• Älgskadefondsföreningen

M i Dalarna vill ha max tre vargrevir

NotiserPublicerad: 2011-08-29 16:18

Moderaterna i Dalarna tycker att det räcker med tre vargrevir i länet. De menar att man måste omfördela reviren i landet så att trycket utjämnas.

Förbundsstyrelsen för Moderaterna i Dalarna menar att de geografiska fördelningen av vargstammen måste balanseras och att Dalarna har en oproportionerligt stor börda.

– Vi måste balansera vargpopulationens behov av genetisk förstärkning med medborgarnas krav, säger riksdagsledamoten Ulf Berg (m) till Dalarnas Tidningar.

Vill ha ny förvaltningsplan
Dalamoderaterna föreslår att man ska arbeta fram en ny förvaltningsplan där vargreviren ska spridas över en större yta. En fördelning på två-tre revir i länet är partiets målsättning.
– Genom att minska antalet vargar i Dalarna samtidigt som man inför revir i län som i dag saknar varg når vi den önskade spridningen, säger Ulf Berg till Dalarnas Tidningar.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

10. Fel

2011-08-30 16:34

Du Berg ! Det är tre för mycket !!

9. Allvarlig fråga

2011-08-30 10:38

Vad anser M och Ulf Berg om fyndet av dvärgbandmask i Borlänge? Varför nämner han inte detta, är det så illa att M styrs av nonchalans? Eller hur menar han, räcker det med 3 vargrevir för att sprida denna smitta vidare till angränsande län. Och hur är det Ulf Berg, och moderater, sprider varg dvärgbandmask?

8. Berg går SJF ärenden.

2011-08-30 08:53

Den gode Ulf Berg, bryr sig ej om vad de drabbade tycker. Det finns moderater som anser att det vore självklart med VETO-rätt i vargfrågan.

7. Anders Ekholm har fel statistik

2011-08-30 08:52

Det är riktigt att fårnäringen ökade fram till och med 2008 men redan första halvåret 2009 minskade produktionen med 0,9%. Det var vändpunkten. För helåret 2010 är minskningen 10% vilket är oerhört mycket för en sådan näring på så kort tid. Den enda anledningen är vargproblemet eftersom efterfrågan på närproducerat, ekologiskt lamm/fårkött inte kan tillgodoses och drygt 70% av det fårkött vi konsumerar importeras. Även från nya länder som Argentina och Brasilien där regnskogen huggs ned för att odla spannmål för att försörja de stora djurfabrikerna. Detta alltså samtidigt som bl.a våra klimatsmarta och ekologiska allmogefår slås ut. Men rovdjursföreningarna och dess anhängare har ju redan gjort klart att dom avstår från att ta ansvar och ta en helhetssyn.

6. Får i Dalarna

2011-08-30 08:52

Statistiken avseende får är delvis bristfällig då det blivit obligatoriskt att märka får och rapportera innehavet till Jordbruksverket först under senare år. Stor del av "ökningen" är egentligen bara gamla besättningar som efter hand kommer med i statistiken och höjer antalet. De representerar inte en ökning utan bara en bättre kartläggning. Dessvärre visar SCB:s data att antalet fåruppfödare i landet minskat med 14 procentenheter de senaste femton åren. Det finns även en stor och oförklarad diskrepans mellan SCB:s data och Jordbruksverkets.

5. Kenneth Erikson

2011-08-30 08:52

Befolkningsmängden i Dalarna och Gävleborg är väl dryga halvmiljonen, det så kallade gränsupproret lockade 100 deltagare är det du kallar protester??

4. Åke S...

2011-08-29 20:41

snackar... Fårnäringen i Dalarna har ökat med 57 % de senaste tio åren och fäbodbruket har mer än fördubblats. Antalet fribetande fäboddjur har ökat från 873 till 2 281. Så vad är problemet?

3. Löp linan ut !

2011-08-29 18:44

För min del räcker det med 1 revir,
Och det finns redan inom lås & bom på björnparken i Orsa.
Sen kan vi skjuta bort resten av skiten.
Tänk vad lungt och skönt det skulle bli i skogarna.

2. Bra med lokala politiska beslut, bra med lite pondus, MEN!

2011-08-29 17:42

Ni Moderater måste framföra skarpt till riksdagen och ministrarna vad som håller på att hända, inte bara i Dalarna. Ta inte jaktfrågan och viltet som första argument, utan jobblinjen på landsbygden som till stor del handlar om näringar i den gröna sektorn, djurhållare, djuravel, hundkennlar, mjölkbönder, men också skogsnäring och bevarande av traditioner såsom fäbobruk och också jakt med löshund. SLU rapport 2009 säger: En av de stora bidragarna till BNP är all djurhållning i Sverige, sammantaget både hobby och näringar, som OMSÄTTER 45 MILJARDER/ÅR. Skogsnäringen räddade Sverige ur förra finanskrisen, så glöm att landsbygden är tärande, utan närande. MEN SEDAN är det så herr U Berg att vi inte skall före en ökat rovdjurspopulation till att skapa bekymmer för andra, ÄN MITT NÄROMRÅDE. utan förklar frankt att vi måste ha fullständig koll på alla stora rovdjur OCH ATT INGEN FÅR UTSÄTTAS FÖR FAROR ELLER FÖRLORAD TRYGGHET OCH ÖVERLEVNADSMÖJLIGHETER på landsbygden. Vad är då min slutnota då samhällets totala nota för rovdjursförvaltningen är idag ca. 10 miljarder/år. Jag närmar mig nolltolerans av bla. varg och att det räcker med vargar i Kolmården och vissa andra djurparker.

1. Denne Ulf Berg...

2011-08-29 17:41

...verkar inte ha förstått något om vad detta handlar om. Mitt råd till honom blir: Kontakta lokalboende med erfarenheter och lyssna. Det enda du gör är att förgäves försvara aktuell politik. Har du inte observerat protesterna?

  • Annons Knivar nu
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB