• Älgskadefondsföreningen

Nätverk mot älgskador

NotiserPublicerad: 2010-11-15 16:21

I Norrbotten har många tröttnat på de stora skador som älgarna orsakar. Nu har ett 50-tal privata skogsägare gått samman för att kunna göra sig hörda av myndigheter, jägare, skogsbolag och politiker.

– Under hela 2000-talet har vi haft mycket mer skador än vad vi kan acceptera. Vi behöver skjuta dubbelt så många älgar, säger Jonas Martén, ordförande i nätverket, till ATL.
Enligt Martén finns det fler älgar nu än på 80-talet, då det kallades för älgexplosion.
– Då var man kanske duktigare på att ta tag i problemen. De stora skogsbolagen bestämde sig för att skjuta ner älgstammen. Och sen gjorde man det, säger Jonas Martén.

Höga skadenivåer
I Norrbotten drabbas ungtallbestånden av sju-åtta procent färska skador på huvudstammar årligen. På flera ställen är skadenivåerna mycket högre ändå. I Boden, Haparanda och Råneå rapporteras det om skadenivåer på runt 18 procent.
Skogsnäringen har enats om att en genomsnittlig skadenivå på två procent är acceptabel.
En fingervisning om hur stor älgstammen är, är den årliga avskjutningen.
– Totalt sköts det 7 100 älgar i länet 1999. 2009 sköts det 9 817 älgar, säger Jonas Martén.

Vill ha skyddsjakt
För att minska skadorna vill nätverket bland annat få länsstyrelsen att bevilja skyddsjakt på älg. Men det har ännu inte lyckats.
– Vi skulle vilja ha ett klart besked om vad man måste uppfylla för att få tillstånd till skyddsjakt. Jaktenheten på länsstyrelsen verkar inte direkt samarbetsvillig, säger Jonas Martén.
Hur många älgar det finns i Norrbotten är omtvistat.
– Sveaskog gjorde en flyginventering förra året där man kom fram till 17 älgar per 1 000 hektar i vissa områden. Men den siffran verkar inte jägarsidan tro på, berättar Jonas Martén för ATL.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

4. Man sätter kaffet i halsen

2010-11-19 10:31

När det pratas om 80-talet och redovisar en inventering om 17 älgar på "vissa håll". Jag tänkte mig snarare att det skulle handla om hundratals, det är vad jag tänker på när jag hör talas om de årtalen. Att ett område har 17 älgar är helt normalt idag då det på andra ställen inte finns några alls. Skogsnäringen har aldrig förr skördat så stora vinster och någon brist på timmer råder inte. Skogsbruket står för den största värdeförlusten långsiktigt.

3. Inget kvar? Hälge...

2010-11-16 10:52

Ingen varg heller? Det vore ju synd om vargarna tvingades söka sig till älgrikare marker.;)
"Storas mål är 2-3 älgar/1000 ha i vinterstam. Forskarna säger att vargen behöver 5-6 älgar/1000 ha för sitt så om man vill jaga finns då här inget kvar."

2. En fingervisning om hur stor älgstammen är?

2010-11-16 10:30

Avskjutningen har aldrig och kommer aldrig att vara ett mått på hur stor älgstammen är. Om man tror något sådant så undrar man verkligen hur resten av ert resonemang är underbyggt.
"Då var man kanske duktigare på att ta tag i problemen. De stora skogsbolagen bestämde sig för att skjuta ner älgstammen. Och sen gjorde man det”, säger Jonas Martén.
Denna möjlighet finns också idag så om markägarna vill skjuta ner älgstammen så är det bara att man bestämmer sig för det. Här där jag bor härskar Stora. Men de vill inte ha in oss privata markägare så vi bjuds inte överhuvudtaget in till möte med skötselområdena. Storas mål är 2-3 älgar/1000 ha i vinterstam. Forskarna säger att vargen behöver 5-6 älgar/1000 ha för sitt så om man vill jaga finns då här inget kvar.
Sedan är det upp till er privata markägare som fd Blindstyre säger ni kan själva bestämma att ta bort fällavgiften för att på så vis styra avskjutningen. Det har varken myndigheter eller skötselområde något med att göra. Men nu sved det i skinnet eller i plånboken rättare sagt.
Här i området har vi Karl Hedin som äger sågverk vilka specialiserat sig på klentimmer av tall. De får nu in dessa tallar från början av 80talet. Han kan inte se någon större påverkan av betesskador på det timret. Därmed inte sagt att ni inte har stora betesskador men ni har själva instrumenten att få till de åtgärder ni vill. Men ert resonemang haltar betänkligt och jag kan då förstå om ni inte lyckas.

1. Omvänd ekvation

2010-11-15 17:12

Woj-Woj, jag kan inte förstå hur skogsbolagen kan ta ut fällavgift samtidigt som man vill minska älgstammen. Det mest logiska vore att man betalade jägarna för att få hjälp med problemet. Att ta betalt för något man vill bli av med är väl en omvänd ekvation?

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB