• Älgskadefondsföreningen

Nu förbereds massavmaskning

NotiserPublicerad: 2011-04-29 08:52

Svenska Jägareförbundet ligger i startgroparna för en massavmaskning av rävar. Förhoppningen är att stoppa spridningen av dvärgbandmasken som nu hittats i rävar i Sörmland och Västra Götaland.

– Det finns framgångsrika metoder man använt på kontinenten. I helgen ska vi lansera samma metod i Västra Götaland där man tidigare gjort två fynd av dvärgbandmask på räv. Därefter blir det Sörmlands tur, berättar Daniel Ligné, biträdande riksjaktvårdskonsulent på Jägareförbundet, för Södermlands Nyheter.


Medel i foder
Avmaskningen ska utföras genom att jägare ska inventera alla rävgryt i riskområdena. Därefter sprider man ut foder som är blandat med avmaskningsmedel.
– Om det inte lyckas har vi möjlighet att skjuta ungrävar inom en zon under hela sommaren, säger han. Det är tillåtet av viltvårdsskäl. Det är ett sätt att hindra ungrävarna från att sprida smittan när hösten kommer och de vandrar ut från sina områden, säger Daniel Ligné till Södermanlands Nyheter.
Förhoppningsvis lyckas man stoppa spridningen av dvärgbandmasken innan den får fäste.

Rävar på analys
I vintras samlades skjutna rävar in, och cirka 3 000 rävar kom till SVA för analys. Cirka hälften av dem är nu analyserade.
– Jag antar att smittan inte är särskild spridd ändå. Hur den kan ha kommit till Sörmland vågar jag inte spekulera i, säger Daniel Ligné till Södermanlands Nyheter.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

23. Senaste från Mellanvästern

2011-05-02 09:59

Följande dök upp i min brevlåda.

Incredible meeting tonight in Custer, Idaho about Hydatid Tapeworms. Over 83% of the wolves in Custer County are infested with Hydatid. A woman was there that spoke at the meeting that just had a cyst taken out of her liver. It cost her husband $63,000 on top of the insurance to pay for this dangerous surgery. There are more people in Custer County that have cysts detected in the advanced stage.
Chandie Bartell on April 30th, 2011 10:55 pm

Eftersom vi har större täthet av varg än Idaho har våra kirurger en ljus framtid. Våra förutsättningar för en permanent och riklig fauna smittade av dvärgbandmaskar, båda sorterna är unika.
Att hålla en person som smittats av rävens dvärgbandmask vid liv kostar ca en miljon per år. Den kan nästan aldrig botas utan det gäller resten av livet.

22. Riktlinjer i skarpt läge, fortsättning på 21.

2011-05-02 09:12

Vad ser vi av ansvariga myndigheters handlingar inför den smitta som nu sprids, vad har de för direktiv från statens ledning? Jag gissar, antagligen inga handlingsplaner alls. Alla vet att ”vargen” direkt sprider elände, död och misär. Men lika känt är att ”vargen”, indirekt, som huvudvärd för de båda dvärgbandmaskarna är det vilda djur som mest av alla sprider smittan till nya områden i landet, genom sina långa förflyttningar. Men i vårt land i början på 2000-talet, har ett djur gjorts till gud (avgud) och heligförklarats. Det törs ingen av det flertal myndigheter som har ansvar för hälsa ens med ett enda ord beskriva. Ynkedomen har fått en ny innebörd, och det i ett land som vill ses som öppet demokratiskt och med ambitioner att ligga i framkant när det gäller miljöfrågor. När guden ”vargen” hotas törs ingen handla rationellt, i sin handlingsförlamning tillåts ett djur fritt sprida sin dödliga smitta.

21. Svensk blygsamhet och konflikträdsla.

2011-05-02 08:36

Vi har en ordning i Sverige där mycket lite ifrågasätts, särskilt så i miljöfrågor, vi ska bli överens under kompromissens altare. Förstår man inte själv, litar man på andra, andra som saknar skrupler och leder vem som helst dit man själv önskar (i fördärvet för andra). Det får för dagen bli min tolkning av Sveriges rovdjurspolitik. Samtidigt som vi övergett Kristendomen som vår religion har vi öppnat vägen för alla tvehågsna att anamma vilka irrläror som helst. Några fräcka har utnyttjat läget, de har formulerat nya gudar som lätt fått gehör när Gud Fader och Jesus inte längre tillåts. Naturen, och Gaija (jorden) har blivit nya alternativ. Naturen vet bäst, kan bäst och i toppen på detta anses vargen härska med sin skönhet och intelligens, vargen har för många blivit vår nya gud, vår avgud. Denna stämning råder rätt igenom vårt samhälle, som det verkar. Ingen i vår regering eller riksdag, ingen högre klättrad politiker och ingen av cheferna på våra hundratals myndigheter kan, törs, vill eller har modet att ifrågasätta denna ordning. Alla tror de tydligen att med varg i vår omgivning är mänskligheten fullbordad och vår lycka gjord.

Människor med fötterna i myllan, med erfarenheter om livets villkor, häpnar och räds. Vem styr landet till vad? Kan någon i maktens topp på ett trovärdigt sätt förklara varför vi ska hysa varg i vårt närområde, vad blir bättre av det för folk och fä eller vilda djur för den delen? Svaret existerar inte, maktens elit bara tror. De tror på dem som oresonligt lurat dem, de tror på de fundamentalistiska rovdjursdyrkarna. De tror på dem som fascineras av våld och hänsynslöshet, de är fullständigt vilseförda av biologer som anser sig veta svaret på vad som är rätt och fel (och det vet ingen). Detta är slutsatsen av modern global rovdjurspolicy.

I dessas program ingår förutom att påstå direkta felaktigheter som att alla arter behövs (går ej att bevisa och vi vet att det är inkorrekt), och särskilt att de som orsakar störst konkret skada för oss människor även utmåla dessa skadedjur som viktigare än människan själv. Det borde, för varje klart tänkande individ, stå klart att dessa fundamentalister (eller om fanatiker känns bättre) att de varit otroligt framgångsrika i sin målsättning att skapa en mängd onödiga arbeten för något vi övriga klarar oss bättre förutan.

I vårt land dyrkas en gud som illegalt inplanterats, som är uppblandad med hund, som aldrig tidigare trampat Svensk jord och som inte innebär något mätbart positivt för någon, endast och enbart bekymmer och kostnader.

Den som först törs uttrycka sin egen övertygelse om att nuvarande ordning är ett befängt villospår vinner politiska poäng.

Jag ger Anders Hermansson helt rätt i sin analys.

20. Jägareförbundet, kneissl och vargmasken

2011-05-01 14:39

Att SJF hoppar på detta förvånar ingen, lite fjäsk för Naturvårdsverket och samtidigt möjlighet att tjäna en hacka? Svårt att motstå, även om åtgärden i sig är totalt meningslös. Pengar luktar inte, en bland flera saker som kneissl har missat. Det är STOR skillnad mellan rabies (virus) och dvärgbandmask. Hur har SJF och kneissl tänkt sig att avliva alla smittade mellanvärdar som kan bära på masklarver i tiotals år? Man kan INTE vaccinera mot masken eller mot fanatism och dumhet. Däremot kan man vaccinera mot rabies, vilket man gjort till exempel i Tyskland. Tillsammans med starka antijaktkampanjer fick medicineringen till följd att fler rödrävar överlevde. Rödräven ökade snabbt och sprider nu masksmitta ända in i storstäderna. Stadsrävar har blivit ett begrepp, rävarna blir friska men stadsborna blir sjuka i blåsmasksjukan. Vilken galen ideologi som härskar!

Andra länder/områden har varit i det varg/mask-läge Sverige befinner sig i nu, och utifrån denna mänskliga erfarenhet kan jag göra en tämligen säker prognos för vad som kommer att hända här i landet:
Myndigheterna kommer INTE att göra vad som behövs, utan kommer med skådespel åt folket - typ avmaskning av rödräv och lite fångst av mårdhund, totaltystnad om varg mm. Tid är mitt bröd, blir Carlgrens motto.
Vargen kommer att föröka sig med allt fler individer per år. Inledningsvis kommer detta att medföra en ÖKAD älgstam eftersom människorna i stort slutar jaga direkt när man får varg på jaktmarken. Sedan inträffar det självklara att antal vargar överstiger det antal som det finns mat åt.
Varg kommer att sprida såväl rävens som vargens dvärgbandmask till alla län. Lokalt kommer räv att sprida masken till varje gård och varje samhälle. Som sista led kommer hundar och katter att sprida masken ända in i våra hem. Mot maskägg i pälsen på våra husdjur hjälper inga maskmedel, inte heller mot maskägg i hö och annat foder.
Dvärgbandmask är en arktisk parasit, svensk klimat och natur kommer att ge masken de bästa förutsättningar för snabb tillväxt, vida bättre än på kontinenten. Detta i sin tur kommer att medföra att folk kommer att AVLIVA sina katter, ständig avmaskning blir för dyrt. Stor del av hundägarna kommer INTE att skaffa ny hund på grund av maskfaran och på grund av att varg dödar hundar. Människorna kommer att undvika att vistas i naturen.
Om tio år börjar mänsklig blåsmasksjuka att öka påtagligt, många kommer att drabbas. Beakta vad som hänt i Polen, se rapport av Zajkowska JM, Pancewicz S, al-Azazi K, Kondrusik M, Grygorczuk S, Hermanowska-Szpakowicz T., det framgår att i nordöstra Polen fann man vid screening att 21 % var smittade av dvärgbandmask, masksjukan är inte längre ovanlig i området. Bönder hörde till de värst drabbade, men man kan notera att KVINNOR drabbas DUBBELT så ofta som MÄN. Av drabbade stadsbor är majoriteten hundägare.
Statligt anställda rovdjursfanatiker kommer att i alla sammanhang påstå att ytterst få kommer att drabbas, och att det finns andra, större faror etc. Men de glömmer att även om sannolikheten att drabbas är liten, så är konsekvensen för den som drabbas stor, för många blir den oändlig – man dör i svåra masklarvplågor. En liten sannolikhet multiplicerad med en oerhörd stor konsekvens, gör att INGEN vill utsätta sig för denna risk. Tyvärr kommer inte ens sannolikheten att vara särskilt liten för bönder, jägare, hundägare, trädgårdsägare, hästägare etc. Statens anställda fanatiker glömmer det som svensson vet; man minskar inte risken för att dö i trafikolycka genom att bära gröna kalsonger. Däremot kan man i stort eliminera risken för att dö i älgolycka genom att hålla högst 70 km/t där älg kan förekomma på vägen.

Erfarenhetsmässigt vet man att det finns bara ETT sätt att få bort dvärgbandmask på: Varg måste i stort sett utrotas och övriga huvudvärdar måste minskas, så att stammarna blir MYCKET glesa. I Sverige kan man INTE bortse från fjällräven som maskbärare, ty fjällräven är vad man kan kalla egentlig huvudvärd, från vilken e. multilocularis kan återsmitta rödräv och varg.

"Naturvän" är, liksom övriga av samma sort, till skada för naturen och är fullständigt ovetande om basfakta. Gått på kurs hos SNF/SRF/WWF?

19. Fånerier

2011-05-01 10:42

Avmaskning måste upprepas minst var fjärde vecka under lång tid. Masken i mellanvärden har en obestämd livslängd men säkert betydligt längre än i huvudvärden. Och när mellanvärden blir sjuk blir den ett lätt byte. Ska man få någon effekt måste man arbeta på bred front med olika åtgärder. Att vänta och se innan man intensivjagar räv en idiotisk strategi. Genom att ta ner rävstammen med minst 90 % kanske vi kan stoppa masken. Någon fara för utrotning av räven är det inte.
Och naturligtvis återstår problemet med andra huvudvärdar, kattdjur, grävlingar och vargen.
Sanningen är nog den att våra myndigheter med SVA i spetsen har underlåtit att planera för den dag när masken skulle dyka upp. Alla säger att det är någon annans problem trots att minst ett dussin myndigheter borde ha varit på alerten.

18. kolarn

2011-05-01 10:42

vaccinerade???? nu tänker du nog lite fel...

17. Lättlurade...

2011-05-01 10:41

på jägarförbundet. Först var det vargen som hade den här masken enligt en erfaren forskare. Sen styrdes det över på mårdhunden och nu räven. Var ska det sluta ? Allt för att jägare och allmänheten ska glömma VARGEN som boven i dramat på alla fronter!!!! Samma lögner som från Dalarnas lst var o när och hur mycket, detta tar aldrig slut...

16. Massavmaskning

2011-05-01 10:41

Jag tror på detta. I FINLAND har man spridit medel från flygplan mot rabies. Från finska viken ända till norra karelen längs Ryska gränsen. Och dom har inte haft någon rabies sedan 1991.

15. Kolar´n

2011-05-01 10:41

De enda vargar som kontrolleras för maskar är de skjutna. Man gör inte ens kontroller i samband med märkning. Något vaccin mot mask finns inte. Vargen liksom hunden och räven måste avmaskas var fjärde vecka för att hålls säkert fria.

14. Vargmask

2011-05-01 10:41

Tänk att vissa kan vrida till att det är vargen som sprider mask. Det är ju räven som bär på masken,ni gör er bara till svamlare och icke trovärdiga med eran propaganda mot vargen.

13. Mats

2011-04-29 22:46

Du har en poäng där...I Uddevallatrakten har dom haft varg ett bra tag nu...men kan dom ha bandmask? Dom är väl kontrollerade och vaccinerade allihop?

12. Skärp er, dvärgbandmaskarna är inget att raljera över.

2011-04-29 16:48

Det är en märklig inställning många av er återkommande åsiktsskribenter har. Det är mest gnäll på SJF och/eller JRF istället för att uppskatta att någon som omväxling försöker göra något positivt. Applådera initiativ och försök bidra med någon egen insats istället för att leta fel och vara allmänt negativa.

11. Leif Karlsson,Älvdalen

2011-04-29 14:54

Återigen inser de att skall det göras rätt,så är det just jägarna som får uppdraget...

10. Kocken

2011-04-29 14:54

ja,är du jägare och obotlig optimist så skall du välja jägarförbundet,för oss andra som ser saken som den är så är valet ännu enklare, för vi har ingen organisation som för våran talan alls att falla tillbaka på...

9. Kocken !

2011-04-29 14:37

Yes, du har rätt, jägarförbundet är valet för de som önskar varg/bandmask. Avmaskning i markerna är sannolikt lönlöst och ett dödssprattel, framförallt vill jägarförbundet nu visa handlingskraft för Pappa staten, den handlingskraft som riktiga jägare saknar hos jägarförbundet i omsorgen om våra jakthundar och vår framtida jakt. Daniel Ligne vill inte spekulera i hur masken kom till Sörmland, nä nä. Inte stöta sig med plånboken, viktigt, viktigt.

8. Jättebra att någon gör något!

2011-04-29 13:34

Jättebra att någon tar tag i saken (Jägareförbundet) och aktivt gör något.Att läsa komentarerna i Jakt & jägare (har gjort det till & från. i några månader). Gör mig rent deprimerad. Snacka om att var PESSIMISTER! Om dom som kommenterar här är representativa för Riksjägarna. Så är valet för oss Jägare självklart Sv Jägareförbundet!!!

7. Varför är det alltid jägarna

2011-04-29 13:33

Som ska ut? vore dax att dessa som ständigt pratar om mångfald med alla rovdjur i snart varenda buske.
.På med stövlarna och gör en insats för en gångs skull med att värna om vår natur.
PS tag med GPS så ni hittar tillbaka till det ni vanligen går på (Asfalten)

6. tveksam metod

2011-04-29 11:41

korpen har en makalös syn att upptäcka allt som finns i matväg i skogarna, så det blir massavmaskning av korp istället

5. För nära?

2011-04-29 11:41

Kan det vara så att det är tillräckligt nära Östermalma?

4. Mårdhunden?

2011-04-29 10:55

Är det möjligt att avmaska mårdhundar på samma sätt? Med lite gift i en klick smör? Då kanske vi kan ha dem iallafall.De ser ju ut att va så mysiga.

3. Hoppas

2011-04-29 10:49

Jag hoppas att detta lyckas bra. Samt att Naturvårdsverket betalar detta kalas så inte medlemmarnas pengar går till detta.

2. Phu......

2011-04-29 10:10

tur att det hamnade en räv med dvärgbandmask i Sörmland så att det händer något. Hade den kommit in i norra Sverige så hade det väl blivit samma visa som när skabben kom, då ville norrlandsjägarna sätta in alla medel för att stoppa plågan så den inte skulle spridas i landet, men det blev stopp från myndigheterna. Återigen ser vi att så fort man får får något problem nära sin dörr så kan myndigheter och organisationer agera snabbt. Heder åt Sjf! (eller var jag för sarkastisk)?

1. Kan det vara så ...

2011-04-29 10:10

att det är någon av landets vargar som bär på eländet och som rör sig runt i vargbältet?
Även om det till varje pris måste måste förnekas kan det ju ändå ...

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsKnivar.nu
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB