• Pinewood

Minst 20 björnföryngringar i Gävleborg

NotiserPublicerad: 2010-05-07 15:34

Gävleborgs län ska ha en miniminivå på 20 björnföryngringar per år. Det beslutet togs vid ett möte med viltförvaltningsdelegationen för Gävleborg den 4 maj. Miniminivån är en utgångspunkten när det sedan ska fastställas en förvaltningsplan för björnarna i länet.
Länet hade uppskattningsvis cirka 500 björnar under 2008, vilket motsvarar omkring 50 föryngringar.
Miniminivån kommer närmast till användning när tilldelningen i höstens björnjakt ska avgöras.
Förra året ökades tilldelningen med fem björnar till 35.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

6. lasse, jag håller med dig

2010-05-11 08:59

Jag vill bara påvisa att politikerna tror att det finns en kompromiss där vi skulle kunna ha ett så litet antal rovdjur att de inte märkbart skulle störa livet på landsbygden, men för att detta skall vara möjligt så har kramarsidan övertygat våra politiker om att då måste det vara fritt utbyte med maskhärden i Ryssland. Rovdjursfanatikerna, till vilken grupp i stort alla tjänstemännen tillhör, vill låta rovdjuren växa ohämmat, och det är deras vilja vi ser resultatet av. Jag tror du har rätt, inte skulle vargarna dö ut av inavel. Men politikerna anser sig fatta sina beslut på vetenskaplig grund och då gäller att man skall ha tusentals, helst 5000+ för att en stam skall vara långsiktig livskraftig, ett begrepp som finns i lagpropositioner mm.
Skall landbygden i Sverige fungera så är jag övertygad om att kravet är noll frilevande vargar, i stort fri jakt på björn och övriga stora rovdjur, utan några mål för antal.

5. Anders

2010-05-10 23:50

som info så har vi redan 5000+ antal björnar i landet, det är numera nära nog bara att titta ut genom köksfönstret så ser man en björn. Att forskarna svamlar om att numerären på antalet rovdjur för att de ska vara genetiskt livskraftiga torde vara uppenbart. Varför är då bävern så livskraftig, rådjuren på Gotland ett annat exempel, det finns säkert fler exempel på öar med ingen invandring. Vissa hundraser borde vara utdöda med den smala avelsbas som finns. Nej, jag tror att djuren klarar av inavel bättre än vi tror. Mutationer är ett annat fenomen som ingen tycks räkna med. Forskarna svammlar. igen.

4. LÅNGSIKTIGT livskraftiga stammar är målet

2010-05-10 09:13

Carlgren ljuger oss alla rakt i ansiktet, han vet väl, liksom de flesta insatta i ämnet, att för långsiktigt bevarande gäller tusentals individer av varje art. I Prop. 2000/01:57 står det att enligt regeringens anlitade forskargrupp gäller att den nedre gränsen för långsiktigt bevarande anges till 5000 individer för björn och varg, till 3500 individer för lo och
kungsörn samt till 3000 individer för järv. Detta är också vad som gäller enligt internationell vetenskaplig konsensus. Populationsgenetikern Linda Laikre bekräftar detta i en intervju för SR där hon ”menar att nya gener är bra, men inte tillräckligt för en livskraftig vargstam, utan att vargarna blir betydligt fler”. Vidare säger hon ”Rent allmänt behöver en population vara minst tusen eller ett par tusen för att vara livskraftig" och "... på lång sikt kan det handla om ännu fler tusen individer”. Hon har svårt att ta antalet 5000 vargar i sin mun, men det är vad det handlar om och det gäller även björn. Se länken
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3615&artikel=3612061
Att hålla en vargstam på 150 enligt SJF eller 210+ enligt Carlgren är fullständigt meningslöst, en sådan vargstam kan aldrig överleva genetiskt, så varför ha den? På sikt genetiskt livskraftiga stammar av varg och björn handlar om 5000+ individer. Att tala om 200 vargar är lurendrejeri och båda jägarförbunden borde se till att de SANNA MÅLEN för rovdjuren blir kända för allmänheten.
Snart har vi 5000+ björnar men inte tror jag att staten stoppar tillväxten då därför att 5000 björnar är NEDRE gränsen för långsiktigt bevarande! Gävleborg och alla andra områden får räkna med fortsatt tillväxt av alla rovdjursstammar.

3. Björnjakt

2010-05-08 23:12

Här i jämtland har vi ca 1000 björnar, ca 100 föryngringar. på 2 kvällar har jag sett spår efter 7 olika björnar. Vi har en tilldelning på 70 björnar. Vi har i detta län lika många björnar som det en gång uppsatta nationella målet. Kan vara något att tänka på när etappmålet på 210 vargar sattes i vintras!!

2. Och 500 stycken...

2010-05-07 19:20

..räcker för hela landet för att de ska klara sig i 800 år utan genetiska skador.

1. Alltså...

2010-05-07 16:05

...ska det skjutas ca 300 björnar i Gävleborgs län i år. Helt ointressant för oss som bor uppe i björnar med miniminåver, jag vill veta maxantalet. Eller tycker myndigheterna att det ska finnas obegränsat? Det är dags med ett stortag i Gävleborg, all tilldelning under 150 björnar i höst i är ett hån.

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsKnivar.nu
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons
  • AnnonsFähallen Jakt AB