• Pinewood

Nej till skyddsjakt i Lillhärdal

NotiserPublicerad: 2010-08-25 14:03

Även Naturvårdsverket säger nej till skyddsjakt på vargen i Lillhärdal. Naturvårdsverket går på samma linje som länsstyrelsen, som inte heller ville förorda skyddsjakt. Ansökan om skyddsjakt lämnades in av djurägare i Lillhäral sedan kalv blivit riven i juli.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

20. JAHA FREDIN

2010-08-29 00:26

nu är du som vanligt ute och cyklar igen, vare sig du håller till höger eller vänster. Men dt kan jag upplysa dig om att KALVEN som du nu härör till ska hållas isär det vi pratar om är två (2) olika individer så vitt jag vet, med den källinformation som jag besitter. Så var vänlig att håll isär din egentolkade information tack. Den första kalven blev både obducerad och dokumenterad av lst`s personal efter det att den avlivades efter ett skott i skallen, så har du något att invända mot detta, så gå då på källinformationen tack. I fall No 2 kalv No 2 så är det som så att ägaren som sig bör kontrollerade ALLA djur som lag/förordningar kräver av oss djurägare. Men den okulära besikningen är utanför allt vad saken isig kräver, det är totalt ohållbart okulärbesiktiga ALLA djur/individer i en hjord om ca 150 djur.
Och bekräfta att det inte är sagt som det är skrivet i beslutet kan jag ta på mig till 100%, för vederbörande ringde både till lst och Nvv och bad dem att revidera det som är skrivet i beslutet.
Och JA lst har inte varit hit och besiktigat djuret ifåga.
Så dra dina egana teser om puppor/maskar/larver någo nannan stans.
Vad DU än skriver/säger/tolkar/tror dig veta/ha hört eller vad det nu månde vara så besitter VI källinformationen.

19. Ja Lillhärdalsbo!

2010-08-28 17:04

Det kan mycket väl vara så som du skriver i inlägg 17 lillhärdalsbo. Själv tycker jag att länsstyrelsens personal gott skulle kunna skriva ner hur de uppfattat vad som sagts – vare sig det är via telefon eller vid ett personligt möte - och att sedan djurägaren/anmälaren får bekräfta att det blivit rätt uppfattat. Alternativet är att djurägaren/anmälaren själv skriver ner det hela och skickar till länsstyrelsen som underlag för beslutet om skyddsjakt.
Det skulle vara intressant om anmälarna i detta fall kan bekräfta att det som står i länsstyrelsens beslut överenstämmer med deras egen uppfattning i sak.

18. Hans-Ove Hansson!

2010-08-28 15:06

VAR kan du utläsa att jag eller länsstyrelsen har dragit andra slutsatser än att det – med den information som finns - inte går att fastställa att det var varg som dödat kalven?
Jag kan däremot hålla med Calle Seleborg om att en besiktning borde ha gjorts, för jag tvivlar på att kalven kan ha dött av enbart skadan på svansen. Djuret borde ha flåtts för att verkligen kunna avgöra om det fanns några andra bettskador än de på svansen. Fanns inga andra synliga skador på kalven, så finns det en möjlighet att den helt enkelt dött av stress eller av helt andra orsaker – däremot inte p g a bettskador av vare sig hund eller varg. För att fastställa en ungefärlig tidpunkt för dödsfallet så skulle man även ha kunnat använda sig av några av de metoder som kriminalteknikerna använder sig utav, dvs insektsangrepp och i vilket stadium dessa var i när kalven hittades – fast jag vet nu inte om länsstyrelsens personal utför den typen av besiktning. Annars kan det nog vara bra för djurägare att ha lite kunskap kring detta, för hittar man vare sig maskar eller puppor av t ex spyflyga, så kan kroppen inte ha varit död mer än något dygn.
När det gäller den vargspillning som hittats på två olika platser, så finns det inget i texten som säger att det ens var i närheten av där kalven låg. Att det fanns varg i det område där korna gick, uppfattar jag som fastställt sedan tidigare, så att man då hittar vargspillning kan knappast ses som ett bevis på att kalven dödats av varg. Det står dessutom: ”Djur är
på skogsbete och ägaren som har ca 140 djur kunde inte se var och en av djuren
under den två veckors period då korna är sprida över stort område.” Då uppkommer frågan hur regeln om daglig tillsyn har kunnat uppfyllas. Är djur på skogsbete undantagna från detta?

17. Språkförbistring!

2010-08-28 15:06

Skulle kanske bli andra beslut från NV
om LST i jämtland hade en viltförvaltningschef, som förstår det svenska språket och kunde återge information som han fått från folk han talat med.
Nej, det är något som inte stämmer här!! Tror att det är någon som inte kan hålla isär sitt privata intresse och sina tjänstemanna uppgifter.

16. Kokillen

2010-08-28 00:09

Enligt telefonsamtal mellan djurägaren och LST skall det ha dragits en slutsats att det kan vara hundar säger Kerstin Fredin!! I Länstidningen i början av veckan står också att det ev kan vara hundar.Men LST åkte inte ner för att dokumentera angreppet för att rätt dag för angreppet inte kunde fastställas! Så nu har det bara skett en attack!! Trots vargskitarna som låg i direkt anslutning till kornas betesplats.Så om det sker 10 attacker på lösgående djur under 1 månad där rätt dag inte kan fastställas så har inga attacker från varg skett!! Nåt att fundera på!!

15. Hans-Ove Hansson

2010-08-27 08:50

Jag kan inte se nånstans i den rapporten att det står nåt om att det troligen är en hund som gjort angreppet??

14. Besiktning

2010-08-27 08:49

Kan inte göras via telefon. För att utröna dödsorsaken krävs att djuret flås. Då först kan man se skadorna och avgöra hur skadan har uppkommit. Om du inte tror mig Kerstin kan du ju kontakta Jens Karlsson på Grimsö. Tjänstemannen har alltså i det här fallet begått ett klart tjänstefel.

13. Vargen testar nötboskap

2010-08-27 08:48

Kännetecknen är bett i öron, bakben och svansar. Kor får också ofta skador på juvret.
Detta är välkänt från Amerika där vargar orsakar stora besvär för boskapsuppfödare i mellanvästern.

12. Kerstin Fredin

2010-08-27 08:48

Ingen som vistas eller jagar där har hört talas om några lösa hundar. Vad gäller källfakta kan jag meddela dig att djurägaren stannade utanför min infart och visade upp vargskitarna som tagits alldeles intill platsen där korna befann sig. Den ena var full av hår som var ifrån kalven!! Och ingen skall inbilla mig att en hund attackerar kor. Den hunden blir tämligen omgående själv ett offer. Att får skräms på flykt av björn däremot är inget ovanligt.

11. Hans-Ove Hansson!

2010-08-26 22:08

Varför går du inte till den bästa källan och kontrollerar, innan du tar för givet att det som står i tidningen stämmer på alla punkter?
Så här står det i NVs avslag angående den döda kalven med skadad svans ” Länsstyrelsen har 2010-08-19 per e-post yttrat sig över NNs ansökan och uppger att skadan anmäldes
2010-08-17 och att länsstyrelsens besiktningsman ringde till honom och att man, som resultat av besiktningsmannens och tamdjursägarens diskussion, kom överens om att det inte fanns någon möjlighet att besikta skadan och avgöra vad som kunde ha orsakat den. Av detta skäl har länsstyrelsen inte besiktat skadan utan enbart registrerat uppgiften.”
Dessutom finns följande att läsa på sid 4 av avslaget: ”Länsstyrelsen uppger följande: Djuret hittades 2010-08-17 ca 9:00 efter att ha varit borta ca 2 veckor. Djur är på skogsbete och ägaren som har ca 140 djur kunde inte se var och en av djuren under den två veckors period då korna är sprida över stort område. (Koordinater är ungefärliga för skadeplatsen) På djuret, en 4-5 månaders kalv, var 10 cm av svansen avbiten. Inga fler skador syntes. Tamdjursägaren var överens med besiktningsmannen (under telefondiskussionen) att det inte gick avgöra vilket djur som kunde ha orsakat skadan. Enligt tamdjursägaren har han haft problem tidigare år med lösa hundar i skogen som har jagat korna. Även Lst’s fältpersonal har fått indikationer att det kan ha varit lösa hundar i området under året.”
Kalven hade alltså inga andra synliga skador än den avbitna svansen! Hur troligt är det att detta förorsakats av varg? I området hade i mitten av juli en flock får skrämts ur hagen vid ett par tillfällen, men inga av djuren blev skadade eller dödade. Varg? eller kan det ha varit hundar?
Att det skulle ha hittats vargskit som innehöll delar av kalvens svans, har jag inte kunnat hitta – men vem tror att vargen bara skulle nöja sig med 10 cm kalvsvans?
Hela dokumentet finns här: http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/varg/Varg%202010/N-avslag-lillhardal-z.pdf

10. Kellgren

2010-08-26 22:07

Men var kom den ifrån innan den utvandrad från Fulufjäll? Var den valpfödd där? Är det isåfall någon utom Lst handgångne som sett den som valp? Jag håller med er, nåt väldigt sjukt är det.

9. Larsson

2010-08-26 16:48

det är inte en utsatt djurparksvarg, den är invandrad från Fulufjäll och är märkt M-09-09. Och hon har ställt till med en massa satans besvär för oss djurägare. Och nog är det som Hans-Ove skriver ( Nåt är sjukt med hanteringen av denna vargtiks framfart. Känns som nåt döljs )Många konstiga yttranden från lst och nvv. Man kan ju undra VARFÖR ????

8. Mer info

2010-08-26 16:48

Kunde man läsa i gårdagens Länstidning. Den kalv som blev attackerad och fick svansen avsliten nu senast, det åkte inte LST ner för att dokumentera, Orsak!! Jo eftersom man inte kunde fastställa vilken dag attacken skett, därför håller LST för troligt att det är en hund som gjort det!!! detta trots att vargskitar med kalvens svans har hittats alldeles intill där djuren uppehöll sig!! Undrar vad denna vargtik har för värde?

7. Ja det är värt att påpeka Calle

2010-08-26 16:47

Vi har tjänstemannastyre i landet. Och det är den flitige centerpartisten Andreas Carlgren som bidrar till det, dessutom på ett område där vi påstås ha fått större regional makt. Vilket skämt!

6. Tiken kanske

2010-08-26 10:13

är en utsatt djurparksvarg med tatuering i läppen? Då vore det ju väldigt obehagligt om nån "utomstående" finge se detta. Får vi svaret nån gång?

5. 0909

2010-08-26 08:42

Det heter tiken som ligger bakom attackerna. Det konstiga i den här historien är Lst yttrande som ingen blir klok på. Först avslogs skyddsjakten för att det var för nära valpning. Då hade det tagit drygt 4 månader innan avslaget kom!!! Vilket dom för övrigt är anmälda för. Nästa avslag var för att det fanns valpar i reviret. Trots att det konstaterats att inga valpar finns, av LST rovdjursspårare. Det här en soppa av guds like. Tiken har inga skyddsvärda gener. Pengar till ommärkning söktes och beviljades, men utfördes aldrig?? Det hade underlättat för djurägarna i området. Nåt är sjukt med hanteringen av denna vargtiks framfart. Känns som nåt döljs.

4. Glöm inte Kenneth

2010-08-25 22:48

Att tjänstemännen på NVV och Länsstyrelser till stor del är flumbiologer som har köpt myten om den ekologiska vargen. Tyvärr har dessa legitimerats av Miljöministern.

3. Vad trodde du?

2010-08-25 18:18

Vis av erfarenheten med nuvarande rovdjursförvaltning fanns det väl knappast någon insatt som trodde på annat. Vargen väl är viktigare än människan och näringars förutsättningar. Tyvärr, måste sägas att just detta sker under alliansens och centerns styre. De som tidigare försvarat både glesbygd och jordbruksnäringen. Bättre kan man önska, men förståndet verkar inte räcka till.

2. Slutet på en 500årig kultur!

2010-08-25 18:17

Ja då börjar vi närma oss slutet på fäbodkulturen i sverige.
Undrar hur vårt kultur arv skall gå vidare nu ??
En av sveriges äldsta och mest välbevarade fäbod finns enligt uppgift i Lillhärdal!
Men finns inte förutsättningen för den småskaliga jordbruksdriften i området så får vi nog acceptera att Contortaplanteringar kommer breda ut sig och den mångfaldiga floran försvinner med tiden!
Sorgligt men sant hoppas att det finns någon politiker som trivs i fjällvärlden med skidåkning, fiske, jakt och bärplockning som fritidsintresse???
Men visst samerna skall väl föda upp renar till våra kära rovdjur Björn Varg Järv och att vi skatte betalere ska stå för kalaset och att våra barn och gamlingar får det sämre!
Jag står iallafall inte bakom sådana beslut!!

1. Ska det behöva

2010-08-25 18:17

ta så lång tid att komma fram till ett sånt beslut. Nej kära Länsstyrelse och NVV, lär av Norge. Direkt beslut och sen avlivning!
Ett mycket tokigt beslut så här i valtider. Vem tror att vargarna vinner på detta?

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons
  • AnnonsFähallen Jakt AB