• Allmogejakt

Njaarke sameby hotas av lodjuren

NotiserPublicerad: 2008-09-23 11:32

Om inte lostammen minskas är det slut för renskötseln inom Njaarke sameby i Åre kommun inom ett år. Det framgick när Naturvårdsverkets nationella rovdjursråd besökte samebyn.
Conny Sandström, förbundsordförande i Jägarnas Riksförbund, sitter med i rådet och var med under besöket.
– Njaarke sameby måste få hjälp. Annars finns de inte om ett år. Så ska en näring inte behöva ha det. Vi måste skjuta mer rovdjur, framför allt lodjur, i deras område, säger Conny Sandström till Östersunds-Posten.
Susanna Löfgren, chef för viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket, valde att även fokusera på åtgärder som kalvning i hägn, vilket ännu inte tillämpats.
Problemet är även att riksdagen har bestämt att det ska finnas en viss föryngring av rovdjur i renskötselområden. Susanna Löfgren anser att det tills vidare ändå går att kontrollera utvecklingen med hjälp av skyddsjaktsbeslut när problemen blir för stora på en plats. 

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

10. Intressant Calle!

2008-09-30 15:15

Var föds biffdjur upp på detta sätt? Kan tänka mig de japanska kvigorna, som levererar Matsusaka biff, men knappast nötdjur inom EU, för där gäller väl kravet att de ska gå ute på bete vissa tider på året.
Men, jag säger inte att jag är säker, så skicka gärna en länk.

Det skulle säkert gå att föda upp renar på ett mer rationellt sätt än nu. Klimatet förändras, och det var väl bara något år sedan det bildades en hård isskorpa istället för normal skare, och som gjorde det omöjligt för renarna att komma åt födan på marken. Stödutfodring blev den enda möjliga lösningen.
Många renar blir påkörda på vägar och järnvägar, just för att det inte är någon som ser till att de inte befinner sig på olämpliga ställen.

Skulle du Calle verkligen vilja utrota järv, lo, björn, varg och kungsörn, bara för att göra rennäringen fri från rovdjursskador? För att säkerställa att inga renar blir dödade av dessa rovdjur, så måste alla bort – eller hur?

9. Klarar renen av det?

2008-09-30 11:10

Biffdjur föds nu upp i inomhushallar med gummigolv för att skydda benen. Jag tvivlar på Roslagsmormors idé att ta efter detta. Kom ihåg Roslagsmormor att det är inte bara kronor och ören som räknas. Man måste trivas och det gör man inte om inte djuren mår bra eller man ska åka runt och leta rovdjursslagna djur.

8. Men Fredde, tror du verkligen att renägarna...

2008-09-29 10:34

...skulle tacka nej till ca 1 miljon kronor per sameby?
Hur många renar slaktas per år? Vad är kilopriset som renägarna får för dessa? Det lär finnas ca 300 000 renar, och kanske man kan tänkta sig att 1/3 av dessa går till slakt på hösten? Skulle man då få 1000 kr per ren (vilket i mina öron låter väldigt mycket), så skulle det betyda 100 miljoner, dvs ca 2/3 del av vad rovdjursbidraget ger. 1/3 del av inkomsterna skulle då bestå av just dessa bidrag.

Skulle tro att det ganska lätt går att räkna ut hur lönsam rennäringen är utan de bidrag de får. Själv har jag uppfattat det så att de aldrig skulle klara av det utan alla bidrag de får. MEN det är ju min tolkning, och behöver absolut inte vara den verkliga sanningen.

Någonstans (Västerbottens-Kuriren eller en annan tidning uppe i norr) påpekade en same att det inte var lönt att slakta just för att bidragen var så höga. Det fanns ett samband med detta och det faktum att något av renslakterierna kände sig tvingade att lägg ner p g a för få slaktkroppar.

Som sagt – det skulle vara väldigt intressant att få veta vad som verkligen gäller. MEN hur det än är, så kvarstår min vilja att stödja möjligheten att hålla kvar och låta de gamla traditionerna leva – men tveksamt om det lika gärna går att föda upp renar på ett mer rationellt sätt.

7. Roslagsmor

2008-09-26 13:30

Jag vet att renägaren gladeligen skulle skippa rovdjursbidraget om de fick ta bort alla eller i alla fall stora delar av rovdjuren. Så illa/bra är det faktiskt. Varför jag skriver illa/bra beror helt på vilken syn man har på rovdjur. Det merjobb rovdjuren skapa uppväger inga bidrag. Dessutom vill ingen renägare föda upp mat för rovdjur utan det ska vara livsmedel.

Att vissa renskötare/familjer har kalvning i hägn betyder ju inte att de passar för alla. Vissa familjer har ett 10-tal renar medans andra har 100-tals, kanske 1000-tals renar. Det är ganska stor skilnad på vilket hägn som skulle behövas. Dessutom finns det ju skogssamer och fjällsamer. Det skiljer ganska mycket mellan dessa grupper bara när det gäller en sån fråga som tillgång till fungerande infrastruktur.

Du har dock har rätt i är att vi, samer och "svenskar", i Norrlands inland i många frågor är som hund och katt. Men när det gäller rovdjur får samerna full uppbackning.
Vi är inte dummare här uppe än att vi inser att jakten kan räddas mha av samerna. Löshundsjakt är inget argument för att få minska lo/björn/varg. Men samerna är i sig mera utrotade än rovdjuren i ett globalt perspektiv därför hamnar NVV och andra instanser i ett dilema.
Dessutom anser sig många samer få göra lite som man vill i sitt "eget land" och skiter fullständigt i vad myndigheterna i Sverige vill. Så de brukar hålla rovdjuren kort om de har en chans.
Tror det är betydligt vanligare att man först ringet lappen innan man ringer länsstyrelsen ifall man hittar ett rovdjursspår. Varför man gör det får du räkna ut själv. Finns till och med ofta en slant att tjäna om du gör på detta viset.

6. Visst har du rätt Fredde, jag har dåliga kunskaper när det gäller rennäringen

2008-09-26 09:55

…men det hindrar ju inte att man blir fundersam över hur de skulle klara sig utan de bidrag de får. Skulle alla rovdjur tas bort från renbetesområdena, ja då går de miste om det årliga rovdjursbidragen, som i år är uppe i 48,5 miljoner svenska kronor, att fördela mellan ca 50 samebyar.

Jag ser heller ingen anledning till att renägarna ska särbehandlas när det gäller att själva försöka göra vad de kan för att skydda sina djur. Om nu vissa renägare funnit att det lönar sig att hägna in vajorna inför kalvningen, vad är det då som gör att inte alla gör detsamma?

Är det själva näringen som ska skyddas, eller är det de gamla traditionerna som ska bevaras? Jag skulle verkligen vilja lära mig mer om detta.

En annan sak som ter sig lite underlig i mina ögon, är den delade syn man tycks ha på samerna bland människor i det norrländska skogslandet. Det är bara när rovdjuren kommer på tal, man talar samma språk, men i övrigt verkar man inte ha samma åsikt om något.

En hel del skrönor verkar florera och även mellan samerna själva verkar det finnas en hel del motsättningar, så för en utomstående är det nog hart när omöjligt att få en sann bild av det samiska samhället.

Själv skulle jag gärna betala mer för att de som vill ägna sig åt renskötsel också ska kunna göra detta enligt de urgamla traditionerna, dvs utan moderniteter som skotrar, fyrhjulingar och helikoptrar. Gammal kunskap om hur man klarar sig i vildmarken kan då bevaras. Inte helt osannolikt att vi kan få användning av sådan kunskap framöver.

5. Roslagsmormor

2008-09-25 09:47

Jag ser på ditt svar att du aldrig varit i närheten av renskötsel förutom i böcker då. Vet inte exakt hur det ser i Njaarke men kan tänka mig att det liknar den renskötsel vi har i Västerbotten. Renskötsel är i sig inte tillräckligt lönsam för många samer därför har många renskötare andra jobb vid sidan av renskötsel. Dessutom saknas ofta förutsättningarna för att ha stora renhjordar på ett och samma ställe, speciellt vintertid. Mycker beroende på att vi har ett helt annat skogsbrukt idag. Därför är det närmast omöjligt för en renskötare att bevaka sin hjord 24 timmar om dynet.
På många ställen stängslas också renarna in för natten, men vad hjälper det. Till exempel så dödades Bullmarksvargen när den inne i ett hägn jagade ren.

4. Åk till Njaarke, mormor

2008-09-25 09:46

Jag har inga renar så jag behöver inte dina kunskaper, mormor. Åk till Njaarke och förklara för renskötarna där hur de skall sköta sina renhjordar i fredlig samexistens med de stora rovdjuren och ändå få lönsamhet och rimliga arbetsförhållanden.
För sådan lärdom blir nog renskötarna inte bara i Njaarke utan i hela Sverige tacksamma.
Åk du, mormor, skriv sedan och berätta hur det gick.

3. Fantastisk ”Feynman” hur du citerar mig om och om igen

2008-09-24 17:05

….men vägrar lägga fram fakta för dina egna tvärsäkra påståenden.

Om samerna höll på de gamla traditionerna, och vaktade renhjordarna, kanske med hjälp av hundar, så skulle det nog bli färre renar som dödades av rovdjur. Förslaget att låta vajorna kalva innanför stängsel, är även det en lämplig åtgärd, som tydligen inte prövats av denna sameby, men väl av andra – med gott resultat.

Ta nu och lägg fram fakta som styrker dina antaganden att:

1. Samerna måste lägga ner renskötseln BARA p g a rovdjuren
2. De ”äkta” fäbodarna måste upphöra BARA p g a rovdjuren
3. Att det kommer bli omöjligt, BARA p g a rovdjuren, att hålla får och nöt i glesbygd

Sedan kan du få tala om var jag skrivit att jag VET att pingla fungera mot varg. Jag är nämligen aldrig så tvärsäker som du tycks vara, för när det gäller pinglan finns det bara längre erfarenhet från andra länder. Däremot tycker jag den är väl värd att pröva, om man nu ändå släpper hunden i ett vargrevir.

2. Alla stora rovdjur måste in i hägn

2008-09-24 10:38

Detta är en utveckling som alla här förväntar sig, stora rovdjur och tamdjur går inte ihop.
Roslagsmormor som alltid vet hur man skall göra bör åka upp till Njaarke och de andra samebyarna och förklara för dem varför de måste kämpa med stora frilevande rovdjur:
”De (rovdjuren) ger mig själv och många med mig ett mervärde i livet. I solidaritet med de människor som lever nära de riktigt farliga men utrotningshotade rovdjuren som lejon, tigrar, isbjörnar m fl”. Detta är mormors ord och är anledningen till att samerna måste sluta med renskötsel, att jägarna måste sluta med löshundsjakt, att fäbodarna (de äkta, inte mormorsvarianten) upphör, att det blir omöjligt att hålla får och nöt i glesbygden mm.
Åk upp och förklara, mormor, du som vet hur man gör när björnar anfaller och som vet att det hjälper med pingla mot varg, du som aldrig har jagat överhuvudtaget.

1. Baken bak

2008-09-23 15:46

Gäller även för Susanna. EU har direktiv att vi ska skydda ursprungsbefolkningars näringar och att vi ska föda rovdjur med deras uppfödda djur.
Det är som att stå på kvicksand. Lätter du belastningen på den ena foten sjunker den andra djupare.
När kvicksanden så småningom når halsen kommer man att inse att det barkar åt skogen. Men det är lite sent att agera då.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB