• Älgskadefondsföreningen

Malmström svarar om vapnen

NotiserPublicerad: 2013-10-28 10:45

I en debattartikel i Svenska Dagbladet svarar EU-kommisionären Cecilia Malmström mot kritiken kring initiativet att ha en gemensam EU-lagstiftning om vapen.

Det handlar inte om att försvåra tillvaron för svenska skyttar och jägare, försäkrar hon.

Cecilia Malmström tillbakavisar också kritiken att en webbremiss om vapenfrågorna mörkades och ersattes av en opinionsundersökning.

Det var för många ”vapenägare och intresseorganisationer” som svarade på webbenkäten.

”Resultaten av enkäten var på sin höjd representativa för en viss grupp, men inte för EU:s befolkning. För att därför få en allsidig bild av läget genomfördes även Eurobarometern. Båda dessa undersökningar har legat till grund för EU-kommissionens meddelande”, skriver Malmström.

 

Hela debattartikeln kan du läsa här:

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

6. Sjukt!

2013-10-28 19:51

Varför ska "allmänheten" tillfrågas? Det är väl självklart att smågangsters som går omkring med skarpladdade automatkarbiner av militär modell ska förpassas inom lås och bom för en avsevärd tid framöver. Det finns väl knappast någon som har några invändningar mot det?
Krystad förklaring på det hela taget.
Det kommer säkert att smygas in skärpningar för oss laglydiga jägare bara för att röstfiska bland Miljöpartister och andra mörkröda.

5. Den mytologiska hydran

2013-10-28 18:01

i modern tappning stavas "EU". Vi vet redan vad direktiv med minimikrav innebär när de svenska "goldplating"- myndigheterna överför direktiven till svensk lag. Inom vapenområdet senast kravet på märkning. Helt klart så uppfyllde Sverige redan minkraven, dvs ett vapenregister och märkta vapen. Men lagstiftningen ändrades till att alla licenspliktiga komponenter skulle märkas (oavsett risker för hållfasthet mm). Hur detta påverkat till exempel ombyggnation av lagliga jaktvapen kan man läsa i flera forum. Så det spelar ingen roll vad kommissionären lovar vad gäller laglydiga jägare och skyttar - svenska myndigheter kommer ta chansen att komplicera, fördyra och omöjliggöra för de laglydiga! Just därför är det mesta som EU företar sig mer ett hot än en möjlighet då tjänstemannastyret sedan länge sker utanför demokratisk kontroll.
Vad gäller den berömda internetenkäten och den därpå följande extraenkäten så kan man bara konstatera, precis som #3, att enkäter med ekosofisk- eller vänstergrund aldrig ifrågasätts. Extraenkäten omfattade tydligen 500 personer - det bor ca 500 miljoner människor inom EU. Hur vet man att man fått ett statiskt slumpmässigt urval? - den absolut viktigaste faktorn för att kunna säga någonting med signifikans! EU bör kanske fundera på att sluta spendera pengar på dessa typer av enkäter – de är ju i grunden djupt odemokratiska. Vi har ju knappast valt de som har tid att svara på enkäten - vi har valt företrädare i Sveriges riksdag och EU-parlamentet. Demokraturen breder ut sig allt mer...

4. Malmström och vapenlagstiftningen

2013-10-28 17:02

Ingen vettig mäniska tror väl att det hon säger är sant. Av erfarenhet så är så att när ett förslag kommer så hugger myndigheterna på detta. Om det mot förmodan blir så att förslaget blir antaget så kommer det säkert bli så att NNV, LST, och andra med anknytning till något verk att plussa på med 100% för att djävlas.

3. Konstigt?

2013-10-28 17:01

När man gör rovdjursundersökningar och rovdjursmaffian mobiliserat är det inte frågan om för många intresseorganisationer.
Det demokratiska underskottet i EU blir allt tydligare.

2. Tur...

2013-10-28 14:43

...att du efter nästa val är borta, från EU. Du har förstört tillräckligt redan.

1. Faktum kvarstår

2013-10-28 14:42

Även om Malmström säger att förslagen inte är riktade mot jägare och skyttar kvarstår ju det faktum att de förslag som lagts faktiskt inriktar sig just mot laglydiga.

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB