• Älgskadefondsföreningen

Naturvårdsverket avslår JRF-klagan

NotiserPublicerad: 2012-05-21 14:43

Naturvårdsverket avslår Jägarnas Riksförbunds överklagan av länsstyrelsens beslut att förbundet endast får representation i hälften av länets 16 älgförvaltningsgrupper i Dalarna. 
På andra håll i landet har JRF:are fått plats i varje älgförvaltningsgrupp, men inte i Dalarna.

I januari i år beslutade länsstyrelsen att JRF endast skulle få representation i åtta av de 16 älgförvaltningsgrupper som inrättats.
Varje grupp består av sex personer, varav tre representerar skogsägarsidan och tre representerar jägarna. Ordförande är alltid en skogsägarrepresentant.
På många håll i landet har de två jägarorganisationerna delat upp de tre platserna. Där har Svenska Jägareförbundet, som är den större organisationen, tillsatt två representanter, medan JRF fått en plats.
Så har skett i exempelvis i Skåne och Uppland. I det senare fallet kunde inte JRF hitta någon lämplig kandidat och därför valde att endast vara representerad i fyra av de sex områden.
Däremot är alltså JRF representerat i alla grupperna i Skåne. I Gävleborg finns JRF representanter i åtta av de nio grupperna.

Fick inte dela på platserna
Men i Dalarna sa alltså länsstyrelsen nej till att jägarorganisationerna fick dela på posterna i samtliga älgförvaltningsgrupper.
Beslutet överklagades till Naturvårdsverket.
Verket avslår dock överklagan, eftersom det inte finns någon bestämmelse som garanterar att de båda jägarorganisationerna ska få representation i alla grupperna.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

7. Demokrati?. Ny medlem hos JRF.

2012-05-23 09:19

Ja nu sitter jägarrepresentanterna i älgförvaltningens styrelser i Värmland och Dalarna. Sjfs planlade detta från början, fyskäms,gör om ,gör rätt.

6. Älgförvaltning

2012-05-22 17:37

Personligen trodde jag att bildandet av Älgfövaltningsområde skulle handla om att förvalta en älgstam över ett större område. Det viktigaste måste väl ändå vara att de personer som sitter med i styrelsen är duktiga och väl insatta i älgförvaltning, vilken av jägarorganisationerna de sedan tillhör är totalt ointressant. Här handlar inte om att jag eller någon annan jägare skall få så stor tilldelning som möjligt utan om god älgförvaltning som säkerställer vår älgjakt lång tid framöver.

5. Maktdelningsprincipen

2012-05-22 08:45

Maktfördelningsläran, är en doktrin som innebär att den offentliga makten i en stat konstitutionellt fördelas på olika maktpoler, för att dessa ska uppväga och utöva kontroll över varandra i syfte att förhindra maktmissbruk. Maktdelningsprincipen är ett fundamentalt begrepp i moderna parlamentariska demokratier och utgör en av dess grundvalar. Sverige och andra nordiska länder är del av några få länder som inte tillämpar en tydlig maktdelningsprincip, då dessa istället tillämpar folksuveränitetsprincipen vilken innebär att all makt utgår från folket och där folkets representanter i Riksdagen har den slutgiltiga makten i samtliga frågor, detta då den verkställande och dömande makten i praktiken utgår ifrån parlamentet.

Det mullrar i konungariket Sverige. De maktlösa tar sig alltmer ton och maktmissbruket blir alltmer synligt för var dag.

4. demokrati ???

2012-05-22 08:45

Dalarna är inte det enda länet som drabbats även Värmland.
länstyrelserna i delar av detta land har godtyckligt givit SJF mandat utan att kontrollera att givna instruktioner följts, om detta är tack för att de stått med mössa i hand eller medvetet inkompetens får framtiden visa, i älgförvaltningen från jägarsidan så har demokratin satts till sidan av både myndigheter och SJF.

3. Va?

2012-05-22 08:44

Det gör det väl! I den nya fövaltningsförordningen står att läsa att representation från "jägarorganisationerna" och det låter då som fler än en i mina öron. Stå på Er Dalarna

2. Klaga inte på NVV

2012-05-22 08:44

De som ska hudflängas är Dalarnas länsstyrelse. Eftersom JRF avdelningar i Dalarna är starkt kritiska till rovdjurspolitiken och speciellt hur den tolkas av Dalarnas länsstyrelse är det helt enkelt så att Lst vill göra livet surt för JRF. Kallas i dagligt tal för småaktighet.

1. Piskan viner

2012-05-21 17:28

Maktmissbruk kan enkelt stavas, N-V-V.

  • Annons Knivar nu
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsKnivar.nu
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons
  • AnnonsFähallen Jakt AB