• Älgskadefondsföreningen

Möte i februari om JRF:s vargflyttsuppdrag

NotiserPublicerad: 2010-02-03 17:25

Den 17 februari kommer förbundsstyrelsen för Jägarnas Riksförbund (JRF) att diskutera hur förbundet ska hantera uppdraget från regeringen att förankra inflyttandet av nya vargar.

Det var den 21 januari som regeringen fattade beslutet att bevilja bidrag ur viltvårdsfonden till JRF för 2010. För att få den årliga dosen av jaktkortspengar har regeringen kommit med ett nytt villkor. Tillsammans med Jägareförbundet ska JRF ”arbeta med lokal förankring av processer med flytt och införsel av vargar”, skriver regeringen om skälen för beslutet.
Det beslutade uppdraget beskrivs av regeringen så här:
”Bidraget ska användas till rådgivning, utbildning och information i jakt och viltvårdsfrågor samt sammanställningar av besluts- och arbetsunderlag till myndigheter. Jägarnas Riksförbund ska även arbeta för att lokalt förankra regeringens planerade åtgärder för att minska graden av inavel hos vargstammen.”
– Hur JRF skall gå vidare i sitt allmänna uppdrag gällande denna fråga kommer att diskuteras på nästa styrelsemöte den 17 februari, säger JRF-basen Solveig Larsson.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

21. Feltänkt från många

2010-02-08 11:20

Ni kan inte räkna in medlemmarna i SvJF i vare sig i pengadelen (för att finansiera förbunden) eller som support generellt för brottet mot överenskommelsen. Jag tror inte ens JRF kan räkna in alla medlemmar i den linje som en del förespråkar här. Extremfalangen står ensam, för vad säger LRF, Jordägareförbundet m fl som skrev under överenskommelsen, tror ni? Och vad säger regering & riksdag, Viltskadecenter & Grimsö m fl?

Det skall bli mycket spännande att se om JRF centralt vågar stå upp mot de mest rabiata (som skriver så högljutt här, alltid samma gäng), man gör det ju under galgen, verksamheten kan aldrig bära sig genom att JRF-medlemmarna (den del som vill betala) betala in de medel som saknas.

Oavsett vilket så kommer det ju ske ett medlemstapp för JRF, frågan är bara vilka styrelsen vill bli av med, nollvisionärerna eller "mittfältet" i JRF som tycker att det räcker om man agerar så man tappar finansieringen genom att vägra följa ett statligt villkor som vanligt synligt från processens början?

20. Capreolus

2010-02-07 21:11

Hur många intressegrupper har 300000 aktiva utövare. Vargkramarna har 3000. Betraktar du fotbollen som en liten intressegrupp. Antalet licensierade spelare är ungefär lika många som jägarna.
Och kom ihåg att vargen berör inte bara, kanske inte ens mest, jägarna. All småskalig djurhållning blir svår och dyrbar i rovdjursdistrikt. På sjuttiotalet satte Finland in militär och jakt från flygplan för att stoppa bandmasksmittan som kommit in vargarna från Ryssland. Varg i ödemark är ok, varg bland människor leder till död, misär och konflikter.

19. Jägaren och jaktens roll

2010-02-07 01:47

Hur kan en fritidshobby som jakten är, skapa sådana enorma, ja, helt ortoliga inlägg på denna spalt, över att 200 vargar finns i landet. Hat, utrotning, 0-vision, hunddödare, glesbygdens undergång, miljonkostnader per varg, etc. Frågan är om det finns någon så liten intressegrupp i Sverige som på ett så flagrant sätt slår vakt om sin hobby. Vilken är jägarens roll i naturen? Har ni ställt er den frågan någon gång? Vad tror ni att ni har för befogenheter? Ni har drabbats av storhetsvansinne och tror att ni äger det svenska djurlivet. Fan tror om ni inte är rejält ute i blåsväder. Jakt är en fin hobby som ska leva vidare, men inte på det sätt som ni ger utlopp för.
Jag har jaktmöjligheter men utnyttjar inte dessa, är vargvän, har ett alldagligt arbete, stor familj, och djur och natur som fritidsintresse och bor i varglän.

Är ni ute i naturen under icke jakttid? Har ni artkunskap? Jag "bor" i skogen på min fritid och träffar aldrig jägare under icke jakttid.
Till sist: Det viktigaste av allt. Jag är övertygad om att ni har ett tämligen inskränkt intresse för naturen. Jakt - är vad det handlar om. Med ett bredare naturintresse i botten och stor kunskap om djur och natur, så intar man en mera ödmjuk inställning till jakten som hobby. Låt vargen leva!

18. Vargkostnad

2010-02-06 13:34

Jag försökte göra en uppskattning för några år sedan där jag jag tog hänsyn till alla faktorer, direkta och indirekta. Notan slutade på 2-3 miljoner per varg och år. Och då räknade jag inte in bekämpningen och skadorna från de sjukdomar som vargen efterhand drar in till Sverige. Men det finns några frågor som vargforskarna inte vill ha svar på.
1. På vad sätt påverkar vargen ekologi och biodiversitet i kulturlandskapet?
2. Hur påverkas människors hälsa av oron med stora rovdjur i grannskapet?
3. Och så naturligtvis. Vad kostar detta vansinniga experiment?

17. ÄR DET...

2010-02-05 17:00

...någon i JRF som vet hur mycke VARGARNA kostar per/år? Eftersom Galventiken som vandrat in i Norge kostat 2,1 miljoner norska kronor enligt tidningen Ostlendingen!

16. Tack Kjell

2010-02-04 18:08

för din sammanfattning. Hoppas JRFs styrelse har den lika klart för sig.
Skicka dessutom den gärna direkt till Olof Liberg.
Jag stämmer in i de som säger. "Höj medlemsavgiften så JRF inte kan utsättas för utpressning av staten." Eftersom troligen de flesta spenderar 5-10000 per år på jakt är det en trivialitet för att ha en sant oberoende och demokratisk organisation för jakten i Sverige.

15. Det här...

2010-02-04 13:47

...kan bli en ödesfråga för JRF:S fortsatta existens som medlemsorganisation för jägarkåren, om vi nu faller undan för hotet om uteblivna pengar från regeringen om JRF förbundsstyrelse godkänner regeringens förslag.
Då är mitt förslag att vi OMEDELBART lämnar även detta förbund.
Måhända är det dags med ett upprop hos JRF-medlemmar var vi står i denna fråga. Frågan är i sig så allvarlig och med hög prioritet att det kanske blir nödvändigt att kalla till en extra årsstämma.

14. Tillbakablick

2010-02-04 12:03

Jag finner att det av flera skäl finns anledning att peka på några väsentliga bakgrundsfakta i detta ärende.
I kronologisk ordning har detta hänt:

I november 2008 träffade organisationerna miljöminister Andreas Carlgren inför regeringens proposition om rovdjurspolitiken. Miljöministern ställde då frågan hur organisationerna skulle ställa sig till omflyttning och inplantering av varg. SJF sa sig då stödja sådana åtgärder, under förutsättning att det sattes ett tak för vargstammen. JRF:s representanter sa sig inte se någon möjlighet att förbundet skulle kunna stödja sådana åtgärder, bl.a pga frågans laddade status ute i bygderna.

2009-03-19 skriver JRF i ett fem-sidigt yttrande över NV:s rapporter bl.a följande (D.nr:019-09):
"Det är Jägarnas Riksförbunds bestämda uppfattning att nya mål för vargstammen måste ta hänsyn till och utgå från människors behov och möjligheter att leva med den vargpopulation som målet anger. Fokuseringen på människors "vilja" att acceptera varg ger en helt felaktig infallsvinkel på problemet. Acceptans för varg är inte avhängigt av att "vilja" leva med varg, utan helt beroende av möjligheterna att "kunna" leva med varg utan att det mesta som för många människor representerar livskvalitet och trygghet försvinner."
"Kontakt mellan individer som kan skapas naturligt, är med hänsyn till vår ståndpunkt att den nuvarande vargnumerären i Sverige är en del av en stor gränsöverskridande östlig stam, den enda acceptabla lösningen."

2009-03-26 skriver JRF under ett mellan 6 organisationer överenskommet "Gemensamt kompletterande yttrande."
Detta dokument innehåller en INLEDNING och ett FÖRSLAG. (vilket en del på detta forum tydligen tolkar som ett avtal)
I dokumentet står bl.a följande:
"Förbunden har lyssnat till medlemmarnas önskemål? (frågetecknet står jag själv för) andra naturvårdsorganisationer och forskarna. Samstämmigt framhålls att naturlig invandring är att föredra framför aktiva åtgärder. Det råder därför stor enighet om att samhället bör avvakta 5 år innan aktiva åtgärder vidtas. Om det då visar sig att invandringen inte uppfyller behovet för att uppnå gynnsam bevarandestatus, bör redan invandrade vargar till norra Sverige kunna flyttas inom landet."

Det är alltså en stor avvikelse från förslaget när regeringen nu vill, inte bara omflytta, utan även ta in 20 vargar utifrån, under den femårsperiod som organisationerna samstämmigt var överens om att avvakta utvecklingen av den naturliga invandringen.

På vilken sida man än befinner sig, så är detta bevisbara fakta i allt tyckande.

13. Stoppa idiotin

2010-02-04 10:47

Kan någon förklara för mig varför mina pengar (jaktkortet ) skall gå till att det skall importeras och placera ut fler hundmördare i Sverige? De som hittar på något sådant kan placera ut dem själva, vi jägare kan inte tänka oss tanken att hjälpa till att placera fler hundmördare.

12. Själv kan jag inte...

2010-02-04 09:11

...förstå varför det plötsligt blivit så bråttom med inplanteringar.
Var det inte sagt att detta endast skulle tas till om generna inte
späddes på ändå? vilket det bevisligen redan gör. Dessutom skulle detta göras med en vargstam som frysts vid 210 individer, vilket är långt borta i dag. Nu verkar det som att dom inte vet hur fort dom skall kunna inplantera 10-20 vargar, och sen blir vi jägare anklagade för att inte fullfölja ingångna avtal och rent ut sagt utpressade att
göra som storebror vill...
Lekstuga alltihop!! Dom leker med folks rätt till att leva ett liv även
i glesbygden.

11. Flytta söderut

2010-02-04 09:10

Regering och NVV spelar med falska kort. Det sas att vargarna skulle flyttas och SPRIDAS i landet. Nu när det blir en skarp fråga, förstår dom att vargen inte är välkommen i t.ex. mälardalen. Då är det bara att spela med smutsiga kort och köra över län som redan har för mycket varg.
Både JRF och SJF är emot flera varg i t.ex. Dalarna.
Inte oväntat kommer hotet att anslag dras in, om förbunden är olydiga.
Hoppas verkligen att JRF står på sig att inte acceptera mera varg, där det redan är för många.
SJF verkar vara en organisation mera för sig själva än för medlemmarna.
SJF väljer vargar före arbetslöshet för egen stab, på till stor del drabbade medlemmars medlemsavgift.
Bättre med högre medlemsavgift än bakbunden av diktatorer.

10. Oavsett vad ni kommer fram tillpå

2010-02-04 02:47

mötet. Höj medlemsavgiften med 200 så att vi blir oberoende. Om det passar tar vi mot pengar från staten. Om det ställs orimliga villkor så avstår vi.Den som är satt i skuld är inte fri sa Göran Persson det är visdomsord trots att hann indirekt bär ansvar för vargplågan

9. Bättre med många än få?

2010-02-04 01:44

Tycker ni nollvisionärer verkligen att det är bättre med en stor genetisk svag vargstam än en liten genetisk stark vargstam? Nu om någon gång är måttet rågat och det är dags att kompromissa och lyssna på Sveriges majoritet!

För min egen skull skulle det inte göra allt för mycket med inga vargar alls i Sverige, men eftersom den nu är "naturlig" och samtidigt är genetisk svag så tycker jag absolut att det är bra med vargförflyttningar. Om ni i framtiden vill fortsätta med en beskattning av vargstammen är det dags att agera och förbereda sig för vargförflyttningar. Gärna hade det också kunnat flytta ner lite varg till den södra, viltstarka delen av Sverige.

8. Fler åsikter.

2010-02-04 01:44

1. Kontrollera om juridiken verkligen tillåter regeringen att villkora anslaget som föreslås.
2. I annat fall, fortsätt företräda jaktkulturen i Sverige och avstå anslaget. Förbli en förening för landsbygdens jägare, inte statens instrument för att utplåna oss själva.
Och du Gunnar på Kroppefjäll, vi låter medierna även i fortsättningen stå för dårskapen.

7. +200kr i medlemsavgift

2010-02-04 01:43

Gör mej inget. bara jag vet att förbundet står på våran sida i denna infekterade vargdebatt.
Det är vargen som ska vara innanför stängslet och inte vi som bor på landsbygdden.

6. Hur ska detta gå till?

2010-02-04 01:43

Hur övertygar man människor om att man ska få påspädning på den ohyra som rör sig i grannskapet.
Ska JRF plocka upp material från SRF och NVV och försöka övertyga djurhållare och markägare att det är mycket bättre med ännu fler vargar.
Det finns nog bara ett sätt. Ta bort kommunalskatten för de som bor utanför tätort i aktuellt område.
För ingen kommer att köpa argumentet att eftersom man fick skjuta en varg i grannkommunen är vi moraliskt skyldig att ta emot en.

5. Se till att JRF fortsatt är en demokratisk organisation

2010-02-03 19:04

Det är oförskämt av statsmakten att ställa detta krav. För det första är det ett frågetecken hur vissa av de vargar vi fått in i landet kommit hit. För det andra är det jägarnas pengar som statsmakten ställer krav om för att fördela. Viltvårdsfonden som används för denna utbetalning är de pengar som betalas för det statliga jaktkortet. Jag är övertygad om att JRF skulle vinna otroligt mycket på att avstå. Höj i stället medlemsavgiften och fortsätt att vara demokratisk i stället för att gå i statsmaktens ledband. Många lär ju strunta i att betala det statliga jaktkortet.

4. Tidernas chans till att lyfta debatten! Ta den!

2010-02-03 18:41

Nu har förbunden sin förmodligen enda och sista chans att visa var skåpet skall stå. Visa de organisationer som i åratal kört över jägarkåren med ett mycket väl genomtänkt mediapaket, för att skada och försämra för svenska jägare.
Förbunden har slapphänt och okunnigt bara kunnat se på hur dom blivit inte bara omkörda, än mer överkörda.
Ta nu chansen och kom upp på spåret igen, det behöver vi alla jägare.
Missar ni denna enda och klockrena chans till upprättelse, så är jag benägen att i framtiden behöva se er som mer sektledare än jaktföreträdare.
För att vinna terräng och utrymme i så känslig fråga som vargen, är det av yttersta vikt att detta sker genom samverkan och kompromissvilja. Då har vi alla senare chansen att nå visioner och uppsatta mål.
Skall nu trumpeter blåsa upp till vägran- och nollvisions-fanfarer, då är det att likna med årtiondets absolut klassiska självmål.
Sveriges samtliga journalister har säkert redan förberett våg 2 i sin mediastorm. Vill förbunden verkligen vara orsaken till startskottet av den dårskapen? Hoppas inte det för oss jägares skull – vi har fått skit så det räcker för ett tag!!!

3. +168 kr per jägare

2010-02-03 18:39

så slipper vi detta dilemma i framtiden. 168 kr per jägare motsvarar de ca 50 MSEK som förbunden nu måste "tigga om". Denna gång får nog förbunden ta skeden i vacker hand men alternativ finansiering måste utredas parallellt för att sedan snabbt kunna välja ny väg. Med egenfinansiering skulle förbundens styrka öka – det är ju inget som säger att inte fortsatta bidrag kan sökas men då utifrån en helt annan position.

2. Vargflytt

2010-02-03 18:38

Tycker inte att JRF skall ställa upp detta ytterst tveksamma ultimatum från regeringen. JRF skall hålla sig tlll nollvision på varg. Har man väl en gång ställt upp för vargflytt har man indirekt accepterat vargstam i landet. Blir sen svårt att trovärdigt ändra ståndpunkt. Låt Jägareförbundet få pengarna om dom vill ställa upp – pengarna kommer ändå delvis de det vilda till godo.

1. Jägarnas Riksförbunds...

2010-02-03 18:13

...viktigaste beslut i deras historia är detta!
Personligen hoppas jag att förbundet inte går med på att hjälpa myndigheterna med detta.

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons
  • AnnonsFähallen Jakt AB