• Älgskadefondsföreningen

Naturskyddsföreningen vill stoppa lojakten

NotiserPublicerad: 2011-03-03 16:25

Naturskyddsföreningen har skrivit ett öppet brev till regeringen där de vill ha svar på en mängd frågor kring lodjursjakten. Bland annat hänvisar de till EU-regler som förbjuder jakt på lodjur under parningssäsongen.

– Naturskyddsföreningen skickar nu ett öppet brev till regeringen med anledning av lojakten. Vi överväger att göra EU-kommissionen uppmärksam på den svenska licensjakten på lodjur, eftersom vi anser att den hotar att skada lodjursstammen precis som den just avslutade licensjakten på varg hotar att skada vargstammen, kommenterar Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen.

Förra året anmälde Naturskyddsföreningen, tillsammans med andra miljö– och djurskyddsorganisationer, den svenska vargjakten till EU-kommissionen. För drygt en månad sedan inleddes den formella rättsprocessen mot Sverige.

Bryter mot EU-regler
Nu menar Naturskyddsföreningen att även lodjursjakten bryter mot EU-regler som säger att man inte får jaga lodjur under parningssäsong. Den svenska artskydsförordningen ställer samma krav, men sätts ur spel av jaktlagstiftningen som inte implementerar motsvarande tvingande EU-lagstiftning.
– Licensjakten på lodjur lider på flera punkter av precis samma legala brister som vargjakten. Jakten sker knappast under strängt kontrollerade förhållanden och kravet på att jakten ska ske selektivt efterlevs ännu sämre än under vargjakten. Den svenska rovdjurspolitiken framstår allt mer otidsenlig och provinsiell. Vi uppmanar nu regeringen att ändra lagstiftningen och börja tillämpa EU:s regler, säger Oscar Alarik, jurist på Naturskyddsföreningen.

För nöjes skull
Naturskyddsföreningen anser att det saknas motiv för att licensjakt ska medges. De anser att den huvudsakliga anledningen till att licensjakten sker är att vissa, men långt ifrån alla jägare, ser ett nöje i att döda lodjur, eller vill döda dem för att minska konkurrensen om rådjuren.
Enligt Naturvårdsverket har 10 000 jägare registrerat sig som lodjursjägare.
– Just nu håller tusentals jägare som bäst på att döda ett hundratal vackra lodjur mitt under deras parningssäsong. Hur kan regeringen anse att det inte skulle störa lodjuren? Lodjuren har blivit allt färre under den senaste tioårsperioden, nu får det räcka med eftergifter till jägarna och deras fritidsintressen, säger Mikael Karlsson.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

23. Svar till Mikael Karlsson

2011-03-10 09:26

Underbart. Äntligen en som törs sätta ner foten och få bort alla maänniskor från allt vad jakt heter. Låt Lo och varg äta upp alla älgar och rådjur. Har mycket hellre björn, varg och Lo runt mitt hus en dessa jäkla människor som springer omkring o plockar svamp o bär. Plantera in mer rovdjur. Billigt för staten då läggs glesbygden ner. Glömde visst att våran el till ditt kontor kommer från glesbygden. Men importera Olje o kolkraft så kanske växterna också tar slut till slut. Och då kära Mikael då har du dina rovdjur att njuta av

22. Med anledning av svaret

2011-03-06 17:33

från SNF till stövarjägaren.
Där har vi det slutgiltliga beviset.
SNF kan vi uppenbarligen nu slutgiltligt läggas till de organisationer på extremistsidan som vill ha bort varje form av jakt, djurhållning. De vill ha bort människans påverkan på landsbygden, de önskar en enda stor vildmark utanför städerna. Som gammal SNF are så förfasas man av den våldtäkt som skett på en förening som har uträttat mycket bra och som stod för värderingar som delades av det mesta naturfolket. SNF (Nils Dahlbäck) bidrog mycket aktivt för att rädda våra gamla lantraser.

När vi inte jagar, vi jägare, så är vi ornitologer, naturfotografer, bärplockare fjällvandrare mm.mm. Vi avgudar den natur som vi har och har haft. Den abstrakta syn på naturen som nu fått fäste i många olika grupper känner inte många igen som verkligen vistas i naturen.

SNF föredrar att rådjuren tar slut, att lodjuren dör av svält.

SNF vill helt få bort människan ur naturen, människans aktiva roll ses som ett hinder för återskapandet av en vildmark, skapad av drömmar av drömmare och galningar.

21. Goddag yxskaft

2011-03-06 10:56

Jag ställde några frågor till Mikael Karlsson och hör och häpna, jag fick svar!
Med anledning av din inlaga om lojakt som i mitt tycke präglas av tyckande utan fakta vill jag ställa frågan till dig hur naturskyddsföreningen tänker i frågan när det gäller en helhetssyn på våra viltstammar. Det samlade rovdjurstrycket och restriktioner vad gäller jakt har för viltets del lett till att vi lokalt hyser överstora populationer av rovvilt. Som en konsekvens av detta minskar bytesdjurspopulationerna dramatiskt och en ökad tillväxt av rovvilt innebär i förlängningen att även dessa går tillbaka numerärt genom svält och sjukdomsrelaterade orsaker. Ett lysande exempel på detta är sälpopulationen på västkusten som med jämna mellanrum drabbas av valpsjukeviruset med känt resultat. Ni tycks bortse från det faktum att energiflödet genom näringskedjan minska med 90% för varje nivå och rovvilt är i allt väsentligt toppkonsumenter varför utrymmet för dessa är begränsat. Utan den begränsning av rovvilt som jakt innebär kommer enorma fluktuationer på sikt att bli verklighet i naturen, till vilken nytta?
mvh

Hej
Tack för mejl och synpunkter. Detta är en stor diskussion och jag vill bara kort svara med att föreningen inte delar den bild du har. Självklart behövs förvaltning av vissa arter men i frågan om lojakt handlar det om något helt annat, det är främst ett intresse från jägarhåll att jägarna ska få skjuta rådjuren istället för att lodjuren ska få ta dem, och det motivet för lojakt underkänner föreningen.
Vänlig hälsning
Mikael

20. 18 o 19

2011-03-05 15:53

har ni helt missat att jakten faktiskt vid en tidigare undersökning i år accepterades och förstods av svenska folket med en nästintill rungande majoritet?
Till och med av de flesta i storstäderna,nej det är en liten del av folket som sådana som tokmicke Karlsson företräder i sin iver att förbjuda allt som har med jakt att göra...
Mer riktig information till allmänheten är dock aldrig fel...

19. Ja

2011-03-05 10:01

Ja (18. Jägare) Det är en mkt bra början, får du inte ungdomar och den stora massan att förstå jakten, kommer du aldrig få acceptans för den. Men med tanke på hur lite förbunden har riktat sig till ''allmämheten'' och hur svårt det är för ungdomar utan föräldrar eller släkt som redan är involverade i jakt att få komma med i ett jaktlag..

18. Debatt

2011-03-04 23:25

Det bästa med torsdagens Lo djurs debatt var att det gick så sent på kvällen att många redan gått till sängs.Programet var upplagt som vanligt, avsluta med 5 min rovdjurs debatt och låt absolut inte någon från jägar sidan få förklara eller svara färdigt på någon fråga. Det finns ett ordspråk som säger att jakt skall förklaras och inte försvaras och hur det skulle vara möjligt när varken tiden finns eller motparten inte ens kan knipa käft i en ynka minut. Jag håller med de innlägg som ifråga sätter om Mikael Karlsson och naturskyddsföreningen endast skall företräda rovdjuren på bekostnad av våra åtminstone tidigare fina klövviltsstammar. Mikael förfasade sig över att lodjuret jagades under deras brunst tid, detta om något borde väl Mikael framfört redan vid lodjurs jaktens begynnelse. Jag har inte heller hört Mikael oroa sig över bockjakten i augusti vilket också går in i rådjurens brunst.
Ett förslag är de båda jägareförbunden slår sina kloka huvuden ihop och plockar fram en bra informations brochyr för icke jägare som förklarar jakten, det vilda som en naturresurs och varför vi skall jaga rovdjur. Detta skulle sedan skickas ut som välbehövlig information till samtliga hushåll i landet.

17. Sluta finansiera SNF

2011-03-04 13:05

Ett sätt att undvika att finansiera SNF är ju att välja bort alla produkter som har märkningen "Bra Miljöval", och kom ihåg att meddela t.ex. den gamla elleverantören varför du byter leverantör.
Bra Miljöval innebär att leverantören betalar en licens till SNF för att få använda den märkningen.
Själv bytte jag elleverantör till Skelleftekraft för något år sedan och känner mig mycket nöjd med det valet. Jag tycker det känns bättre att energin kommer från vattenkraften och att jag inte finansierar SNF, då jag helt tappat förtroendet för SNF pga deras rovdjurspolitik.

16. Dom vill...

2011-03-04 13:05

...också stoppa en rävjakt utanför Jönköping i morgon som har som mål att fälla 10 rävar. Dessa ska skickas till SVA för analys av dvärgbandmask. Ordförande i Jönköpingsförengen sägar att oron för dvärgbandmasken är överdriven och att det är viktigare med en kraftig rävstam. Sedan kommer det verkliga storljuget: SVA vill inte ha några rävar. Detta dementeras av SVA redan i artikeln!
Dom drar sig inte för nånting!

15. Ingen vinst

2011-03-04 11:26

Det Ungjägare skriver är tänkvärt, jägarna hänger inte med i mediasvängarna och riskerar att få ännu mer stryk i framtiden.
Jag såg också Glöersen och Karlsson på TV och det var inte mycket vettigt som kom fram.
Nu är ju programformen svårhanterlig och programledarna i TV verkar mest vilja få folk att prata i mun på varandra, ganska meningslösa program egentligen.
Det viktiga som inte kom fram var att lodjursstammen ökar eller är oerhört tät i vissa län i mellansverige, men att den kanske minskar något i resten av landet.
Att som nu minska tilldelningen i dessa rovdjurstäta län kan innebära dödsstöten för rådjursbeståndet där.
Då kommer lodjuren att minska där med och ingen rådjursjakt kommer att kunna bedrivas.
Vem vinner på det??
Sedan håller jag med om att jakttiden ligger fel och borde ändras, mycket märkligt att det inte redan har gjorts.

14. Vems företräder Mikael Karlsson?

2011-03-04 11:26

Frågan är vem Mikael Karlsson egentligen företräder idag. Han valdes som ordförande med ansvar för att tillvarata SNF medlemmarnas intressen i breda naturskyddsfrågor, men det enda forum han får sändningstid i är i rovdjursfrågan. Han har uppenbarligen tappat insikten i sitt breda uppdrag sedan licensjakten inleddes 2010. Med varg, lo och "syd-svenska björnar" som sitt sköld utgår hela hans debatt i att "skydda" rovdjuren med frontalangrepp mot jägarna. Inga sakargument i rovdjursfrågan finns. Nivån är pinsamt låg i en aggresiv och förnedrande ton, men när argumenten tagit slut, tar ju som bekant nävarna vid.
MK har gjort svenska jägare till sin huvudsakliga och personliga motståndare. Det är uppenbarligen personlig prestige som gör att han lägger sin argumentation på samma låga nivå som de mer extrema och små rovdjursgrupperna.

Så frågan är, vem företräder Mikael Karlsson egentligen? I alla fall inte de som förstår att naturen är en gemensam resurs som kräver samarbete mellan olika stora organisationer för bästa möjliga förvaltning, där jägarna är en av flera viktiga medspelare. SNF har via sitt språkrör Mikael Karlsson diskfalificerat sig själva vilket är synd. Gamla SNF och Jägarna mfl har ju en lång framgångsrik gemensam historia. Den har nu pulvriserats pga Mikael Karlsson´s personliga intressen. SNF´s medlemmar borde fundera på hur de vill uppfattas i framtiden, och vem som skall föra deras talan inför nästa årsmöte om det ska finnas hopp för vårat gemensamma intresse, svensk natur.

13. Mikael Karlsson

2011-03-04 11:25

Det han säger är ju inte relevant! Håller sig inte till fakta utan vräker ur sig dom mest befängda saker, som folk som inte sysslar med jakt går på!

12. bedrövligt dåligt

2011-03-04 09:37

såg debatten på 4:an igår.finns det ingen som kan prata för sig.glöersen stod där som en liten skolgrabbb som får skäll av läraren.totalt nedpratad blev han ju.M Karlsson han kunde i alla fall prata för sig även om han är hjärntvättad.

11. Nu har ni allt fel

2011-03-04 09:37

Nej nu har ni allt fel, Mikael Karlsson är inte alls jaktfientlig. Han debatterar bara de frågor som hans medlemmar vill att han ska ta upp. Så skrev han i SJ nyheter. Så tydligen så tycker en majoritet i SNF att det är fel att skjuta rådjur? Ja jisses vilken pajas, statsfinansierad pajas tom.
Men här får man väl ge en känga till Er äldre jägare också, för vänta bara när min generation som levt så långt bort från jakt och natur som man bara kan komma, kommer till makten. Då är det slut på jakt överhuvudtaget.
För får religösa församlingar dela ut biblar i skolan lär väl JRF och SJF få anordna åtminstone 1 temadag på ämnet djur och natur. Dock lös båda förbunden med sin frånvaro under hela min skoltid.

10. Enögd

2011-03-03 23:34

Mikael Karlsson uttalade sig härom dagen i Ekot och framförde åsikten att jägare inte skulle tillåtas skjuta så vackra djur som rådjur. Vad fan tror han att vargen gör? Människan ingår i samma system och har lika stor rätt att jaga som vargen. Och gör det dessutom väldigt humant. Pajasar som Mikael Karlsson och politiker håller på att fördärva den här nationen på område efter område.

9. Sluta stödja...

2011-03-03 23:23

denna horribla verksamhet ! köp inga produkter som har märken från naturskyddsföreningen och WWF.
Enbart penningkåta karriärister som inte uträttar ett dyft mer än att berika sig själva!

8. Inte förvånande....

2011-03-03 20:44

att detta om "övervägande"om EU-anmälan kommer när missnöjet om lotilldelningen är som hetast.Jag delar hans uppfattning att jakten borde starta tidigare, te.x samtidigt som Norge 1/2, vilket har avslagits hos NVV.Hoppas att Mikael Karlsson kan hjälpa till med detta.Resten av det han skriver kan vara av okunnighet eller är avsett som en ren provokation.Uttalande som -jakten sker knappast under strängt kontrollerande förhållande-att motiv för licensjakt saknas.Visar enbart Karlssons brist på respekt, för riksdagens etappmål och regelverket för rovdjursjakt, som är mycket rigioröst utformat.Det som ändå är mest chockerande är när han skriver-lodjuren har blivit allt färre under den senaste tioårsperioden och att det får räcka med eftergifter till jägarna-.Jägare i allmänhet ser inte lojakt som en eftergift, utan ett sätt att rädda en rådjursstam som är hårt ansatt av rovdjuren och hårda vintrar.Att lostammen i Sverige ökar har väl knappast någon kunnat undå, möljigtvis SNF med Mikael Karlsson i spetsen,som önskvärt borde uppvisa en större insikt i verkligheten och verka för en sans och balans i sina uttalande.

7. VET INGET?

2011-03-03 20:43

De bara går på sina extrema uppgifter i förhållandet till vad som finns, vad har de för belägg? De vet ju inte ens om revir som sedemera kommit fram, en uppmaning gå ifrån era stolar och vistas lite mera i naturen. Men det kanske era rupor inte tål. AQLLvarigt ni måste lyfta er och inte bara lita på uppgifter från LST för de sitter på en stol de4 också! Ärligt talat så har dee ej det minsta sammspråk med fot folket, när det inte klaffar (LST) spånar ut sig själva. Hur och på vilka grunder vill Naturskydedsföreningen stoppa lo jakten, vi som värnat om rådjur och även älg, med matninga av potatis för vätskans skull m.m.Är det så att nämnda föreningt vill att lon ska hemsöka matställen som den ena gruppen har som uppgift. eller villni att vi ska mata in rådjur för54 att bevara lodjurensw befrämjande? Vad vill ni se en rovdjurs stam eller bambi.

6. Egentligen borde man inte

2011-03-03 20:42

kommentera ett dylikt inlägg, men Mikael Karlsson är ett pain in the ass. Någon som vet vad den karln har för fritidsintressen mer än att jävlas med folk? Han vill ju strypa alla jägares intressen så det vore intressant att se vad han själv pysslar med - det kanske går att få stopp på hans fritidsnöjen? Nej, trakasserier, spridande av desinformation, debatterande om allt möjligt som han omöjligen kan besitta någon djupare kunskap om är ju svårt att hejda i en demokrati, och något annat kan jag inte tänka mig att han intresserar sig för. Oppoturnist är rätta ordet för att beskriva dig M K - och det är inget positivt omdöme.
Vad vill du egentligen med ditt tjat? Du har ingen ärlig agenda utan drivs förmodligen av någon sorts kvasiekologist karriärbehov. Fick du inget marsvin när du var liten..?

5. Allemansrätten

2011-03-03 20:42

Nu när Naturvårdsverket är så på hugget att förbjuda det mesta,varför inte avskaffa Allemansrätten på samma gång,så rovdjuren ostörda får härja i våra skogar.JA SÄGER BARA DETTA ÄR BARA BÖRJAN.

4. Mikael Karlsson

2011-03-03 20:41

Vilken pajas! Der är bättre dom byter namn till Rovdjursskyddsföreningen!

3. Mest förvånande

2011-03-03 20:41

att protesten inte kommit tidigare då de precis som alla andra vetat om jakten i veckor...
Dags för Mikael Karlsson att avgå innan han gör sig till ytterligare åtlöje i normalt folks ögon,troligen skadar han nog föreningen mer än gör nytta...

2. Nej Mikael Karlsson

2011-03-03 20:41

Det är till såna som dig som eftergifterna får räcka.

1. Håhåjaja..

2011-03-03 20:41

Mikael Karlsson fjantar vidare ser vi..

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB