• Älgskadefondsföreningen

Nej till utökad lojakt

NotiserPublicerad: 2006-03-28 11:40

Naturvårdsverket avslår ansökningarna om utökad lojakt i Västmanland, Värmland och Örebro.
Årets lojakt ledde till överskjutning i flera län, eftersom lostammen är så stor.
Både Jägarnas Riksförbund och Jägareförbundet anser att tilldelningen var alldeles för låg och har ansökt om att fler lodjur ska få fällas. Bland annat för att rädda rådjursstammen.
Till exempel har Jägarnas Riksförbund i Värmland ansökt om att tilldelningen skulle utökas med 24 lodjur till totalt 30 i länet.
Men Naturvårdsverket avslår ansökningarna.
– En sådan stor minskning av stammen i den viktiga spridningszonen mellan Bergslagen och Götaland är inte förenligt med riksdagens rovdjurspolitik. Den jakt som Naturvårdsverket tillät på totalt nio djur i de tre länen var en lämplig omfattning, fastslår Naturvårdsverket.
Jakten på lodjur skulle annars ha kunnat fortsätta till sista mars.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

1. Nej....

2006-03-28 14:24

Det var väntat att det skulle bli ett nej.
Våra harar och rådjur skall släppa livet till, så att vi får en naturlig utvandring av lo söderut.
Hoppas att lodjuren går rätt väg, så de inte hamnar på Djursholm.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB