• Pinewood

Misstänkt trikinfall i Kalmar län

NotiserPublicerad: 2014-05-03 09:23

Ett vildsvin som misstänks bära på trikiner sköts i veckan, berättar Jägareförbundet Kalmar på sin hemsida.
Vildsvinet vägde omkring 50 kilo och sköts vid skyddsjakt cirka tre mil norr om Kalmar. Det första testet visade att köttet innehåller trikiner. Nu görs ytterligare tester.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

35. # 34

2014-05-12 16:00

Jag förmodar att det går till på samma sätt som när de sätter sändare på älgar ,rådjur, vargar etc med hjälp av bedövningsampuller och söver djuren.

34. AnderS

2014-05-12 08:20

Hur får man en sändare på ett vildsvin?

33. # 31

2014-05-11 13:54

Grattis till sist lyckades du skriva hjälpligt förståligt. Jag undrar hur många av svinen TROR du besöker en åtel och varför gör inte alla det? Hur många % av svinen TROR du skjuts på åtel? Jag har inte kommenterat det du skrivit om trikiner så hur kan du TRO att jag missförstått det? Det enklast sättet att följa svinens vandring är med sändare. Då slipper man TRO att de bara gått mellan åtelkameror som man själv har koll på. Om en ökad trikinförekomst skulle minska jägarnas intresse för jakten borde även intresset för utfodringen minska och därmed även stammins storlek. Att jag skulle bli ensam kvar som svinjägare då är även en TRO du gärna kan ha kvar för min del. Med reservation för att jag inte lyckats tyda ditt inlägg ang åtel/foderplats finner du att allt är foderplatser. Varför behövs det så många foderplatser om svinen fixar sin egen foderstat i skogen utan störningar i grödorna? TROR du att förståelsen för jägarna ökar när deras utfodring av svinen drabbar lantbruket med stora ekonomska förluster? För inte är det väl så enkelt att du aldrig beskådat ett majsfält som trots elstängsel förstörts av svinenhärjningar eller uppbökade vallar som inte går att skörda? Hur är det med svinens föda när det är tjäle enl ditt inlägg 22? Min redovisning av svinjakt kontra älgjakt var bara för att visa att svinen inte är svårjagade. Jag har inte med några fällfångadesvin el kultingar i mina siffror!

32. Det krävdes en enorm insats...

2014-05-11 10:59

...för att utrota vargen förra gången. Idag har vi betydligt bättre vapen, men inte alls den kontrollen på folket. Vargen kommer nog de flesta jägarna ställa upp på att ta bort från markerna när den dagen kommer, men grisutrotningen tror jag blir omöjlig.
Och varför ens försöka, när jordbruksverket anser några futtiga miljoner vara ett för stort hinder för att hejda rävens dvärgbandmask. Inte är det jägarna som är lata...

31. #29, AnderS - begär läshjälp

2014-05-10 20:17

Ok AnderS, skam den som ger sig. Jag citerar mig själv: ”... jag säger INGET om hur stor andel av alla grisar som besöker åtlar. Jag säger bara att jägarna skjuter troligen inte ALLA åtelbesökande grisar, jag har gjort ett antagande om en av fem, sannolikt alldeles för bra för att vara sant. Slutsatsen är att grisarna INTE i hög grad lever av utlagd mat.”
Alltså AnderS: Jag säger INGET om hur stor ANDEL av alla svin som besöker åtlar. Jag talar alltså om åteljakt på svin, och har då tagit som exempel att 20% av de svin som besöker åtlar också blir skjutna – förr eller senare. Jag förmodar att det kanske är i ÖVERKANT, men det räcker för att klart påvisa att vildsvin inte i betydlig grad lever enbart på utlagt foder.
AnderS har även missförstått vad jag skrivit om trikiner. MÅNGA arter bär på trikiner, värst är lodjur och varg, men även räv är en frekvent trikinvärd. För närvarande lever svin och varg i väsentligen skilda områden och trikinfrekvensen hos svin är låg (promille). Men detta innebär att när varg- och svinpopulationerna i en nära framtid delar samma område så har man att förvänta sig att trikinförekomsten hos svin kommer att öka, och det kraftigt, i synnerhet som att den svenska vargpopulationen för närvarande är stadd i en ökning om 100-tals nya vargar per år. Och alla vargar är fredade och dör – till övervägande delen - i skogen av naturliga orsaker. Få jägare är intresserade av att skjuta svin om risken för trikiner blir påtaglig. Då får AnderS jaga ensam.
AnderS verkar ha en betydande svinkunskap, men i mina trakter har vi funnit att det är sällan att svinen ger sig ut på milslånga vandringar. Av åtelkameror i distriktet framgår att svinen besöker olika åtlar olika nätter och i olik ordning, men ytterst sällan mer än sju km från daglegan. En kunskap som är svår att få utan kameror.
Nu är det minst tredje gången jag förklarar detta för AnderS, förstår du inte, så må du göra likaledes som JOnte – ta hjälp att läsa texten.
Beträffande LRF och vildsvin, citat: ”... LRF antog den nya policyn, som innebär ett förbud mot utfordring, i syfte att minska vildgrisarnas framfart.” Här försöker LRF göra åtskillnad på utfodring och åtling – men vid praktisk jakt är detta inte möjligt. I själva verket sker även vad LRF kallar för utfodring i syfte att underlätta jakt, och inte i syfte att föda upp vildsvin. Hur stor andel av alla svin som skjuts årligen vet jag inte, men det står klart att det krävs enorma mängder foder om man skall föda upp vildsvin i skogen. LRF är på villospår i sin svinhatande policy – LRF:s egna medlemmar, markägarna, kommer att fortsätta utfodring/åtling av vildsvin i syfte att skjuta svinen och i syfte att hålla svinen borta från grödor. Det är klokare av LRF att ägna sig åt vargproblemet – det kan inte medlemmarna själva lösa.
Citat AnderS: ”Jag har på 40års älgjakt bara skjutit 20 älgar men mindre än 10 års svinjakt har resulterat i över 100 svin. Samtliga svinen skjutna utan rörlig belysning el ljusförstärkare.” Jag kan bara gratulera AnderS, du verkar vara en naturbegåvning när det gäller svinjakt. Om det nu inte är så som du brukar förespråka; att man skall skjuta suggorna först och sedan så många kultingar som möjligt. Det ger en bra skottstatistik och kan göras utan belysning eller mörkersikte. Men AnderS uppger sig vara en medioker älgjägare?

30. Gick det förr

2014-05-10 20:16

Vi utrotade vildsvinen och vargen under ungefär samma period
detta gjordes såvitt jag vet utan
- gps försedda hundar
- åtelkameror
- mörkersikten
- mobil och walkitalki
- kikarsikten
- belysning
- ljusförstärkare
Tyvärr kan inte min farfarsfar, borde varit det, lära mig hur man på den tiden jagade varg och vildsvin. Men gick det då så skall det väl gå idag, eller vi kanske är för lata.
Gå ut natten när det är mörkt, fuktigt massa snår och inte säkert man skjuter ngt

29. # 28

2014-05-10 16:35

Grattis till din kunskap att svin kan besöka olika åtlar som ligger kilometervis från varandra vi andra har länge visst att ett svin kan förflytta sig två mil på en natt. Jag har inte dragit in wienerbröden i debatten utan se vad du själv skrivit i dina tidigare inlägg.
Tydligen krävs ett förtydligande att morötter, betor, potatis, majs, etc är jordbruksgrödor! Min övertygelse o erfarenhet är att utan massiv utfodring är svinstammen hanterbar. Vad har du för kunskap om mitt sätt att bedriva svinjakt? Eftersom jag tillhör de ekonomiskt drabbade av svinen pga andras utfodring har jag efter bästa förmåga följt LRFs försök att hantera svinproblemet. Inte någon gång har jag läst el hört något krav på förbjuden åtling. Jag har inget som helst hat mot svinen utan de smakar utmärkt och erbjuder varierad o trevlig jakt. Det blir problem först när vissa jägare utfodrar mer än de jagar. Varför svarar du inte på frågan om var femte gris är skjuten på åtel eller bara var femte gris har besökt en åtel?

28. AnderS och nya insikter

2014-05-10 14:25

Även vildsvin som är i hägn behöver oftast tillskottsfoder. Att hägna "mina" vildsvin skulle bli dyrare än att köpa 100 ton foder, jag har bildbevis på att ett och samma svin under en och samma natt kan besöka åtlar som ligger kilometervis från varandra. Detta kanske ligger bakom grisarnas irriterande vana att inte ha någon vana för när de besöker en åtel.
AnderS, att skjuta enstaka svin någon gång ibland kan väl gå an, men att bedriva en regelbunden jakt som också är effektiv, det är jakt på en annan och mycket svår nivå - jag håller med Intressant konflikt om att smyga på rådjur och hjort är spännande och medger god nattsömn. Att smyga på svin nattetid är svårt, om avsikten är att skjuta ett svin, och sabbar all sömn. Regelbunden jakt är förödande för min vakenhet.
AnderS, förut VISSTE du att svinen levde på wienerbröd och bullar, nu tror du att de även äter grödor. Det kan jag hålla med dig om - utlagt foder räcker inte långt, det är självklart att jordbruksgrödor kan hjälpa svinen att klara sin egen foderstat - men basen finns i skogen. Nu återstår för AnderS att ta reda på hur stor/liten del jordbruksgrödorna är av ett normalt vildsvins foderstat över ett helt år.
Sedan är det dags för AnderS att anlägga ett antal åtlar, bygga bekväma och uppvärmda vakkojor, sätta upp belysning, foderspridare, åtelkameror, slakt- och kylrum etc. Ge jägarna god service och låt dem behålla köttet. Med dessa åtgärder kommer AnderS grisproblem och hans grishat att krympa rejält. Jag föredrar grisjakt med hund - men det blir blandad effektivitet. Men vildsvinskött är bäst.

27. Till 961L

2014-05-10 14:09

Det är mer än JOnte som inte förstår vad du skriver, hjälper tyvärr inte läsa det många ggr. Hur skall du ha det med var femte gris, är den skjuten på åtel eller har bara var femte gris besökt en åtel?
Varför tar DU upp wienerbröd om de kan uteslutas i resonemanget?
Även din beräkning av kostnaden av 100 ton foder är väldigt märklig. Här kostar morötter 135kr/ton fritt hemma och betor 420kr/ton fritt hemma. Nu är verkligheten sådan att med rätt kontakter med bagerier ,affärer, sjukhem mm kan du få mycket foder gratis el till en mycket låg kostnad. Många jägare har dessutom tillgång till traktorer med vagn el bilsläp så inte heller transporterna behöver bli alltför dyra. Vad lever svinen av när det är tjäle i marken? Varför försöker du odla en myt om att svinen är svårjagade? Jag har på 40års älgjakt bara skjutit 20 älgar men mindre än 10års svinjakt har resulterat i över 100 svin. Samtliga svinen skjutna utan rörlig belysning el ljusförstärkare jag saknar dessutom åtelkamera som jag uppfattar är av större intresse än själva jakten för många sk jägare. Av de svin som sköts 12/13 hade mindre än 10st trikiner och ingen av dessa i något vargområde.

26. # 21

2014-05-10 13:33

Jag hade för ca 20år sedan också tamsvin hägnade i skogsmark men var tvungen utfodra dom för att de skulle överleva. Så pratet om att svinen klarar sin foderstat själva utan att använda sig av odlade grödor tror inte jag på.

25. Det är ingen som sagt...

2014-05-09 23:06

...att svinen endast kan få trikiner från varg, däremot att vargen är full med mask. Och när vargen etablerar sig i svintrakterna så ökar problemet.

I områden med en så fullständig utfodring av svinen att de endast äter vid foderplatserna, där borde knappt en trikinsmittad råtta slinka ned.

Jo, 961L, vildsvinen kräver sin jägare. Det är inte som den korta smygjakt i gryning/skymning på rådjur som jag föredrog. Grannen som är en inbiten jägare sedan barnsben ser jag lysena av när han åker för att hjälpa sina nattvakande grabbar när de skjutit en gris, ofta rätt sent. Sedan vet man att det tar ett tag innan de kommer i säng. Grannen är pensionär, men grabbarna hans har jobb att gå upp till. Överskott på gris säljer de för en liten peng till ett viltslakteri, men jag antar att trikingrisar inte ger en krona i ersättning.

Nej, alla dessa parasiter tar bort glädjen ur skogen. Snart törs man inte ta en näve blåbär längre.

24. #23, JOnte be någon hjälpa dig läsa vad jag skrivit

2014-05-09 23:06

Uppenbart så förstår inte JOnte vad jag skriver, be någon hjälpa dig.
Ytterligare förtydligande: Ingenstans skriver jag att ENDAST varg har trikiner, tvärtom har jag i ett inlägg räknat upp en lång rad arter. Så vad källan till trikiner är i Kalmar kan jag inte veta, men en död varg är inte utesluten, ett dött lodjur är en möjlighet, eller något annat.
Sedan skriver jag i #20, citat: "Jag skriver INGET om vad som i verkligheten läggs ut - jag beskriver med lite enkel räkning vad som skulle behövas läggas ut om alla åtelbesökande grisar skulle leva enbart på utlagt foder." JOnte lägg märke till "OM"!
Läs och läs om, JOnte till du förstår vad där står.

23. 61, kan du vildsvinsjakt ?

2014-05-09 17:20

Vi pratar inte om åtlar som problem, vi pratar om utfodring, där man lägger ut tonvis med foder till grisarna.
Det finns trikinproblem i Kalmar län, men här finns inget vargproblem. Vargen kan helt enkelt inte vara orsaken till trikiner här. Visst det har förekommit någon "vandrare" av varg här men det är allt, för mig ingen observation närmare än 30-40 km, men vi fick ett trikinsvin för 1 år sedan
Och du, 365 000 ton i nr 16 är 365 000 000 kr dvs 365 miljoner kilo, har vi en stam på 365 000 vildsvin i landet blir det 1 ton foder per gris, dvs 3 kg per dag per gris, smile.

22. Varg med trikiner är hotet, inte utfodringen!

2014-05-09 16:10

Jo, du har helt rätt "Intressant konflikt", vildsvinen lever och förökar sig utmärkt på naturlig föda, utom vid tjäle. Men skall man JAGA vildsvin så måste man ordna så att svinen kommer till en åtel där man har belysning och en bekväm koja med värme. Och eftersom svinen är ett svårjagat vilt så håller de sig undan om man skjuter. Att jaga med hund är roligare men problemet är detsamma; man vill ha åtlar som svinen kommer till, och skjuter man så håller svinen sig borta ett tag. Dessutom är det ont om effektiva grishundar. Drevjakt samma sak, kör man drev för ofta så försvinner svinen. Att så många är emot åtlar är nog inte i grunden därför att man tror det blir många svin, nej, orsaken är nog att man är orolig för att grannen får skjuta svinen. Det är det gamla vanliga "Jag vill också ha, vill ha, ....".
Men när varg och svin blandas då stiger trikinförekomsten och svinjägares intresse rasar - men antal svin ökar snabbt. Vad gör LRF åt det?

21. Vildsvinens föda kan...

2014-05-09 15:12

...man hitta många uppgifter om, här är en vanlig källa http://sv.wikipedia.org/wiki/Vildsvin

Jag har haft tamsvin som klarade sig bra på endast de rötter och djur som fanns i backen där jag hägnade dem, och tror inte för en sekund att vildsvinen skulle klarat sig sämre. Vi har mycket vildsvin här i trakten trots att de stora fodergivorna har upphört sedan ett antal år tillbaks, och de som lägger ut potatis märker att vissa tider på året så blir potatisen liggandes, grisarna är helt enkelt inte intresserade.
Gristoppen är inte nådd ännu. Och med trikiner i köttet blir det svårare att hålla tillbaks antalet.

20. #19, JOnte - läs!

2014-05-09 15:11

Jag skriver INGET om vad som i verkligheten läggs ut - jag beskriver med lite enkel räkning vad som skulle behövas läggas ut om alla åtelbesökande grisar skulle leva enbart på utlagt foder. Som JOnte tycks ha insett så är det orimligt. Grisarna lever i stor utsträckning på naturlig föda och gröda. Alltså JOnte - jag påvisar att grisarna INTE i större utsträckning lever på åtelmat.
AnderS - jag säger INGET om hur stor andel av alla grisar som besöker åtlar. Jag säger bara att jägarna skjuter troligen inte ALLA åtelbesökande grisar, jag har gjort ett antagande om en av fem, sannolikt alldeles för bra för att vara sant. Slutsatsen är att grisarna INTE i hög grad lever av utlagd mat.
AnderS bör nog ha lite bättre hänvisning till sin uppgift om 100 ton foder på 250 hektar mark – sådna uppgifter har en tendens att vara vandringssägner. Foder kostar mellan 50 öre och 5 kr per kilo, dvs. minst 50000 kr upp till 500000 kr på 250 hektar - jag tvivlar, för det behövs nog 150 grisar för att äta så mycket på ett år, i själva verket behövs det säkerligen minst 300 grisar, med tanke på att jakt skrämmer dem. Få jägare är dessutom stadd vid sådan kassa att man lägger uppåt en halv miljon i grismat på en liten mark. Om det förekommer så är det sannolikt i så liten skala att det inte påverkar grisstammen märkbart - och utlagt foder lär till övervägande delen ruttna. Men AnderS kommer inte ifrån att det jaktåret 12/13 sköts ca 100000 svin, vill man öka avskjutningen så är åtelförbud inte rätta vägen, utan i så fall skall åtelkameror, rörlig belysning och nattsikten bli tillåtna. Förbjuds utfodringen så kommer jägarnas intresse att falla som sten, och stopp för utfodring kommer inte kompensera för alla grisar som skjuts. LRF är på villospår i svinfrågan, det blir svinris åt medlemmarna. För det är markägarna som bestämmer och det är ägare/arrendatorer som tjänar på att sälja svinfoder. Mängden wienerbröd är försumbar och kan utelämnas i denna diskussion - det är vulgärpropaganda! SJF drömmer om grisförvaltning och grisskötselområden och grisvårdsavgifter mm. Låt det stanna vid drömmar! LRF skäller på svinen, men i vargfrågan sover LRF tungt, men lär snart bli väckta.

19. 16 räkna lite 961L

2014-05-09 09:33

Du säger 365 000 ton foder körs ut, kan du räkna ut vad det blir per vildsvin.

Utan att veta det stammens storlek kan jag säga att den siffran är helt tagen ur luften.

PS typ 1 000 kg per svenskt viltsvin i utfordring är ju helt orimligt, det begriper flertalet

18. Svinstammen har blivit för stor ( Lokalt )

2014-05-09 09:32

Stödutfodra vilt när de har det svårt, dvs matbrist eller svårt komma åt maten är helt OK.

Men att "göda" vilda djur tror jag skapar mer problem än nytta. Det skapar obalans i naturen.

Jag tycker mig notera att nytillkomna arter gärna växer otroligt snabbt ett tag efter etableringen.

Skarv ( Skarv i Kalmarsund )
Mördarsniglar mer ä halverats på min tomt
Vildsvin
Kanske minken när den kom, men då var jag för ung.
Vargen, som tas upp i alla artiklar på denna sida, har väl också god tillväxt förmodligen har den än så länge god tillgång på mat, Älgstammen idag är kanske 50 - 100 gånger så stor som när vargen utrotades, förra sekelskiftet sköts det några 1000 älgar årligen.

man notera att enligt jägare kan jaktbart vilt aldrig blir för många och rovdjur aldrig för få.

Nu är förhållandena i Småland så att vissa områden kan tåla en ganska stor stam vildsvin, men ställa till med stora problem inte alltför långt bort. Dvs vissa markägare älskar svinen andra hatar dom, och kan åsamkas stora skador och stora ekonomiska kostnader.

17. # 16

2014-05-09 09:31

För mig och lantbruket är problemet att det utfodras och inte vem som gör det. Klart att de flesta markägare inte håller med mig eftersom de inte drabbas av några skador av svinens härjningar. Att grisen skulle vara svårjagad håller jag inte med om. Förstår inte alls varför bara var femte gris besöker åtlarna? Visst går det åt många lass betor, morötter, spannmål dessutom utfodras med bakverk och annat redan olagligt. Det finns jägare som årligen utfodrar med ca 100 ton på mark som är mindre än 250ha och dessutom saboterar grannens åtel! Givetvis kommer inte åteljakten upphöra för att överutfodringen förbjuds. Min fråga angående vad svinens självfixade foderstat kvarstår.

16. AnderS och svin på skogen

2014-05-08 14:38

Det är fortfarande MARKÄGARNA som utfodrar gris själva eller genom ombud. Om alla markägare höll med dig AnderS så skulle ingen utfodring ske - men grisarna skulle finnas kvar och ingen skulle jaga dem. Gris är ett svårjagat vilt, men det till trots så sköts under jaktåret 12/13 närapå 100000 grisar i landet, antag att detta är en femtedel av de som besöker åtlarna, så behövs bara för denna avskjutning 365000 ton foder - börjar bli rätt många lass?
Det skjuts ju ett ringa antal på tillfällighetsjakt, drevjakt och riktad jakt med hund - men även dessa jägare föredrar att det finns åtlar. Så, AnderS, jag förstår att det är svårt att hitta någon referens som visar att utfodring ökar antal svin - du skall ju dra ifrån de 100000 grisarna som fälls av jägare.

15. Visst räknar jag lågt...

2014-05-08 14:38

...när jag använder 2 kilo på frilevande djur och bara räknar de som tas ur skogen, inte de som finns kvar.
Jag tvivlar inte på att vissa, framför allt gods, lägger ut flera hundra ton för att skapa jakttillfällen för sina betalande kunder, utan att bry sig om vilka problem de skapar lokalt, men de flesta jaktlagen lägger nog inte ut fler kg foder än de tar ut kött ur skogen.
Grisen klarar sig bra i Sverige utan utfodring, och kommer inte att sjunka till ett litet bekymmersfritt antal om man slutar fodra dem. Får de alla trikiner så kommer inte godsen att sluta fodra, eftersom de som jagar där knappast är ute efter köttet, däremot kommer vanliga jägare att sluta. Och vildsvinen lägger sig knappast ned och dör när stammen växer över fodertillgången utanför åkrarna...

14. # 12

2014-05-08 08:13

Det var inte några större mängder foder som går åt i din beräkning för att göda svinen i hela Kalmar (län?). 550 lass med betor och morötter täcker nog inte så stor del av Kalmar län, lägger du sedan till all majs och spannmål som också används kommer du upp i helt andra siffror. Vilken är svinens självfixade foderstat?

13. Svineri!

2014-05-08 08:12

Referenserna till hur svinen påverkas av utfodringen och vilka som utfodrar heter VERKLIGHETEN, även kallad egen erfarenhet! 961 jag tvivlar inte alls på att du läser alla undersökningar och rapporter du lyckas hitta men de är alltid mindre värda än den sanna verklighet jag lever i. Selektiv avskjutning av svinen kopplat till ett utfodringsförbud löser problemet för många av oss som är drabbade av svinens härjningar.

12. Vargen...

2014-05-07 18:35

...och dess parasiter är i kraftig ökning, och oron är befogad även om vissa inte ser längre än näsan räcker.
Klart att stora mängder stödfoder ger resultat, framför allt lokalt, men den största delen av svinens foderstat fixar de själva. Tänk efter, om ett svin behöver 2kg per dag och de 15 000 skjutna svinen skulle vara produkten av utfodring så skulle det betyda 2x365x15 000= ca 11 000 ton foder bara i Kalmar.

11. JOnte

2014-05-07 16:31

Och vilken referens har du till det?

10. 961L Klart utfodring ger ökad tillväxt

2014-05-07 15:47

Nej 961L. Även i Kalmar län har det varit några tuffa vintrar, inte den senaste dock, men eftersom vildsvinen via utfordring har tillgång till mat, nästan obegränsat, klarar de vintern utan problem. Att säga att den generösa utfodringen inte påverkat svinstammens tillväxt är bara löjligt, i så fall skulle inte stödutfodring av annat vilt heller ge några effekter, och det är nog de flesta överens om att stödutfodring ger ett märkbart resultat på stammarna.
Ofta är det jägare som stått för utfodringen, men inte alltid, men efter att avskjutningen fördubblats så är nu stammen hanterbar, i vart fall lokalt men så har det ju skjutits 15 000 vildsvin i Kalmar län förra året.
Men jag klagar inte, vildsvinsjakt är spännande men det skall inte vara så att man känner en press på att jaga för att vildsvinsstammen måste ner, Alla mår nog bäst av en balans, en jaktbar stam men inte överstor som rimligen skapar problemen.
Tyvärr finns det en del djur med trikiner men kom inte med era vargargument för det finns inte annat än enstaka vargar på genomgång i mitt hemlän.
PS har aldrig sett varg eller spår av varg. Lo kanske vart 3 år eller så och björnen är väl minst 50 mil bort, ändå trikin oro, inte obefogad sådan oro.

9. Grisar, vargar och propaganda

2014-05-06 13:17

Bäste AnderS, trist att du har sådana grisproblem. Men det är markägarna – inte jägarna - som direkt eller indirekt utfodrar vildsvinen. De undersökningar jag har sett visar på att utfodring har ringa betydelse för vildsvinen förökning och utbredning – men är nödvändig för effektiv jakt. När lo och varg har ökat trikinfrekvensen hos vildsvin, grävling, räv etc. ordentlig så kommer jakt på vildsvin att i stort upphöra. Utfodringen kommer även den att upphöra, men svinen kommer att äta den mat som finns, dvs. jordbruksgrödor, och utan jägare kan de äta i lugn och ro.
Det var synd att Fredin inte anammade mitt förslag om valrossar och isbjörnar som avledningsmanöver. Ty Fredin visar inga tecken på att förstå vad hon läser – med en märklig avledningsmanöver via en SVA-tabell visande trikinfynd hos björn och vildsvin(!) vill hon tydligen visa att jag ljuger när jag visar till vetenskapliga rapporter som anger att ungefär VARANNAN LO och VARG har trikiner. Vidare menar tydligen Fredin att det är lögn som står i den vetenskapliga rapporten, som anger att trikinfrekvensen i rovdjursglesa områden i Lappland till ett par procent, och frekvensen stiger till närmare SJUTTIO procent i rovdjurstäta områden i södra Sverige. Fredins synes göra gällande att detta är fel med hjälp av sin något underliga hänvisning till SVA-tabellen över trikinfynd hos björn (några procent) och hos svin (några promille!). Valross och isbjörn hade varit precis lika bra.
Varg och lo kommer att öka trikinfrekvensen hos vildsvin; och trikinsvin vill ingen jaga och svinskadorna på jordbruksgrödor kommer att stiga. Det, AnderS, är den troliga utvecklingen framöver. Att vargstammen samtidigt kommer att explodera är ingen tröst för din del, vargar hindrar inte svinens skadegörelse nämnvärt.
Nu väntar jag bara på att Fredin skall visa att de vetenskapliga rapporterna är lögn, och att det är lögn att vargar springer omkring med en jättestor biologiska MASK-mångfald i magen; till exempel hakmask, lungmask, bandmask, sugmask, hårmask, mag-tarmmask, magmask och annat.

8. Intressant!

2014-05-06 11:54

I bara tre kommentarer (#5-7) på en (1) artikel sammanfattas hela rovdjursdiskussionen, eller rovdjurskriget om ni vill.
- Välj den "fakta" som passar din egen position och argumentation.
- Länka.
- Missbruka statistik för att motbevisa motståndarens "fakta".
- Länka.
- Visa på den spridning i brukarledet som kanske är det bästa vapnet betraktarsidan har.

Och allt bara för att politikerna glömde att göra en konsekvensutredning innan de gav betraktarsidan representanter VETO i miljöfrågor där de inte behöver ta, och bevisligen inte heller tar, det minsta ansvar.
Och nu börjar potatisen bli så het att ingen politiker vill/törs ta i den igen...

Hur ska det här ända?

7. Svineri

2014-05-06 09:15

Inget problem för lantbruket om "jägarna" slutar jaga vildsvin för samtidigt slutar de förhoppningsvis med sin överutfodring av svinen. Och då försvinner svinens ohämmade expansionsmöjligheter. Det är enkelt att begränsa svinen om ingen utfodring sker!

6. Vem är det egentligen som far med lögner 961L?

2014-05-05 11:41

Jag har aldrig påstått att räv eller grävling är högre belastade med trikiner än vargen, men med så pass många fler så är riskerna för att vildsvin får i sig trikiner från döda exemplar av dem, betydligt större än att trikinsmitta i vildsvin skulle komma från döda vargkroppar.

Om du tittar på hur många fall som upptäckts när det gäller vildsvin sedan 2007, så kommer det absoluta flertalet från Småland trots att det där inte finns annat än vandringsvargar, medan Örebro och Västmanland har relativt gott om både varg och vildsvin, och ändå så få fall. Hur förklarar du det?

http://www.sva.se/upload/Redesign2011/Pdf/Djurhalsa/Zoonoser/trikinfynd_tabell.pdf

För övrigt blir det närmast löjeväckande hur en del försöker greppa små halmstrån för att ge vargen skuld för allt elände. Det bidrar närmast till att människor med lite sunt bondförnuft helt tappar respekt för de påståenden som kommer från jägarkåren, och det är jägarna definitivt inte gynnade av.

5. #4, Kerstin Fredins ansvarslösa lögner

2014-05-04 22:41

Kerstin Fredin söker felaktigt göra gällande att räv och grävling är hårt trikinbelastade, och att det är räv och grävling som huvudsakligen sprider trikiner, och INTE lo och varg. Dumma insinuationer; hur stor del av döda grävlingar och rävar som undersöks för trikiner, påverkar inte, eller i mycket ringa mån, den verkliga förekomsten hos arten i fråga! Kerstin Fredin försöker återigen med logiklösa retoriska frågor etablera lögn som sanning. I tidskriften Acta Veterinaria Scandinavica 2010 redovisas en studie över trikinförekomst i Norge, Sverige och Finland. Totalt ingick i studien ca 2500 djur, varav ca 25 % hade trikiner. Av lodjuren hade 5 av 10 trikiner, av vargarna hade 4 av 10 trikiner, mårdhund 3 av 10, rödräv 2 av 10; hos uttrar, mårdar, grävlingar etc. var trikinförekomsten låg, mindre än 1 av 10 hade trikiner. Att LODJUR och VARG i EXCEPTIONELLT hög grad har trikiner anses bero på att varg och lo äter andra trikinsmittade rovdjur. Att stora rovdjur som varg och lodjur ökar frekvensen av trikinsmitta framgår av vetenskapliga rapporter, se till exempel Christian MO Kapel vid Danish Centre for Experimental Parasitology: ”Trichinella in Arctic, Subartic and Temperate Regions: Greenland, The Scandinavian countries and the Baltic states”. I en studie visar C. Kapel att förekomsten av trikiner är mycket högre i Finland än vad den är i Norge (och Sverige). Orsaken anges vara att Finland har gott om rovdjur. Danmark, som i princip saknar varg och lo, är nära nog fria från trikiner. Norge, som håller efter de stora rovdjuren, har nära nog inga trikinfall hos tamdjur, och få fall hos vilt. I Sverige var det, sett över samtliga undersökta djur, stor skillnad mellan Lapplands 2.6% trikinsmittade (med glesa stammar av lo och varg), till rovdjurstäta områden söderut, där upp till 67% (!) av de undersökta djuren var smittade av trikiner.
När varg- och vildsvinspopulationerna alltmer blandas leder detta till att antal trikinsvin ökar – detta leder i sin tur till att färre vill jaga gris – vilket i sin tur leder till fler svin och större skador för jordbruket. Allt ihop därför att en skara extremister i WWF, Naturskyddsföreningen etc. vill ha varg på annans skog, och en flat riksdag som inte förmår sätta folkets väl i främsta rummet.

4. Hur ofta tror du man undersöker räv och grävling

2014-05-04 17:26

……med anledning av trikinförekomst 961L?
Även kött från tamgris måste trikintestas för att köttet ska få säljas, och vad tror du anledningen är till det? Hur skulle tamgris få i sig trikiner från varg? Inte heller lär de få smittan från räv eller grävling, men väl från smådjur som dessa äter.
Men visst, det viktiga är väl att man fokuserar problemet på vargen, istället för de verkliga orsakerna till att smittan sprids.
Här är vi t o m så försiktiga att vi tar ur vildsvinen hemma, och kör tillbaka tarmar m m till skogen först efter att trikinproven visat sig var negativa.

3. #2, Kerstin Fredin glömde att valrossar och isbjörnar också har trikiner

2014-05-04 12:21

Det förvånar mig att Fredin inte varnar för att valrossar och isbjörnar kan ha trikiner, Fredin söker alltid diskutera något som inte bara är utanför ämnet, utan så långt ifrån ämnet som det går att komma. Men för att hålla oss i närheten av relevanta fakta så uppges enstaka fall av trikiner ha hittats hos många djurarter; hund, katt, grävling, hermelin, mård, råtta och mink, björn, räv, lodjur, vildsvin, varg, valross, isbjörn, hästar, tamgris, fåglar och reptiler. Men den högsta frekvensen av trikiner hittas hos VARG och LODJUR, vilket anses bero på att dessa äter räv.
Vilka färska trikinfall har vi i Sverige? Jag har inte hittat några fynd med grävling, av närmare 100000 skjutna vildsvin så är det alltid några som har trikiner. Några obducerade vargar med trikiner:
Varg påkörd 20120508 på E18
Varg ref nr VLT1365/12, okänd dödsorsak
Varg nr 9 skjuten licensjakt 2010, Näverberget, Dalarna
Varg nr 22 skjuten licensjakt 2010
Varg nr 27 skjuten licensjakt 2010
Därtill hittades hos dessa vargar hakmask, lungmask, bandmask, sugmask, hårmask, mag-tarmmask, magmask. Hos vargar kryllar det verkligen av liv – maskar.
I södra delarna av Finland är frekvensen av trikiner hos varg och lodjur över 50 %.
Jag kan inte se att man hittat någon trikinsmittad grävling – den fredinska logiken säger då att då är det just grävlingar som kommer att smitta vildsvinen med trikiner. Och inte varg – trots att frekvensen smittade vargar är hög.
Det är fullständigt självklart att när vildsvins- och vargpopulationerna blandas alltmer så kommer frekvensen av trikiner och andra parasiter och smittoämnen att öka kraftigt hos vildsvinen. Och vem vill vaka en natt för att skjuta trikingris? Inte heller går det att sälja jakt på trikingris. Även detta är ett explosivt vargproblem som kommer att smälla relativt snart därför att ingen vet hur vi skall kunna minska antal vargar i Sverige. Skulle vara intressant att få höra om Lena Ek redan har fattat massa beslut för att förekomma denna förutsebara katastrof. LRF sover troligen.

2. ...och hur tror du det är med trikinsmitta....

2014-05-03 17:41

...när det gäller räv och grävling då Anders Lundberg. Dem har vi ju betydligt fler av, och det händer tyvärr att kropparna av dem får ligga kvar, efter att de har blivit skjutna av jägare.
Småland verkar f ö vara det enda ställe där trikinsmittade vildsvin påträffats än så länge, och där finns det ju jättemycket varg - eller hur?

1. Ätit av död trikinsmittad varg?

2014-05-03 13:20

Är det inte så att ca 30 % av vargarna är trikinsmittade och även de dör naturligt och vildsvin äter av döda djur?
Så med minst 1 000 vargar inom några år, som dör naturligt, kommer det att innebära massor med trikinsmittade vildsvin? Vem vill då jaga vildsvin?

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons
  • AnnonsFähallen Jakt AB