• Pinewood

Ny flytt av vargpar

NotiserPublicerad: 2013-02-15 14:27

(UPPDATERAD VERSION) Det finsk-ryska vargparet som bildat revir i Övertorneå ska flyttas. Renskötarna i Korju sameby har fått ett flyttbesked från Naturvårdsverket. 

Naturvårdsverket har tidigare sagt nej till skyddsjakt på det invandrade vargparet, som anses ha värdefulla nya gener för den svenska vargstammen.

Tidigare försök att flytta ett annat vargpar slutade bara med att hannen försvann på vägen norrut när paret gick tillbaka mot renskötselområdet.

Flyttbeskedet kom sedan ordföranden i Korju sameby gått ut och hotat med att driva tillbaka vargparet över gränsen till Finland, där vargar som stör renskötseln skjuts.

– Vi har tagit in underlag och diskuterat med Jordbruksverket om olika lösningar för vargparet inom ramen för arbetet med genetisk förstärkning.

Det kommenterar Helene Lindahl, projektledare för arbetet med genetisk förstärkning på Naturvårdsverket, i ett pressmeddelande.


”VIll säkra en föryngring”
– Trots att vargparet hittills inte orsakat allvarlig skada för renskötseln i området har vi valt att försöka flytta vargarna därför att vi bedömer risken som stor att problemen ökar i samband med att renkalvningen påbörjas. Vi vill säkra att vargparets föryngring kommer den svenska vargstammen, tillägger säger Helene Lindahl.

Flytten kommer troligen att gå till någon av till utsättningsplatser för varg som sex länsstyrelser har lämnat på uppdrag av regeringen. Det handlar om platser Västra Götalands län, Örebro län, Västmanlands län, Gävleborgs län, Uppsala och Stockholms län.


Till hemlig plats
”Av hänsyn till vargarna meddelas utsläppsplatsens först när vargarna hämtat sig från flytten och börjar röra sig från platsen där de släpptes. Vart de väljer att ta vägen sedan går inte att förutse, eftersom de är vilda djur”, konstaterar verket.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

51. #50 Räven.

2013-02-20 09:34

Nämn någon av alla dessa "många" så jag vet vem jag ska lära av.

50. Till Foxen

2013-02-20 08:20

Det finns många folkgrupper runt om i världen som klarar av att leva med naturen istället för mot densamma. Se och lär!

49. Men Rickard!

2013-02-20 08:20

Om svält är ett friskhetstecken hos vargen förmodar jag att det gäller alla rovdjur och då undrar jag varför man i Sverige har den största utfodringstation i världen.
Hela Norrland är idag en gigantisk utfodringsplats där regeringen tillåter och betalar ersättning för 50.000 renkalvar för att björn, järv, lo och örn ja, en del varg också skall äta sig mätta. Hur vill du och ditt parti tackla detta övergrepp som enligt dig inte skall förekomma i ett naturligt ekosystem?

48. Fråga till Rickard, Miljöpartist

2013-02-19 08:31

Hur ser ditt optimala Sverige ut i dina MP ögon? Om du fick göra önske-Sverige, hur skulle det se ut? Jag menar hur skulle människor leva och bo (om människan får finnas kvar) Vad skall de ha för föda och vart skall de få födan ifrån? Hur ser den optimala naturen ut (var realist)? Inte hur det skall skapas, utan hur resultatet skulle bli efter din önskan. Du får inte önska dig tillbaka till the big bang, utan i nutid.

47. Helt rätt

2013-02-18 16:49

Claes B. Viktigast är ANTALET vargar d.v.s.så många som möjligt. Allt för att terrorisera landsbygdens människor. Ofattbart att svenskt rättsväsende är inne på samma linje.

46. #44 Harjägare

2013-02-18 16:49

Långsiktighet ur ett narurperspektiv eller evolutionärt perspektiv saknar bortre gräns. Det gör att en beräkning med 100 år som bortre gräns blir ointressant.
Tillgången på föda varierar i ett naturligt ekosystem. Att vargar dör av svält är givetvis något som många skulle uppfatta som grymt. Naturen är känslokall och grym om du så vill och svält är i många fall ett friskhetstecken i ett ekosystem. Så nej, vi ska inte utfodra vargar.
Dessa upp och nedgångar måste tas med i beräkningen och det är den lägsta beräknade nivån som ligger till grund för hur stor populationen behöver vara för att inte utarmas genom att gener råkar dö ut av en slump.
Stora populationer är också en förutsättning för att det naturliga urvalet ska ha en chans att verka. Är populationen för liten blir slumpen starkare än det naturliga urvalet.
Det är även viktigt att komma ihåg att det bara är de reproducerande individerna som räknas.

45. Till # 44.....

2013-02-18 15:38

Hej harjägarn, det är det som är hela poängen, ANTALET!
Ju fler rovdjur desto större önskvärt resultat och på så sätt en snabbare väg till en natur utan möjlighet till mänsklig påverkan.
Antalsvärnarna är den mest fanatiska falangen som bara ser rovdjuren som verktyg i deras tjänst.

P.S. Hoppas att du kan släppa din hund någon gång och få njuta av ett riktigt bra hardrev.

44. Herr "Rickard" MP

2013-02-18 10:45

MÅNGA, FLER, FLEST...
100 år? Fråga en Svensson hur lång tid som är långsiktigt.
Jag frågar dig - Varför skall Ni ha så många som möjligt? Varför inte ta ned antalet till ett absolut minimum och försöka få det att fungera? Om vargarna blir så många att dom dör av svält, vad gör vi då? Skall dom då utfodras?
Människan har sen länge begripit att rovdjuren skall begränsas till ett minimum, har man alltid haft fel och du har rätt?
Ni har en helt annan agenda som inte går att uttala i klartext, annars är ert agerande inte logiskt!

43. Livskraftig vargstam?

2013-02-18 10:44

Det finns inget som kan ta död på ''svensk'' vargstam. Den har uppstått av två hanar. Ingen vet hur. Visst det var i Värmland, det kanske är en skröna. Ju mer man kör över landsbygdsbefolkningen, ju större risk att det uppstår gynnsamt klimat för civil olydnad. Det fungerar ju för trädkramarna i Stockholm.

42. Populationsgenetik

2013-02-18 08:04

De neräkningar du hänvisar till handlade om 100 år framåt i tiden. 100 år är inte långsiktigt.
Som man frågar får man svar. Frågar man hur många vargar som krävs för att ha en långsiktigt livskraftig stam så blir svaret ett annat och antalet man pratar om är reproducerande individer vilket är betydligt färre än antalet individer totalt.

41. Flyttvargar

2013-02-18 08:04

Rovdjursförenigens medlemmar och de politiker som är varma företrädare för dagens vargpolitik kan ju sättaa upp inhägnader där dom vårda och pyssla med flyttvargarna som ju är representanter för deras älsklingsdjur, då får dom ju ha sina kramdjur i sin närhet. Pengar som behövs till projektet är inget problem, för att finansiera skadedjuret varg finns ingen gräns, då är vilka inbesparingar som helst på sjukvård och andra sociala frågor inom samhället godtagbara.

40. Lagligt?

2013-02-18 07:59

Hoppas de gör flytten på lagligt sätt den här gången. Det gjorde de inte förra gången. Då hade en pytteliten markägare upplåtit sin lilla mark till utsättning av tiken. Ingen i det jaktlag som hade jakträtten där den lilla rutan ingick i visste att de släppte tiken hos dem. Säkert är Stora skog inblandad på ett eller annat sätt oxå. De gav tillstånd på sin mark tidigare, utan hänsyn till de boende i området som motsatte sig mycket starkt till utsläpp av varg hos dem.

39. Valpar

2013-02-18 07:59

Jag ansåg att dom inte var parade just för tillfället utan att det kan ske när som helst. Och eftersom det inte stog något datum för sövning och flyttning så ansåg jag att det kunde ske i anslutning till löp och parning.
Förra gången en flyttning skedde blev en eventuell parning och kull omkullkastad pga av att paret splittrades. Dom som håller på med detta spektakel, har dom inte lärt sej ett enda dugg?

38. Flytta till EU

2013-02-18 07:58

Varför inte flytta vargarna till Frankrike det är inom Eu och Frankrike har inga renar så då kan de inte ta några renar. Och då förbättrar man genetiken på euvargarna.

37. Rickard miljöpartist

2013-02-18 07:57

Större motsättningar, är nog inte rätta orden. Flyttas vargparet behöver du nog inte bekymra dig om någon bevarandestatus, det kommer inte att finnas något att bevara. Lyssnar ingen på vad man säger så får man ta till handling. Lite civil olydnad låter väl bra för en miljöpartist.

36. Till # 35

2013-02-17 14:21

Svenska vargforskare har fastställt vid vilken nivå GYBS är uppnådd, 40 vargar ! och med en marginal med 100 % för oförutsedda händelser, totalt 80 vargar !
Denna nivå uppnåddes för 10 år sedan, så snälla läs på istället för detta eviga tjat om GYBS och inavel.
Detta är något du bara måste acceptera !
Vetenskapliga fakta är styrmedlet som gäller, inte personligt tyckande, den tiden är sedan länge sen förbi.
Den ohämmade tillväxt du förespråkar stöds av några minoritetsföreningar med några få tusen medlemmar, vilket motsvarar någon tiondels promille av det Svenska folket.
Eller har du någon färsk undersökning angående Svenskarnas förhållning till ohämmad vargtillväxt ?
Om inte, lägg ner snacket som en företrädare för " soffliggande " oberörda Svenskar !

35. Skydda, flytta inte

2013-02-17 13:12

Så länge vargen inte har god bevarandestatus måste man använda de resurser som behövs för att skydda individer som hotas av förbrytare.
Att driva bort vargar är i strid mot Artskyddsförordningen. Planering av sådan aktivitet ska givetvis lagföras.
Att flytta dessa individer är befängt med tanke på det troliga resultatet i form av större motsättningar och vargar som flyttar tillbaks på egen hand.

34. Visa nu Svenljunga

2013-02-17 13:12

Ta hand om dessa vargar ni vill ju ha 180 vargar men har inte lyckats fått några hos er ännut. Ta ert ansvar för er positiva inställning till varg, för till Dalarna ska dom inte

33. Vaddå hemlig plats?

2013-02-17 13:11

ska NNV döpas om till säpo nr2. Använder inte de skattepengar eller?
Trodde vi hade offentlighets principen i stat eller kommunal regi
Ska Skogsstyrelsen stå bakom införsel om dom blir sövda i Finland de har ju tidigare avlivat alla införda vargar, därför tycker jag att de borde få sköta även denna införsel.

32. Djurplågeri ?

2013-02-17 13:11

Vad gäller den tänkta jakten, så är - var ju den kommande tiden olämplig med tanke på förestående parning. Att mitt under den tiden stressa fram en situation som möjliggör sövning och förflyttning till marker som inte är upptagna av revirhävdande djur! Ett mkt vågat ingripande som uppenbarligen den etiska nämnden godkänner?? De "värnare" som är beredda till vilka uppoffringar som helst för vargens bästa. Vad säger ni om detta planerade djurplågeri?
Vad säger våra politiker, t ex på Dalabänken, en del som brukar låta sig fotogarferas med sin älghund i "lagom" tid före valet och uttala sig negativt om rådande rovdjurspolitik. Varför så tyst, ni som sitter med i styrande skuta ? Helt tyst också från politiker som skall jobba för landsbygdens överlevnad!
Inget samråd här med berörda - drabbade näringar ute i verkligheten.

31. Vad jag förstår

2013-02-17 13:11

har vi ett riksdagsbeslut om 210 vargar. Vidare har vi en vargföryngring med upp till 40% enligt uppgift. En föryngring innebär mellan 1 till 11 valpar per kull.Låt oss bara hålla oss till 5 valpar per kull så förstår vi omfattningav tillväxtken. Vi fortsätter med införande av Övertårneås vargpar som också genererar 5 valpar i sitt revir. Vi har 25 revir i Värmland att hålla i minnet medan vi fortsätter vår matematik. Nu skall valpar flyttas från djurparker till dem som fått valpar. Dessa valpar skall avlivas och de andra valparna efter de guggats in med olika dofter placeras in i tikens revir för att där aklimatiseras till tiken revir. Låt mig tvivla på att dessa valpar kommert att överleva. Vad återstår då? 210 vargar är beslutet enlig ett regeringsbeslut ska finnas i Sverige. Min matematik ger vid handen att en skrälldus med vargar måste valivas för att beslutet ska vinna laga kraft. Är nästa steg att beslutet bland våra folkvalda att antalet vargar i Sverige skall vara 180 vargar i stället för 210 vargar.
Vänner det vete tusan vart vi hamnar helt enkelt.

30. Valpar

2013-02-16 16:11

Men Herregud...! Vad händer om tiken redan är dräktig...? Vad händer med valparna om tiken sövs...? Snacka om att binda ris åt egen rygg. Söver dom henne nu kommer dom eventuella valparna ta allvarlig skada eller att tiken kastar kullen. Utsätts hon för stress kan valparna få liknande ADHD pga stresshormonet från modern. Jaja, det är NVV,s ansvar, men det är alla andra som får leva med dessa individer sedan...

Redaktonell kommentar:
Vargtiken bär sina valpar 63 dygn före födseln. De tidigaste tikarna valpar i slutet av april. Då kan Gråben räkna och kolla.

29. invandring

2013-02-16 13:12

när det gäller mänsklig invandring så har kommunerna bestämmanderätt
varför skulle det vara fel att använda samma rättighet när det gäller djur

28. Skånes Djurpark.

2013-02-16 13:11

Om jag inte minns fel så stod det i någon avisa om att Skånes Djurpark är på ruinens brant och att pengarna snart är slut. Där borde det bli gott om plats för att härbergera dessa två och ett stort antal andra par. De är nog - liksom svenska fängelser förr - inte rymningssäkra. Men som alltid vid omdisponering av företag träder väl den satatliga lönegarantin in så att personalen kan förstärka hägnen. Vi vet att de är beväpnade trots att alla varagar är totalt ofarliga (det som hände i Kolmården har statistiskt sett inte hänt) så personalen kan väl vakta de kära gråbenen. För övrigt tycks det finna hur mycket pengar som helst att pumpa in i "vargprojektet" så NVV kan nog också hjälpa till. Tänk vad bra för varkramare och rovdjurssfantaster att varje dag kunna gå in och kela med "gossedjuren".

27. Markägare och Jakträttsinnehavare

2013-02-16 13:11

Där vargarna kommer att släppas ut i anslutning till flytten, antar jag fortsatt att det måste finnas ett ok från berörda markägare och jakträttsinnehavare? Ref det, är det väl i princip statliga skogsbolagsmarker som kan bli aktuella? Hur stor markareal med ok krävs för utplantering?

26. JRF, LRF, SJF och Skogsägarna borde väl ha rätt att överklaga

2013-02-16 13:11

Dessa organisationerborde väl ha rätt att överklaga beslut likaväl som Rovdjursföreningen, Naturskyddsföreningen och WWF. Vad gör våra organisationers förbundsjurister i fallet? För det har vi väl anställda? Kanske kunde de t.o.m. samarbeta med varandra.

25. Överklaga JRF!!!

2013-02-16 10:26

Kan inte JRF överklaga detta till nån insatns??? Jag är medlem och vill gärna att även vi börjar sätta oss emot NVV och överklagar sånt vi ogillar.

24. Vargprojektet som gick åt h..vete.

2013-02-16 10:25

Flytta inte vargarna till vargbältet.Nu håller bägaren på att rinna över...

23. Av många år av lögner!

2013-02-16 10:25

Naturvårdsverket har dragit dom flesta bakom ljuset under många år.
År av lögner måste få ett slut.
Detta problem skall bort!

22. Här är nog ingen nöjd.

2013-02-16 10:24

Vargflytt är ett vansinnigt experiment, som redan har testats med känt resultat.

21. Men hallå!

2013-02-16 10:23

Berörda människor i utsläppningsområdet måste väl få möjlighet att överklaga flytten?
eller är det bara rovdjursföreningen och naturskyddsföreningen som har den rätten? trots att dom inte överhuvudtaget berörs av vargen i sin vardag.
Detta är helt otroligt!!!
99% av sveriges befolkning fattar att dessa vargar är tillbaks i renbetesland inom 14 dagar.
Hur länge skall enprocentarna få bestämma?
Är detta försvarbart?
Är det ens lagligt att kasta skattemiljoner i sjön hur som helst?

20. Beslutande

2013-02-16 10:22

Kanske Svenljunga kan vara lämpligt.
Enl. besut av Sv JF:s , RLF:s ,Rovdjursf. och Sv JF:s politiker.Enl. protokoll från Länsstyrelsen.

19. ???

2013-02-16 10:22

Ska bevarandesidan stå för kostnaderna? Vilken markägare tar emot dom? Hur kan våra folkvalda ställa upp på denna galenskap?

18. Flytt igen!!

2013-02-16 10:12

Har ett förslag på ett enda möjligt utsläppsområde!
Skansens varghägn!

17. Finns det ingen

2013-02-16 10:12

på NVV som har vett nog att inse att detta börjar gå alldeles för långt?
Är det verkligen värt att riskera bandmask eller rabies i landet för två sketna vargar som med största sannolikhet är släkt med alla andra ryssvargar vi har...Finns ingen med förstånd i denna vargcirkus? Och hit till Västmanland är de INTE välkomna,sen får länsstyrelsen säga vad tusan de vill...

16. Och vad sker?

2013-02-16 10:12

Expropiation och tvång som vanligt av myndigheter! Jag är från Uppland och kämpat emot sen mitten av 90. talet

15. acceptans

2013-02-16 10:11

Naturvårdsverket! Dygnet runt pratas om att arbeta för ökad acceptans. Ligger det inte i erat intresse att åtminstone FÖRSÖKA föregå med gott exempel. Ni SKA gå ut med vart vargparet skall släppas åtminståne i vilket län. Polariseringen är för nära bristningsgränsen nu.

14. Jag förutsätter

2013-02-16 10:10

Att JRF överklagar beslutet med inhibation. Orsaken till överklagandet kan anges att det är inte klarlagt att vargarna inte är smittfria enligt de riktlinjer som drogs upp 2010. En så viktig sak måste utredas i lugn och ro varför inhibation ska utfärdas. Plättlätt må det vara så upp toll bevis nu Solveig

13. Anmälan inskickad,

2013-02-16 10:10

Jag har skickat in en JO anmälan mot Naturvårdsverket för flytten av vargparet. www.jo.se Det är bara att fylla i formuläret och bombardera dom med anmälningar

12. genetiken

2013-02-16 10:10

av sjukdomar och inavel måste spridas vidare. Ingen miljöinspektion där inte.

11. Käpprätt!

2013-02-16 10:09

Det verkar gå spikrakt åt Helv.....med detta land. Vart är skutan på väg? man fattar ingenting.

10. Varje människa med någorlunda .

2013-02-16 10:09

Skaplighet intelligens och slutledningsförmåga borde väl begripa att all denna flytt av valpar som planeras av valpar, med råge ersätts av denna flytt av invandrande par, man kan undra om det förekommer grava störningar i tänkadet i sammanhanget. Kom inte och prata renrasighet när numerären är det primära, när skall denna förljugenhet upphöra egentligen, mitt råd är glasklart vargen skall givetvis åtnjuta samma bevarande status minst som en vanlig rödräv, för den går inte att utrota i nuläget vilket inte vargen gör heller då det redan gått för långt av inplanteringen, för en nollversion går knappast att uppnå utan mycket kraftiga extra ordinära insatser.

9. Inge slut på eländet

2013-02-15 16:43

Finns det ingen politiker med ett endaste Gnutta sunt förnuft som kan sätta stopp på eländet/maktmissbruket.
Som jag sagt tidigare.
TOTALPROTEST
Inga inventeringar av något som helst slag, inga eftersök, ingen älgobs , inge rovobs , ingen älgjakt och framför allt inte en gris ska skjutas osv osv.osv osv in i evigheten.

8. Det...

2013-02-15 16:43

...finns ett ledigt revir för detta varg par söder om norrtull-upplans-bro och ned till södertörn,gått om mat finns det också samt att folk som gillar dessa djur så mycket finns på plats.

7. Vart överklagar man

2013-02-15 16:35

som sagt var, vart överklagar man det här? Det är inte klokt att man ska genomföra flytt av dom här vargarna, utan karantän med allt det innebär. Jag och säkert många med mig vill inte ha spridning av rabies eller dvärgbandmask i sina närområden för den risken finns och det är att spela ett högt spel med med mig mina barn och barnbarn. så jag frågar VARFÖR?

6. Sancta simplicitas!

2013-02-15 16:19

En del lär sig aldrig någonting.

5. Vilka..

2013-02-15 16:19

...stackare kommer nu att få dessa två marodörer i sin närhet? Säkert förankrat med berörda.. n o t!

4. Nä

2013-02-15 16:19

Ingen jakt, ingen flytt tycker jag.

3. jaha

2013-02-15 16:19

det är väl bara att överklaga till kammarrätten.

2. Vilken eller vilka

2013-02-15 16:18

Markägare eller jakträttsinnehavare kommer att godkänna att de släpps,på deras mark under nu rådande rovdjurspolitik. Vägra utsläpp för det kan inte EU göra något åt. Visa nu vem det är som bestämmer över er fastighet eller arrende.

1. Lämpligt län

2013-02-15 16:18

borde vara Uppland, enligt viltskadecentrum, inga incidenter med tamboskap, och framför allt nära till de som vill åka på vargsafari.
Det är inte fel att tänka på CO utsläpp

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsKnivar.nu
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons
  • AnnonsFähallen Jakt AB