• Pinewood

Norge vill samordna vargförvaltningen

NotiserPublicerad: 2011-08-08 13:34

Trots att stammen delas mellan Norge och Sverige och vargarna inte stannar på varsin sida gränsen, finns i dag ingen gemensam förvaltning. Det vill Norges miljöminister Erik Solheim ändra på, och förvalta vargstammen tillsammans med Sverige.

Norges miljöminister Erik Solheim lade fram förslaget om en gemensam vargförvaltning under ett informellt möte med den svenske miljöministern Andreas Carlgren i Polen. Tidigast till hösten kan man ta upp frågan till förhandling mellan länderna. Till nästa höst ska Sverige lägga fram en ny rovdjursutredning, där man bland annat ska fastställa hur många vargar som ska få finnas i Sverige.


Högre tak förväntas
Taket för antalet varg i Sverige ligger i dag på 210 individer. Det är högst troligt att den siffran kommer justeras uppåt. 
Lars Furuholm, rovdjursansvarig på länsstyrelsen i Värmland, anser att Norge utnyttjar de svenska taken för vargstammen.
– Norrmännen lever på att vi har en gemensam förvaltning men det är Sverige som har tagit merparten av vargpopulationen. Men om norrmännen ökar sin andel underlättar det vårt umgänge med EU och EU-kommissionen som i dag inte gillar den svenska vargppolitiken alls, säger Lars Furuholm till Sveriges Radio P4 Värmland.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

8. Låt inte

2011-08-10 08:36

Norge bara vara med och förvalta. Ta även efter deras sätt att ta snabba beslut om avlivning. Där krävs ingen långbänk.

7. Chien, ma vie!

2011-08-10 08:36

Angående den lilla hunden Texas som vargen tog och alla andra vargtagna sällskapshundar som inte fick kissa ifred, så anser jag att SKK måste kräva pengar av EU till ordentligt stängslade rasthagar, terrängområden och agilitybanor att tillägna hundar i alla städer kommuner och samhällen. Vargpolitiken omöjliggör för svenska hundägare att till punkt och pricka leva upp till djurskyddslagens olika krav på en god hundhållning. Hundar måste få mental och fysisk stimulans. Vargpolitiken är hänsynslös så som den ser ut.
Om EU tvingar på oss varg, då skall dom också betala rejält med pengar så tamdjuren och deras ägare får ett lyxliv. Våra älskade hundar skall inte begränsas i sin tillvaro, de skall inte behöva lämnas ensamma och sitta inomhus på grund av varg.
Hundar är inte vargmat! Hundar står människor väldigt nära. Att föra en politik som mördar människors bästa vän är sjukt!. Det är grymt! och till vargvurmare vill jag säga att relationer är unika och ingen har rätt att beröva någons bästa vän. Vår kärlek till hundar är inte platonisk. Att ha hund är att leva här och nu! mitt i sanningen och verkligheten.

6. Politisk maktfullkomlighet eller?

2011-08-09 15:47

Samma direktiv gäller arter i skoglig miljö. Om en rik miljö i en skog förstörs av brukandet så kan inte den skogens rika natur habitatskyddas som exempel. Blir det snabba kalhyggen från norr till söder så förstörs habitat på löpande band före inventeringar av bevarandevärd natur.

5. ?

2011-08-09 15:24

Habitat är en miljö som är adekvat(se adekvansläran) för en speciell släkte att leva i. Arter som varit utrotade ifrån sitt habitat i hundra år anses vara utrotade och kan inte sorteras in i habitatskydd. Enligt artdatabankens artfaktablad om varg, står att vargen var utrotad år 1860-t i svealand och götaland. Så med vilken rätt springer ryska vargar bland hus och gårdar och plockar sällskapshundar och dödar tamdjur? Att ge en art habitatskydd i en miljö som inte längre finns för den specifika arten med orimliga följdverkningar är lagstridigt. Sverige har endast omkring 15% naturreservat. Procentuellt sett borde vi inte ha fler vargar än vad som får plats på dessa 15% naturreservat. Vargens habitat och biotop är en "rik natur". En rik natur finns inte nära bebyggda samhällen mm. Studerar man andra hotade arter så finner man stark tillbakagång på dessa på grund av förändrad jordbrukspolitik, markanvändning, och utnyttjande av naturresurser. Så var kan varg finna den rätta biotopen för arten? ingenstans. Har eu bestämt att sverige skall hålla vargar då kräver habitatdirektivet förändringar av vargens miljö. Således enorma begränsningar i människans miljö. Sådana krav kan ett habitatdirektiv INTE ställa, om följdverkningarna för att uppnå dessa blir orimliga och utan propotioner.

4. Klart det inte

2011-08-09 08:23

finns gemensam förvaltning,det finns ju ingen egentligen förvaltning alls i dag i Sverige,bara en cirkus bestående av folk som endast är intresserade av att öka stammen så mycket som möjligt för att behålla sina jobb som självutnämnda vargexperter...

3. Dags för en gemensam Rovdjurspark

2011-08-09 08:23

Som ger många fördelar, kontroll på antalet rovdjur, smittosamma sjukdomar, trygghet för landsbygdens folk, att djurskyddlagen följs och inte minst kostnaderna för båda ländernas rovdjursförvaltningar. Det är inte alls fantasier, med utgångpunkt från SLU studie från 1995, då kostnaden för Sverige var 6,043 miljarder och är idag 10 miljarder.
En gemensam inhägnad ROVDJURSPARK, förslagsvis i Padjelanta och den Norska nationalparken, båda på ömse sidor om gränsen som rymmer en park på åtskilliga kvadratmil. Så jag hoppas att Erik Solhems förslag tas emot i Sverige, med en projektering av en totallösning som gagnar båda länders människor, djurhållning och trygghet.

2. Låt Norge förvalta

2011-08-08 17:35

Det bästa vore att låta Norge förvalta vargfrågan åt Sverige, Svenska politiker har hål i huvudet i denna fråga, och Norge är heller inte med i EU

1. Vadå Samordna

2011-08-08 17:01

Samordna Vargförvaltningen i Dessa kommande tider,Jag har skrivet det här förut. Kommer inte att finnas pengar till detta, Hela Eu är ett stort enda konkursbo.Bara en tidsfråga innan det klappar i hopa fullständigt.

  • Annons Knivar nu
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsKnivar.nu
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons
  • AnnonsFähallen Jakt AB