• Pinewood

Mer pengar för studie av dvärgbandmask

NotiserPublicerad: 2011-02-14 18:24

Styrelsen för Jägarnas Riksförbund ser allvarligt på rapporten om dvärgbandmask som påträffats hos räv i Uddevallatrakten.
JRF föreslår nu att samhället skjuter till pengar, så att en mer omfattande kartläggning kan göras.
– SVA har pengar för att undersöka 300 rävar. JRF:s styrelse tycker att man ska stimulera fler i landet att skicka in rävar för analys, så att vi får ett större grepp om problematiken. Vi föreslår att staten ger SVA en budget, så att alla som skickar in rävar får betalt, säger Ulf Kallin, riksviltvårdskonsulent vid Jägarnas Riksförbund.

300 rävar 
SVA betalar 200 kronor per räv för 300 rävar som skickas in. Läs mer om SVA:s regler för kampanjen på sva.se.
Ulf Kallin pekar på att rödräven i exempelvis Norrland inte är något prioriterat vilt att jaga. Det finns inget marknadsvärde i skinnen och då blir jakten förhållandevis blygsam.
Med en ”viltvårdspremie” kan fler rävar undersökas.
– En sådan premie skulle också hjälpa exempelvis fjällräven, som har sin starkaste konkurrent i rödräven, säger Ulf Kallin.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

56. Visst Fredrik!

2011-02-22 13:05

Rävens revir är mindre, men det försvaras inte på samma sätt som vargen försvarar sitt revir, och i ett vargrevir på 200000 ha, kan det samtidigt finnas många hundra rävar jämfört med runt 8-10 vargar.

Även rävhanar vandrar under brunsten, och då kan det röra sig om 10-tals mil.

Nu nämnde jag själv just ungvargars vandring, men eftersom dom är så pass mycket färre än rävarna, och det är rävarna som till stora delar lever på mellanvärden till rävens dvärgbandmask, så lär det ändå bli räven som står för största spridningen, efter oss människor.

Det är säkert så att det finns många som tar rävens dvärgbandmask på allvar, och verkligen håller koll på sin hund och katt, och avmaskar dom en gång i månaden. Därifrån till att försöka utrota den, är det dock mycket långt.

Det jag opponerar mig emot, är också när vissa framställer vargen som den största risken för spridning. Det om något är att snacka skit och blunda för fakta. Man skulle faktiskt kunna säga att det är dom som blundar för de risker som finns, också är dom som kan komma bidra till spridningen.

Vargen kan ingå i de risker som finns, men kommer alltså långt, långt efter vårt eget resande med potentiellt smittade hundar och katter. Hur löser vi det? Har du kanske någon idiotsäker metod för att garantera att absolut varenda hund och katt avmaskas en gång i månaden? Det räcker faktiskt med att en enda smittad hund dras med på semester genom landet, för att spridningen ska vara ett faktum.

55. Kerstin

2011-02-21 14:08

Ett rävrevir kerstin är på mellan 20 och 2000 hektar. Vargens är på 75000-200000 hektar!!!! Lägg till det de otroligt långa vandringar som ungvargarna gör. Hur kan du då påstå att vargar rör sej lika mycket som en räv?????? Otroligt dåligt att snacka en massa skit om att andra debattörer när du bevisligen är av samma skrot och korn själv... Genom sej själv känner man andra heter ett gammalt ordspråk, passar rätt bra på dej idetta fallet. Vad gäller människan vet jag att vi är en stor smittspridare, har aldrig förnekat det heller. Men det torde inte vara någon större fara med alla oss som tar dvärgbandmasken på allvar. Värre är det då med de människor som inte tar det på allvar, som rycker på axlarna och tycker att det finns inget att göra bara att gilla läget. Dit räknas väll du Kerstin? Så med andra ord är det sådana som du som bär skulden för om masken sprider sej över hela vårat land.

54. Fredrik!

2011-02-21 09:33

Vargen rör sig inte längre än räven, förutom när ungvargar utvandrar.

De som rör sig mest, är människorna med sina hundar. De inte bara rör sig mer, de är också betydligt fler till antalet – både människorna och hundarna.

Det är vi, dvs människorna, som sprider smittor snabbast och effektivast, precis som vi alltid har gjort. Kan du förneka det?

Att vargen skulle ha en större inverkan på spridning av dvärgbandmask är en skröna som Calle Seleborg & Co försöker sprida, Lika osann som alla andra skrönor, och lika vinklad som allt annat den ”gode” Calle sprider till lättlurade personer!

Den som söker sanningen gör bäst i att söka egen kunskap, inte okritiskt ta till sig det andra säger vara sanning!

Bara så kan man skapa sig en helt egen uppfattning – oberoende av vad jag påstår och vad Calle eller andra hävdar. Här förutsätter jag dock att man har hyfsad egen möjlighet att tolka de fakta som finns, vilket inte tycks vara så självklart när man ser på inläggen i dessa trådar.

53. Rävskit..

2011-02-21 09:33

Kan det t.o.m., vara så att vargen är för intelligent för att äta vare sig smittad räv eller rävskit????
Ngn skrev att vargen t.o.m., var intelligentare än många av oss i dessa inlägg. Hmm tål att tänka på!

52. Kerstin

2011-02-20 14:15

Och hur mycket Större område rör sig en varg jämfört med en räv på då Kerstin?????

51. OK Hermansson!

2011-02-20 01:53

I samma land, och under samma tidperiod undersökte man även 45 rävar, och fann att 36% (16 rävar) av dom bar på rävens dvärgbandmask. För varje varg som bär på rävens dvärbandmask är det alltså fler än 5 rävar som bär på samma parasit. Det kan ge en uppfattning om föredelningen och risken.

50. Tyskterrier ...

2011-02-20 01:52

Vet Du var jag bor?
Du verkar ha koll på mina ägors gränser, stämmer det?
Jag förstår inte hur jägare ser sig själva som allvetare!???

49. Trolltyg, kjoltyg och desinformation

2011-02-19 10:47

Det är väl känt att varg i Baltikum är bärare av rävens dvärgbandmask e. multilocularis. Bland annat redovisas detta i rapporten "Helminth parasites of the wolf Canis lupus from Latvia" där man redovisar att av undersökta vargar mellan åren 2003 och 2008 så var 6 % av vargarna infekterade av rävens dvärgbandmask emedan endast 3 % bar på hundens dvärgbandmask.
Professor Höglund deltog i radions Vetandes Värld men glömde då att nämna att varg är huvudvärd för rävens dvärgbandmask. Jag har vid flera tillfällen framfört kritik av rovdjursforskningens kvalité och det borde vara dags att universiteten granskar denna verksamhet.

48. Anders Hermansson!

2011-02-19 10:46

Åter igen glömmer du bort att nämna den absolut största spridaren av allahanda sjukdomar, nämligen människan.

Undrar hur många som tillåts ta med jakthunden från västkusten upp till Norrland till hösten.

Hur går det med alla turister som åker runt med och utan hundar? Hur ska vi kunna kontrollera att de verkligen har avmaskat sina hundar eller att hunden inte nyligen rullade sig i en rävskit med maskägg?

47. Canis har missuppfattat

2011-02-18 15:48

INGEN har så vitt jag vet påstått att varg kommit med masken till Uddevalla, det verkar allmänt klent ställt med läsförmågan i detta forum. Beträffande Uddevalla så gäller att vi inte vet varifrån eller hur masken har kommit till Uddevalla. Att man hittat den hos räv beror självklart på att det är räv man undersökt. Professor Johan Höglund sade i Vetandes Värld att man hittar saker endast där man letar! Har smittan kommit med turisthund så är faran stor att det finns ett antal smittohärdar i landet och i så fall är läget nattsvart. Och får smittan fäste så utgör vargen den största faran för att smittan snabbt skall spridas vida omkring, räv sprider den mest lokalt vilket erfarenheterna från Centraleuropa visar. Skall landet hållas fritt från dvärgbandmask så gäller att vi inte har frilevande varg, att övriga vilda huvudvärdar som räv, fjällräv, mårdhund etc. utsätts för så hård jakt så att stammarna hålls mycket glesa. Här kan man se att antijakt-organisationerna har bundit ris åt såväl egen som andras bak genom att de i många länder mer eller mindre lyckats stoppa jakt på räv (och andra djur). Räven ökar nu kraftigt i de flesta länder i EU och rävarna har blivit så många att de tvingats in i städerna, så kallade stadsrävar. Detta innebär i sin tur att dvärgbandmasken i Europa inte längre enbart är ett hot på landsbygden utan även i städerna.

46. Desinformation från pseudonymen Hermansson?

2011-02-18 12:42

Var och när hittade man rävens dvärgbandmask i vargar i Baltikum och Ryssland? Kan vi få lite dokumentation kring detta tack!

Andra – som borde veta mer kring detta än Hermansson - verkar mena att det är högst ovanligt att rävens dvärgbandmask påträffas i varg. http://www.unt.se/uppsala/vargimport-okar-inte-parasitspridning-1251425.aspx

Här säger Johan Höglund, professor i parasitologi vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU: ”Så vitt jag kan se finns bara ett rapporterat fall i hela Europa av den här bandmasken hos varg, ett fall i Slovakien.”

Annars kan jag hålla med dig Hermansson, dvs att man inte hittat masken, betyder inte att den inte finns. Gäller förståss inte bara Finland, utan även Sverige.

Däremot har du helt fel i det sista du skriver, för mig veterligen har det inte funnits speciellt mycket varg i Schweiz, och det är just där rävens dvärgbandmask är som mest frekvent. Sedan kan man undra hur hundens dvärgbandmask kan frodas på brittiska öarna. Det var ju bra länge sedan det fanns varg där.

45. Anders!

2011-02-18 11:37

Jag kan bara konstatera att fakta hitills visar att inga undersökta vargar i Sverige eller Finland har haft rävens dvärgbandmask. Att då som man nu gör från jägarhåll skyller på att vargen står bakom det som hänt i Uddevalla är inte speciellt troligt. Det är mycket större sannolikhet för att smittan spridits med en ej avmaskad hund. Hur stor smittspridning vi fått vet vi inte förrän man analyserat ett antal rävar till.

44. Canis kan INTE utgå från att Finland är maskfritt

2011-02-18 10:24

E. multilocularis har hittats hos varg i Baltikum och Ryssland. Att man inte hittat masken i Finland säger inget om huruvida den finns där eller ej. Varg vandrar dessutom så långt och snabbt att frågan om masken finns i Finland eller ej utgör ingen garanti för att ryssvarg inte vilken dag som helst kan komma till Sverige med tiotusentals maskar i tarmen och skita ner stora områden i Sverige med maskägg. Kände regeringen något som helst ansvar för folk- och djurhälsan så skulle man tillse så att inte en enda varg fick komma in i landet från Finland. Erfarenhetsmässigt vet man att har man varg tillsammans med lämpliga mellanvärdar så får man ALLTID dit motsvarande dvärgbandmask.
Enda sättet att hålla Sverige fritt från dvärgbandmask är det sätt som med framgång tillämpades i 100 år: Inga vargar och glesa stammar av övriga tänkbara huvudvärdar.

43. Rävens dvärgbandmask ej kostaterad i Finland

2011-02-17 22:35


Detta är ett citat från Livsmedelssäkerhetsverket Evira i Finland om olika former av dvärgbandmaskar.
'En annan dvärgbandmaskart som är av betydelse för Finlands del är rävens dvärgbandmask, Echinococcus multilocularis. Den har aldrig påträffats i Fennoskandien, men den förekommer i Europa. Parasitens huvudvärd är räv eller mårdhund och mellanvärdar gnagare, vanligen sorkar.'
Om vi kan utgå från att detta är korrekt så kan knappast vargar från Finland föra med sig denna smitta till Sverige. Hur omfattande detta är just nu får man reda på när man undersöker ett antal rävar till från samma område.

42. Cicki

2011-02-17 21:32

det har aldrig i livet (ditt i alla fall)gått en varg över din tomt...
i närheten har dom varit men INTE
på din tomt...
Sedan är väl stadsbor stadsbor för en del och de som jobbar och är i staden mestadels och kommer därifrån och bara sover och vilar upp sig på landsbygden stadsbor i alla fall för andra...

41. Stövjägarn ..

2011-02-17 17:11

Det var ett djävla tjat om stadsbor! Jag har sett flera inlägg från folk som bor i Dalarna med boskap, som är stolta över sina vargar!!!
jag bor i Västmanland, rider och har min hund med i skogen! Bor t.o.m. i villa, med både rådjur och älg, ibland varg på tomten.
Var det ngt mer?
Du är kvinna va!?

40. Inget att diskutera

2011-02-17 10:11

Vi, myndigheterna men även vi jägare, ska självklart göra vad vi kan för att försöka stoppa denna parasit. Avskjutning, avmaskning och utläggning av maskmedel i ”beten” för de värddjur som vi inte når. Långspridarna i närområdet, vargarna och lon, är de första att angripa hur än jobbigt det blir för vissa. Att bekämpa denna farsot är viktigare än några vargars liv. Med glädje ser jag att SVA börjat agera, jag önskar alla inblandade framgång.

Vad Kerstin Fredin skriver saknar betydelse, hon har inte ens ambitionen att försöka, och det tror jag är en egenskap hon delar med resten av vargälskarna. De ser ut att sakna förmågan att agera för att göra livet bättre för alla.

39. Läs #20 Kerstin

2011-02-17 10:11

Läs också http://www.jaktojagare.se/se/comments.php?id=455760&context=7952#c18 kommentar nr 6.
Tyvärr visar ett stort antal rapporter om att multilocularis i Europa växer med antalet vilda värdar. Så ditt råd att tvätta händerna hjälper inte långt.
Är det inte en fantastisk utveckling man får genomgå på landet? Det öppna landskapet försvinner därför att ingen vågar ha några får till nytta och nöje. Våra sätrar och fäbodar så viktiga för framtidens försörjning ersätts av vargflockar. Den friskvård som fanns att vandra i skogen med hunden togs sedan bort. Nu hotas möjligheten att skörda av skogens bär och njuta av dem i naturligt skick. Mina frilandsodlingar har då och då besök av räv.
Vad blir nästa sak du vill ta ifrån oss?
Under tiden rekommenderar jag att du följer utveckling av jordens matförsörjning. Det är ingen lugnande läsning.
Hoppas jag har råd med vattenräkningen med allt som ska sköljas och tvättas.
Sen ska jag avslöja en hemlighet för dig. Vargen är släkt med hunden. De drabbas av samma sjukdomar.

38. Rune Werf!

2011-02-16 22:42

Visst kan hundar och katter avmaskas! Men hur säkra kan vi vara på att alla följder den instruktionen?
Jag håller med Calle om att masken antagligen kommit in via en oavmaskad hund TROTS att inga hundar och katter får tas in i landet utan att först ha avmaskats. Så mycket kan vi lita på att människor följder lagar och regler, dvs aldrig till 100% som det måste vara om det ska fungera att försöka utrota masken.
I Europa har man gjort försök med att gömma avmaskningsmedlet Droncit i sådant som rävar gillar att äta, och då verkat få ner antalet rävar som går med smittan. Dock aldrig till 0. Hur effektivt och framförallt kostnadseffektivt detta är i längden, tror jag inte det finns några data på ännu.

37. Calle! Jag har fortfarande inte fått svar ….

2011-02-16 22:41

….på frågan jag ställde i inlägg 25.
VARFÖR och HUR kom masken in i Sverige och PÅ VILKET SÄTT är VARGEN involverad i detta!

36. Visst har jag givit förslag på åtgärder Calle!

2011-02-16 22:41

Inlägg 17 och 28 här: http://www.jaktojagare.se/se/comments.php?id=455683&context=7952#c1

Inlägg 45 http://www.jaktojagare.se/se/comments.php?id=455569&context=7950#c1

Det enda som möjligen skulle fungera är att ta bort vartenda djur - vilt som tamt - i området som kan fungera som huvudvärd.

Att nöja sig med att kräva att hundar och katter avmaskas kommer aldrig att vara tillräckligt. Det kommer alltid att finnas dom som struntar i det, och då funkar inte planen. Vem skulle föresten åka ut och kontrollera ett antal tusen hundar och katter en gång i månaden, och hur många veterinärer finns det som kan åta sig avmaskningen 1 gång i månaden på ett antal 1000 hundar och katter och skriva intyg om att det är gjort?

Hur gör vi för övrigt med djur som förs in i landet? Som det är nu är det hur enkelt som helst att köra förbi tullarna med sin oavmaskade hund eller katt, och om ca 1 år kanske inte ens kravet på avmaskning får vara kvar.

35. Mårdhund söder om Borlänge?

2011-02-16 15:38

Rune T påstår att det finns mårdhund söder om Borlänge. Det är knappast med sanningen överensstämmande. Ingen mårdhund har skjutits i Dalarna trots att "många" sett dom. Vad som däremot skjutits och som av människor uppfattats vara mårdhund är korsrävar, en inverterad färgvariant av rödräv som för den oinvigde kan tas för mårdhund. Likheten är synnerligen marginell men för den som aldrig sett vare sig mårdhund eller korsräv så blir det med självklarhet till mårdhund. Återigen dessa stadsbor som vet och kan allt fast dom inget begriper.

34. Läs 1 igen.

2011-02-16 14:32

Där står realistiska akuta åtgärder.

33. Så SRF menar

2011-02-16 14:32

att småbarnsföräldrarna i Lane-ryr fr.o.m. nu ska hålla barnen från egen plockade bär i närmiljön. Eller känna full trygghet i att skjölja bären? Jag vet inte hur man är skapt när man lägger sig platt för dvärgbandmasken, varför ska man inte försöka stoppa, eller åtminstone försöka, oavsett utländska forskarrapporter? Anpassning? Ja, när vi förlorat slaget, då är vi där. Men innan dess ska vi göra allt som står i vår makt, eller ? Är jag onormal som anser att vi ska slåss mot eländet? Anpassning? Precis som med vargen? Anpassning, till sönderslitna får i hagen. Anpassning till utebliven löshundsjakt? Ja, jo där hamnar vi ju nu. Ingen vill väl medvetet smitta ner sina hundar. Så där får ni ju precis som ni vill.
Tankarna faller till Tjernobyl och nedfallet därifrån, detsamma händer alltså nu, framför våra ögon, och vi ska anpassa oss? Häpp !!
Så här: Jag struntar fullständigt i hur det är i andra länder beträffande den äckliga masken, så gör förmodligen även resten av svenska folket. Tror du att, svenska folket godkänner en anpassning, bara så där, för vargens skull, skulle inte tro det. Så nu är det samling som gäller, samtliga organisationer i landet MÅSTE samlas kring ett försök att stoppa skiten från att förstöra hela eller delar av vår fantastiska natur!!!!! ...och det borde även gälla SRF förutsatt att man som vi andra älskar den natur vi kommer ifrån.

32. Defatism har aldrig varit min starka sida

2011-02-16 14:32

Om masken får stor spridning i Sverige är det nog nästan omöjligt att utrota den på nytt. Men hittills har vi ett relativt litet område.
Behöver vi ta bort varje katt och hund som inte kan uppvisa ett högst 4 veckor gammalt avmaskningsintyg klarar vi av det. Att utrota vilda rovdjur från det området kan vi också klara av. Speciellt just nu när det finns snö.
Om det hade gällt rabies? Skulle du ha ryckt på axlarna då också och sagt att vi får väl anpassa oss? 2008 hade vi ETT rabiesfall inom EU men 50 multilocularis (Schweiz oräknat). Multilocularies är alltså mycket farligare än rabies. Rabies kan för övrigt botas om vaccin sätts in i tid. Multilocularis blåsmasksjuka är obotbar.
Det gäller att handla, och handla fort.

31. Men Kerstin!

2011-02-16 11:37

Varför skulle hundar och katter avlivas då de kan avmaskas? Svårigheten ligger i att avmaska de vilda predatorer som har smågnagare på menyn.

30. Hur tydlig kan jag bli, Kerstin?

2011-02-16 11:36

Dvärgbandmasken har kommit in i Sverige. Vargen är ett av de djur som fungerar som effektiv mellanvärd för masken liksom hunden.
Vargars normala revir är stort, vargar under vandring täcker enorma ytor. Skåne tur och retur är inte okänt. Vargar vandrar fram och tillbaka till Ryska gränsen.
Hundägare i Bohuslän kan vi påverka så att hundar avmaskas. Rävar kan vi skjuta för att minska antalet smittade djur.
Men så länge du, med flera andra, anser att vargar som kan ha tagit sig en sork i ett smittat område ska vara fria att obehindrat röra sig kommer vargen att bli den effektivaste smittospridaren.
Kan jag nu få ett rakt svar av dig. Anser du att vargar ej kan smittas och därför ska skyddas? Glöm inte att hunden är i botten en varg. Så varför skulle hunden lätt smittas men inte vargen.
Hur vore det om du istället kom med konstruktiva förslag om vad man ska göra för att förhindra vidare spridning. Det enda förslag jag sett från dig är att tvätta händerna.

29. Rune T

2011-02-16 11:35

Jag hedder Knud Jessen och inte Jensen.
Du skriver citat" ingon,av SVA, undersøkt varg eller mårhund har haft mask" Citat slut.
Och detta er fejl, så kom igen Rune T.

28. Ja, vad finns det att göra?

2011-02-16 10:57

Förutom på en liten liten ö norr om Japan, så har man aldrig lyckats utrota rävens dvärgbandmask på något ställe där den väl har etablerat sig. Jag tror därför att det är bäst att inse att vår värld har förändrats, och försöka rätta oss efter det.
Nu lever människor väl även i länder där masken funnits under lång tid, och även i länder med dvärgbandmask leker och gosar barnen med hundar de känner. Från länder med masken importerar vi färska bär, svamp och grönsaker som inte på något sätt kontrolleras av våra myndigheter, så låt nu inte rädsla och oro styra er helt åt fanders.
Jag väntar fortfarande på Calles råd, om vi kanske skulle göra ett försök att helt utrota masken om den har fått fäste, men då gäller det alltså att avliva varenda katt, varenda hund, och vartenda vilt djur som skulle kunna fungera som mellanvärd – inklusive vargar förståss. Vem av er är beredd att avstå från huskatten och familjehunden?
Så här skriver WHO i ”Manual on Echinococcosis in Humans and Animals”
Elimination of definitive hosts of E. multilocularis cannot be carried out in larger areas; ethical and ecological reasons prohibit the large-scale application of this measure.
Kanske kan man så småningom forska fram något vaccin eller annat som kan ge människan ett skydd mot dvärgbandmask, men tills något sådant finns, är anpassning också bästa skydd.

27. Hir tydlig kan jag bli Kerstin

2011-02-16 10:56

Dvärgbandmasken har kommit in i Sverige. Vargen är ett av de djur som fungerar som effektiv mellanvärd för masken liksom hunden.
Vargars normala revir är stort, vargar under vandring täcker enorma ytor. Skåne tur och retur är inte okänt. Vargar vandrar fram och tillbaka till Ryska gränsen.
Hundägare i Bohuslän kan vi påverka så att hundar avmaskas. Rävar kan vi skjuta för att minska antalet smittade djur.
Men så länge du, med flera andra, anser att vargar som kan ha tagit sig en sork i ett smittat område ska vara fria att obehindrat röra sig kommer vargen att bli den effektivaste smittospridaren.
Kan jag nu få ett rakt svar av dig. Anser du att vargar ej kan smittas och därför ska skyddas? Glöm inte att hunden är i botten en varg. Så varför skulle hunden lätt smittas men inte vargen.
Hur vore det om du istället kom med konstruktiva förslag om vad man ska göra för att förhindra vidare spridning. Det enda förslag jag sett från dig är att tvätta händerna.

26. Bäste Knud Jensen...

2011-02-16 09:39

Sluta svamla och håll Dig till fakta. Enligt SVA hade ingen av de undersökta vargarna någon form av dvärgbandmask. Läs in Dig på aktuell forskning...

25. Ge mig då ett rakt svar Calle Seleborg!

2011-02-16 09:39

VAD i jisse namn har vargen något som helst att göra med den dvärgbandmask man hittade i räven?

Tror du att det är vargen som är förutsättningen för att just den här räven skulle ha just den här dvärgbandmasken?

Tror du att bara vi inte hade haft varg i Sverige, så hade dvärgbandmasken aldrig kommit in i landet?

VARFÖR och HUR kom masken in i Sverige och PÅ VILKET SÄTT är VARGEN involverad i detta!

Ge mig ett svar på den enkla frågan Calle, och skippa då utlägg om det där med spridning och vad som kan komma efteråt.

24. Det var

2011-02-16 09:39

ett satans gafflande om ursprunget till maskeländet. Vad säger ni? Ska vi göra något åt det? Eller ska vi babbla ihäl den?
Vilka förslag har ni? SRF, Rune T m.fl. Vad gör vi?

23. Kerstin Fredin.

2011-02-15 22:52

Jag trodde faktiskt du hade föstånd nog att inte "skryta" med upprepningen om varifrån den första dvärgbandmasken skulle komma. Nu får vi se om våra myndigheter, som har känt till risken länge, har någon utarbetad arbetsplan. De hoppas jag för tid har de haft till sitt förfogande.
Calle som du gärna förtalar påstod aldrig att det inte kunde komma smitta med insmuggland hund, om det nu är fallet. Vi vet inte. Men anser du nu att risken för att vargen drar in den andra varianten från Finland är borta, kan man undra. Du tycks ju inte kunna acceptera att vargen är boven i dramat på något sätt alls som det verkar, trots att vargarna i kärnområdet bär på båda varianterna. Vilken fundamentalist du är Kerstin.

22. Rune T.

2011-02-15 22:45

I 18 tar du lätt på konstaterandet av rävens mask i Uddevalla och vad det troligen innebär, alltför lätt. Är vargarna på Kroppefjäll nyligen kontrollerade?

Men jag ger dig stöd för vad du skriver i 19.

21. Rune T och Fredin

2011-02-15 22:45

hold da kæft vor ni er okunniga. Rune punkt 1, obduktionsrapporterne fra vargar skjutat i 2010, var många vargar infekterade av mask. D ufår sjalv læsa på innon du forsøker debattera met konniga.
Fredin, du dømmer om nogot du absolut ingon aning har om, men du er vel radd om vargen? Bruk din tid på at uppdatera SRF s hemsida, såkaldte"kundskabsbank", skratterande ja, istellat bruker du tid på kommentarer som du absolut ingon aning har om.

20. Utan att veta det sätter ni tummen på problemet

2011-02-15 22:44

Gäller Kerstin, Rune T. Sverige har varit fria från bandmaskarna. Därför har vi fritt kunnat ta med oss våra hundar utan att bekymra oss. Nu kommer vi i ett helt annat läge. Vi måste hela tiden hålla reda på hur det står till där vi bor eller dit vi är på väg. I värsta fall måste vi avmaska hundarna en gång i månaden. Råkar vi bo i ett smittat område kanske vi inte längre kan ha hunden inne och barnen får inte leka med den.
Men allt detta är naturligtvis ett acceptabelt pris för att lyssna på vargyl och avstå från bär- och svampplockning. Kom ihåg att smälla dina barnbarn på fingrarna Kerstin om de försöker stoppa ett blåbär i munnen.
Det är långt från Borlänge till LaneRyr. Inga mårdhundar har gjort den resan än.
Och Kerstin, jag är inte ett dugg avundsjuk på dig att smuggelhunden kom före vargen. Frågan är vad är ditt råd nu? Ska vi bara säga, jaha det var det det?

19. Intyg på hundar!

2011-02-15 19:22

Varje år kommer ett stort antal jägare med "fyrbentingar" upp till de stora vidderna i norr för att jaga "utan varg och i fria vidder". Det kanske vore på sin plats, att begära att dessa hundar skulle vara avmaskade mot dvärgbandsmask. Detta vore ett enkelt sätt att komma bort från ett informellt "transportstöd".

18. Försök att vara lite seriös...

2011-02-15 19:20

Bäste Calle Seleborg!
Försök att för en gångs skull vara seriös och inte svamla omkring i "Vargaskriets tassemarker". Mårdhund har observerats söder om Borlänge. Om Du ser en, finns det minst fem till... Eller...

Jag hoppas verkligen, att ingen vill ha någon form av dvärgbandmask ( det finns flera varianter ) i Sverige. De undersökningar, som SVA har gjort, visar att ingen obduserad varg eller mårdhund är bärare av någon form av dvärg-bandsmask - eller...

Ingen, av SVA, undersökt varg eller mårdhund har haft mask. Har Du någon annan information - så kom med den.

Jag rekommenderar Dig dessutom att gå en kurs i källkritik. Detta beroende på att Du väldigt ofta är en "svammelkus" och blandar ihop fakta med Dina egna värderingar.

17. Just det Calle Seleborg!

2011-02-15 17:35

Och vilka djur ”rör sig” snabbare och över längre sträckor än våra hundar och katter när vi tar dom med på semester, på jakten, eller till sommarstugan.

Tidigare så hävdade du envist att största risken att få in dvägbandmasken, var genom vargar som vandrade till oss från Finland. Själv har jag hela tiden haft samma åsikt om riskerna som myndigheter och andra med lite mer ”vidvinkelseende”, dvs att den största risken kommer söder ifrån och genom insmugglade hundar och katter.

I dag har vi svaret, och så länge vi har människor som inte bryr sig om regler och förordningar, så lär risken fortfarande vara betydligt större att smittan sprids via människor, än via vargen.

Kanske skulle vi kunna hålla Sverige helt fritt från dvärgbandmask om vi förbjöd hållandet av djur som hundar och katter och samtidigt utrotade alla vilda djur som skulle kunna fungera som huvudvärdar till de båda varianterna av dvärgbandmask.

Är det månne ett scenario du förordar Calle?

16. Rune T

2011-02-15 16:52

Vad det är svårt. Ett djur som rör sig över stora områden sprider smittan effektivare än en stationär varelse.
Jag känner inte till några mårdhundar som har vandrat från Torne älv ner till söder om sjöarna. Däremot finns det åtskilliga vargar som gör motsvarande tripper. Det är därför det är vargen som är viktigast att ta bort från smittkällans centrumområde. Mårdhund finns för övrigt inte i Bohuslän och är alltså ointressant i det här fallet.

15. RuneT

2011-02-15 16:36

OK- då kallar vi det för "skottpengar"!
Altså räcker 60.000 till för "bedövningsskottpengar" vid helikoptermärkning på två vargar...

14. Några reflektioner...

2011-02-15 14:35

SVA betalar ut 60 000.- i "skottpengar" - vad hela projektet kostar nämns inte. Läs rätt R Hamilton!!!
Varför nämns inte mårdhunden, som faktiskt är bärare av dvärgbandmask och ett betydligt större hot än varg i detta avseende...

13. Proportioner..

2011-02-15 13:37

300 rävar á 200:- dvs 60.000:-. Det är budgeten för "projekt dvärgbandmask"..
En summa som räcker till märkning av två vargar. Där finns resurserna.
Kanske dags för en omfördelning av pengar.

12. Eftersom...

2011-02-15 11:41

...det i huvudsak är stadsborna som vill ha rovdjur i markerna så låt de finansiera detta jippo. Ta ut det på höjd trängselskatt, landstingsskatt och kommunalskatt. Det kan ju inte vara så svårt om viljan finns. Kritiken mot eftersöket på den trafikskadade vargen är ju så onyanserad den kan bli och man frågar sig hur någon så dum kan få utrymme i massmedia.

11. I fokus

2011-02-15 11:40

Det finns idag ingen viktigare fråga för Sveriges regering och riksdag än att försöka lösa det som uppdagats i Västra Götaland. Fyndet av dvärgbandmasken måste leda till handlig, åtgärder för att stoppa vidare spridning i första hand , samtidigt som parasitens värddjur undersöks så området med smittan kan fastställas, därefter i andra hand åtgärder för att eliminera parasiten från vårt land.

Nordens folk har det gemensamt, ja det är ett av våra karaktärsdrag, att vi älskar vår natur som vi ofta vill besöka. Denna parasit hotar att för evigt omöjliggöra detta. Vem värdesätter inte att på knä krypa och lyfta bladen för att sedan stoppa smultronen i munnen ett och ett eller som vissa först på ett grässtrå. Vem njuter inte i fulla drag över att stoppa bären, hjortron, hallon, åkerbär, blåbär direkt i munnen vid plockning eller sporadiska besök i skogen. Vem tar inte klasar från bärbusken och smaskar och ler av naturens frukter. Alla gör det, liksom att vi tar för givet att det ska vara färska nyplockade jordgubbar i grädden på tårtan. Nu hotas verkligheten att bli sådan att vi inte längre vill ha katt och hund och om, får hunden sitta ute. Allt hund- och kattskit måste hopsamlas och destrueras. Efter en språngtur runt huset finns risken att den sprider ägg inne i huset som potentiellt kan smitta envar. Det hjälper inte i detta läge att försöka ignorera faran som vi fått höra på radionyheterna idag, det borde åtalas. Även om smittorisken är liten kan den drabba dig.

Vi lever i en representativ demokrati, vi har valt makten som inrättat myndigheter för att ta vara på landets innevånares intressen på samtliga områden. Nu är det minsann läge att leva upp till förtroendet. Gör vad som behövs så vi slipper denna parasit.

10. Vad säger

2011-02-15 11:39

Svenska Jägarförbundet som medverkat till Vargens återinträde och därmed dvärgbandmask till Sverige.
Hur blir det i Norrland med en vargkorridor som sträcker sig från kust till fjäll.
Intressant höra vad Länsordföranden för SJF i Västerbotten har för syn på problemen och vilka åtgärder SJF ämnar vidta.
Det är ju viktigt att medlemskåren i Västerbotten får veta var länsordföranden idag har för åsikter om högst två vargföryngringar i varje län. Länsårsstämmorna börjar snart

9. Fåglar

2011-02-15 11:39

Är det någon som vet vad som händer då fåglar tar möss och råttor med "mask", kan de oxå vara huvudvärd liksom vargen och räven?

8. Blåbär åt politikerna!

2011-02-15 11:39

Undrar just om våra politiker skulle äta blåbär med god aptit om dom blir bjudna direkt ur korgen? Vi kanske skulle testa till hösten? Besöka Stockholm och bjuda på färska bär och svamp-sallad? Tror inte att folk i gemen inser den stora katastrof som parasiterna för med sig.Det här kommer för alltid att förändra svenskarnas vanor i skog och mark och antagligen (som vanligt)ska väl jägarna vara de som städar upp efter politikernas flathet.

7. Lite infomation för Kallin

2011-02-15 09:25

Fjällräven är den ursprungliga huvudvärden för rävens dvärgbandmask. Jag är inte så säker på att det är en bra ide att öka någon rovdjursstam innan vi fått bukt med smittan. Se bara till att alla huvudvärdar hålls nere i antal. Och samerna har alltid rätt: "Vargen är värst".

6. Tänk

2011-02-15 09:24

om dessa sk forskare kunde lyssna på folk som är i skog å natur för en gång skull.Detta har Calle Seleborg m.fl blivit hånade för.Men nu ä det ett faktum,då vaknar experterna.Man skämmes å va svensk.

5. Celeborg

2011-02-14 22:43

Håller fullständigt med dig,börja med att ta bort vargarna som är de som kommer att sprida masken effektivast.Vargstammen består i alla fall nästan enbart av inavlade helt oviktiga djur,att
prioritera dessa före att stoppa bandmasken är ren och skär idioti ur alla synvinklar,och med tanke på att 5milj människor i Sverige plockar bär och svamp rent politikt självmord...

4. Ja, nu behövs action. (Riktat till myndigheterna)

2011-02-14 22:43

Undfallenhet inför faror och hot har vi fått till leda, det löser inga problem och bekymmer. Sätt in alla tänkbara åtgärder så snabbt som möjligt. Det finns inga skäl att vänta ens en minut. Visa ansvar för en gångs skull, för hela Skaninaviens brfolkning.

3. Myndigheterna undviker ansvar

2011-02-14 22:43

Dvärgbandmaskfrågan. Det här är typiskt Sverige!
Nu skall myndigheterna börja med en kartläggning........ och sen??
Vilket innebär nya fina pengar och arbete till myndigheterna själva men inga beslut eller åtgärder för att försöka förhindra att masken sprids.
Och att vi förlorar all den tid som finns.
Vi vet att vargens dvärgbandmask kommer norrifrån och att rävens dvärgbandmask kommer söderifrån och att de har olika mellanvärddjur men utan huvudvärddjur kan de inte sprida sig i naturen.
Det har ingen som helst betydelse varifrån det första ägget kommer ifrån. Det viktiga är att stoppa livscykeln för parasiten. Huvudvärddjuren skall därför omedelbart tas bort i smittat område.
Helikoptrar och jägare borde vara i gång redan ifrån första dagen med att skjuta bort all räv, varg, katt och lo som finns i området där dvärgbandmasken påträffades, i ett försök att stoppa spridningen.
Men nödvändiga åtgärder stämmer inte med vargpolitiken, så då får det vara.
Det viktigaste för myndigheterna tycks nu vara att skydda de som grundlagt vargstammen i Sverige.
Det lyser också igenom att Projekt varg med alla medel och metoder skall slutföras av myndigheterna oavsett konsekvenserna med att dödliga sjukdomar sprids.
Agerandet i dvärgbandmask frågan tyder också på att myndigheterna varit inblandade i Projekt varg redan ifrån början.
En utländsk turist med hund som ingen vet vem det är och en räv skall också få ta skulden för att allt mänskligt lidande och att onödiga människoliv spills och för den förödelse av friluftsliv, bär- och svampplockningen som dvärgbandmasken innebär.
Svenska myndigheters undvikande av att ta ansvar är förödande.
Mvh Baggen

2. Prioriteringar

2011-02-14 20:15

Hög tid att sluta prioritera statens gosedjur - detta MÅSTE gå före; hoppas det finns någon med vett som ser till att medel avsätts till detta, och inte till fortsatt lekstuga kring vargen!

1. Det är inte studier som behövs.

2011-02-14 20:14

Ett gammalt ordspråk säger: "medan gräset växer dör kon".
Att studera hur dvärgbandmasken sprids hejdar den inte. När man konstaterat att den blivit vida spridd är det för sent att göra något.
Det gäller att hejda spridningen i dess början. Det gör man genom att ta bort huvudvärdarna. Varg, lo och räv i det fria. Avmaskning av hund och katt hos människor. Räven har en liten aktionsradie men ett tätt bestånd. Lon har en betydligt större och vargen i princip hela Skandinavien. Stoppa långspridarna först. De är ganska få. Sedan glesnar man rävbeståndet så inte smittan kan vandra genom generationerna. Och det måste göras snabbt innan långvandrarna startar sin smittspridning. Och innan nya rävkullar föds.

  • Annons Knivar nu
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons
  • AnnonsFähallen Jakt AB