• Pinewood

Nekas skyddsjakt på bäver

NotiserPublicerad: 2011-09-30 13:01

Länsstyrelsen i Jämtland säger nej till skyddsjakt på bäver som byggt en damm som hotar att skada byggnader i närheten. Jakten på bävrarna får vänta till ordinarie jakttid i oktober anser länsstyrelsen.

I september ansökt en fastighetsägare om skyddsjakt på bävrarna som byggt en damm vid utloppet av en tjärn vid Kålbenshån, berättar Östersunds-Posten.
Bäverdammen höjde vattennivån så att byggnaderna på fastigheten riskerade att skadas. Fastighetsägare hade flera gånger under sommaren gjort hål i dammen men när han skulle lämna huset för vintern var han rädd att bävrarna fördämningar skulle skada byggnaderna.
Men länsstyrelsen säger nej och menar att han kan vänta till ordinarie jakt i oktober.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

1. När bävrarna går före människorna

2011-10-02 11:59

Det tråkiga är när det går trender i myndighetsmissbruk. Ett lokalt beslut fattas till nackdel för den sökande, för att man tycker att "det är väl onödigt att skjuta bävrarna".
Inget enormt lokalt problem, men när alla svenska länsstyrelsetjänstemän, i rädsla för att göra fel, börjar döma på samma sätt blir det värre. Som helhet för nationen blir då tendensen att INGEN kan förvänta sig att en ansökan någonsin godkänns, vare sig skyddsjakten handlar om sork, bäver eller varg.
Eftersom de lokala problemen kvarstår efter alla ansökningar måste hus- och djurägare hitta egna lösningar.
Den som har att välja på att husets källare vattenfylls och att två bävrar mystiskt försvinner behöver nog inte tveka så länge.
På så sätt skapar myndigheterna ett "tjuvjägarsamhälle", som de sedan måste lägga polisiära resurser på att kväsa. I juridiska termer skulle det kunna klassas som brottsprovokation.
Frågan blir alltså: Vad är billigast? Eller mest moraliskt? Att godkänna ansökan och få den sökandes problem ur världen (för problem har denne definitivt vid ansökan) eller att neka och medverka till en negativ nationell trend som kommer att kosta mer än den sammanlagda pappersexercisen i alla länen...
Hur hamnade vi här?

  • Annons Knivar nu
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsKnivar.nu
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons
  • AnnonsFähallen Jakt AB