• Allmogejakt

Nej till vargjakt i Gräsmark

NotiserPublicerad: 2009-03-14 12:41

Naturvårdsverket säger nej till skyddsjakt på varg i Gräsmarksreviret. Ansökan om att få skjuta en varg hade lämnats in av Jägarnas Riksförbund. Flera jaktlag, Torsby jaktvårdskrets och en hembygdsförening ville ha tillstånd att skjuta fem vargar.

Eva Forsgren, ordförande i Torsby jaktvårdskrets, motiverade kretsens ansökan om skyddsjakt med att det stora antalet vargar i området påverkat människors livskvalitet på ett negativt sätt. Förutom skador söker sig vargarna närmare människor, vilket upplevs som hotfullt. Forsgren menade i ansökan att det är viktigt att ta människors oro på allvar.

Omöjligt jaga med löshund
Även Jägarnas Riksförbund i Värmland, ett antal viltvårdsområden samt Hedås bygdeförening har ansökt om skyddsjakt, bland annat med motiveringen att jakt med lösa hundar i princip omöjliggjorts.
Naturvårdsverket motiverar avslaget med att man inte ger tillstånd för att generellt minska vargstammen. Däremot kan verket ge tillstånd att genom skyddsjakt ta bort enskilda besvärande djur.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

9. Anonym 19:54

2009-03-18 23:15

Och i vilken värld lever du i då?

8. Medlem Seleborg

2009-03-18 21:09

Man får vara tacksam för att man inte lever i din värld..

7. Medborgare Gråben

2009-03-18 09:46

I min värld är medborgare en grupp människor som bryr sig om varandra eftersom de har gemensamma värderingar. Rovdjursföreningens medlemmar med sin syn på landsbygdsbefolkningen kan därför knappast kallas medborgare.

6. Gråben

2009-03-17 16:02

Ja men medborgarnas åsikt inom Gräsmarksreviret är inte hörda. För gorde man en undersökning om hur många som är för varg och som bor inom området skulle man få en stor majoritet mot varg. Så vi välkomnar en sådan undersökning

5. Leif

2009-03-15 20:16

Du får skilja på medlemmar och medborgare. De är en viss skillnad.

4. Byråkraterna bestämmer!

2009-03-15 11:21

Framgår med all tydlighet att det är ett oavsättligt tjänstemannavälde som bestämmer. Se Serenas avhandling i ämnet.

3. Regeringens jobb

2009-03-15 11:20

Det måste väl vara regeringen som fattar ett sådant beslut, som att minska beståndet med fem vargar.
Det är ju förvaltningsjakt inte skyddsjakt och det är nog verkligen dags för dom att samla ihop sig nu och fatta ett sådant beslut.

2. Synd!!

2009-03-15 11:19

Tycker det är synd att inte medlemmarnas krav inte har hörsammats,beträffande rovdjurens utbredning och omfattning,samt att Svenska politiker måste lyssna i dessa frågor och respektera dom,så att det inte leder till en oöverstiglig klyfta mellan medborgare och beslutsfattare.

1. Ansökning av Vargjakt i Gräsmarksreviret

2009-03-14 18:57

Samma Översitteri varje gång från Naturvårdsverket,när det ansöks om berättigad decimering av varganhopning.
Jag skulle vilja ha besked om vem som bestämmer här i Sverige, är det Naturvårdsverket eller kan det vara Regeringen (Alliansen).

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB