• Pinewood

Nekas skyddsjakt på älg

NotiserPublicerad: 2011-09-22 13:55

Länsstyrelsen i Gävleborg säger nej till skyddsjakt på älg som gått illa åt gran- och tallplanteringar. Det är en markägare i Järbo som ansökt om skyddsjakt på sin mark för att älgen förstört nyplanterade gran- och tallplantor, berättar Arbetarbladet.
När Skogsstyrelsen besiktigade skogen kunde det konstateras att en mycket stor del av tall, asp och rönn hade älgbetesskador. Men samtidigt konstaterade Skogsstyrelsen att skadorna i huvudsak var gamla och att endast en liten del uppstått under senaste vintern.
Därför anser länsstyrelsen att det inte handlar om några ”problemindivider” bland älgarna, utan att det är det generella jakttrycket som måste ökas mot älgstammen i området.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

  • Annons Knivar nu
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsKnivar.nu
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB