspringade hundar som ställer till oreda bland tamdjuren.

Själv har jag en vän som såg en flock blandade hundar jaga en liten kille i USA. Tur att han lyckades sätta sig i säkerhet innan hundarna fick tag i honom.

47. Kenneth Erikson!

2010-07-03 01:59

Du skriver: ”…. hon är fullständigt medveten om att det finns bra motargument till alla påståenden, och sådana radar hon upp så länge någon av oss försöker rätta henne.”

Tyvärr är det sällan jag ser att någon av er i trådarna här hittar några bra motargument till det jag ”påstår”. Däremot kan jag tänka mig att många av er ser människan som en varelse stående högre än djuren, och som inte behöver något annat än det som gagnar henne själv. Man kan tycka att alla bevis på miljöförstöringen borde vara en varningsklocka om att vi människor inte alltid är så kloka och förutseende.

Jag skulle tro att du och jag har helt olika grundsyn på människan och den värld vi lever i. Jag är övertygad om att även vi lyder under naturens lagar – du tror att människan kan bemästra dessa lagar utan att böja sig det minsta.

46. Pernilla!

2010-07-03 01:59

Personangrepp behöver man bara ta till när man saknar argument. Förvånande att så många gillar att avslöja sina brister därvidlag.

45. Så du tycker att jag måste korrigeras Anders Hermansson!

2010-07-03 01:58

Självhävdelse verkar vara ditt adelsmärke, på samma sätt som den tidigare pseudonymen Feynman i dessa trådar. Om det nu defacto dödas fler människor av elefanter i indien, menar du verkligen att vargen ändå skulle vara farligare där?

Att varg (precis som räv i ett inhägnat hönshus, eller hund bland instängda får) klarar av att döda många djur vid samma tillfälle beror på att vi människor hägnat in djuren eller har väldigt stora samlade flockar, vilket gör det omöjligt för djuren att snabbt fly undan.

Ta nu istället och ge exempel på när vargar lyckats döda 100-tal frilevande vilda djur vid ett och samma tillfälle!

Vi kan ta samerna, och deras ovilja mot varg. Det beror INTE på att de tar många renar vid ett och samma tillfälle, men väl att de skingrar renhjorden och gör den mer utsatt för även andra rovdjur.

När det gäller att dräpa för nöjes skull, så undrar jag vad tror anledningen var till alla dråp i t ex Song My.

44. Ja du Calle!

2010-07-03 01:58

Du påstår att flodhästen inte medför något positivt för människorna i området där de finns, och ändå har man funnit att de tillför näring som fisket behöver och som i sin tur betyder överlevnad för många människor. Dessutom är de en stor turistattraktion vilket ger många människor en försörjning.

Du inbillar dig uppenbarligen att vi människor skulle klara oss utmärkt med bara relativt ofarliga och ätbara djur. Våra barn och barnbarn får verkligen vara tacksamma över att det finns människor som förstår bättre.

Ta bort alla ormar, rävar, rovfåglar och annat ”onyttigt” som livnär sig på smärre gnagare så ska du se att det inte lär bli mycket mat över till oss människor. Det är inte för inte som råttor och möss får flera kullar per år och många ungar i varje kull – de är ju skapta att som art överleva tillsammans med predatorer. Utan predatorer så lär de bli duktigare än människan på att översvämma jorden.

43. Kokillen!

2010-07-03 01:57

Jag håller helt med dig, den största dräparen är människan och det finns det ju en mängd exempel på. På balkan, i Vietnam i Afrika och under första och andra världskriget. Men vi kan ju inte jämföras med däggdjur enligt Anders Hermansson (som jag misstänker är släkt med R Feynman eller kanske t o m samma person). Möjligen tror han att vi härstammar från helt andra ställen än övriga djur på vårt klot – trots påfallande likheter.

När det gäller isbjörn, så finns det ett fantastiskt samhälle i Kanada – Chirchill – där björnarna passerar förbi årligen på sin vandring ut mot packisen. Där tycks människorna ha anpassat sina liv efter isbjörnarna, och inte tvärt om. http://www.dn.se/resor/kanada/staden-dar-isbjornar-hamnar-i-finkan-1.69536

42. håller med dig...

2010-07-02 17:53

..Kenneth Erikson sluta att argumentera med kerstin läs överhuvudtaget inte hennes inlägg.
medlemmar i rovdjurföreningen kommer inte att förstå vargproblemen förän vargen kommer i dess närhet och dom själva blir drabbade. jag har då läst mitt sista inlägg skrivet av kerstin.
nu ska vi hoppas på mer varg i stor stadområderna, kommer inte att bli nån ändrig på vargpolitiken före det

41. Personangrepp..

2010-07-02 17:53

Personangrepp på personangrepp...var finns argumenten?

Gävleborgare skriver: "Att blanda in djur som inte finns här är väldigt egendomligt".
Men varför är det mer egendomligare än att ni gör det?
Lika skall vara lika!

40. Isbjörnen

2010-07-02 03:34

håller ja som snäppet värre att kallas för världens dräpare bland däggdjuren,människor som vistas i område där det finns isbjörn bär oftast vapen att försvara sig med,jag känner ingen som här hos mig som bär vapen för att försvara sig mot vargangrepp när dom vistas i skogen.
Men den största dräparen av alla torde vara människan

39. Kerstin varför blanda in Flodhäst?

2010-07-02 03:33

Men vi har mycket problem med varg trots att de är så "få". Hittills så har jag inte läst om några flodhästar som förorsakar problem i Sverige. Ett angrepp av varg på människa är sannolikt i Sverige, men inte av flodhäst och andra exotiska djur. Att blanda in djur som inte finns här är väldigt egendomligt.

38. Varför argumentera med Kerstin?

2010-07-02 03:33

Hon är ju fanatiskt försvarare av vargen, det vet vi, och att argumentera emot en troende är bortkastad tid, det borde också vara allmängods. Kerstin Fredin är klok nog att formulera sig kontrollerat, hon är fullständigt medveten om att det finns bra motargument till alla påståenden, och sådana radar hon upp så länge någon av oss försöker rätta henne. Lägg energin på annat, Kerstin Fredin kan ni inte få att ändra uppfattning, hon förblir en vargkramare och drar nytta av nuvarande politik med statliga stöd till den förening där hon är styrelsemedlem.

Det är faktiskt jägare och landsortsbor som påtalat att sommaravverkningar är fel, från vargkramarsidan är det tyst om detta. De sistnämnda har endast ett mål, förbjud jakten genom att argumentera för rovdjuren. I frågan om biologisk mångfald som vi alla stöder, är vargen ointressant som art att värna, det handlar om mängder av andra arter och jakten är inget hot emot dessa.

Jag delar ditt förslag, Wilsons matte, det är en mycket bättre lösning att ha hundar lösa än vargar. Så har ock människans hundhållning sett ut i tusentals år.

37. Flodhästen ett bra exempel

2010-07-02 03:32

Flodhästen har många människoliv på sitt samvete. Varför? Den tillför ju inte lokalbefolkningen någonting positivt. Dess betydelse för den biologiska mångfalden är nog också tvivelaktigt. Med dagens vapen skulle det inte vara något problem att decimera stammen till ett ganska litet problem. Men då finns det naturligtvis människor som inte själva nyttjar det vatten där flodhästar finns som pga ett diffust biologiskt motiv säger att visst ska vi ha den i stora flockar. Liksom det finna människor som tycker vi ska vara rädda om kungskobror och andra giftormar. Ca 50 000 människoliv per år kostar detta i Indien. Rikki-tikki-tavis släktingar är den främsta spridaren av rabies i Indien.
Så om ett tjog barn per år dödas av vargar är det ett litet problem i Indien. Men det betyder inte att en familj som mister ett barn i Indien sörjer mindre än vad en svensk familj skulle göra.

36. Kerstin Fredin måste korrigeras, ...

2010-07-02 03:32

...varför jag ibland kommenterar enstaka av dina stolligheter, sakligt intressant saknas i Fredins inlägg. Världens värsta dräpare, vargen, är en massdräpare. Dina tokiga exempel som elefant och noshörning(!) är stora djur som självklart kan försvara sig och även orsaka dödsolyckor av olika skäl, men de dräpa icke! Att varg är världens värsta dräpare vet var och en som har praktisk erfarenhet av varg. Jag skall besvara din fråga genom att ge dig ett par exempel: I 2008 dödades 111 får under en och samma vargattack och under en enda nattlig attack hösten 2009 dödade tre vargar 120 renrasiga Rambouilletbaggar (70-90 kg), dvs. ca tio ton mat - hur hungriga kan vargar vara? Eller dräpa de för sitt nöje? Nu har Fredin sin vana trogen ställt frågor i stället för att besvara frågor. Därför upprepar jag frågorna och förväntar mig svar. Vilket annat landlevande däggdjur har större kapacitet att dräpa än varg? Varför skall svenska bygder tåla att ha världens värsta dräpare löpande lös bland människor, boskap och villebråd?
En sidokommentar: Fredin påpekar ständigt att varg är i stort sett ofarlig därför att få människor dödas av varg. Nu påstår Fredin
att flodhäst är ("betraktas", Fredin står inte för egna åsikter) ett av världens farligaste djur för människor. Hur många människor dödas årligen under flodhästattacker? Hos Rovdjursföreningen brukar man ivrigt påpeka att getingar är farligare än varg. Skall vi tolka detta som att getingar även är farligare än noshörningar?

35. Anders Hermansson

2010-07-01 08:31

Då tycker jag att du till att börja med ska tala om vad det är för löjligt med att flodhästar betraktas som ett av världens farligaste djur för människor!

Att du inte är intresserad av vad jag skriver förstår nog alla, men då kan man ju fråga sig varför du kommenterar det och ställer frågor till mig.

Du påstår att vargen är världens värsta dräpare. Ta då och berätta för oss alla här vad du bygger ett sådant påstående på. Hur många människor – världen över - dräpte t ex vargen sedan januari detta år? Det måste ju vara en hel del om vargen ska lyckas överträffa alla andra större däggdjur som förorsaka att människor omkommer – och då menar jag direkta angrepp – inte t ex trafikolyckor.

34. hund

2010-07-01 08:31

glömde säga att jag tycker att vi avlägsnar alla vargar ifrån naturen och släpper ut våra hundar ifrån sin fångenskap. hundarna kommer att göra bättre nytta där är vargen. hundar är människan trogen, vargen är farlig.

33. hund

2010-07-01 08:31

i portugal och spanien då på åttiotalet bodde jag där några år. hundar i stora gäng kom springandes, både de ägda som hade halsband och de utan ägare som saknade halsband samlades på morgnarna till stora gäng för att umgås hela dagen fram till nio på kvällarna, för att sedan skilja sig åt, de följde till och med varandra hem för att ta adjö av sina kompisar. de ägda gick hem till sina ägare, de oägda sov vid båtarna för att få frukost av fiskare. alla hundar var jättesnälla och socialt fungerande. de kunde hundspråket och även människospråket. så lyckliga hundar finns inte längre. det är så hundar borde få leva.fria, i ständig rörelse, skälla, nosa, kissa, morra. de hundar som lever i vårt välfärdssamhälle är inte lyckliga, deras liv är alltför välstädat och begränsat. en hund gillar inte tvål den gillar bajsdofter. hellre ett kort, roligt, njutbart liv än ett långt trist, begränsat av någon annan och styrt liv i snöre.

32. wolfdog

2010-07-01 08:29

jag har hört att vargar kan komma att para sig med de nämnda bastarderna och att det är därför de är olagliga att ha, kommer de fria i naturen så kan de "förstöra generna" hos den vilda vargstammen, och då har vi inga vargar i skogarna, vi har vargliknande hundar.

31. Men du jämthunden…..

2010-06-30 22:41

…du kan väl inte förneka att du faktiskt måste gå ut med hunden i koppel halva året, eller är det så att du har en hund som snällt följer dig på några meters avstånd eller lätt låter sig kallas in när den fått upp ett spår, under de tider det är s k hundförbud – dvs hundarna inte får löpa lösa i markerna? Då är du bara att lyckönska, och tillhör dom som kan sägas vara goda ledare för sin hund.

Den typen av hundägare kan sägas gå med sina hundar i osynligt koppel.

30. Calle Seleborg!

2010-06-30 22:41

Jag har aldrig hävdat att hundar i sig, är farligare än vargar, däremot har jag sagt att fler människor blir dödade av hundar årligen än av vargar.

Anledningen till det är i de flesta fall totalt olämpliga ägare – eller att hundarna inte tycks ha några ägare alls.

Hade vi lika många vargar som felaktigt handhavda hundar – ja då hade hundarna säkerligen varit betydligt mer farligare. Jämför gärna anledningen till förbudet mot att avla och sälja bastarder mellan hund och varg.

29. Kerstin Fredin och flodhästen som åt vargen?

2010-06-30 22:40

Jag är inte intresserad av vad du tycker eller vad som "räknas som" eller vad du har hört av någon jägare någon gång. Kom med ett exempel på ett landlevande däggdjur som har större kapacietet att dräpa än varg. Ett exempel vill vi ha och inga skrönor. Flodhäst är ett löjligt exempel men i och för sig i nivå med dina vanliga "sanningar"! Besvara sedan varför svenska bygder skall ha denna världens värsta dräpare löpande lös bland folk och boskap?

28. Kerstin Fredin

2010-06-30 15:08

om jag skulle viljat haft en hund att ut och gå fint i koppel men (vilket även min hund gör)skulle jag ha skaffat en ren sällskapshund. och inte lagt ner 10.000 tals kronor på hund och utrustning, och 1000tals timmar i träning på att få till en bra älghund. tänkt lite längre nån gång innan du kommentera allt och alla

27. Anders Hermansson!

2010-06-30 15:08

Under den period på 90-talet, då ett antal barn blev dödade av varg i Indien så blev samtidigt fler människor dödade av elefanter och läppbjörnar. Flodhästar räknas f ö som ett av världens farligaste däggdjur. Faktum är att det tycks bara var i områden där vargen försvunnit under en period för att sedan återkomma, som människor räds vargen och påstår att den är exceptionellt farlig. Nog borde människor som levt med varg i alla tider ha bättre kunskap, och de tycks inte vara särskilt rädda för den för egen del.

Sedan vet jag inte om du tror att människan är skapad av något vid sidan om övriga däggdjur, men de flesta av dagens människor inser att vi bara är ett djur bland andra djur, men kanske med en större förmåga att avstå från att följa vissa ”opassande” instinkter. I krigs- och oros-tider kan man se hur mycket av våra ursprungliga instinkter får fritt spelrum och kvinnor och barn våldtas och massakreras för att demonstrera makt över de svaga.

26. Lösa vargar river också får Kerstin

2010-06-30 15:07

Du brukar ju hävda att hundar är farligare än vargar.
Upprepar därför ett tidigare påpekande. Om vi hade lika många vargar som hundar, vad skulle vara värst, vargen eller hunden?

25. Kerstin Fredin - en falsk apostel

2010-06-30 11:27

Fredin tar ständigt ordet sanning i sin mun utan att komma fram med någon sådan. Människa är inte djur, arten människa heter Homo sapiens sapiens, men det innebär ingalunda att människor är djur. Citat Fredin "Att vargen skulle ha större kapacitet att dräpa än något annat djur – är en sanning med modifikation".
Vilken modifikation talar Fredin om? Känner Fredin till något landlevande däggdjur med större kapacitet att dräpa än varg?
Nej, det gör hon inte men ändå måste hon komma med sina "sanningar" som i själva verket är förklädda lögner.

24. Jämthunden!

2010-06-28 23:35

Jag säger inte att jag har rätt, men jag ser saker från en annan vinkel än många här och det är väl knappast fel? Sanningen har många skepnader – ibland lika många som de människor som säger sig äga sanningen.

Rovdjurspolitiken har olika påverkan på människor – så långt har du helt rätt – men när följderna påstås enbart vara negativa, så visar det mer på att bedömaren tänker ganska enkelriktat.

Du skriver om din hund som du vill ska få göra det den älska mest – nåväl – var då en ledare, så kommer den att älska att göra det du själv bestämmer. Att springa lös i skogen måste du ju ändå hindra den ifrån att göra under ca 6 av årets 12 månader. Få den att älska att även gå ut med dig i koppel – så har ni kommit en bra bit på vägen.

23. Lars Bergquist

2010-06-28 01:01

Att du är en bra ledare för dina hundar betyder tyvärr inte att andra är det, och det är därför jag menar att det vore bra för jägarkåren i stort om man påtalade vikten av att göra sina hundar tamdjursrena.

Att det fortfarande finns nötboskap som har kvar sina urgamla instinkter för att mota bort/döda rovdjur har jag också blivit varse vid ett tillfälle när en hund nyfiket gick in till en flock köttdjur. Tur ägaren hade bra inkallning på hunden när hon såg hur korna var på väg att ringa in hunden. Grannen hade tidigare ett sto som i hagen var fullkomligt livsfarlig för de hundar som dristade sig in där.

Det finns alltså fler anledningar till varför vi hundägare borde lägga ner lite arbete på vårt eget ledarskap över hunden, i alla fall om man vill låta dom gå lösa ibland.

22. Kerstin Fredin

2010-06-28 01:00

tänker inte inleda mig i nån diskution med dig, har läst mycket av det du har kommenterat och du tror nog att du är insatt i det mesta, men ta och stänga av datan ett tag och ge dig ut i verkligheten en stund!!!
pga av att du och många andra som alltid tror att dom har rätt. och inte kan se till helheten nån gång vilka följder rovdjurspolitken får för folk som lever idess närhet. så kan inte min hund får gör det han älskar, just att vara lös iskogen
tack så mycket för det!!

21. Kerstin Fredin

2010-06-27 10:17

Du kan ta vilket djurslag som helst.. och stoppa in dom i ett alldeles för litet område/bur.. och se vad som händer. Människan är också ett slags djur. Vi är som alla andra djur. När det blir för många av oss så dödar vi varandra precis som alla andra djur. Det finns alldeles för många människor på många områden. Vi är inte ämnade att bo ihopträngda i städer. Snarare att bo utspridda i byar. Råttor i för stort antal i en bur börjar bita ihjäl sina egna ungar och varandra. För många vargar i inhägnader biter ihjäl varandra. Se bara Skånes djurpark.. där ungvargarna förtvivlat försökte ta sig ifrån flocken när alfadjuren försökte driva iväg dem, vilket är det normala i naturen. Se på kaniner när de blir för många. De sprättar upp magarna på varandra. Se på vilket djurslag som helst. När de blir för många på ett för lite område så attackerar de varandra. DET är naturligt. Så kom inte och påstå att människan är värre än andra djurslag. Vi är precis som alla andra djurslag. Vi ÄR ett djurslag.

20. 15

2010-06-27 10:17

Har ägt jakthundar i snart 30 år och ingen av dem har angripit tamdjur! Däremot har jag sett nötboskap angripa jakthundar. Men nu har du fått observation i dina trakter, Kan vara 1 stryker? Lycka till! Dina hundar är vad du gör dem till! Annars är du en dålig flockledare!

19. Wilson matte!

2010-06-27 10:17

När det gäller skogsbruket så tycks du och jag helt överens. Det är verkligen förvånansvärt att inte fler – även inom jägarkåren - opponerar sig emot att träd fälls under yngelperioden. Förr så var ju vintern den period då bönderna högg i skogen, men nu är ju många - ickebönder - anställda som just skogshuggare, och då måste de ha arbete året om, inte minst för att de dyra maskinerna ska bära sig.

Många rådjurskid får också sätta livet till vid den tidiga höskörden. Näst efter räven så lär hörskördarna vara den största dödsorsaken för rådjurskiden.

Allt detta ser jag som en följd av ett ekonomiskt tänkande, dvs pengar. Frågan är vad man har för nytta av pengar när det inte längre finns livsnödvändiga saker att köpa för papperslapparna.

När det gäller skogsavverkning under barmarkstider, så är det inte bara djurlivet som tar skada. Gifter som lagrats i skogarna urlakas och rinner ut via de sår som skapats av de tunga maskinerna.

18. Jämthunden!

2010-06-27 10:16

Våra förfäder – som ofta åberopas när det gäller vargen – utrotade vildsvinen långt innan de utrotade vargen. Våra förfäder var till största delen bönder, där vildsvinet uppenbarligen var ett större hot än vargen, för några skottpengar behövdes aldrig för att utrota svinen.

Nu sprider sig vildgrisarna fritt över landet, och fler och fler blir varse vad de kan ställa till med. Ofarliga är de inte heller.

Snacka om skadedjur, men då måste man också tänka på från vilken horisont man ser de båda arterna. För våra förfäder var uppenbarligen vildsvinet snäppet värre än vargen – kanske något att tänka på för dom som hänvisar till förfädernas ”klokhet”.

17. Lite matematiska funderingar för Kerstin

2010-06-27 10:16

Ett farligt men sällsynt djur orsakar förre dödsfall än ett nästan harmlöst men vanligt djur. Tänk på de berömda getingarna.
Vargen är som djurart mycket farlig. Det är enbart en Amurtiger som den inte rår på. Befolkningen där har inget emot tigern då den håller vargen borta. Man räds alltså vargen mer än tigern.
Vi har närmare 1 miljon hundar i vårt land. Anta att vi fick lika många vargar som rörde sig fritt. Vår älgstam räcker inte till mer än 4-5000 vargar. Vad skulle det finnas för mat till de resterande 995 000 vargarna?

16. Paula

2010-06-26 12:12

ja vilken i värld lever du!! det är nog inte vi som är jägare och är landsortsbor som inte har fattat utan det är nog du som inte har fattat detta!!!fatta nån gång vargen är inte något gosedjur det är en ren dödsmaskin. det finns en anledning till att våra förfäder (säkert även dina)utfotade detta skade djur. men låte vargen sprida sig fritt ÖVER HELA LANDET så får ni säkert en annan uppfattning

15. Fredde, Lars Bergkvist och Anders Hermansson.

2010-06-26 12:11

Fredde. När jag var liten fick jag lära mig att aldrig gå fram till okända hundar, och aldrig försöka springa om en hund kom emot mig. Stå stilla var ett råd jag fick, eller om jag hade något tillhygge – gå emot och skrika argt. Undrar vad barnen får lära sig idag, när allt skall vara 100%-igt säkert och tryggt.

Lars B, det är säkert många sällskapshundar som angriper andra djur – vilda som tama, men under jaktperioden, när jakthundarna får springa utom ägarens kontroll, så händer en hel del också. Det är tyvärr inte många jägare som tränar sina hundar att INTE jaga och bita ihjäl får och höns t ex. Att få jakthundar tamdjursrena borde vara något jägareförbunden skulle ta upp mer så slapp kanske fler fårägare allt jobb med att försöka få ut ersättning för dödade och skadade djur. Vet man inte vilken hund som var ansvarig, så kan man heller inte stämma ägaren och får stå för kostnaden helt själv. Kan man få dokumenterat att det är minst 50% chans att det är rovdjur som dödat/skadat djuren, så få de åtminstone ersättning från staten.

Anders Hermansson! Att vargen skulle ha större kapacitet att dräpa än något annat djur – är en sanning med modifikation. Det finns gott om dråpare i den värld vi lever i – och de värsta går gå två ben. Det är väldigt lätt att räkna ut om du jämför hur många människor som årligen blir dräpta av varg och hur många som under samma period blir dräpta av djuret människa. Du kan begränsa dig till de områden där det verkligen finns varg, och du kan även begränsa dig till de dråp som människor utfört med avsikt att just döda. Du lär bli tvungen att dubbla de dråp vargen står för minst hundrafalt, för att komma upp i det antal människan står för årligen. Men i din värld är väl människans skadeverkningar av mindre betydelse kan jag tänka mig.

14. dubbelmoral

2010-06-26 12:11

folk klagar på okopplade hundar i naturen.men skogsavverkningar under de vilda djurens barnkammar tid är det ingen som klagar på.förstörda boplatser,sargade biotoper under högsäsong då alla djur har ungar i naruren.buller och oväsen.detta pågår i hela vårt land och jag kan inte förstå var muljöhänsynen tagit vägen.en lösspringande hund i sverige är ingenting jämnfört med vad dessa skogsavverkningar orsakar för fruktansvärda skador på djurlivet.

13. Pernilla

2010-06-25 11:02

Du ser det inte! Hundar som hålls som sällskapshundar och ofta rastas utan koppel. De är tamhundar som anfaller djur. Jägare som VET, de måste hålla sina hundar kopplade, under viss tid på året, eftersom de vet de har jakthundar. Jägarnas hundar är inte inblandade för det mesta! "Icke" jagande hundar, står för de flesta angreppen på tamdjur. Kan ev.? Bero på att jägare(likväl som du kan träna, dim hund enbart på 1 djurslag)Få hundarna negativa till tamdjur.Paula inte enbart jägarna sk afå bort biltrafiken. Paula, du gjorde just självmål! Ingen biltrafik och du kommer ingenstans, Välkommen 100 år tillbaks. (Ködde) Byter Pa3. Vargen
Av Paula 2010-06-23 16:06

12. Pernilla

2010-06-25 10:59

Jo, det händer då och då att stora hundar angriper barn. I Danmark har man nu tagit steget att förbjuda vissa av dessa raser. I Sverige gör vi som vanligt och avvaktar och ser. Så självklart bör man se upp med lösa hundar om man har barn i närheteten. Är det gott nog för dig?

11. Edvin och Roggan

2010-06-24 17:11

Jätteträligt att ni inte förstår min fråga..
Jag tycker bara det är lustigt, att det blir ett ramaskrik så fort vargen river ett får...
vargen skall skjutas omedelbart. Toleransen är NOLL..
Men när vi talar om hunden, är det en helt annan ton hos er.

10. Pernilla och Edvin

2010-06-24 17:11

Pernilla behöver nog slå upp ordet ironi i SAOL för att förstå vad som avses.
Jag garanterar Pernilla att hade vi en miljon vargar som rörde sig fritt i svenska samhällen skulle nog ett och annat barn falla offer.

9. Ett liv som hund

2010-06-24 14:46

Mina tamhundar river inga djur. De vallar getter och ligger bland de frigående hönsen. Om en fågelunge ramlar från ett bo så kommer de och hämtar mig för att visa den för mig och puffar med nosen så försiktigt på den lille bräckliga fågelungen. mina hundar har ett gott liv och fått lära sig vad kärlek och omtanke är. således tycker jag att varg skall hålla sig borta ifrån oss. hundar vill ha roligt och tycker om att springa och hundar som inte får vara delaktiga i familjelivets känslostämningar skaffar sig en egen uppfattning om tillvaron därför att de inte har något annat val. de är ju levanda varelser med behov som alla andra. om det händer incidenter som inte är accepterat av våra mänskliga lagparagrafer så skall inte hundarna straffas för detta. det är alltid människornas fel. hundar skall inte få ett dödsstraff och bära skulden för människans oförstånd.

8. Pernilla

2010-06-24 13:12

Läser du inte dagstidningar? Där förekommer det ganska ofta.

7. Kunde väl tro det!

2010-06-24 13:12

Att P.H. inte skulle förstå ironin i Calles insändare.

6. Calle...p

2010-06-24 11:01

Calle, dessa tamhundar som angriper och dödar får, är du inte rädd för att de kan angripa människor, särskilt barn?

5. Varg är världens värsta dräpare

2010-06-24 11:00

Det är bara dumheter att jämföra varg och hund. Varg har större kapacitet att dräpa än varje annat landlevande däggdjur. Därför är varg avskydd av alla människor som lever i dess närhet samt att varg sprider rabies och dvärgbandmask. Traggla nu inte om att det finns andra djur som också sprider dessa organismer. Se diskussionen mellan norska myndigheterna: http://www.nationen.no/2010/06/24/landbruk/ulv/rovdyr/sau/galven_2/6029661/.
Mattillsynet kräver att varg som kommer in i områden med tamdjur skall skjutas/tas bort omedelbart INNAN den angripit tamdjuren.

4. Paula lille (vän)

2010-06-24 00:28

Du ser det inte! Hundar som hålls som sälskapshunsar och oftav rastas utan koppel. De äe tamhundar som anfaller djur. Jägare som VET, de måstevhålla sina hundar kopplade, under viss tid på året, eftersom de vet de har jakthundar. Jägarnas hundar är inte inblandade för det mesta! "Icke" jagande hundar, står för de flesta angreppen på tamdjur. Kan ev.? Bero på att jägare(likväl som du kan träna, dim hund enbart på 1 djurslag)Få hundarna negativa till tamdjur.Paula inte enbart jägarna sk afå bort biltrafiken. Paula, du gjorde just självmål! Ingen biltrafik och du kommer ingenstans, Välkommen 100 år tillbaks. (Ködde)

3. Vargen

2010-06-23 17:55

Ja, det är ju knappast någon som tar del av detta som inte känner till HUR närbesläktade hunden och vargen är. Därmed också deras betende.
Jägare och bönder gapar om vargar som river tamdjur men inser inte att deras egna hundar har precis samma instinkter och beter sig på exakt samma sätt om man låter dem härja fritt i en hage med djur.
Att hundar och vargar biter ihjäl de djur de kan handlar inte om annat än att de blir BLOCKERADE av antalet djur som finns så lättillgängliga, vilket är totalt onaturligt; främst för vargar.
Finner det märkligt att avliva en hund p g a det som inträffat.
Jägarna gnylar om att deras hundar blir ihjälbitna av vargar, och lokalbefolkningen vågar inte hämta sin post p g a rädsla. Den okunskap som råder om vargens beteende är skrämmande och personligen tycker jag regeringen borde använda sina resurser för förbättra genuppsättningen hos lokala (inavlade!!?)varghatare och upphäva jakten på vår vargstam omedelbart.
Och beträffande alla jägare som avskyr varg för att deras vän blivit ijälbiten; se till att i första hand få bort all biltrafik i landet, då den toppar listan över dödsolyckor hos jakthundar.

2. Inga som helst problem

2010-06-23 13:24

Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. Paragraf 14. Det är bara att avliva hunden direkt oavsett tid på året. Sen ska man ringa polisen.

1. Begär skyddsjakt

2010-06-23 08:51

Om hundarna upprepar sitt beteende minst tre gånger bör man begära att hundarna avlivas. Om hundarna inte begår någon ny attack under handläggningstiden på ca 2 månader kan man avslå begäran eftersom faran nu är över. (För de som inte begriper är detta ironi.)

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsKnivar.nu
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons
  • AnnonsFähallen Jakt AB