• Pinewood

Norbergspolitiker mot rovdjurspolitiken

NotiserPublicerad: 2012-01-18 12:53

Kommunpolitikerna i Norberg sätter ner foten när det gäller rovdjurspolitiken. I en skrivelse från fullmäktigen till länsstyrelsen framför politikerna en rad krav när det gäller rovdjurspolitiken.

Det var efter en motion från socialdemokraten Ola Jonsson som fullmäktige beslutade att besvara motionen genom att skriva till länsstyrelsen i Västmanland.
Bland annat kräver man utökas skyddsjakt i områden där varg förorsakar stor skada och oro för befolkningen.

Vill ha full ersättning
Vidare vill kommunen att djurägare och företagare på landsbygden som drabbas av skada ska få full ersättning av staten för sina förluster.
Man vill också att djurägarnas uppsättning av rovdjursstängsel ska medföra ”..en hög andel statlig medfinansiering.”
Dessutom vill man ha en bättre dialog mellan myndigheter och allmänheten när det gäller rovdjursärenden.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

3. Vetorätt

2012-01-21 11:27

Kommunalpolitiker även tidigare "satt ner foten" utan någon som helst framgång.
Det visste vi även när vi hade stämma i Åre, men lika fullt föreslog en av vargmotståndarna detta som tillägg till den vargmotion som det talats så mycket om efteråt.
Vi kan glömma vetorätten. Nu måste det bli ett nej till frilevande varg i Sverige utan reservationer.

2. JRF:s hela rovdjurspolicy

2012-01-19 11:32

ROVDJURSPOLICY
(Reviderad efter årsstämman i Åre 2011)

• Jägarnas Riksförbund anser och arbetar för att inget av de stora rovdjuren ska få finnas i så stora antal och koncentrationer att det inte kan bedömas vara förenligt med jaktlagens 4 § andra strecksatsen ”främja en med hänsyn till allmänna och enskilda intressen lämplig utveckling av viltstammar, d.v.s. inte hota människors säkerhet eller försämra deras förutsättningar att leva på sin hemort och där bedriva närings- eller traditionell fritidsverksamhet på ett meningsfullt och ekonomiskt sätt.
• Jägarnas Riksförbund anser och arbetar för att de nationella rovdjursstammarnas storlek ska utgöra summan av regionala övre tolerans- och beståndsmål, vilka ska fastställas i en beslutsprocess med en bred folklig förankring. Att inget län mer än undantagsvis skall tvingas hysa mer än en vargföryngring. Samt att kommunalt veto införs i rovdjursförvaltningen.
• Jägarnas Riksförbund anser och arbetar för att förvaltningen av de fem stora rovdjuren skall bedömas utifrån regionala och lokala förutsättningar och ingå i en samförvaltning som tar hänsyn till övrigt vilt och till människors näringar och intressen.
• Jägarnas Riksförbund anser och arbetar för att rovdjursstammarna, liksom traditionellt gäller för övrigt vilt i Sverige, ska begränsas genom jakt.
• Jägarnas Riksförbund anser och arbetar för att relevanta lagar och förordningar ska anpassas så att den enskilda människan inte löper risk att försättas i oklara rättslägen. Rätten att försvara sig själv och andra, samt sin egen och andras egendom vid påbörjat eller befarat rovdjursangrepp ska vara självklar.
• Jägarnas Riksförbund anser och arbetar för att rovdjur som uppträder i omedelbar närhet av människas boning omgående ska avlivas, oberoende av bevarandestatus.
• Jägarnas Riksförbund anser och arbetar för att Sverige inom EU, i nära samverkan med Norge och Finland, mer självständigt ska kunna förvalta rovdjursstammarna utifrån nationella, regionala och lokala förutsättningar.
• Jägarnas Riksförbund anser att vargarna i Sverige utgör en del av den östeuropeiska stammen, vilka befinner sig i den västligaste delen av sitt möjliga utbredningsområde. Och att antalet i Sverige därför utan att äventyra artens bevarandestatus kan sänkas till en nivå som motsvarar en för samhället och av drabbade människor accepterad toleransnivå.
• Jägarnas Riksförbund anser och arbetar för att samhället fullt ut ska ersätta alla former av direkta, indirekta och förebyggande kostnader, liksom alla former av inkomstbortfall, förorsakade av de stora rovdjuren.
• Jägarnas Riksförbund anser och arbetar för att all rovdjursforskning bedrivs opartiskt och att resultaten presenteras på ett lättillgängligt, öppet och förståligt sätt. Samt att relevant utländsk forskning skall nyttjas i största möjliga mån.

1. Trevligt

2012-01-18 20:02

nu börjar västmanlänningarna göra revolution lite här och var. Undrar hur "hövdingen" skall förklara detta för Reinfeldt & co.? När det börjar jäsa ordentligt på landsbygden ser de nog rösterna fara åt fanders som höstlöv. Det finns ju nya aktörer. Än så länge skrattar man åt dem men glöm aldrig hur det gick med SD, som man inte trodde skulle kunna komma in i riksdagen. Idag är de jobbiga!

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsKnivar.nu
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB