• Älgskadefondsföreningen

Nobbar vargfritt Västervik

NotiserPublicerad: 2014-02-28 14:30

I Västerviks kommun, Kalmar län, har ett medborgarförslag om ”vargfri kommun” lämnats in. Enligt miljö- och byggnadsnämnden bör förslaget avslås, eftersom de anser att kommunen inte har kompetens eller befogenhet att ta beslut om detta, skriver Västerviks Tidning.
I förslaget står det att kommunen ska skriva in i översiktsplanen att varg inte är önskvärd, och att man dessutom ska yttra sig i politiska frågor kring rovdjur.
Det är upp till kommunfullmäktige att ge ett slutgiltigt besked om förslaget.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

4. Hans-Ove, har rätt.

2014-03-01 18:30

Kort och gott, kommunerna kan inte neka att bereda och behandla och besluta om bl.a att kommunen inte har rätt att besluta om att inhysa varg. SKL säger klart i en utredning om bl.a myggplågan vid Dalälven att kommunerna har ansvar för sina medborgare för miljö och hälsa OCH ATT STÖRNINGAR FRÅN INSÄKTER, FÅGLAR OCH DJUR, är en sådan störning och hot som kan skada miljön och hälsan.

3. Fredde

2014-02-28 17:39

Om du tittat på avslaget som gjordes på Åke Siikavaaras medborgarförslag så ser du förmodligen ett prejudikat nu. Nu har förvaltningsrätten pekat med hela handen till den aktuella kommunen och sagt att en kommun inte får bordlägga en motion om en vargfri kommun på dessa grunder att man saknar kompetens. Man ska alltså anta motionen och inhämta sakkunskapen och handlägga förslaget.

2. Idioti på högsta nivå

2014-02-28 17:22

Inte kompetens eller kunskap, kunskapen är ju att det finns problem likaså kompetens att begripa att vargen ställer till övergripande problem, lägg bort eran kommentar om vare sig kompetens eller kunskap för skall ni neka avskjutning nyttja då en annan klausul utom denna påhittade idioti, för kunskap om att vargen ställer till problem finns garanterat och likaså kompetensen. Eller avslutningsvis vad har beslutsfattaren till denna text för kunskap eller kompetens.

1. Men snälla

2014-02-28 16:55

Ka ingen jurist från jägarförbundet lära människor hur en motion ska skrivas. Kräv inte vargfritt, försök istället få kommunen att markera mot vargetablering eller liknande. Det viktigaste är ju att kommunen ska peka på att varg skapar problem och är inte önskvärda. Men som sagt motionen måste skrivas så att den kan antas.

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsKnivar.nu
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB