• Älgskadefondsföreningen

LRF vill att åtlar ska kunna stoppas

NotiserPublicerad: 2013-05-30 10:50

LRF-stämman beslutade att förbundet ska driva att länsstyrelserna ska kunna förbjuda utfodring av vilt i län där viltutfodring orsakar stora problem i jord- och skogsbruket.

Under LRF:s årsstämma tog flera motioner upp frågan om stopp av utfodring av vildsvin. Styrelsen tog till sig motionerna och förklarade att de är beredda att verka för en lagändring.
Dock var styrelsen inte enig, eftersom styrelseledamoten Carl Wachtmeister reserverade sig mot förslaget. Han menar att stopp för utfodring inte är rätt väg, utan att det i stället behövs samarbete och samverkan.
Staffan Brunander, LRF Västra Götaland, höll inte med.
– Vi har försökt allt! Vi behöver ha ett utfodringsförbud, säger Staffan Brunander i Lantbruk & Skogsland.

Förslag om ny policy
Flera av stämmodeltagarna stödde styrelsens förslag om en lagändring. Dessutom föreslog Lars-Ove Johansson, LRF Sydost, att styrelsen ska ta fram en ny och tydlig policy i vildsvinsfrågan och en handlingsplan för att minimera skadorna på jord- och skogsbruk. Även detta förslag bifölls av stämman.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

10. #9

2013-06-01 10:03

Du har helt rätt.Jag har inte sett någonstans att LRF vill förbjuda åtling men däremot utfodringen.Begreppsförvirringen står i detta fallet rubriksättaren för.

9. Begreppsförvirring?

2013-05-31 18:24

Det verkar som företrädarna för LRF inte kan skilja på åtel och foderplats.
Åtel = plats där man lägger ut lite ätbart för att skjuta vildsvin eller räv.
Foderplats = plats där man lägger ut foder, så att viltet kan klara vintern eller för att locka bort vildsvin från grödan.
Vilken av dessa båda platser vill nu LRF förbjuda och hur motiverar de detta?

8. Stoppa vildsvinsåtlar?

2013-05-31 09:59

Nog måste väl LRF ha missförstått vad en åtel är. Utan åtel skjuter man inte många vildsvin. Det hjälper inte enbart med ett samarbete över gränserna när det gäller gris. Man har ju tydligt sett att hundjakt ger mycket sämre resultat än åteljakt men är betydligt roligare, i alla fall fram till den dag då hunden blir tagen av varg.
Utfodring! av gris med hela lastbilslass av sockerbetor i markerna är däremot både oetiskt och olämpligt. Mindre mängder betor tillsammans med majs och säd på åtelplatser där man vaktar är däremot nödvändigt och ger bättre jaktresultat. Tyvärr finns den svenska kungliga avundssjukan även när det gäller "skadedjur" som vildsvin vilket är beklagligt.

7. Med varg - ingen hund

2013-05-31 09:59

Man vill stoppa åtling, samtidigt som vargstammens utbredning kommer att omöjliggöra grisjakt med hund. LRF ställer kraven på jägarna, att grisstammen med rätta, måste minskas.
En svår ekvation att få ihop.
Enligt SNF kommer vargstammen att hålla efter vildsvinen. Vargen är lösningen på alla problem, från fästingar till vildsvin, enligt denna sammanslutning av okunniga människor.
Mot gris fungerar, enligt vår erfarenhet, elstängsel mycket bra. Det räcker med en enkel tråd 40 cm över marken.

6. När jag får betalt...

2013-05-30 17:44

...för att jaga vildsvin är vildsvinet ett problem för LRF. Nu får jag betala, då kan det inte vara ett problem.
Sedan förmodar jag att det handlar om att stoppa foderplatser som ligger fel och som lockar grisarna till fel plats. Åtlar som man jagar vid kan ju aldrig vara ett problem.

5. underligt

2013-05-30 15:38

För dom tror inte att grisarna kommer att böka sönder deras åkrar ännu mer?i jakten på föda! När de inte finns några foderplatser?

4. Mest effektiva sättet

2013-05-30 15:38

utan tvekan är åtel för gris det mest effektiva om man vill skjuta gris i ett område.Vi har 2 åtlar på ett område och vi skjuter i snitt 2-4 grisar/ månad. Det har anordnats 4 storjakter under samma period med ett antal hundar och INTE en enda gris har blivit skjutna under dessa jakter.Tyvärr så har vi fått ovett från några andra markägare att vi skjuter för många grisar på våra åtlar.Det ska också påtalas att vi har dessa marker gratis och för just grisjakt och att vi lovat hålla ner stammen till markägarna.LRF är fel ute.

3. Ju mer vi är tillsammans ju dummare vi blir

2013-05-30 15:38

Det brukar heta att ”Fler tänker bättre än en”, men här ser vi ett exempel på motsatsen. Enskilda bönder är kloka och anlägger viltåker eller fodrar vildsvinen för att hålla dem borta från grödorna, för att själv jaga dem eller för att låta betalande eller icke-betalande jägare skjuta dem mm. Gris är gott. Men tillsammans blir markägarna dumma! De har ju redan nu möjlighet att förbjuda åtling på sin mark – och det är uppenbart markägarna själva som åtlar flitigt. Men tydligen upplever de att det är grannens åtling som är skadlig (lockar bort svinen från egna marken?) och skall förbjudas. När samma markägare är tillsammans på LRF-möte blir resultatet att de vill förbjuda varandra att åtla! En effektiv lag vore kanske att ge varje bonde rätt att förbjuda högst en granne att åtla? Det är inte lätt att stävja dumhet, det är bara att betrakta svensk rovdjurspolitik.

2. Att stoppa utfodring?

2013-05-30 15:37

Tycker det är fel väg att gå . Man kan verka för ett större samverkan istället mellan jägare o lantbruket . Det FInns jägare som ställer upp och vill hjälpa till , men då vill lantbruket ha betalt , sedan säljer lantbruket mat till jägarna . Det verkar som vill både ha och ge , tror nog många tänker fortsätta att mat vildsvinen och skjuta , synd att man inte verkar för att få ner rovdjurestammarna istället. Men LRF verkar vara svag på den fronten , hm

1. Hur skall man då lämpligen jaga vildsvin?

2013-05-30 15:37

I min värld är det skillnad på utfodring och åtling. Vid åtling sprids endast små mängder foder i syfte att locka fram vildsvinen till ställen där de kan jagas. F.ö. ett effektivt och vanligt sätt att jaga på. Vad vill LRF egentligen uppnå?

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB