• Allmogejakt

Nej till skyddsjakt på varg i Torsmo och Skattungbyn

NotiserPublicerad: 2009-03-30 16:22

Länsstyrelsen i Dalarna avstyrker den skyddsjaktsansökan som Skattungbyn-Torsmo skickat in. Yttrandet togs av länsstyrelsen den 20 mars för vidare handläggning av Naturvårdsverket.

Länsstyrelsen anser inte att villkoren som krävs för skyddsjakt på varg är uppfyllda. Nu kommer länsstyrelsenatt att noga följa utvecklingen och ha kontakter med byborna. En förutsättning är att det rapporteras in närgångna vargar vid byarna. Detta för att länsstyrelsen skall kunna fånga upp problem, dokumentera händelser och tillämpa förebyggande åtgärder.
Viltvårdsområdets ordförande Bo ”Majorn” Karlsson är kritisk till beskedet från länsstyrelsen.
– Men det var väntat. Det är ett beslut som visar på att länsstyrelsen nonchalerar människor oro och rädsla ute i bygderna, säger han till Jakt & Jägare.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

1. Tillvanda vargar

2009-04-01 11:46

Enligt Grimsös välrennomerade forskare är det just tillvanda vargar tillsammans med sjuka (rabies - inte skabb?) som kan utgöra hot mot människan.

Om befolkningen i en by upplever att vargen uppträder oskyggt är det enligt min mening en varningssignal som Länsstyrelsen bör ta på allvar och agera därefter. Skulle myndigheternas nonchalans för oskygga vargar resultera i en olycka har vi i fallet med björnen som anföll skogsarbetaren facit på tjänstemännens empati.

Vad har vi för myndigheter i Sverige som sätter ett antal inavlade vargars liv och hälsa framför medborgarnas.

Att ständigt oroa sig för att bli utsatt för vargangrepp på sig själv, sina nära och kära och sina husdjur är en stressituation som i sig framkallar ohälsa.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsJohn Deere