• Pinewood

LRF kräver full fågelersättning

NotiserPublicerad: 2011-08-09 09:06

LRF i Västerbotten kräver att lantbrukare som fått skador på grödor orsakade av fåglar ska ersättas helt.

– Skyddsjakt kan vara en väg i enstaka fall, men det viktiga är att staten ersätter bönderna fullt ut, säger Arne Lindström, LRF Västerbottens ordförande, till Västerbottens-Kuriren.

Fåglar orsakar allt mer skador på grödor, enligt en rapport från LRF. I Västerbotten är det främst tranor som står för den mesta ökningen. De har totalt sett inte blivit fler till antalet, men de är inte lika skygga som förr och kommer till jordbruksområden allt oftare.
Under 2008 betalades totalt 167 000 kronor i ersättning ur statens viltskadeanslag för fågelskador på jorbruksgrödor i Västerbotten. År 2009 var summan 234 000 kronor, och året därpå 557 000 kronor.
Sammanlagt betalades 3,3 miljoner kronor i ersättning i hela landet under 2010.

Beviljats skyddsjakt
En lantbrukare i Hissjö, Västerbotten, har fått tillstånd till skyddsjakt på trana efter att de skadat hans grödor. Det är inte säkert att lantbrukaren ersätts helt för de skador han orsakats.
– Den summa som betalas ut till bonden är beroende av hur mycket som finns kvar i viltskadeanslaget och hur många anmälningar som kommit in, säger Arne Lindström till Västerbottens-Kuriren.
Det ska också utredas om lantbrukaren tvingats utföra förebyggande åtgärder för att få ut ersättning.
– Det är åtgärder som oftast bara flyttar fågelproblemet till nästa jordbruksfastighet, förklarar Arne Lindström för Västerbottens-Kuriren.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

1. Rätt men fel

2011-08-09 12:55

Självklart att begära full ersättning, men det löser inte de underliggande problemen. Ersättningssystemet urholkar statens finanser (som vi alla får vara med om att betala), och flyttar endast problemet till någon annan. Det är den ineffektiva metoden politikerna nu i flera år använts för att försöka lösa det ekonomiska vanstyre som förekommer i flera länder och som nu eskalerar inför öppen ridå. Identifiera orsaken till problemen först, därefter utarbetas lämpliga lösningar som vinner de drabbades acceptans. I rovdjurscirkusen ser de ansvariga ännu inte problemen, hur ska de då kunna formulera lösningar? De fortsätter i fanatismens spår med en statligt finansierad propaganda i stället. Här kan vi snacka om att vara efter sin tid, eller bakom flötet. Bäste LRF, släpp tunghäftan, öppna munnen och kräv en annan rovdjurspolitik. Nuvarande ordning omöjliggör Eskil Erlandssons drömmar om Matlandet, det är ert ansvar att förklara det för honom och kräva ändring!

  • Annons Knivar nu
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsKnivar.nu
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB