• Pinewood

LRF vill skyddsjaga Gräsmarksvarg

NotiserPublicerad: 2010-08-06 16:08

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, ansöker om skyddsjakt på en varg inom Gräsmarksreviret i Värmland sedan det skett två nya angrepp i området. För en vecka sedan dödades sju får och ett par dagar senare ännu ett får. 

Ansökan gäller i första hand en varg, men om angreppen fortsätter vill LRF att det ska finnas beredskap för att skyddsjaga ännu en varg.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

21. Ja, Anders Hermansson.

2010-08-11 17:29

"LÅT OSS GÖRA ALLT VI KAN FÖR ATT HÅLLA LANDET FRITT FRÅN DVÄRGBANDMASK."

Detta borde vara den självklara prioriteringen nummer 1, för Miljöministern Andreas Carlgren samt naturligtvis Naturvårdsverket.

20. Kenneth

2010-08-11 12:25

Ja, det är riktigt, LRF är fast i gamla lojaliteter som lämnar medlemmarna i sticket.
LRF ansöker om skyddsjakt, varför? Ingen anledning alls, men de får gratis mängder av negativ reklam. LRF borde i stället ha helsidesannonser i stora tidningar där man informerar om hur de stora rovdjuren drabbar landsbygden. Varför gör man inte detta? Detta vore i medlemmarnas intressen betydligt mera än att ledingen bockar och skrapar för Andreas Carlgren.
SJF är fast, men tyvärr är även JRF fast i bidragsfällan. Sossarnas gamla bidragspolitik betalar sig nu till den grad att CENTERN administrerar en gammal landsbygdsfientlig sosse-politik! Pengar är makt, den saken är klar. Givetvis borde JRF stå helt fri från staten och i stället företräda medlemmarnas MOT statens och storsamhällets intressen.
Vad vargen har för egenskaper har allt flera fått lära sig den blodiga vägen men vad DVÄRGBANDMASKEN har för egenskaper vill många gärna blunda för.
Med VARG och ÄLG i landet kan vi inte hindra att vi även får in DVÄRGBANDMASK. Med dvärgbandmask i landet kommer många, mest barn, att få larver i lever, lungor, hjärta, hjärna osv. Många vill inte höra om detta, det är GRYMT men det är också vad som kommer att drabba många, i Europa hittar man nu nära 1000 människor årligen med masklarver i inre organ.
UTAN frilevande varg i landet så har vi visat att vi kan hålla landet fritt från dvärgbandmask.
LÅT OSS GÖRA ALLT VI KAN FÖR ATT HÅLLA LANDET FRITT FRÅN DVÄRGBANDMASK.

19. LRF sitter fast i saxen.

2010-08-11 09:51

Vilket dilemma för medlemmarna. Föreningens gamla bindning till centern, som nu med Andreas Carlgren driver en politik som gynnar vargen på sina forna (och delvis ännu) medlemmars bekostnad. Bättre kan man önska sig som jordbrukare och boskapsuppfödare. Vill LRF överleva måste de ta sina medlemmars åsikter på allvar och bryta med det centerstyre som råder nu. Eller för att vara konkret, bryt med centern så länge de stöder rovdjuren. Då ter sig Landsbygdsdemokraterna i stället som det självklara alternativet.

Jag vill även hyfsa mitt påstående i 16. Från ett jägarperspektiv är naturligtvis det mest negativa med vargen att den omöjliggör hundjakten samt att den på sikt tar bort förutsättningen för jakt över huvud tagit. Därefter kommer svårigheterna för boskapsuppfödare och sedan hotet för alla naturälskare att blott vistas i naturen genom dvärgbandmaskarna. Inget gott alls kan jag hitta med vargen varför de politiker och privata som stöder nuvarande politik måste rannsaka och fråga sig: Varför har jag tagit ställning för vargen, den innebär ju endast nackdelar.

Vi anklagar SJF för att gå regeringens ärenden. De infiltrerar nu säkert jaktlag som de anser finnas i lämpliga områden för utplantering av varg, enligt det uppdrag de har lovat Andreas Carlgren. Stackars jägare! Men vi då, medlemmar i Jägarnas Riksförbund, är vår förening bättre? Den har ju inte ens tagit ett beslut om 0 frilevande vargar i landet. Förstår inte förbundsstyrelsen att nuvarande rovdjurspolitik med mängder vargar och överstora stammar av de övriga större rovdjuren på sikt innebär slutet för allmogejakten vi värnar? Målsättningen om en balans mellan bytesdjur och predatorer är ju tydligt formulerade i nuvarande rovdjurspolitik. Blir vi alla förda bakom ljuset som endast tillåts skriva av oss vår frustration likt dem som pratar av sig densamma i, Ring P1? I båda fallen leder det ingen vart? Sätter det statliga bidraget munhäfta på förbundsstyrelsen? Hellre ren ärlig styrning av föreningen än svek pga. pengar.

18. Kenneth Eriksson, vem vill ha en larv i levern?

2010-08-10 23:25

Kenneth, tack för dina vänliga ord. Självklart skall man inte mata trollen, det är allmänt vedertaget i alla internetfora. I detta fall har jag frångått denna princip, dock inte i syfte att upplysa eller bibringa KF nödig korrektion, utan jag vill med KF som exempel understryka dels den totala ignorans som råder bland landsbygdens fiender och dels på de problem som LRF borde ägna sig åt hellre än att ansöka om skyddsjakt, sådan ansökan bör göras av markägare och jägare.
Jag har påvisat att KF icke förstår den grundläggande skillnad på vilket sätt masklarver kapslar in sig i mänskliga organ beroende på om larven är e. multiloculars eller e. granulosus. Det finns heller inget som tyder på att LRF har förstått konsekvenserna av att bönders småbarn kommer att framledes löpa betydligt större risk än övriga barn för att masklarver kommer att bosätta sig i barnens organ. Ett barn som i späd barnaålder får masklarver i sina organ får i allmänhet inte rätt diagnos förrän i tonåren och då är det ofta INTE I TID utan det är FÖRSENT för att kunna opera bort alla masklarver.
Jag har även påvisat att KF inte förstått konsekvensen av att inget fall är hittills känt där älg och varg har samexisterat i längre tid utan att bli smittade med dvärgbandmask.
Om LRF verkligen skulle arbeta för sina medlemmars bästa så borde LRF dra igång en stor informationskampanj, och det innan valet, om varg och vargens konsekvenser för landsbygdens befolkning i allmänhet och för bönderna i synnerhet. Jag tror inte LRF har riktigt förstått vad som är på gång att hända i Sverige: Det måste nämligen understrykas att vi i Sverige har att välja mellan INGEN VARG OCH INGEN MASK eller VARG OCH MASK. VI KAN ICKE PÅ SIKT HA VARG UTAN ATT SAMTIDIGT HA DVÄRGBANDMASK. Dvärgbandmask drabbar bönder våldsamt mycket hårdare än andra grupper av befolkningen. Att medlemmarna accepterar detta ytterst märkliga beteende från sin organisation beror naturligtvis på att bönder såväl som andra gärna sticker huvudet i sanden inför ödesdigra hot och att de man valt att leda organisationen inte osjälviskt arbetar enbart för medlemmarnas bästa.

17. Kenneth Erikson - ett välmenat råd!

2010-08-10 23:24

Även du tycks ha blivit förd bakom ljuset av pseudonymen – oavsett vad han kallar sig. Läs det han skriver MYCKET noggrant och jämför med det han försöker racka ner på, och strunta i om det ser ut att vara till fördel för dina syften eller inte. Antingen tar han bort något, eller lägger till något, för att det ursprungliga ska passa hans syften.
Slå sedan upp dogmatism, och läs hur det definieras.
Mark my words Kenneth – den sortens argumentation som Hermansson kör med, är bara till för att han själv ska förefalla betydelsefull på falska grunder – inget annan. Han kommer aldrig att kunna medverka till någon lösning på de problem som faktiskt finns – och är det inte det vi alla helst vill – hitta lösningar?
Den som avslöjat knepen, kan också lätt få en bild av dom som gått på dem, kan vara bra att ha i minnet!
Sedan är det så att jag inte på något sätt förnekar att hundens dvärgbandmask skulle kunna komma in med vargen, bara att risken är mycket, mycket, mycket liten i jämförelse med hunden.
Läser nu MYCKET NOGA det som AH skriver, så kan du säkert själv förstå att han (omedvetet?) bekräftar att tamhunden är det största risken. Han skriver själv: ” ”Dvärgbandmask kan förekomma ÖVERALLT där det finns lämpliga huvudvärdar och mellanvärdar. Till exempel är hunddjur (varg, räv, hund, … ) huvudvärdar och idisslare och gnagare är exempel på mellanvärdar.” Någon garanti för att vi inte får in masken finns alltså inte – även om vi tar bort varenda varg som finns i Sverige!

16. En rekommendation, Anders Hermansson.

2010-08-10 17:34

Strunta i Kerstin Fredin. Hon kan du aldrig övertyga, hon anser det viktigare i vilken form svaren kommer än att de kommer. Att du är kunnigare på området retar henne till vansinne. Lika lite ödmjukhet som hon visar vargdrabbade männsikor, lika lite respekt visar hon dig, jag tror skälen är hennes ålder och okunskap.
Dvärgbandmaskarna är det värsta negativa som följer i vargens spår, det förnekar Kerstin Fredin med all kraft. Hon anser det viktigare att hitta fel hos dig och dina argument, typiskt för en oempatisk fanatiker. Hon har köpt hela konceptet av rovdjurspropagandan från de5stora, viltskadecenter och medlöparna på SVA. Låt henne vara i fred.

15. A Hermansson!

2010-08-10 15:30

Varför kommer du med inlägg här, när frågan som ställdes var i en helt annan tråd? Du som brukar vara så noga med att man ska hålla sig till ämnet, klarar tydligen inte ens av att hålla dig till rätt tråd när du försöker förespegla läsarna att du besvarar frågor. Är det ett nytt sätt för dig att försöka förvilla läsarna?

Det blir ju lite svårare för dem att se vad frågan ursprungligen gällde, och enkelt kunna fastställa att något svar har du fortfarande inte givit på den frågan jag ställde. Vi tar den igen:

Du skriver i inlägg 37 i tråden http://www.jaktojagare.se/se/comments.php?id=433118&context=60321#c1 :
”….när VI VET att utan varg så har vi goda möjligheter att slippa dvärgbandmask……”

Tala nu om för oss alla på vilka grunder du bygger ett sådant påstående, dvs att du VET att det finns goda grunder för att vi slipper dvärgbandmask om vi inte har varg!

Ditt svar i denna länk var ett långt utlägg som på inget sätt besvarade frågan – som vanligt.

Ditt svar: ”Dvärgbandmask kan förekomma ÖVERALLT där det finns lämpliga huvudvärdar och mellanvärdar. Till exempel är hunddjur (varg, räv, hund, … ) huvudvärdar och idisslare och gnagare är exempel på mellanvärdar.” BEKRÄFTAR däremot att avsaknad av varg INTE är en GARANTI eller ens ger en ”goda möjligheter” för att vi inte får in smittan, som du tidigare insinuerade! Risken att vi in den med hundar är många tusen gånger större, än att vi får in den med det fåtal vargar som vandrar in från norr.

Vad gäller mitt svar på frågan ” VARFÖR vi skall ha stora frilevande, livsfarliga rovdjur i Sverige.” så har jag tidigare besvarat den, och även svarat varför JAG anser att vi ska ha dem. Då till en annan pseudonym, med exakt samma argumentationsteknik som du själv använder – argumenetationsfel. Du hittar säkert alla mina svar i dina gömmor, annars finns de säkert bevarade här i trådarna på Jakt & Jägare.

Vad gäller den övriga texten i inlägg 14 här, så är det bara en upprepning av det du slingrade runt med tidigare, men nu med tillägget botbar.

14. Dvärgbandmask och varg är två hot mot svenska bönder

2010-08-10 10:38

Kerstin Fredin, det är generellt svårt att besvara frågor där svaren blottlägger frågeställarens brister. Men OK Kerstin Fredin, jag skall svara på dina frågor eftersom du uppenbart inte insett att du inte har förstått. Jag förväntar mig därmed svar på alla de frågor du hoppat över, särskilt på frågan om VARFÖR vi skall ha stora frilevande, livsfarliga rovdjur i Sverige.
Om SANNINGEN vore, som Fredin påstår, att SJV med RELATIVT här avser hydatidosis granulosus relativt hydatidosis multilocularis, så innebär detta att SJV påstår att en botbar sjukdom (vargens dvärgbandmask) är relativt LÄTTBEHANDLAD relativt en DÖDLIG sjukdom (rävens dvärgbandmask). Att SJV skulle vara så urbota dumma det tror inte jag, alla BOTBARA sjukdomar måste ju anses vara RELATIVT lättbehandlade i förhållande till DÖDLIGA sjukdomar. Det du påstår är ren och skär dumhet, Fredin.
Det med en eller flera blåsor har Fredin fortfarande inte förstått, alveolar hydatid heter så därför att rävens dvärgbandmask medför cystor som växer infiltrerat i organen emedan granulos hydatid heter så därför att vargens dvärgbandmask orsakar cystor som är avgränsade mot organen. BÅDA maskarna kan, som jag vid upprepade tillfällen har skrivit, orsaka EN eller FLERA cystor och man vara smittad av båda samtidigt. Du har ICKE förstått skillnaden mellan granulosus och multilocularis, Fredin. Skaffa dig kunskap INNAN du ställer dumma frågor. Och framförallt besvara inte frågor med frågor, det är låg klass.
Beträffande frågan om varför dvärgbandmask förekommer även där det inte finns varg så har såväl jag som Calle S besvarat detta flera gånger utan att Fredin förstått. Jag tar det nu noggrant och hoppas det går in. Dvärgbandmask kan förekomma ÖVERALLT där det finns lämpliga huvudvärdar och mellanvärdar. Till exempel är hunddjur (varg, räv, hund, … ) huvudvärdar och idisslare och gnagare är exempel på mellanvärdar. Men poängen är, Fredin, att ÖVERALLT där ÄLG och VARG förekommer i samma område där har ALLTID dvärgbandmask smittat älg/vagstammarna, förr eller senare. Vi kan ta som exempel Isle Royale där man 1952 inplanterade varg på ön, även till denna avlägsna ö kom dvärgbandmask! I Skandinavien har utbrott förekommit men då har tamdjur varit inblandade och vi har därför visat att UTAN varg kan vi hålla SKANDINVAVIEN fritt från dvärgbandmask. Med varg och älg är det frågan om vilda djur och enda sättet att få bort masken på är att utrota vargen ty älg vill ALLA i Sverige behålla. Nu har dvärgbandmasksmittan kommit till Finland och det lär inte dröja länge innan vi har masken i Sverige i älg/vargstammen. I Estland och Ryssland finns varg med rävens dvärgbandmask och det lär inte dröja innan även den når Sverige.
LÅT OSS DÄRFÖR GÖRA ALLT VI KAN FÖR ATT BEHÅLLA SKANDINAVIEN FRITT FRÅN DVÄRGBANDMASK.

13. LRF

2010-08-10 01:21

Tänk om man någon gång fick höra att LRF brydde sig om minkfarmar eller annan djurhållning som sköts bedrövligt ???? Nejdå bara varg.varg varg

12. Fredde!

2010-08-09 14:39

Vad jag menar är att det finns betydligt större problem för bönderna än vargen, och det är det LRF hitintills prioriterat. Sedan har de även tidigare hjälpt till med ansökningar kring skyddsjakt på varg, så det är inte precis något de börjat med först nu.

Kan hålla med om att min rubrik kunde misstolkas som om LRF inte gjorde något för sina medlemmar när det gäller vildsvinen. Det var en miss av mig.

11. Kerstin

2010-08-09 12:32

Nog är väl LRF ute och påtalar problemen med vildsvin. Det finns en hel del artiklar från LRF och vildsvinens problem. Svinnen är precis sin du säger ett större problem nationellt för bönderna. Men det betyder ju inte att vargen inte är ett problem de ska sopa under mattan. Än så länge är ju vargen inte i de stora jordbrukslandskapen men fortsätter spridningen så lär det inte dröja länge. Hur ska då LRF agera?

10. Kerstin Fredin

2010-08-09 12:32

Helt rätt för lantbruket sett ur ekonokisk synvinkel är vildsvin tranor och gäss mycket värre än några vargar.

9. Kg Biolog

2010-08-09 08:11

För en gångs skull håller jag med dig då du säger "En attack på människa kommer allt närmare i tid.." Det må jag hålla med till 100 Procent ,men jag vidhåller min uppfattning ändå , Du har definitivt en poäng då du nämner "habituering" oavsett det jag eller du uppfattar , så tror jag vi ändock har en gemensam Farhåga i slutändan,Att människan kommer att hamna i farozonen om inget drastiskt sker vad beträffar rovdjurs frågan..Jag ska kika lite lätt på det där.

8. För att inte tala om vildsvinen

2010-08-09 08:11

….vilket tycks vara ett betydligt större problem för LRF-medlemmarna än vargen.

Å du Hermansson, kan man få ett svar på frågan i denna länk? http://www.jaktojagare.se/se/comments.php?id=433118&context=60321#c1 eller hoppar du bara vidare till nya trådar med din teknik att använda argumentationsfel för att förvirra?

7. LRF

2010-08-08 10:18

Håller med Anders H i LRF frågan. LRF har haft en enormt passiv roll tills nu. LRF är en av Sveriges största lobby organisationer men har tills nu inte lagt en krona av sin välfyllda kista på vargproblemen. Blir som sagt intressant ju längre söderut vargen kommer. Ska LRF då börja agera.

6. Ändra beteendet

2010-08-08 02:23

En varg brukar ändra sitt beteende efter ha fått en smäll av elstaket: han förknippar tamdjuren bakom staketet med smisket och riktar sig mot lättare byten (skogsvilt)i framtiden.

5. SMS 1

2010-08-08 02:22

Försök förstå... Vargen är precis som alla andra. Den tar den mat som är lättast att ta. Det är inget förändrat instinktivt beteende. Det är habituering när de närmar sig människan mer och mer.. och tar deras tamdjur. En attack på människa kommer allt närmare i tid... om det inte stoppas i tid. Inget förändrat beteende. Bara habituering. LÄS PÅ OM VARG. Det behöver du. Jag rekommenderar dig att läsa Valerius Geist's rapporter.

4. Anders Hermansson

2010-08-08 02:22

Det är nog så att svenskt lantbruk har större problem än några vargar,så LRF har annat att jobba med.
Salmonella är ett exempel 20000 höns avlivade i Värmland under veckan med en massa jobb och utgifter för staten Sverige,saneringen kan pågå i minst ett halvår..

3. SMS

2010-08-07 09:46

Om vargen har bændrat beteende før att lættare finna mat, då ær de smartare æn bønderna.
Før djurægarna ændrar inte på stængslen till sina djurhagar før att hålla rovdjuren ute.
Ett noll till vargen!
Fast din slutsats ær nog inte direkt empirisk.

2. LRF, till vilken nytta?

2010-08-07 09:46

LRF:s attityd i rovdjursfrågan i allmänhet och i vargfrågan i synnerhet är anmärkningsvärd. Det är snart val och LRF har gott om pengar men driver inga kampanjer i rovdjursfrågan. Varför? Naturligtvis därför att de ledande inom LRF sitter alla med fingrarna i syltburken, ja inte bara fingrarna utan armen ända till armbågen, bättre att offra medlemmarnas liv och egendom än egna arvoden.

1. Definitivt ändrat beteende

2010-08-06 16:58

Som sagt , Vargen har ändrat sitt instinktiva beteendemönster och ger sig alltmera på tamboskap tycker jag nu framgår ganska tydligt med tanke på dom senaste inlagda artiklar ,där vargen alltmer väljer att gå på tamboskap.

Och detta lär nog inte bli den sista , fler är att vänta tragiskt nog tyvärr.

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsKnivar.nu
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons
  • AnnonsFähallen Jakt AB