• Älgskadefondsföreningen

Mörkt år för tamdjursägare

NotiserPublicerad: 2013-03-25 14:49

Under 2012 skedde rekordmånga rovdjursattacker mot tamdjur, enligt en sammanställning gjord av Viltskadecenter.

Under 2012 skedde 160 rovdjursattacker mot tamdjur. 457 får dödades, 83 skadades och 59 är fortfarande försvunna. Av dem var det 412 totalt som dödades, skadades eller försvann under vargattack.
Vid 56 tillfällen var det lodjur som låg bakom attacken. Totalt 99 får dödades av lodjur, sju skadades och 14 försvann.
48 hundar attackerades av rovdjur, varav 27 av varg, 17 av lodjur, två av björn och två av örn. 15 av hundarna som attackerades av varg dog.
Det totala antalet tamdjur som attackerades av stora rovdjur förra året var 643 stycken, mest får.
Björn angrep totalt bisamhällen vid 36 tillfällen.
Totalt betalades 22 880 852 kronor ut till skadeförebyggande åtgärder.
Mest delades ut i Örebro län – fyra miljoner kronor.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

17. Ärlighet Uffe

2013-03-27 13:53

Jag ser att du i alla fall verkar ha slutat med lögnerna om vargens oumbärlighet för den svenska faunan och floran. Nästa steg är att erkänna att vargen är ett stort bekymmer för hållare av betande djur.
Då kanske du också inser att dagens problem är skapade av de som ändrade reglerna för skydd av dessa djur.
Fick vi som förr agera självständigt när rovdjuren närmade sig tamdjuren skulle det inte finnas några konflikter. Rovdjur hör hemma i vildmark, inte i kulturbygd. Var finns närmaste vildmark? Jo, öster om finsk-ryska gränsen.
Vargen kan anpassa sig till att leva varhelst det finns mat. Alltså skulle man kunna hävda att den kan "naturligt" leva även inne i städerna. Karl XI jagade varg på Djurgården.
Paris, Orléans och Åbo är städer som i historisk tid hyst vargar innanför stadgränsen.

16. Ulf läs rubriken

2013-03-27 13:53

"mörkt år för tamdjurägare" och vad jag skrev totala rovdjurstrycket och betänk att på det tillkommer ett ex antal renar som dödas av rovdjur, så det är ganska enkelt att konstatera att rovdjuren för med sig stora bekymmer för tamdjursägare och stora ekonomiska avbräck och som sagt lägg till Samernas avbräck så ser varje vanligt funtad människa att detta är ohållbart i långa loppet men det har ni ivrare svårt att se och ta åt er.
Så vad beträffar min signatur står jag för den och var står det att man inte får skriva under signatur en orsak kan vara alla dessa hot som kommer från vargkramarna nu senast rapparen uppe i dalarna med sin skenavrättning av jägare.
Ja du ulf det är just sådana fanatiska ekosofiska personer som dras till varkramarsidan inte helt fel om dessa organisationer rensade i sina egna led istället för att elda på hatet mot hela jägarkåren.

15. Hur många har slutat?

2013-03-27 07:26

Hur många har slutat med får och fäboddrift? Hur många har slutat släppa hunden på sina jaktmarker? Hur många har beslutat sej för att inte skaffa någon mer huskatt eftersom dom försvinner inom ett halvår? Var visar statistiken hur folk har blivit tvungna att upphöra med sina fritidsintressen,levebröd och hur deras vardag inskränkts?
Om alla bygger höga elstängsel runt sina djur. Och alla har sina katter och hundar kopplade vid rastning, jakt och träning. Då kommer statistiken visa att det inte sker några angrepp av rovdjur! Vill vi ha det så?

14. Calle Seleborg (och en hojtare #13)

2013-03-27 07:26

Calle! Både du och jag vet att traditionell djurhållning innebär, åtminstone delvis, lösdrift och att det innebär större risker för rovdjursangrepp. Särskilt när man inte har vallare eller boskapsvaktande hundar, lamor eller annat förebyggande. Det är väl inget vi är oense om? Tror inte heller att vi är oense om att "riktig" fäbodrift med framställning av fäbodtypiska produkter genom traditionella metoder är av stort kulturhistoriskt värde som måste bevaras.
Men för den skull ska vi inte ta bort naturligt förekommande arter ur vår natur. Arter och som var lika naturliga i fäbodriftens barndom. Det är här vi är oense. Du vill ha bort varg och någon fast stam av björn har du ju inte i ditt län. Jag tror att du egentligen har helt andra bevekelsegrunder för ditt vargmotstånd än fäbodbrukens rovdjursproblem.
Den anonyme signaturen "gråhundsjägare" menar att jag, i skepnad av SRF-lakej förvränger verkligheten och hänvisar till "tillförlitlig" statistik från Viltskadecenter.
Vad hojtaren inte förstått, är att den statistik jag kommenterade, var just den helt nyligt av Viltskadecenter publicerade viltskadestatistiken 2012. Vad var det i mina kommentarer om den rapporten som inte stämde med verkligheten? För övrigt representerar jag inte SRF. Jag representerar bara mig själv och jag debatterar inte anonymt.

13. Uffe Stridsberg

2013-03-26 13:14

SRF:s hemsida kan man läsa följande: "Angreppen på tamdjur minskade 2012 trots att vargpopulationen samtidigt ökade
varg angrep under 2012 totalt 412 får i Sverige. 307 av fåren dog, 74 skadades och 31 försvann. Övriga tamdjur som angreps av varg är åtta nötboskap och en get. Sammantaget handlar det om i 51 attacker av varg på 421 tamdjur. Vilket är en liten men dock minskning från 2011 då varg stod för 66 angrepp på 462 tamdjur, varav 455 var får."

De totala rovdjursattackerna har ökat på tamdjur enligt viltskadecenter som har tillförlitlig statistik, ändå fram härdar SRF och dess lakejer här i skepnad av Ulf Stridsberg att det har minskat.
Dessa fanatiska ekosofer försöker hela tiden att förvränga verkligheten genom lögner till rovdjurens fördel, dessa fanatikers tungor är nog vid det här läget svarta som kol.

12. "Statistikern" Uffe

2013-03-26 13:13

Ja du Uffe. Du förnekar dig inte. ”Bara” 8 % av Dalarnas fäbodar hade varit angripna. LRF i Skåne skriker i högan sky efter att ca 1 promille av fårbesättningarna varit drabbade. Vad tror du man skulle säga om 140 angrepp hade hänt, motsvarande 8 %?
Varför belasta ansvaret för skyddet mot rovdjur på de som inte vill ha dem? Vore det inte bättre om tillskyndarna tog fram skyddsmetoder och stod för alla kostnader.

11. Förbundet Sveriges Småbrukare...

2013-03-26 07:36

...kommer jag troligen att gå in i trots att jag inte har jordbruk. Man är välkommen där ändå. Här är deras startsida: http://www.sverigessmabrukare.se/
De beskriver sig bl.a. som "Ett förbund för ett giftfritt jordbruk, bra mat och levande landsbygd."

Om rovdjurspolitiken bl.a: "De ökande rovdjursstammarna är en stor anledning till att djurhållningen minskar i oroväckande takt. Särskilt hårt drabbade är skogslänen och fäbodbruket. Det skall vara varje djurägares oinskränkta rätt att skydda sina husdjur mot rovdjursangrepp."
Här kan man läsa en debattartikel med rubriken "Inget utrymme för varg i Sverige": http://www.sverigessmabrukare.se/senaste-nytt-fran-foerbundet
/72-inget-utrymme-foer-varg-i-sverige.html

Om jag minns rätt var denna text införd bl.a. i Dalademokraten för några år sedan. Undertecknad även av ledaren för motsvarande förbund i Norge.

10. Brynils!

2013-03-26 07:36

Visst uppfattar jag din ironi Brynils. Men att ha tamdjur i fäboddrift har alltid och i alla tider varit förenat med risker och jag förstår varje fäbodbrukares oro. Men, trots att fäbodlänen nu är de mest rovdjurstäta länen, så blev det inte mer än 16 angrepp vid de mer än 200 fäbodarna i landet. Dalarna var mest drabbat, medan Gävleborg bara hade ett rovdjursangrepp (björn) och säterbrukarna i Värmland var helt förskonade. För Dalarnas del var vargangrepp (4st) och björnangrepp (3st) de vanligaste skadeorsakerna. Som anti-varg-opinionen drivs i Dalarna kunde man väl förvända sig att vargen stod för mycket större andel. Björnen bråkar man ju så lite om i dessa sammanhang och Brynils oroas bara över vargreviren i hans närhet. Hur som helst, jag skulle väldigt gärna se att Brynils och andra fäbodbrukare kunde finna metoder att hantera sina rovdjursproblem, minska riskerna för sina djur ytterligare och kunna sova gott i sina fäbodstugor.

9. # 6 Statistik säger inte allt.

2013-03-26 07:36

När det gäller angrepp på jakthund, så är det väldigt många som slutat släppa sin hund. Då har ju värnarsidan nått sitt mål. Det som ökat är väl sällskapshundar tagna på tomten.
Sen skulle jag tro att det finns ett stort mörkertal. Om det blivit angrepp på något enstaka djur, varför meddela det och få reda på att man är helt värdelös som djurägare och dessutom bli morthotad av de mest extrema vargkramarna.

8. # 6 Tack Uffe!

2013-03-25 20:45

Tack, dina ord tröstar och lugnar mig inför sommaren. Nu kan jag sova utan att oroas!

7. Fäbodsommar

2013-03-25 20:30

Kan någon sia om hur det ska gå med våra kor, kalvar, får, hästar och grannens getter i Brudskogen i sommar. Hoppas alla förstår att det känns väldigt olustigt och osäkert. Aamäck och Äppelboreviren!

6. Samma nivå som för sex år sedan

2013-03-25 20:29

Rovdjursangreppen var inte fler än år 2006 och antalet vargangepp minskade i förhållande till 2006, 2008, 2009 och 2011. Angeppen av varg har inte ökat i paritet med vargstammens ökning, det är lätt att konstatera. Att det finns organisationer som hjälper tamdjursägare att stängsla in tamdjuren med rovdjursavvisande stängsel kanske spelar roll. Det är lodjursangreppen som ökat i förhållande till alla tidigare år utom 2006. Orsaken till det kan man ju fundera på, men en anledning är väl att fårnäringen totalt ökar med allt fler fårbesättningar. En anna orsak kan vara att lodjuren, som planerat är, ökar i södra delarna av landet där många fårbesättningar finns.
Sammantaget är rapporten alls inte larmande.

5. Reinfelth och co

2013-03-25 20:29

När skall denne figur vakna? Reinfelth är den högst ansvarige för denna våldtäkt på landsbygdens tamdjur. För honom tycks inte landsbygden ha något värde. Vi måste samla oss vi på landsbygden och utkräva fullt ansvar av honom.

4. Bara början

2013-03-25 16:37

Örebro län högst på utbetalningar. Inte konstig,t vi ligger precis mitt i hela sörjan av vargrevir. Men det blir snart bättre för det blir mindre och mindre tamdjur så då är det perfekt. Den väl uträknade agendan för småbrukare kommer att gå alla rovdjursvänner i händerna. sommargäster vår och sommar vinter och höst skall landsbygden stå för fäfot.

3. Vansinnigt att odla varg

2013-03-25 16:37

Om man slår ihop alla kostnader,så kostar varje varg över 1 miljon om året!!!

2. "Skadeförbyggande åtgärder"?

2013-03-25 16:37

Och ersättning för det som redan inträffat, är det inbakat i summan eller vad är totalen för rovdjurens framfart? Tacksam för ett förtydligande.

1. Ren lögn...?

2013-03-25 16:37

Ren räknas som tamdjur, men renägare räknas tydligen inte som tamdjursägare, eller..??

  • Annons Knivar nu
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsKnivar.nu
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB