• Älgskadefondsföreningen

LRF vill tidigarelägga jaktstarten på hjort

NotiserPublicerad: 2009-08-30 14:01

LRF i Sörmland vill börja jaga hjort en månad tidigare för att hejda stammens tillväxt och skadeutvecklingen i jordbruket. I sin ansökan till länsstyrelsen begär LRF att skyddsjakten ska kompletteras med en tidigare jaktstart på hjortkalvar och hanhjortar och på så sätt möjliggöra för skötselområden att nå uppställda avskjutningsmål. Även länsstyrelsen anser att det är olyckligt att en så stor del av dagens avskjutning sker genom skyddsjakt.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

1. Viklen art av hjort?

2009-08-31 08:47

Viklen art av hjort pratar men om?

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB