• Älgskadefondsföreningen

LRF gillar nya älgförvaltningen

NotiserPublicerad: 2011-12-15 09:56

Nyligen presenterades den nya älgförvaltningen och LRF och skogsägarrörelsen tar emot den med öppna armar.

Anders Wetterin, ansvarig för jakt- och viltfrågor på LRF, menar att det älgförvaltningssystem som finns i dag inte fungerar. I dag ökar trafikolyckor med älg, älgar svälter i vissa områden och skogarna lider av betesskador.

– Vi är därför positiva till den nya förvaltningen fokuserar på att få en älgstam i balans med fodertillgången. Det kommer att höja kvaliteten på älgstammen, säger Anders Wetterin i tidningen ATL.
Även Mats Blomberg, näringspolitisk samordnare på Södra skogsägarna, håller med Wetterin.
– Genom den nya kunskapsbaserade älgförvaltningen får vi möjlighet att påverka balansen mellan skog och vilt på ett helt annat sätt än tidigare, säger Mats Blomberg i ett pressmeddelande.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

2. Skräll ;-)

2011-12-16 08:34

Att LRF/markägare med mandat i nya ÄFOn skulle va nöjda. ökad kvalitet på älgstammen??? Pyttsan, skjut allt som rör sig, dom skadar våra pengar.

1. Älgförvaltning

2011-12-15 13:01

Intressant med ett nytt system - vi har sett många sådana. Nästa system kommer att administreras av vargen som effektivt ser till att älgen i stort sett upphör att existera.

  • Annons Knivar nu
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB