• Älgskadefondsföreningen

Manifestation i Örebro mot vargjakten

NotiserPublicerad: 2010-02-04 22:47

Enligt SVT och Sveriges Radio lockade torsdagens manifestation i Örebro mot vargjakten uppemot 200 personer. Arrangemanget går under benämningen "Vargens dag" och har sitt ursprung i facebook-gruppen "Bevara och skydda vargen". Gruppen stod även bakom ett liknande arrangemang på Mynttorget i Stockholm 17 januari, då det talades om mellan 50 och ett par hundra deltagare.
På plats båda gångerna fanns en rad bevarandeorganisaioner, grupper och nätverk. Till Örebro kom bland andra Rovdjursföreningens ordförande Ann Dahlerus och den riksbekante vargdebattören Sven-Erik Alhem, samt Robert Franzén (tidigare Naturvårdsverket), Christian Valtersson, Gösta Ljungberg och Ian McIntosh.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

87. Bengan - Hur skall vargen förvaltas?

2010-02-10 10:08

Bengan

Jag vet inte om du egentligen är intresserad av ett svar på dina frågor, eller om du endast vill få tillfälle att raljera?

Men visst ... jag kan försöka ge min syn på saken:

Hur skall vargstammen förvaltas?

Genom jakt förslagsvis. Men i förvaltningstanken ligger också enligt min mening förebyggande åtgärder för att minska skador, samt en beredskap från jägarnas sida att minska uttaget av klövvilt.

Hur många vargar skall vi ha?

Det vet jag inte. Det handlar givetvis om i vilken utsträckning vargen kan accepteras runt om i landet. Dagens stam är emellertid inte tillräckligt stor, vilken de flesta forskare är överens om. När vargen väl uppnått gynnsam bevarandestatus är licensjakt en lämplig förvaltningsåtgärd enligt min mening. Förvaltningen av Björn fungerar ju förhållandevis bra.

Ska vi ha skyddsjakt på varg?

Ja ... givetvis. Det har vi ju redan och det är en självklar del i en förvaltning av stammen.

Ja ... det var säkert ungefär de svar du förväntade dig eller hur?

86. Lokungen!

2010-02-09 20:52

Jag har inte mer information om SRFs ekonomi än den du själv kan utläsa från årsberättelserna. Där kan jag inte se att de ”sopade in” några 2.1 miljoner för ett år. Kan du tala om vilka bidrag det rört sig om, du verkar ha mer information än jag.

Tidigare har det påståtts att SRF fått pengar från Viltvårdsfonden, men så är det alltså inte. Vilka organisationer ingår i de du kallar ”vargkramarorganisationer”? Räknar du med SNF så gör de bra mycket mer än bara arbetar för rovdjuren.

Kan nämna att statliga bidrag till ideella organisationer betalades år 2003 ut med nästan 6,5 MILJARDER. De största bidragen gick då till folkbildningen (2,6 miljarder), idrotten (1,2 miljarder, varav 767 mkr från Svenska Spel) och bistånd via enskilda organisationer
(940 mkr). Dessa tre bidrag stod för drygt 70 procent av de totala bidragen år 2003.

Bifogar en länk där du kan se hur mycket STATLIGA bidrag + bidrag från Svenska Spel olika UNGDOMSföreningar fått mellan år 2005-2009. Till detta kan läggas kommunala bidrag, och bidrag från andra privata bidragsgivare. http://www.ungdomsstyrelsen.se/art/0,2072,6384,00.html

Detta borde få dig och andra att förstå att 6 miljoner är väldigt lite pengar i det stora hela. Som exempel, så fick Skytterörelsens Ungdomsorganisation med ca 15000 medlemmar i åldern 7-25 år, totalt 7,3 miljoner i bidrag från staten och Svenska Spel år 2009!

85. Så med din logik Åke….

2010-02-09 12:44

…..så är det väl jägarna som betalar de 40 miljoner som NV nu ska satsa på forskning om miljökonsekvenser av klimatförändringen.

Så är det naturligtvis inte, eftersom viltvårdsavgiften är ÖRONMÄRKT för just jakt och vilt och sådant som rör dessa områden. Hade Viltvårdsfonden – dit pengarna går - inte funnits, så hade jägareförbunden inte fått ett öre, medan SRF och andra ideella föreningar fortfarande kunnat få bidrag till olika projekt.

84. Rmm

2010-02-09 12:43

Det var värst vad du blivit debattvillig ang SRF ekonomi.Både jag och Feynman tog upp det skandalösa bidragen tidigare och då ville du inte svara överhuvudtaget och tog bestämt avstånd från allt vad bidragsdiskussioner hette och inte minst ansvar för SRF's ekonomi. Fakta är om man läser SRF Årsberättelse och inte läser den som fan läser bibeln att SRF sopade in 2,1 miljoner i bidrag det året. Om du vill kan jag ställa upp allting på samma sätt som förra gången när du vägrade svara. Föreningen har 3,2 heltidstjänster på enligt egen utsago ca 3 000 medlemmar. Dom har till och med en Generalsekreterare flott ska det vara.Om alla ideella idrotts föreningar i Sverige skulle lyfta lika mycket i bidrag till sin barn och ungdomsverksamhet skulle man lugnt kunna luta sig tillbaka i soffan och se medaljerna ramla in som i gamla öst Tyskland nu under OS.Troligen skulle de flesta ungdomsrelaterade problem som finns i samhället var okända. Sammanlagt fick Vargkramar organisationerna in mer än SEX MILJONER kronor under 2008. Det är fakta

83. Roslagsmormor

2010-02-09 10:17

Vi börjar märka ord nu. Jag konstaterar därför bara avslutningsvis (!) att jägarna betalar (netto) in pengar till Naturvårdsverket och SRF får pengar av Naturvårdsverket.

82. Nej Åke…..

2010-02-09 09:12

….men jag belastar inte heller barnfamiljen eller den sjukskrivne för att leva på bidrag som bekostats av den skatt jag betalar in, och ändå är det nog mer sant än att SRF får pengar ifrån jägarna.

Det verkar nästan som om du är ledsen att inte få ha kvar den gamla skrönan om att jägarna bidrar till SRFs ”försörjning”.

81. Roslagsmormor

2010-02-08 21:40

Brukar Du märka kronorna i Din börs, så att Du exakt kan se varifrån vissa kronor kommer, när Du spenderar dem på någonting?

80. J E mårdner

2010-02-08 17:38

Om Jägareförbundet gör rätt för sitt bidrag eller inte vill jag inte uttala mig om. Jag vet inte! Ett är dock förmodligen säkert. Naturvårdsverket kan inte utföra de flesta av tjänsterna som Jägareförbundet gör åt verket lika billigt.
Därmed inte sagt att tjänstemännen på Jägareförbundet skulle vara speciellt effektiva. Det är Jägareförbundets infrastruktur (dess spridning över hela landet), som ger förbundet en unik konkurrenskraft.

Din kritik om hur Naturvårdsverket fördelar sina bidrag måste Du rimligtvis rikta mot Naturvårdsverket.

Jag tycker att Du har rätt i Dina funderingar om medlemdemokratin i Jägareförbundet. Det finns en inbyggd konflikt i det faktum att Jägareförbundet finansierar sin verksamhet delvis med medlemsavgifter och delvis med pengar från Naturvårdsverket. Bägge grupperna fordrar motprestationer. Och jägarnas önskemål sammanfaller inte alltid med Naturvårdsverket. Hur Jägareförbundet skall hantera detta problem så att bägge "finansiärerna" alltid blir nöjda är onekligen ett intrikat problem. Jag tycker personligen att i vissa frågor (speciellt i rovdjursfrågan) har förbundet varken allvarligt försökt ta reda på medlemmarnas åsikt i frågan, och därmed ej heller drivit medlemmarnas åsikt i denna fråga. Överstora rovjursstammar leder till minskat intresse för jakt och till färre jägare. Ingen jakt - inga jägare - inget Jägareförbund!
Dock har jag i ärlighetens namn sett vissa tecken på uppvaknande sjävbevarelsedrift under det senaste året. Vi får väl se om Jägareförbundet tuffar upp sig. Såväl Miljödepartementet som Naturvårdsverket behöver jägarna för att förvaltningen av de vilda djurstammarna skall fungera. Så det finns ingen anledning för förbundet att vika ned sig!

79. Sanera debatten

2010-02-08 17:25

Snälla, försök hålla tråden i diskussionen. Det blir för tråkigt som det är nu, allt för många inlägg handlar om andra ämnen än den diskuterade artikeln.
Ja, jag vet jag gör mig själv skyldig till samma sak!

78. Kanske dags att ta död på en skröna nu Åke, T-terrier m fl!

2010-02-08 17:25

Jag blev lite nyfiken på varifrån de pengar tas som NV lämnar som bidrag till Ideella Miljöorganisationer.
Från NV fick jag idag svaret att de INTE tas från viltvårdsfonden, utan är pengar som beviljats NV av regeringen!
Alla ni som har trott (inklusive jag själv) att ni bidragit med pengar till SRF när ni betalat jaktkortet, kan därmed ”pusta ut”.

77. J E Mårdner

2010-02-08 17:24

Har inte den exakta siffran på antalet som löst det statligajaktkortet för 2009/2010. Vet dock att antalet inte når 300 000 st
Så därför valde jag medvetet att inte överdriva vår insats och satte närmaste lägre runda siffra på intäkterna för Naturvårdsverket.

76. Roslagsmormor

2010-02-08 14:01

Ingen hade heller väntat sig att du som medlem i SRF liksom vi
skulle tycka att det är fel att jägarnas pengar går till en organisation som vill begränsa möjligheterna till jakt och som vilseleder människor i vargdebatten...
För övrigt är det väl heller inte så Mormor att vi får en massa pengar till skänks, utan bara får tillbaka en del av de pengar vi själva betalat in till just jakt och viltvård...

75. Åke E

2010-02-08 11:19


I huvudsak är dina siffror rätt,
men det försvann ca 10 milj för dig från det staliga jaktkortet. 300x300´
Sedan är det väl så att SJF och studiefrämjandet tar väldigt bra betalt för litteraturen och den praktiska delen i Jägareexamen. Avgifter som vedbörande provtagare/elev betalar själva. Alltså SJF har ingen kostnad utan enbart inkomst i den delen också.

Om vi går vidare så vet vi ju att många VVO betalar in en sk frivillig anslutningsavgift(mygelavgift vill jag kalla den) till SJF (Obs inte till kretsen) hur stor den summan är har jag inte lyckats få svar på.
Om jag tar Lycksele jaktvårdskrets som ex. så fick jag fram att det var ett så stort antal VVO som betalade in den frivilliga avgiften att den mer än väl täcker upp det bidrag på ca 10 000 tusen som SJF länsförening ger i bidrag till Lycksele Jaktvårdsrets.Sedan må man ju säga att den person som lyckades förhandla sig till ett statligt lönebidrag för kanslistens lön gav SJF ytterligare en inkomst som kanske inte så många tänker på, m a o lyckades personen i fråga mkt väl i uppgiften att utnyttja ytterligare ett statligt bidrag, för SJF räkning. Är det månne så i många andra jaktvårdskretsar i Västerbotten?

Inventeringarna utförs ju precis som du skriver av jägarkåren med i princip frivilligt gratisarbete, sammanställningen som SJF gör bör därför inte vara så stora kostnader.

Forskningen har klart sitt berättigande, men i vissa fall är den betydligt överdriven. Älgen torde tillhöra det däggdjur på den Skandinaviska halvön som borde vara färdig utforskad för tio-tals år sedan,ser vi på vargforskningen så kan vi nog konstatera att här har vi en eller flera gurus som har stora svårigheter att ta till sig den erfarenhet som de utländska forskarna bedrivit i flera decennier.

Utan tvekan är det väl så Åke att SJF bör avskiljas från staten om vi ska kalla SJF för en medlemsorganisation med uppgift att ta tillvara jägarkårens intressen utan att behöva sitta på två stolar för att inkassera statligt bidrag. Idag är SJF tvungen att mer eller mindre bedriva en diktatorisk verksamhet styrd uppifrån utan att behöva lyssna till medlemskårens åsikter. Det är dags att återigen efterlysa den så väl omtalade medlemsdemokratin i SJF.
Jag hänvisar till SJF stadgar för Jaktvårdskretsar beträffande rätten att utöva rösträtt i kretsarna, också ett myglande av SJF för att tvinga till sig medlemmar. Se därför upp hur ERA stadgar ute kretsarna är skrivna.
En stadgeändring kan därför mkt väl vara nödvändigt att ange i kallelsen till kretsårsstämmorna. SJF torde lagligt sett ha mkt svårt att hävda äganderätten till kretsarna.

Rovdjursföreningen är inte värd sin existens om vi i Sverige pratar om att vi ska bedriva viltvård och bevara vår fauna. Jag bävar för den dag då Rovdjursföreningen i sitt uppsåt lyckas att etablera varg i sådan utsträckning i Norrland att en hel näring slås ut. Vi har klara exempel från fäbodbudbruket i varglänen. Vi får hoppas att Svenska Folket inser vad rovdjursföreningen håller på med och bojkottar den. Låt rovdjursföreningen finansiera sin verksamhet utan statligt bidrag.

74. Dansaren!

2010-02-08 11:17

Kan du förklara lite närmare hur du vill att vargstammen skall förvaltas? Hur många vargar skall vi ha i Sverige och när skall vi börja jaga varg? Skall vi överhuvud taget ha skyddsjakt på varg?

73. Du Dansaren...

2010-02-08 11:17

Du kan nog glömma att jakt i framtiden...om du inte är stenrik förståss ! Det är nog endast dom med mycket pengar som kommer att ha råd att jaga på de få ställen jakten kommer att kunna bedrivas på i framtiden pga vargen. Detta faktum är jättetrist framförallt för oss jägare som ser jakten som ett sätt att värna om natur, djur- och miljö. De flesta av oss har inga skattkistor att ösa ur utan har valt ett levnadssätt som ger oss massor av frisk luft och frihet men ofta sämre ekonomiska förutsättningar. Vi tar inte ut något överflöd och skjuter inte bara för nöjes skull, utan jagar bara så att vi klarar vår försörjning. För mig är det viktagst att det kött jag äter har fått leva gott fritt i naturen i sin naturliga miljö. Det är mitt bidrag, vad är ditt bidrag till vår natur och alla de djur som lever där? Varför inte vända på tanken och värna den spillra av befolkningen som kämpar på i glesbygden och förvaltar ett kulturarv. Sälla dig till skaran som låter sina barn växa upp och se med egna ögon att fiskar inte är fyrkantiga. Låt inte friheten att välja att leva med naturen bli en klassfråga !

72. Åke Edlund och T-terrier!

2010-02-08 11:16

OK, SRF har fått knappa miljonen ett år, och lite dryga miljonen ett annat. Till saken hör att SRF även fått avslag på vissa ansökningar, och något samband med bidrag och tidigare anställda vid NV som Bjärvall och Franzén, som Åke insinuerar, är ren smutskastning. Jag tycker f ö fortfarande att uttrycket ÅRLIGA BIDRAG I MILJONKLASSEN är en överdrift – MEN visst, det kan diskuteras.. Kollar man vilka andra föreningar som fått pengar från samma ”pott”, så blir det kanske lite mer nyanserat. Naturfotograferna (109 medlemmar) t ex fick 200 000 ett av åren, och det finns föreningar med ännu färre medlemmar som fått bidrag till kassan från NV, så vad är det egentligen för speciellt med att SRF får några av sina ansökningar beviljade?

När det gäller vad jägareförbunden gör för de pengar – 50 miljoner - som dom får årligen, så kan jag upplysa om att SRFs medlemmar också är med och inventerar när inte jägarna ställer upp. Nu senast i Stockholms län för inventering av lodjur. Någon ersättning för sådant fås inte av NV mig veterligen. Själv har jag varit med och inventerat varg i både Gävleborg och Värmlands län utan någon som helst ersättning, vare sig till mig eller SRF. SJF får pengar, men får jägare som inventerar ta del av dom?

Är det några av jägarna som ställer upp gratis med att sätta upp elstängsel för vildsvin? Det finns ju en del som föreslår detta som åtgärd när grisarna blir för många och förstör för arrendatorbönder, villaägare och andra med en jordplätt attraktiv för vildsvin. SRF-medlemmar har frivilligt och utan ersättning ställt upp med att sätta upp rovdjursavvisande stängsel – hitintills på en sträcka som mellan Stockholm och Örebro, dvs ca 20 mil.

Och utbildningar Åke, hur många sådana är gratis för dom som vill gå dem? Utbildning för jägarexamen kostar en hel del, och det finns många – både privata och föreningar – som kasserar in en hel del slantar på detta.

Nä, nä grabbar – att SRF får en liten, liten del av kakan må ses som förfärligt för er, men tittar man lite mer på detaljerna, så är nog den föreningen värd betydligt mer av de pengar som jag och ni betalar in via jaktkortet.

71. Dansar med vargar

2010-02-08 11:15

vargpopulationen för liten...??
jodu,kanske skulle du slå följe med Tobbe på en mattekurs?
vid -89 hade vi max 10 vargar i skandinavien enligt våra forskare,under hela 90-talet ökade vargstammen helt enligt våra forskare med 28-29 % i snitt om året.Ta en miniräknare om du inte kan räkna ändå och räkna så får du se vad du kommer fram till...
Vidare,med 15-20 procent ökning årligen av stammen under 2000-talet
skulle med våren -10 ge en vargstam på mellan,håll i dig nu...någonstans mellan 559 och 936 individer i skandinavien...
frågan är hur forskarna kan redovisa endast strax över 200 stycken i Sverige efter att ha räknat med sina egna siffror...Finns resten i Norge?Egendomligt är det.

70. Om att på fötterna...

2010-02-07 21:05

... du har säkert rätt Kalle ... att det finns många här som har mycket på fötterna. Många har stor erfarenhet av jakt och vildmarksliv. Säkert erfarenheter som jag aldrig kommer att komma i närheten av. Jag läste i ett annat diskussionsforum här om dina egna spännande erfarenhet från Ryssland.

så visst ... jag har aldrig jagat. Jag har däremot ägnat mig åt djur och natur i hela mitt liv, i synnerhet åt fågelskydd. Jag har också vistats i naturen här i Sverige och utomlands sedan barnsben. Jag hoppas att också sådana erfarenheter räknas.

Jag har också två mycket nära vänner som jagar och som har egna relativt stora jaktmarker(en av dem är förövrigt med i SRF, trots att han har jaktmark i anslutning till ett vargrevir).

Jag har upprepade gånger blivit inbjuden att delta i jakt och en av mina vänner har under flera år tyckt att jag skall ta jägarexamen så vi kan jaga tillsammans.

Jag har dock avböjt, även om jag varit med drivit älg några gånger. I första hand handlar det om ett motstånd från min sida mot de rovdjursfintliga åsikter som råder inom delar av jägarkåren. Mina kamrater bekräftar också detta och de ligger själva väldigt lågt med sin förhållandevis positiva uppfattningar om rovdjurens rätt att få finnas. Det finns alltså ett tryck på många jägare att inta en negativ inställning till rovdjur.

Vad jag vill ha sagt med detta är att jag mycket väl skulle kunna tänka mig att jaga (och även skaffa mig den erfarenheten), men det bjuder mig emot på grund av det enögda rovdjurshat som fortfarande tycks florera runt jägarnas lägereldar.

Detta är skälet till att jag blir glad över att det finns jägare som har en annan åsikt och som vågar uttrycka den.

Jag tror att det skulle gynna jägarkåren och jaktens fortsatta existens om synen på rovdjur blev mer nyanserad. Då skulle kanske till och med jag börja jaga.

Och snälla ni ... bespara mig nu alla syrliga kommentarer om att ni vill slippa sådana som mig i jaktlaget etc ... det blir bara tröttsamt.

69. Extrema åsikter?

2010-02-07 21:04

Tyskterrier ... jag vet inte vad du menar med den "extrema" bevarandesidan. Jag är ingen jaktmotståndare. Jag inser likaväl som du att rovdjuren inte fullt ut kan återta sin roll i naturen. Med andra ord så är jag helt på det klara med att även rovdjuren måste förvaltas. Jakt är och kommer säkert att förbli en nödvändig förvaltningsåtgärd. En lincensjakt på varg kommer säkert att bli nödvändig. Jag tycker att vargpopulationen fortfarande är för liten för en sådan åtgärd, men jag förstår om många här tycker det motsatta.

Jag tror också vi kan hitta möjliga lösningar som gör att vi både kan jaga, ägna oss åt fäbodrift och ha livskraftiga rovdjursstammar. Jag anser vidare att vi , d v s "vi" på bevarandesidan och "ni" jägare tillsammans borde kunna arbeta förebyggande för att minimera de negativa effekter som ett växande rovdjursbestånd innebär för vissa grupper i samhället.

Menar du att det är "extrema" åsikter?

För övrigt så försöker jag inte förminska andra människor. Trots att ni ständigt kallar mig och folk med åsikter som ligger nära mina för både det ena och det andra, så tror jag faktiskt att jag avhållit mig från förklenande uttryck. Jag har heller ingen önskan om att alla ska tycka som jag. Det som däremot gör mig glad är att även jägare med en balanserad och öppen attityd till rovdjur kommer till tals här.

och ... Kalle ... vad får dig att tro att jag inte redan försöker delta i arbetet med att lösa de verkligt viktiga problem? Det jag sa var att vi kanske kunde jobba med dessa problem tillsammans. Men ni verkar ju vara helt upptagna med att få vargen utrotat, så det är kanske en naiv önskan från min sida.
68. Torbjörn Eriksson

2010-02-07 21:03

Ni och eran grupp saknar ju helt verklighetsförankring! Ett gäng fanatiker som inte begriper att samhället är beroende av oss jägare med ställande löshundar! Det vore katastrof om vi tröttnar på att föda upp bra eftersökshundar.!

67. Vargdansaren

2010-02-07 17:36

Ja, tänk va bra det skulle vara om alla tyckte som du och dina gelikar, då vore väl alla problem lösta, tillåt mej småle.

66. J E Mårdner

2010-02-07 17:35

Jägarna betalar varje år 300 kr för det statliga jaktkortet. Dessa pengar är avsedda att täcka större delen av statens kostnader för administration av jakt och viltvård. Knappt 300 000 jägare betalar kortet. Det innebär att jägarna betalar ca 80 miljoner kronor till staten för att täcka nämnda kostnader. Ca 200 000 av jägarna är medlemmar i Jägareförbundet och står således för 60 av de 80 miljonerna.
Av dessa pengar går, vad jag vet, knappt 50 miljoner tillbaka till Jägareförbundet för deras arbete med "det allmänna uppdraget". För dessa pengar utför förbundet en massa uppgifter åt staten, utbildningar (ex vis jägarexamen), inventeringar, statistik, viss forskning mm.
Anledningen till att staten "köper" dessa delar av arbetena (f a administrationen av jakten) av Jägareförbundet är troligen det är billigast så. En del av arbetena utförs ju som obetalt arbete av medlemmar i Jägareförbundet. Varenda timme, som statligt anställda lägger ned för administrationen av jakten, kostar däremot.
Föreningar som Svenska Rovdjursföreningen betalar däremot inte in en enda krona till staten. Däremot får de bidrag av Naturvårdsverket. Därför är det inte helt fel att säga att, när jägarna betalar sitt jaktkort går 3,75 till Rovdjurföreningen.
Så det kan bli!

65. Kära...

2010-02-07 17:34

...dansmannen !
Vad hindrar dig från att delta i att lösa de problem som verkligen skulle göra skillnad. Ska du först se till så att vi har så många vargar i det här landet som du anser vi ska ha innan du tar itu med det som verkligen skulle behöva göras? Märklig inställning på min ära. Men ok, glöm ej heller att du är på en jaktsida, det handlar inte om att våga, det handlar om värderingar och inställningar samt erfarenheter. Utifrån detta bildar man sig sin uppfattning. Man behöver inte vara vare sig okunnig eller rabiat varghatare för att inte tycka som du.
Så förminska inte människorna här, de har lika mycket rätt att tycka, som du, dessutom vill jag hävda att väldigt många har avsevärt mer på fötterna, än bara en åsikt.

64. DMV

2010-02-07 17:34

Du är nog ganska ensam på detta forum med att ha köpt beskedet att
dessa två är jägare... men det är klart, deras sätt att resonera passar ju dig på den extrema bevarandesidan, lika barn leka bäst heter det ju...

63. Roslagsmormor

2010-02-07 17:34

Försök nu för tusan inte att sno dig ur det här,som du brukar när du inser att du är ute på djupt vatten. Åke nämnde att ni får årliga bidrag i miljonklassen ,han har även på din begäran (eftersom du inte tycks vilja veta om det) även redogjort för 2007 lite drygt 800 000 kronor och för 2008 lite drygt en miljon. Bägge beloppen alltså i miljonklassen...
Är det så mormor att du helt enkelt som vi tycker att det är fel att en litentförening med runt 3 000 medlemmar får sådana bidrag och
helt enkelt inte vill att det skall komma ut?
Förklara i stället hur det kan komma sig att det sker, ni får ju mer i bidrag per medlem för tvivelaktiga projekt än vad hela jägarorganisationen får för att driva jakten i Sverige, och ändå är det vi jägare som betalar in pengarna till viltvårdsfonden...

62. Tack till er jägare som vågar...

2010-02-07 01:42

Tack för utmärkta kommentar från bland annat Lo och Smålandsjägare. Tänkt om fler jägare var som ni. Då kunde vi i de så kallade "bevarandeorganisationerna" och jägarna tillsammans börja arbeta för att lösa de verkliga miljöproblemen som vi alla är drabbade av.

61. Gör ni demonstrationer bara gällande varg?

2010-02-07 01:42

Läste i tidningen om en annan utrotningshotad som finns i HAVET! Nämligen "DELFINER" 1,3 ton hittades på ett fartyg i TAIWAN men det gör ingen av dessa nån demonstration för VARFÖR om man ser till mängden dessa skiter DESSA i ÖREBRO I FULLSTÄNDIGT ! 1,3 TON är mer att reagera på än varg som förökar sig och klara sig bra hittils det sköts ju inte 1,3 ton varg i allafall! Och jämnföra ska vi ju göra för det gör dessa fritidsvargkramare . Men ge dem ett tält och en natt ute så får vi väl se hur deras nattsömn blir , och då ska det vara ett vargtät område inga strövvargar som setts då och då , NEJ DÄR HELA FLOCKEN VISTAS RUNT HUS KNUTEN . Då får de känna hur det känns med natur upplevelse.

60. Roslagsmormor

2010-02-07 01:17

Har nu även kollat Rovdjursföreningens egen verksmhetsberättelse för 2008.
Enligt den så fick under 2008 Rovdjurföreningen 1,1 milj nya friska kronor av Naturvårdsverket för två nya projekt. De tre 2007-projekten rapporterades som slutredovisade.

Räcker det som bekräftelse?

59. Torbjörn Eriksson från Miljöpartiet !!

2010-02-07 01:16

Kan inte sluta trakassera jägarkåren!
Att förespråka 2000-5000 vargar i Sverige säger en hel del hur mycket kompetens miljöpartiet har i deras rovdjurspolitik! konsekvensanalyserna lyser med sin frånvaro!
Du nämde nyligen ordet mattematik! Vet Torbjörn att flygets utsläpp per/år motsvarar vad bilarna släpper ut på ca 30år! Så arbeta du för att höja bensinpriset för bilisterna! Är det lösningen på jordens klimat enligt mp mattematik?

58. Trötter ????

2010-02-07 01:16

Snälla trötter anv inte ordet järv i dina inlägg.. du kan förmodligen lika lite om järven som de flesta jägare.
Asätare känns det igen.. Och Torbjörn Eriksson Tack !! jag mfl jobbade tyvärr denna dag. länge leve SRF

57. mkt....

2010-02-07 01:15

bra Åke Edlund att du tar dig tid att bevisa i klartext vilka belopp det handlar om i bidrag från Naturvårdsverket till Svenska Rovdjurs Föreningen.
Har du siffror på vad ev. Svenska Jägareförbundet och Jägarnas riksförbund bidrar med till rovdjursetablissemanget? Därtill kommer ju forskartjugan från det staliga jaktkortet

56. Smålandsjägare!

2010-02-07 01:11

Du är jägare säjer du,jagar du med drivande hund eller sitter du på vakjakt?Har du drivande hund så kan du snart koppla den för gott eller bära hem hundstackarn i en plastsäck,det är dom 2 valen du kommer att få den dagen du har varg på dina marker.Sen att du och dina generationer har jagat i 150 år är inget konstigt,det har mina med men vi har inte haft varg förräns nu.Jag själv har fått köpt en stuga i Jämtland för att jag ska kunna fortsätta släppa mina stövare,men det är inte alla förunnat.Jag känner många i Smålands stövarklubb som är livrädda att dom ska få varg,det är sveriges största stövarklubb och arrangerar sveriges största drevprov så dom tänker nog inte som dej skulle jag tro,men prata med dom får du se,du kanske kan få dom och tänka om.Sen nämner du lokatten,den utger inget hot mot våra jaktkompisar hunden.Den tar rådjur förvisso och nån hare,men då har vi jakt på lo också.Jag ser inga problem med några andra djur,men vargen den får dom gärna ta bort från vårat land och även i Norge,dom ska inte heller ha sånt otyg.I Ryssland har dom skottpengar på vargen,varför tror du?

55. Smålandsjägare..

2010-02-07 01:11

Det verkar vara mycket du inte fattat. Som tex att lodjur inte är detsamma som varg. Kanske borde du inte kritisera de som inte vill ha varg runt huset förrän du försökt förstå hur det är att leva så. Flytta till ett vargrevir. Bo hos en barnfamilj en tid. Jag tror absolut inte att det är hos jägarna du hittar de flesta motståndare till varg. Det är de vanliga människorna som lever på landsbygden för att ge sina barn trygghet och ett liv nära naturen, som fått sin trygghet raserad när vargarna helt orädda söker föda nära människor.

54. Bra Åke!

2010-02-07 01:11

SRF fick bidrag på UNDER miljonen under ETT år. Berätta nu också lite om de andra MILJONERNA de ÅRLIGEN fått av NV enligt dig.

SRF har fått bidrag ur Viltvårdsfonden, och det har även andra föreningar utanför jägareförbunden – men några ”årliga bidrag i miljonklassen” har inte delats ut.

Ingen tjänar på att komma med överdrifter och rena felaktigheter om vi ska försöka hålla debatterandet på en hyfsat saklig nivå.

53. Larsson Larsson!! ja, sen lille Björn oxå!!

2010-02-07 00:58

Larsson har så mkt fel så... nej jag saknar varken jakthundar, jaktkamrater mm :) Jag är absolut inte avundsjuk, vrf skulle jag vara det? Min släkt har alltd jagat & varit ute i skog & mark, ägt skog & stora gårdar mm. Jag känner mig mer hemma i skogen & bland jaktfolk men jag är däremot väldigt besviken på många jägares uttalanden!!
De som sköt, var inbjudna gäster & vrf jag skrev om detta är att påvisa att det finns folk med gevär som är hänsynslösa, icke att förglömma!! Men hur många jägare vågar hålla med om det? Nada, än så länge!!
Björn- väx upp!! Å du, jag har inte skrivit ngt om 200...

52. SMÅLANDSJÄGARE ?

2010-02-07 00:57

Har du varg på dina marker? När och Småland får en etablering av ett antal varg revirer, så kanske du förstår lite bättre! Sedan att vissa kanske hatar vargen beror nog på om de varit utsatta för besök, eller blivit av med sin jakthund, men intet så hatar vi den utan frågan är bara var hör den hemma inte på landsbygdens gårdsplaner i alla fall! Får nu regeringen fart på utplanteringen av vargen så kommer förhoppningsvis den att ske i ditt län efter din signatur, alltså Småland samt Skåne. Därefter så kan du återkomma om några år och belysa vad du tycker om vargen och inte kan släppa en hund på grund av den. Är det någon som hatar någon här i spalterna, så är det väl de som företräder varg och vill ha bort oss jägare eller hur? Och Torbjörn trevligt att se dina kommentarer igen, trots att valet ej har varit ännu, så du ser själv att sanningshalten av vissa som skriver är inte mycket att lita på, kanske mig själv inkluderad, trots diplom och utmärkelser, eller vad tror du Björn!!!

51. Roskalgsmormor

2010-02-06 13:25

Om Du läser Rovdjursföreningens egen verksamhetsberättelse för år 2007
kan Du se att föreningen fick följande projektbidrag av Naturvårdsverket år 2007:
1)500 000kr för projektet "Utveckling av en plattform för spridning av föreningens fakta"
2) 190 000 kr för projektet "Produktion och spridning av rovdjursinformation genom SRF:s hemsida ..."
3) 136 000 för projektet "Utbildning i argumentation för regionala nyckelpersoner inom naturvården"
Dessa tre bidrag från Naturvårdsverket gav SRF 936 000 kr.
Under 2007 slutrapporterades tre liknande projekt, som Naturvårdsverket lämnat bidrag till.

Naturvårdsverkets bidrag under 2007 gav föreningen ungefär lika mycket pengar, som medlemsavgifterna inbringade detta år.

50. Torbjörn Eriksson

2010-02-06 13:24

Ditt löfte att inte delta i debatterna förrän efter valet höll inte värst många dagar.
Panik?

49. torbjörn eriksson och lite VVV

2010-02-06 13:24

jippo är precis vad det är,var det inte så att ni ställde in en manifestation i göteborg?
ni som har ett sånt oerhört stöd i hela landet hade ju kunnat välta hela avenyn! men ni insåg väl att göteborg var för långt från stockholm=)
och ni kan väl bjuda in nån fäbodbrukare eller tamdjursuppfödare som har fått djur rivna så dom "enorma" lyssnarskarorna på torgen runt om i landet kan bilda sig en egen uppfattning om vargsituationen.
bara för att ni räknade 200 så kan över hälften vart flanörer som undrade vilket ståhej det var för så lite.
och till VVV! fyyyy på att slösa kaffe och mat på det viset!

48. Lo

2010-02-06 13:23

Jag ser tre möjliga alternativ:
1. Jakt och brukshundar har funnits (dåtid) hos dig. Troligen har du inga nu, alternativt bor inte i vargrevir.
2. Har slutat att jaga/saknar plats i jaktlag och är avundsjuk på andra jägare för detta.
3. Håller dig inomhus, vilket jag också skulle göra om mina jaktkamrater skjuter på mig. Med såna kamrater behöver man inga ovänner!

47. Trött

2010-02-06 13:23

Jag blir så förb.... trött på att ni rovdjursvänner måste tala om hur många ni är på era jippon, spelar ingen roll.Många som var där kanske inte ens sympatiserar med er, utan enbart ville se ytterligare ett fiasko från erat håll.Eller gick du runt och hälsade på alla Torbjörn.

46. Oro och okunskap, inget nytt!

2010-02-06 13:23

Det som skänker en tröst i okunskapens mörker är att det finns personer som inte kan acceptera att det finns folk som är emot vargjakten. Det finns med andra ord en oro hos vissa i jägarleden om fortsatt vargjakt. Det brukar bli så när man känner sig hotad eller helt enkelt inte vet vad man talar om. Jag är landsbygdsbo, beläst, har examen och tror inte på sagor.

Sedan anser jag att det är hybris att få kalla det jägarexamen, vilket är en hån mot alla former av studier. Jägardiplom är mer beskrivande för kunskapsnivån som uppnås.

45. Torbjørn

2010-02-06 13:22

Av dom 200 var da inte halften ellor mer journalistar?Dom kan sjalvklart inte ræknas som manifestorer!!

44. Torbjörn E!

2010-02-06 13:22

Skulle inte du hålla dej ifrån denna sida tills efter valet?Jag tycker att det är kul att du skriver,dä ä inte så jag menar.Varje inlägg från dej är som man skulle läsa den gamla tidningen En rolig halvtimme.

43. Lo,,

2010-02-06 13:21

betydligt fler än 200 iaf ha ha ha,,,, & sen Gud bevares vad du varit med om, påskjuten & allt,tror nog de hade träffat om de velat göra det, kanske inte ville ha med dig i laget & skrämde dig lite :) de blev väl trötta på dig som alla andra,,

42. Fattar inte

2010-02-06 13:12

Varför har detta hat mot vargen uppstått? Jag har jagat på samma mark som mina förfäder gjort i 150 år. Lokatten gör besök med jämna mellanrum, men det är inget problem med det. Vad vill ni? Varför är ni så hatiska?

41. re: Torbjörn Eriksson

2010-02-06 00:29

1. 18000 namnunderskrifter på över en månad, på en lista som man kan skriva under hur många gånger som helst. Det är inte så imponerande
2. Alla som inte jagar behöver ju inte per automatik vara motståndare till jakten. Vad jag vet så har väl rovdjursföreningen under 10 000 medlemmar, det betyder med din logik att 8 990 000 är motståndare till er. NI är i extrem minoritet.

40. Torbjörn

2010-02-06 00:28

Tala om att behöva en kurs i matte om man anser att 200 personer är
lika med majoriteten av Svenska folket...
Att sedan 8.5-9 miljoner människor inte jagar betyder inte att dom är emot vargjakten eller jakt alls för den delen.Drar man liksom du den slutsatsen så är det utan tvivel på det sättet att det är mer än en mattekurs man behöver...
Men visst Torbjörn är det löjliga jippon,vad annat kan man kalla
s.k stora manifestationer som inte drar mer än 50-200 personer?
Måste vara nåt sorts rekord i misslyckande av manifest i Sverige,både mötet i Örebro och det i Stockholm...

39. till Järven & Larsson!!

2010-02-06 00:28

Ja ni grabbar tråkigt men jag tog jägarexamen redan på 80-talet. Har varit ute i skog & mark sedan barnsben på jakt & vanligt friluftsliv där ute. Jakthundar/brukshundar har alltid funnits hos mig. Har mött både varg & lo i skogen. Har blivit påskjuten av jaktkamrater som inte kan se skillnad m korn & sikte både på pass & skjutit rakt in mot kommande drevkedja!!
Vem får gratis kött? Inga jägare iaf... de får allt jobba för köttet di också!!

38. Svar till flera personer.

2010-02-05 23:34

Jag tror jägarorg. får starta mattekurser. Jag var i Örebro på manifestationen och det var ca. 200 personer där. Om jägarna räknar så dåligt är det inte undra på att det blir fel på andra områden med. Fel med när det gäller påståendet att det bara finns 200 vargkramare. Uppropet mot vargjakt är snart uppe i 18000 underskrifter. Det är ca 300000 jägare, men det är 9 miljoner innevånare i Sverige som inte jagar.
Då kan ni kanske räkna vilka som är i minoritet. Knud Jessen tro inte på alla rykten, förvissa dig om sanningen själv. Killer Instinct, det här är inga löjliga jippon det kommer du att märka när det inte blir någon vargjakt nästa vinter. Anders i Vargland, dom personer du fått uppgifter ifrån har svårt med sanningen.

37. MANIFESTATION!

2010-02-05 23:33

Dess personer är roligare en Stfan och Krister.
Jag lyssnade på radion och fick höra deras argument.En sak som är säkert är att dom har inga höga studieskullder.
Det enda posetiva denna debatt för är att sverge demokraterna får fler röster.Och det är bara bra att alla småpartier försvinner.
JAG UNDRAR.VAR STÅR NI? Är ni miljöpartister eller missnöjda sådanna?

36. Vargkramare

2010-02-05 23:23

Och vargkramare som "Lo" fortsätter pajkastning för att argumenten tagit slut. Det svider när dom inser så få dom är. Men... istället för att erkänna det så fortsätter dom sitt eviga tjat.. lögnen att dom har så många bakom sig.
Självklart är det mest avundsjuka som ligger bakom. Får inte dom "gratis kött" att fylla frysarna med, så ska ingen annan heller få det. Det är bara att läsa de flesta kramares kommentarer så ser man. Avundsjukan är svår att dölja.

35. Manifestation...?

2010-02-05 23:22

Jag tillåter mig le en smula!!!Vår käre vän och fd.överåklagare Arnhem som talare och agitator för rovdjursvännerna. Har inte vännnen Arnhem väsentligt förbättrat sin förmåga att argumentera på äldre dar, så lär vi som vill ha en levande landsbyggd inget att frukta.

34. Flera flugor på smällen.

2010-02-05 23:21

Vargen är det rovdjur näst efter oss som kan anpassa sig till alla miljöer den finns i olika varianter över hela världen med några få undantag därför kan vi lika väl som att hålla vargen ute från hagar å fäbovallar med hjälp av stängsel så måste det ju gå att hålla dem inne. Så hägna in storstäderna och släpp dit vargen för det är ju där den är uppskattad. Förbjud bil trafiken där så sparas både miljö och vargstam även problemen med uteliggare försvinner.Även inbrott fylleri överfallsvåldtäkter kommer minska radikalt för ingen vill ju befinna sig i en park eller på någon bakgata efter mörkrets inbrott. Bor man i stan får man ju räkna med att ens finaste accessoar knähunden, pitbullen eller pudeln stryker med, man kan ju trösta sig med när man går hem med ett tomt koppel att man hjälpt till att rädda den unika skandinaviska vargstammen.

33. STOR

2010-02-05 23:20

Manifestation utanför ICA i Dala-Floda LÖ 12.00
Få se hur många som kommer vi har
gjort en smörgås å sen har vi en halv termos med nybryggt kaffe.

32. Lo!

2010-02-05 23:20

Ojdå! Kliv du ut i verkligheten en stund så kanske du får en annan bild av livet i ett vargrevir. Läser man vad du skriver inser man snabbt att du varken är hundägare, jägare eller skogsmänniska. Det verkar på dig som att i stort sett varenda en i bevarandegänget skulle bo i ett vargrevir. Om ni nu är så många är det väl inte för mycket begärt att ni håller era seanser på någon ort som ligger i ett revir och inte i en större stad med tanke på hur få som verkar bry sig bland stadsborna.

31. Till Lo

2010-02-05 23:20

Du gör dig själv till språkrör för landsbygden men du har inte mycket på fötterna.Du skriver att det finns ofantligt med människor som lever mitt i vargreviren och inte har några som helst bekymmer. Du tror dig veta skulle jag säga,ofantligt många det är en stor skara människor. Men sanningen är den att de som skriker högst hörs bäst, och det är dessa som våra lokala medier lyssnar på. Jag är säker på att du har varken jakt som intresse eller äger en jakthund,Är du ägare av någor tamdjur over huvud taget, förstår jag ingenting av dina åsikter.

30. Varför åka till Örebro?

2010-02-05 23:19

Varför skulle alla som är för vargen åka till ett torgmöte i Örebro.
Där lär man inte få höra något som mam inte redan visste. Bättre åka ut i skogen exempelvis, där kanske man rent av får se ett vargspår eller en skithög. Än finns det några vargar kvar, får man hoppas.

29. Åke Edlund!

2010-02-05 23:18

Årliga bidrag i miljonklass???? Var har du fått det ifrån? Något som någons bekants bekant sagt, eller kan du visa på dokument som verkligen bekräftar detta?

28. Jodå, Lo

2010-02-05 23:17

Jag var där från början och Alhem var noga med att säga att han inte ansåg att jägarna hade gjort fel, som dom självklart inte gjort.

Annars var det en trevlig och inspirerande manifestation, bara jägarhatet kunde tonas ner lite.

27. till Jösse

2010-02-05 23:17

Säger bara...jösses vad naiv du är!!

26. Anpassning

2010-02-05 23:17

Ja nu är vi där igen. Det gäller att anpassa sig. Hur mycket måste man då göra avkall på för att inte ha några bekymmer med vargar. Men visst finns det folk på landsbygden som inte har några som helst bekymmer med vargar.
Hemtjänsten kommer och tar upp dom på morgonen sedan får dom ligga tillbaka, i bästa fall kan dom sitta i en stol och titta ut genom fönstret resten av dagen innan hemtjänsten kommer tillbaka för att lägga dom.

25. jösse

2010-02-05 23:16

ja hade skogen kryllat av meterlånga svarta ödlor som dessutom varit oätliga så hade ropen snart skallat på utrotning av dom...ingen profit för någon,ja de borde vara med i ett jaktlag säkert 10 år för att se och lära,jakt kan ju ej regisseras...för man statistik som jägare på hur många vilt man ser på en dag och hur många vilt man fäller så vinner observationsstatistiken stort..vargvänner tror vi pangar på varenda gång vi är ute..många är väl bittra över att de kanske aldrig får chansen att köpa sej ett hus på landsbygden med...sitta i en holk i stan några meter upp i luften och älska varg måste vara värre än fängelse

24. till Björn

2010-02-05 23:16

Björn-12 000 tyder bara på hur naivt stinna ni är & hur ofantligt oseriösa ni är!!
Vakna & lev förankrade i verkligheten istället.
Kan du ge mig den exakta siffran på hur många som var med i jakterna. Då det var 12000 som sökte men...

23. till Lokungen & all ni andra

2010-02-05 17:01

Lokungen, du ska inte göra dig till språkrör för andra. Du gömmer dig bakom påhittade teser!!
Puff, om du var med fr början så hade du oxå hört att man inte anklagar jägarna utan regeringen. Men då jägarna går ut i skogen & gör det regeringen vill så är det oxå jägarna som först får ta smällen. Lyssna på vad folk säger!!
A:K:A:R, ta reda på vad det är folk folk som VÅGAR istället för att komma med felaktiga påståenden!!
Larsson, lär dig en sak & det är att det finns ofantligt många som lever mitt i vargreviren & inte har ngr som helst bekymmer. Det handlar om anpassnig. Lägg ner ditt snack!!
Gicklas, tänk om jägare kunde lära sig se skillnad på vilt & hund, ja rent av jaktkamrat innan de skjuter...också!!

22. Gicklas

2010-02-05 16:56

Visst är det så. Har läst många insändare, då främst i tidningarna och då lyser avundsjukan och missunsamheten igenom. Till råge på allt, så är köttet gratis också som vi jägare fyller frys efter frys med.
Bättre dom ginge med ut och lärde sig verkligheten istället. Då skulle det naturligtvis sträcka sig över minst ett helt jaktår. Eventuellt kanske att någon skulle få en ahaupplevelse.

21. ha ha ha :)

2010-02-05 16:55

12 000 anmälda jägare till vargjakt!!
200 personer mot vargjakt. siffrorna talar väl för sig själva :)

20. Är nog ren och skär avundsjuka som ligger bakom...

2010-02-05 14:53

...många insändare, om man läser mellan raderna, antyder att vi jägare har den lyxiga förmånen att fritt fylla våra frysar med viltkött... samma attacker kan skönjas från folk som är avundsjuka på höga löner osv.. men där gäller attacken pengar istället för vilt i frysen... alltså bara att ignorera helt..

19. Infiltration

2010-02-05 14:52

Är det inte fantastiskt att Anders Bjärvall och Robert Franzén båda under många herrans år tillåtits vara tongivande tjänstemän på Naturvårdsverket, när det gäller rovdjurspolitiken?
Rovdjursföreningens nätverk är i många stycken samma nätverk, som Serena Cinque i sin doktorshandling beskriver vara de, som bestämmer på myndigheterna!
Kan det vara en händelse att den lilla föreningen SRF får bidrag i miljonklassen av Naturvårdsverket varje år?

18. Ett ögonvittne berättar

2010-02-05 14:52

Jag var själv på plats och uppskattar deltagarna till ca 200 personer. För underhållningen stod bland annat en sur farbror som stod och skrek tills han bads vara tyst, då han skamset lommade hemåt till hemkört och bitterhet.
Någon undrade varför man inte håller dessa möten tex i Orsa, jo man vill sprida information och inte skapa konflikt då konflikten redan är nog stor som den är.
Vad jag inte gillade med denna manifestation var det jägarförakt som ibland visades, det finns många seriösa och ödmjuka jägare ute i bygderna, synd bara att dom sällan kommer till tals på denna sida.

17. vargdebatt

2010-02-05 13:28

Här får ni en länk i vargdebatten
http://www.vargforum.com/
skriv o ha kul

16. 75 deltagare

2010-02-05 13:17

Enligt troværdiga personar, som var på plats, var endast 75 personar, vilkon manifestation!

15. Patetiskt

2010-02-05 13:16

Trots sina stora ord så visar sig att det bara finns högst 200 "vargkramare". Det går säkert minst 2 vargar på varje "kramare". Men om dom anordnar nästa manifestation inomhus så kanske några fler törs komma dit. För utomhus är inte "vargkramarnas" rätta element, det är ju för nära naturen!

14. Fel plats

2010-02-05 13:16

Vad får dom ut av att demonstrera på platser som inte har varg?
dom kan väl förlägga dom här jippona till nås, sörsjön eller nån annan plats som har varg!
men dom kanske inser att dom inte skulle få nåt gehör för sin rappakalja på nämnda orter..

13. Knappt 75 personer, nytt bottennapp

2010-02-05 13:16

Enligt en annan tidning läste jag nyss att media hade lämnat felaktiga uppgifter om antalet deltagare i Örebro, enligt flera trovärdiga personer som var där uppgavs att det var knappt 75 personer, ett nytt bottennapp alltså.

12. Hellberg

2010-02-05 13:15

Inte till skolan för f-- och tuta i
ungarna en massa tok...
Konstigt förresten att inte fler av de 70 procent av befolkningen dom påstår ha bakom sig sluter upp på dessa möten...
Måhända har bevarandesidan och SNF överskattat sitt stöd?

11. Minimanifestation

2010-02-05 13:15

Ja i Stockholm skulle det enligt arrangörena komma flera 1 000 människor, men det kom ett 50-tal som man såg på TV-bilderna, ett rejält fiasko på båda ställena trots hjälp av media och övrig marknadsföring.

10. TALAR FÖR SIG SJÄLVT?

2010-02-05 13:14

Vi jägare, landsbygdsfolk behöver ej gå ut i MANIFESTATION och frysa, för vi har inte som de fina damerna på bild och i skaran några okända djurarterspälskragar att värma oss med! Vi känner till läget och vargens härjningar och tack för att det även visar sig att även civilbefolkningen i landet känner och förstår den situation som råder!

9. Det var 3 000 i lilla Mora...

2010-02-05 12:48

..som demonstrerade mot varg för några år sen. Och det var före innan vargdebatten kom i gång riktigt. Det är nog dags igen.

8. intressant fredagsläsning

2010-02-05 12:48

inkl kommentarer

http://na.se/nyheter/1.725814--jakten-borde-skotas-av-vargalskare-

7. En sak som är konstig...

2010-02-05 12:48

..är att dom skriker att det inte kommer bli nån mer vargjakt, samtidigt så har dom redan rustat sej på den Norska sidan tillsammans med dom svenska ulveräddarna om uppror 2011-01-01. Jag hittade det på nån norsk bevarandesida.

6. Joakim!

2010-02-05 12:47

Du har alldeles rätt! Att komma till verkligheten och få höra hur det verkligen är att leva med vargen inpå knuten klarar de inte av. Bjärvall var väl uppe och försökte. Efter vad jag förstått blev det bara en gång.
Och så snackar Mikael Karlsson om en högljudd minoritet, jägarna, när de själva inte lyckas lura ut mer än ett par hundra personer. Förresten, vem räknade? Tyckte det såg väldigt glest ut när inslaget gick på Tvärsnytt. Nej, sanningen börjar nog komma ifatt även de mest inbitna kramarna.

5. Bevara vargjakten!

2010-02-05 09:38

Jag tycker att det är dags för alla glesbygdsbor, jägare och andra som vill ha vargjakten kvar att också gå ut i en manifestation för att säga vad vi tycker om vargjakten.
BEVARA VARGJAKTEN!!

4. Vågar inte

2010-02-05 09:38

Dom vågar förstås inte ställa sig på ett torg tex i Torsby.

3. Ja, de får nog...

2010-02-05 09:38

...lära sej skilja på hundar och vargar, tyckandet och bevarandet saknar följdlogik, bara temporära känslofattningar gång på annan, och lätt påverkade är de med, lite text av jan guillou på aftonbladet och de gillar honom bums....de vill väl visa sej vara goda människor som värnar djurs liv, men å andra sidan är de kallt empatilösa för de som drabbats av varg.... ska man värna allt levande så ska det vara allt levande med, även sin egen art, det gäller att vara konsekvent.. de har väl länge velat ha något skäl att avsky jägare, nu har de ett ...vad blir nästa skäl?

2. Hmm 200 personer

2010-02-05 09:37

Nu har dom jobbat som idioter i ett par månader för att undvika samma fiasko som i Stockholm. Dom har manifesterat på internet dom har annonserat i tidningar, kallat in det tyngsta artilleriet dom har med Alheim i spetsen. Vad händer? Jo, samma sak. Det är bara att inse dom är inte fler plus lika många reportrar på riksmedierna, men dom tyckte väl att dom gjorde större nytta på redaktionerna. Ska bli intressant att se vilken grupp som riksdagspartierna tycker är intressantast att stödja ett valår. 500 000 glesbygdsbor eller 200 vargkramare

1. Bättre..

2010-02-05 00:27

att dom går till ett sjukhus,äldreboende eller en skola och pratar av sej.Det måste väl vara mycke bättre för våran välfärd.Springa å fjanta på detta viset med en pensionerad gammal överåklagare,har inget bättre å lägga energin på.

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB