• Allmogejakt

Moramoderater vill hejda vargtillväxten

NotiserPublicerad: 2009-03-24 21:36

Moderaterna i Mora vill undvika flera års utredningar om den framtida vargstammen och föreslår att vargstammen ska hållas på 200 djur.

Dalarnas tidningar rapporterar att moramoderaterna skrivit en motion i ämnet till moderaternas arbetsstämma i augusti. De misstänker nämligen att den kommande regeringspropositionen, om den framtida rovdjursförvaltningen i Sverige, kommer att föreslå fortsatta utredningar som fördröjer förvaltningsjakten flera år.
– Moderaterna ska verka för en jämn fördelning av varg över hela landet där varje län får förvalta vargen efter egna beslut så att fördelningen behålls, skriver Gunnel Söderberg för moderaterna i Mora.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

3. En gles spridd rovdjursstam är en omöjlighet

2009-03-28 11:53

Om vi skall ha en begränsad vargstam på säg 150 vargar spridda över hela landet så kräver detta att någon räknar dem, att någon ser till att de är jämt fördelade och att någon skjuter ALLA övertaliga vargar. Det går åt förfärligt många människor för dessa meningslösa uppgifter.
Är det möjligt?
Knappast och nuvarande rovdjurspolitik har väl snarast visat att trots en enorm insats av personal och mängder nya lagar så går det inte att hålla en spridd rovdjursstam på en viss nivå.
Enda möjliga lösningen och även den billigaste lösningen är att ha fri jakt på de stora rovdjuren och komplettera med skottpremie i de fall detta behövs.
Tusentals byråkrater, spårare, övervakare, besiktningsmän, bajssamlare, forskare, poliser, jurister mm. kan ägna sig åt produktiva verksamheter. Äldrevården är i skriande behov av dessa resurser.

En del rovdjur ur samtliga arter kommer alltid att överleva i små stammar i lämpliga områden. På detta vis kan alla vara nöjda, de fåtaliga medlemmarna i Rovdjursföreningen kan sitta i sina fåtöljer i sina stadslägenheter och njuta av det mervärde rovdjurens närvaro ger dem.

Alla vi andra kan njuta av en natur med stor mångfald och talrika viltstammar och där människor kan bo och producera nyttigheter även i glesbygden och där alla kan vistas i naturen utan oro och rädsla för stora rovdjur.

Vad sysslar våra politiker med?

2. Antal i hela landet.

2009-03-25 21:50

Max 150 st i Skandinavien det räcker mer än väl.
Av dessa kan det väl vara ett 50:tal som springer runt Maud och Sergels torg.

1. Frågan är allvarligare än så, detta är undermåligt.

2009-03-25 09:38

Inte vet jag vad detta utspel speglar! Men ett borde man kunna kräva, och det är en uppgift på hur många vargar de anser ska finnas i Dalarna. Vägen mot det målet bör också naturligtvis ha föreslagits. Heja på moderaterna! Hur många vargar anser ni Sven Erik Alhem ska ha på sin hemmaplan i Skåne?

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsEngelsons