• Allmogejakt

Miljöministern vill inte ha regionala vargbeslut

NotiserPublicerad: 2007-12-06 11:39

Rovdjursutredaren Åke Pettersson, tidigare partisekreterare för centern, får inte stöd från partikamraten och miljöministern Andreas Carlgren. Miljöministern är orolig för att förslaget om regional rovdjursförvaltning kan hota både varg- och järvstammen.

– Jag är inte övertygad om utredningens förslag, säger Andreas Carlgren vid en pressträff.
Miljöministern ser fördelar med ökat regionalt beslutsfattande, eftersom det ökar den nationella rovdjurspolitikens legitimitet. Men han anser att varg- och järvstammarna är så små att beslut om dem inte bara kan tas lokalt. Miljöministern befarar även att regionala beslutsfattare kommer att utsättas för hård press från de på landsbygden som vill utöka jakten på rovdjur.
– Det måste finnas tydliga nationella riktlinjer, säger Andreas Carlgren till TT.
Miljöministern räknar med att lägga fram en proposition om rovdjurspolitiken när rovdjursutredningens 680 sidor varit ute på remiss.
Andreas Carlgren kan än så länge inte säga vilka beslut om rovdjuren som han anser skulle kunna överföras till regional nivå. Miljöministern vill inte heller säga om utländska vargar borde planteras ut i Sverige. Men vargstammen behöver en genetisk förnyelse, anser han.
– Det räcker inte med att vi får ett visst antal föryngrande par i Sverige, säger Andreas Carlgren till TT.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

11. Miljöministern

2007-12-07 16:23

Vi på landsbygden är inte nog många för att utgöra en tillräckligt stor väljargrupp att ta hänsyn till.
Därför kommer storstadspolitikerna att göra vad de kan för att centralisera makten till maktens boning i huvudstaden.

10. Bra, Kjell Svedman

2007-12-07 15:52

Jag stöder dina önskemål. Nån jävla ordning måste det bli till slut.
Du, Mårten Gren, glömde folkpartiet, de förstår inte glesbygdens problem heller. Även jag säger ”adjöss centerpartiet”.

9. Carlgren

2007-12-07 15:02

Adjö centerpartiet, adjö alliansen. Nästa val är ni ett minne blott. Men välkomnar inte vänsterpartiet och framför allt inte miljöpartiet.

8. Lokal rovdjursförvaltning

2007-12-07 14:31

Det är inte med någon större förvåning man kan konstatera att miljöministern inte vill överlämna förvaltningen till regional eller lokal nivå, då makteliten vill ha mesta möjliga makt kvar över folket.
Det som gör mig så irriterad är att Carlgren inte har förmågan att anpassa sig till EU:s grundläggande regler, nämligen att beslut skall fattas på lägsta möjliga nivå som är närmast folket.
Sannolikt kommer vi som lever i och nära rovdjur, själva att få skapa den ”maktstruktur” som ger oss rätt att förvalta det som gäller vår livssituation.
Att skapa denna struktur är på gång och ganska snart kommer det att finnas en trovärdig plattform med trovärdig kunskap, där förvaltningen av våra rovdjur kan ske på folkets villkor i samstämmighet med både EU:s och vår intention, nämligen att närhetsprincipen och folkets levnadsvillkor kan gå hand i hand.
Efter att försökt sätta mig in i EU:s regler och områden där EU skall fatta beslut kan jag bara konstatera att det är med detta som med industriella bidrag från EU till svenska projekt och företag, dessa flödar genom Nutek och länsstyrelser där de silas och omformas, så att makten över folket kan styras från maktelitens boningar i Sverige.
Vi är det enda land som har det så, vad jag vet.
Som jag förstått det hela har den socialdemokratiska regeringen tillsammans med miljöpartiet under sin tid vid makten skapat ett system där EU får skulden för deras egna beslut över de områden där de själva vill utöva makt men inte vågar stå för dumheterna när de svåra konsekvenserna kommer.
Sorgligt att Carlgren fortsätter på denna så förödande linje.
Visst kan vi förändra detta, vi är cirka 800 000 människor som direkt berörs av detta. Om vi samarbetar kan vi själva vara den part som hanterar detta utan jaktmotståndarnas användning av rovdjurens förvaltning som ursäkt för att de vill förbjuda jakten och för att de vill att alla bara skall äta gräs.

7. 90 procent

2007-12-07 11:39

Vem säger att 90 procent vill ha stora rovdjur.
Finns det belägg för det?
Hur som helst lär procenten sjunka när vargar etc. sprider sig söderut.

6. ”90 procent av befolkningen...

2007-12-07 11:39

...vill att vi skall ha rovdjur i faunan.”
Vem kan skriva något så felaktigt?

5. Har aldrig...

2007-12-07 09:29

...och kommer nog heller aldrig att rösta på centerpartiet. Det spelar nog dock ingen roll vad det gäller rovdjurspolitiken i Sverige. Att en (förhoppningsvis) framtida jakt på varg kan och bör skötas regionalt kan man hålla med om fullt ut, men att varje enskilt distrikt skulle få bestämma kvoter på avskjutningarna lär förbli drömmar, hur skulle en sådan i så fall se ut? 90 procent av befolkningen vill att vi skall ha rovdjur i faunan, så vilka som sitter vid rodret när det gäller beslut i denna fråga lär vara betydelselöst.

4. Dum...

2007-12-07 08:30

...kanske han är, men inte så dum att han inte fattat att de som berörs av vargen tröttnat på sin situation och kommer att utöva påtryckningar.
Klok nog att inse att det som minister är ett gigantiskt klavertramp att helt strunta i dessa människors självklara rätt att just ha möjligheten att vara med att förändra är han dock inte.
Mer tydligt kan det väl inte sägas, att de som styr nationellt många gånger inte är ett dugg bättre än de som styr regionalt.

Vänligen Tt

3. Landsbygdsbefolkningen

2007-12-06 15:57

Carlgren har varken förtroende för myndigheter på länsnivå eller för befolkning som är tvungna att leva och bo med rovdjuren. Det är många av dem som röstat på centern eftersom de borde företräda landsbygden.
Var bor Carlgren själv? Var bor övriga som beslutar i frågan idag? Var har Naturvårdsverket sitt kontor?

2. Maud Olofsson

2007-12-06 15:53

Carlgren bör ringa sin partiledare och fråga om hon vill ha vargar kring husknuten där hon bor.
Carlgren borde skämmas – får han som han vill byter jag parti i nästa val.

1. Miljöministern? Jo, jag tackar

2007-12-06 13:14

Att Carlgren är av en annan uppfattning än Åke Pettersson i frågan om vargantalet i landet är väl inte att betrakta som speciellt märkligt.
Vad som är märkligt är att Carlgren inte har förtroende för någon i beslutande ställning på länsnivå, det är väldigt märkligt.
Han diskvalificerar alla tjänstemän på länsstyrelsenivå med detta uttalande.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsJohn Deere