• Pinewood

Nordulv överklagar vargjaktsbeslut

NotiserPublicerad: 2013-01-30 14:17

Föreningen Nordulv blev först av föreningarna inom vargrörelsen att överklaga Naturvårdsverkets beslut om riktad jakt på varg.

Nordulv har också begärt omedelbar inhibition av beslutet vilket, om det bifalles, skulle innebära att vargjakten stoppas innan den börjat.

Naturvårdsverket har skickat Nordulvs överklagan till Förvaltningsrätten i Stockholm.

Enligt överklagan anser sig Nordulv vara en miljöskyddsorganisation och därmed menar man att organisationen är sakägare.

I en intervju i somras uppgav Nordulvs sekreterare Jacob Norstedt-Moberg att föreningen i dag har ”ett par hundra” medlemmar.

Enligt samma intervju så har föreningen som målsättning att överklagar alla skyddsjaktsbeslut på alla slags rovdjur.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

29. #26

2013-02-02 11:13

Vargar tar fullvuxna älgar, tror du att en häst kommer undan?

28. # skogsägare ej jägare......

2013-02-01 16:43

Du debatterar en art du troligtvis idagsläget är förskonad ifrån, län med många gods och slott hyser för mig inga kända vargrevir.
Men du bor väl som många andra värnare, mitt i Dalarna eller Värmland.
Som vanligt är det oerhört lätt att sitta på avstånd och tala om hur andra, drabbade mänskor ska uppleva sin vardag.

27. Skogsägare?

2013-02-01 07:16

Du, vad ska vargen leva av när det finns så lite klövvilt att vi inte behöver viltstängsel efter de stora vägarna?
Om bilförarna kunde lätta lite grann på gasen, så blev det säkert mindre antal olyckor överlag.
Vad jag vet så är grävlingen förtjust i fågelägg. Men du kanske inte vill ha tjäder, orre, järpe eller fasan i din skog.

26. Till Hästeva

2013-02-01 07:16

Eva, jag hoppas att du inte tror att vi som värnar rovdjuren önskar igenväxta marker. Har du häst behöver du inte känna någon oro och hardu får så är det bra om du följer djurskyddslagen och skyddar dina tamdjur. Det finns inga motsättningar mellan att vara rovdjursvärnare eller tamdjursägare. Vi till skillnad från våra jägare ställer upp gratis och hjälper er att hägna rovdjurssäkert och bidrag kan du söka för staket hos Lst i ditt län.
Vi skall så fort tjälen släpper hjälpa en fårägare med staketen och då tänkte jag fråga jägarorganisationen i länet om de är intresserade av att hjälpa till. Det skulle vara väldigt trevligt att göra detta tillsammans med en jägarorganisation. Tror vi skulle kunna prata och förstå våra olika problem!

25. Till pb65

2013-02-01 07:16

Självklart tar jag upp arrendeinkomsterna i min deklaration och jägarna får kvitto. Jag tycker bara att arrendena är för höga för alla jägare. Ställer man krav på hur jakten skall fungera så får man naturligtvis räkna med att sänka sina arrenden. Jag har valt att göra det eftersom jag inte tror på att räv och grävling ställer till de skador framför allt på rådjursstammen som vissa hävdar. Jag tror att ni också har bra jaktmarker där ni jagar. Vad andra utredningar om räv och grävling säger behöver jag inte bry mig om. Vill inte mina jägare använda mina marker till det priset så vet jag att det står 30 som tar över. Jakten behövs eftersom jag skogade för 3 år sedan och vill få en bra återväxt av mina lövskogar. Jag är långt ifrån expert på älg och hjort men jag fick lära mig av skogsföretaget som jag anlitar hur vi kan få skogen att utvecklas samtidigt som man skapar bra foder till klövdjuren. En enkel hantering som jag själv borde tänkt på. Jag skall berätta för er om jag i framtiden får en annan uppfattning om att det finns räv och grävling på mina marker. Räven och grävlingen är inte så talrik och själv har jag aldrig sett något av dessa djur i mina nordliga skogar. På mina sydliga marker står rådjuren varje dag (3 st) och äter solrosfrö under fågelborden. Rådjursjakten är över så jag hoppas jag får glädje av dessa under vår och sommar. Till hösten kanske de faller för en kula?

24. Skogsägare ...

2013-02-01 07:16

Enligt Jordbruksverkets egna siffror finns det 320 fårgårdar i Västmanland. Genomsnittsgården har 25-30 tackor vilket ger ett stängselbehov per gård av ca 4000 meter (en norm bland fåruppfödare).

– Vi talar om en total stängsellängd om 1 280 000 meter! (4 000 x 320) Att hägna in Västmanlands fårgårdar skulle alltså kosta 64 miljoner kronor. Det Jordbruksverket kommit med räcker bara till 5 gårdar.
Och om du inte tycker det räcker kan du lägga till alla andra fårgårdar i landet som enligt varglobbyn självklart skall stängslas.
Lycka till i din skog. God Jakt

23. # 15

2013-01-31 20:40

Vad tror du svenska folket uppskattar mest? Igenväxta hagar eller betesdjur i hagarna. Du förstår betesputsen fungerar inte överallt och det är nog inte många som vill återgå till lien.

22. Du skogsägare

2013-01-31 20:40

Man undrar ju i vilket landskap dina marker ligger och vad du menar med lågt arrende ?
Kan inte annat än gratulera att du har av välutbildade jägare välskötta marker vilket väl säger en del om hur det blir när "vi" får sköta om den saken. Du kanske skulle tipsa jägarkåren i Dalarna hur de ska göra för att lyckas så bra som du som har både hjort, gris och rå i fina stammar. Det finns otalig forskning om hur mycket räv påverkar viltet vilket du borde veta som anser dig stå över jägarexamensutbildningarna, har du själv gått kursen ?
Hur tänker du (och bla SRF men där får man aldrig svar..) när ni menar att jägarkåren skall ta alla kostnader för skyddsjakt och ev annan vargjakt när ni själva inte vill ta notan för vargens kostnader för att den "skall" finnas ? Trodde alla skattebetalare delade på alla kostnader i samhället ! ( ps du tar väl upp jaktarrendet i din näringsverksamhet...?)

21. Nordulv och överklagan.

2013-01-31 20:39

Till Henrik K.
Du vet lika väl som jag att vargkostnaderna är en droppe i havet i jämförelse med kostnaderna för klövdjuren. Om NVV slutar med alla sina experiment med inplanteringar och manipuleringar med vargarna så blir inte kostnaderna så stora. Myndigheterna skapar kostnader som ongen önskar. Jag tycker att man slipper kostnaderna om man slutar med alla vargjakter och andra manipuleringar i vargbeståndet. Låt de vilda djuren sköta sig utan vår påverkan och hantera uttaget på älg efter det. Du vet också att vi skattebetalare står för alla kostnader utefter våra vägar. Kostnaderna för att hålla älg och övriga klövdjur borta från vägarna har jag fått från Trafikverket och jag kan lova att det inte är gratis för de svenska skattebetalarna. Vi bör också fundera över vad viltolyckorna kostar svenskarna. Jag krockade själv med ett rådjur och fick bilen demolerad. Vem fick stå för dessa kostnader? Hadfe et får blivit dödat av varg hade ägaren fått mer betalt än om de skickade fåret till slakt! Jag fick betala hela självrisken själv.

20. Vargjakten

2013-01-31 20:38

Henrik, jag tror att många jägare tror att rovdjuren bara är en nackdel. Det finns många bevis på att klövdjuren får en bättre utveckling om det finns rovdjur i området. Vem vill äta ett sjukt rådjur eller en sjuk älg? Jag är övertygad om att alla, både jägare och värnare kan dra fördelar av att vi har rovdjur på våra marker. Jag har marker med många rävar men vi ser inga minskningar av rådjursuttaget. När man påstår att grävlingen är ett hot blir jag väldigt frågande om hur man kommit fram till detta?

19. Vargjakten

2013-01-31 20:38

Tyvärr Magnus så tror jag du hittat de siffrorna i Rödluvans näste!

18. Vargjakten

2013-01-31 20:38

Till Henrik K.
Som du säkert vet skall varje företagare svara för sina kostnader som också är avdrgasgilla. Jag som är skogsägare får inte en krona för mina förstörda nyplanteringar. Jag kan få en viss ersättning om jag plantar med ädellövskog men det täcker ändå inte allt. Vi företagare betalar själv för älgens och övriga klövdjurs härjningar i våra sogar och på våra åkrar. Fårbönder har en annan förmån som ingen annan har. Äter älgen upp mina nyplanteringar så ersätts jag inte men om vargen dödar ett får så blir ersättningen högre än om de skickar den till slakt. Jag har varit fårbonde så jag vet vad det handlar om. Jag vet inte om du är markägare eller om du arrenderar din jakt Henrik? Vad jag vet är att vi som äger skog inte ersätts för förstörda nyplanteringar. Jag hoppas att du förstår att det inte är jakten jag är ute efter utan vargjakten!

17. Kostnader för varg kontra klövdjur.

2013-01-31 20:37

Till Magnus Malmsten. Kostnaderna för vargen beror bara på att en del jägare måste jaga varg. Jag har fått uppgifter från Trafikverket på vad alla viltstaket längst våra vägar kostar. Jag har fått uppgifter på vad trafikolyckor i Sverige kostar och då inräknas inte alla som dödas i älgolyckor. Hur räknar man de kostnaderna eftersom det bara handlar om att pappa inte kom hem från jobbet. Sluta prata om vad vargen kostar för det är först och främst en kostnad som man inte behövber om man låter vargen vara ifred. Kostnader för tamdjurshägnader är avdragsgilla för alla fårägare. Kan inte nettot bära dessa kostnader är det tid att lägga ner sin fårhållning!
Bättre med en varg i skogen än en älg på motorhuven!!!!! Det skulle vara bra om jägarorganisationerna kunde hålle 10 % av jägarkåren i örat!

16. Vargjakten.

2013-01-31 17:23

Till Petterson.
Jag har skog så jag klarar mig och mina jägare är utomordentligt glada för det låga arrendet och det stora uttaget. Jägare tror ofta att storleken har betydelse men ni har fel. Välskötta jaktmarker är mer värda än stora avskjutna skogar. Använder man naturen på rätt sätt så ökar antalet fina jaktbyte. Vi kör inte med snöskoter och masslakt utan försöker hantera jakten som vi finner lämpligt. Ibland blir det bara någar grisar och hjortar men ibland blir det lite mer. Jag har inga stora skogsarealer men mycket fina jakter eftersom vi sköter jakten. Alla gods och slott i länet är väldigt måna om jakten och det bidrar även till övriga jaktområden! Vi ser jakten som en naturupplevelse och inte en masslakt. Tror många jägare här inne har mycket att lära! Räv och grävling är dessutom fridlysta på mina marker! Vi har under dessa år ine sett någon skillnad i jaktuttaget! Är det så att några bara vill skjuta? Påverkar jakten på räv och grävling er bytesandel? Tror många fått fel information när de tagit sin jägarexamen! Hur skall svenska folket uppfatta jägarhobbyn? Seriösa jägare gör bra reklam, men 10 % förstör hur allmänheten uppfattar er.

15. Vargjakten

2013-01-31 17:22

Vad tror ni svenska folket mest uppskattar? En varg i skoge eller en älg på motorhuven?

14. 3 & 4

2013-01-31 13:20

Det finns väderhäftiga beräkningar på vad vargen kommer att kosta samhället fram till 2024 om stammen tillåts expandera som nu. Det landar mellan 25 & 30 miljarder. Som alternativutgift kan jag tänka mig skola, sjukvård och äldrevård.

13. Till skogsägare inte jägare och Olof bonde

2013-01-31 09:48

Hur tänkte ni där? Om vi skulle få böter för jakten lär det vara rena rabatten jämfört med vad vargarna kostar. För om intresse finns för att inte betala böterna med era skattepengar varför ska jag då betala med mina pengar för vargarnas framfart och forskning?

12. Grattis

2013-01-31 09:48

Grattis måste man väl åndå säga till Rovdjursföreningarna. Få medlemmar men otroligt mycke verkstad. Där har vi jägare en del att ta efter.

11. Miljöskydd

2013-01-31 09:48

Om Nordulv vore en miljöorganisation varför initierade dem inte en MKB innan exprementet sjösattes.
Falskt flagg skulle jag säga om Nordulv när de anser sig vara en miljöorganisation.

10. Överklagan

2013-01-31 09:47

Suveränt bra, hoppas att detta vansinne stoppas.

9. #3 / 4

2013-01-31 09:47

I dagsläget får skattebetalarna finansiera både uppfödningen av vargen och den del av maten som är "bidragberättigad". Resten av maten bekostas, motvilligt, av privata aktörer. Då är det ingen fråga om "övriga folket" ska drabbas.

8. Överklaga ALLA skyddsjakter

2013-01-31 09:47

Bara ett sådant uttalande borde ge omedelbart avslag, finns inget seriöst i ett sådant uttalande.

7. Till 4

2013-01-31 09:46

Det låter som du inte har mer skog än som ryms i en blomkruka.

6. Nr. 4

2013-01-31 09:46

Jag gissar att i konsekvensens namn anser ni att de som inte vill ha varg slipper kostnaderna för dessa också?! Tänker då på odugliga "rovdjursstängsel", kostnader för dödad tamboskap, kostnader för flyttning & märkning av vargar etc. Även markägarnas minskade jaktarrenden borde då betalas av vargivrarna.

5. Men snälla #3/4

2013-01-30 17:33

Förstå att detta lilla experiment inte intresserar oss jägare. Vill NVV reglera sin vargstam på dessa premisser så får de sköta det själva. Vi är lika ointresserade att betala för det här skämtet som alla andra.
Det är fel att ens kalla detta jakt. Ser det som del i nvv's rovdjursexperiment...

4. Överklagan

2013-01-30 16:58

Vad jag förstår jobbar Nordulv huvudsakligen med rovdjursfrågor. Vad gäller skabbvargarna så tror jag att Naturvårdsverket gör för lite. Varför har man tillåtit vargar att bli så sjuka? Vem litar på Naturvårdsverket?
Alla hot mot skog och djur kan överklagas och det tycker jag är bra. Vargjakten är en skam för Sverige och det kommer att bli dyrt! Vem skall betala för den hobbyn? Skall bötesbeloppet drabba även övriga folket eller har Jägarorganisationerna en "böteskassa" och själv står för sina misstag?

3. Överklagan

2013-01-30 16:48

Mycket bra av Nordulv att överklaga beslutet om vagjakten. Tror det finns få jägare i Sverige som har den kompetensen att de kan se skillnad på de olika vargarna. Beslutet är bara ytterligare ett försök att minska vargstammen oavsett vilken varg man råkar skjuta. Detta kommer att kosta oss skattebetalare många bötesslantar till EU. Jag hoppas Lena Ek har sparat ihop dessa slantar reftersom hon inte lägger några pengar på miljö.

2. Konsekvent?

2013-01-30 16:31

Betyder det att dom överklagar skyddsjakt även på skabbvargar? Om så är fallet, så är inte Nordulv någon särskilt djurvänlig förening. Det betyder med andra ord att vargen är på väg mot sin undergång pga sina ''fans''.

1. Det är mycket bra ......

2013-01-30 16:31

att nordulv anser sig vara en miljöskyddsorganisation, på det planet finns hur mycket som helst att göra.
Men vad har det ämnet med varg / vargjaktfrågor att göra ?
Djur hör till biologin och är därmed ett biologiskt spörsmål.
Hade varg / vargjakt varit en miljöfråga, hade varg därmed också blivit tvunget att omfattats av en mycket nogrann miljökonsekvensbeskrivning.
En sådan saknas som bekant,vilket försätter djurarter under biologin.
Var och hur överklagar man biologiska frågor, nordulv ?

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB