• Älgskadefondsföreningen

Manar att spara tjurarna

NotiserPublicerad: 2014-09-01 09:52

I dag startar älgjakten i norra Sverige och enligt Jägareförbundet är åldersfördelningen inom älgstammen blivit skev. Allt fler älgar är unga så därför uppmanar jägarorganisationen till att fälla flera kalvar, skriver SVT Mittnytt.

– Vi har en ung älgstam och vi i dag få stora älgtjurar i skogen. För att förbättra älgstammen så vill vi att man ska skjuta fler kalvar och inte skjuta tiotaggare under septemberjakten, säger Sven Norgren på Jägareförbundet i mittnorrland, till SVT Mittnytt.
Det är bättre att spara på de stora tjurarna och låta stammen få en balanserad åldersfördelning, menar Jägareförbundet. Det ger dessutom bättre förutsättningar för bra gener att föras vidare.
– De fina generna finns i de stora skoveltjurarna. Om man vill se en stor tjur i framtiden så måste vi spara några äldre, säger Sven Norgren till SVT Mittnytt.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

8. Spara kalvarna

2014-09-02 11:56

Spara kalvarna och skjut småväxta ungdjur i stället. Då kan ni få en bra stam på några års sikt med en bra könsfördelning för man vet ju inte vilka gener och inte ens könet på kalven när den skjuts. Självklart kan man se könet om man har gott om tid innan skottet men vid drevjakt så har man inte den tiden. Samtidigt så sparas ju kons livförsäkring.

7. Spara stora tjurar

2014-09-02 09:49

Det är klart att man ska spara stora tjurar med stora kronor, om man ser från älgkors synvinkel så går dom mer till en tjur med en stor krona än till en tjur som har en krona som ser ut som ett cykelstyre, och en kviga som brunstar för första gången går alltid till en tjur med stor krona och får kviga inte i tag på en tjur med stor krona så brunstar inte kviga om, men ko som har haft kalvar förut kan brunsta om med en tjur med en cykelstyre till horn, det är därför som vi får en sen kalvning med föjd av dåligt vikt det är naturens gång, och i ladugårdar så sköter veternärerna med insemineringen på mjölkkor

6. Tjuravelsexperterna har talat?

2014-09-01 21:43

Nu är det väl en viss skillnad på köttboskapsavel dom djuren är ju instängda i en hage en ganska begränsad yta dom korna är ju på plats så att säga,älgarna rör sig ju på lite större ytor men det är klart det kanske skulle gå att göra några hagar i skogen och hägna in några älgkor tillsammans med en tjur under brunsten då skulle det teoretiskt sett gå att skjuta ganska många tjurar.
Men den största skillnaden på älgar och mjölk och köttkor är väl att tamboskapen brunstar var tredje vecka året runt när dom inte är dräktiga.
Då är det lite enklare att hinna med för en tjur och betäcka än det är för älgarna som bara brunstar några dagar på hösten.

5. Vadå spara?

2014-09-01 21:42

Man skall spar tjurar som har tio taggar och uppåt. se i oktober så kan man skjuta dessa, vad är de bra för? sen skjuter man korna som är betäckt med den store tjuren.
Vad är det för mening med det då?

4. Troféjägare eller köttjägare?

2014-09-01 16:37

Tror som Hans Karlsson. Troféjägarna överdriver betydelsen av att spara kapitaltjurarna för avelns skull.
Däremot så klarar stora tjurar sig bättre mot varg. Å andra sidan så måste vargarna slå fler små tjurar eller kor för att kompensera för den mindre slaktvikten.


3. Inte generna men reproduktionen!

2014-09-01 13:46

Generna är likadan på såväl små unga som gamla stora tjurar. Däremot är det sällan de små tjurarna lyckas få korna att gå i högbrunst, vid ombrunst verkar dock korna lite mindre nogräknade. Dessvärre betyder detta senare födda kalvar som är små vid jakten och kräver mer av kon vilket medför att hon med stor sannolikhet går tom på kalv året därpå. De tjurar över 4 år som är att räkna som kapitala är lätt räknade åtminstone i Västerbottens kustland och det är bara vi jägare som kan ändra på den situationen.

2. Genotyp och fenotyp

2014-09-01 13:46

Alltför många i jaktsammanhang har inte insett skillnaden mellan genotyp och fenotyp. Det är roligt att se att Hans Karlsson #1 förstått detta. En enkel förklaring finns i Wikipedia:
genotyp + miljö + slumpvariabel → fenotyp Fenotypen är det vi kan se utanpå älgen. Genotypen vet vi väldigt lite om. Den viktigaste faktorn för hornstorlek är ålder inte genuppsättning. Eller som vår gamle distriktsveterinär (hängiven jägare) uttryckte saken: "Vem tror att den store fete gamle grosshandlaren får större, bättre och vackrare barn än hans 20-årige son"
Huruvida äldre tjurar är bättre på att betäcka kan diskuteras. Det finns ett amerikanskt uttryck "sneaky fucker" som berör detta. Och för att jämföra med köttboskapsavel kan man konstatera att en 15-månaders ungtjur förväntas klara att betäcka 15-20 hondjur Med 35-40 % tjur i älgstmmen är det svårt att förstå varför tjurbrist skulle vara en förklaring till låg fruktsamhet

1. Gener

2014-09-01 11:20

Visst finns de fina generna i de stora tjurarna. Men de fina generna har den idag stora tjuren haft sedan han föddes. Genpaketet det får man när man avlas. Efter att man fötts så lär inte generna förbättras, det säger sig nog självt om man tänker färdigt. Däremot luktar en stor tjur bättre och betäcker därför fler kor inom ett mindre område. En mindre tjur får springa mycket mer för att betäcka lika många kor. Om inte en stor tjur finns. Det är en utbredd missuppfattning att gamla och stor tjurar har bättre gener.
Inom mjölkproduktionen så tar man sperma från kalvar så snart de kan lämna sperma för att där se om de har bra gener.

  • Annons Knivar nu
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsKnivar.nu
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB