• Pinewood

Maxantal för rovdjur bör utredas

NotiserPublicerad: 2007-05-15 13:34

Jägarnas Riksförbund gör gemensam sak med Jägareförbundet och skriver till regeringen om fem tilläggsdirektiv till den pågående rovdjursutredningen.
Det var vid Svenska Jägareförbundets årsstämma i Visby den 6 maj som det antogs ett uttalande om att det bland annat bör utredas hur många stora rovdjur det bör få finnas.
Mats Görling, generalsekreterare för Jägarnas Riksförbund, skriver till regeringen och anför samma som Jägareförbundet.
– Tilläggsdirektiven skall även enligt Jägarnas Riksförbunds uppfattning omfatta följande, säger han:
1. En översyn av gällande mål för rovdjursstammarna.
2. Att utreda om dagens mål i sig utgör ett hinder för att uppnå en mer allmänt accepterad rovdjurspolitik.
3. Att föreslå nya tydliga nationella och regionala mål för rovdjurspolitiken med maximinivåer för samtliga arter.
4. Klargöra behovet av en regionalisering av rovdjursförvaltningen.
5. Att arbeta för om sänkning av skyddsklass för de stora rovdjuren i internationella konventioner, svensk lagstiftning och direktiv.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

2. Så ska det låta!

2007-05-18 14:24

Gemensam sak! Då blir vi starka! Försök få med andra som tex LRF och skogsbruket på detta!

1. Tack!

2007-05-16 17:08

Det var på tiden!

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsEngelsons